crack password

Download Crack Password

Post on 13-Jul-2015

578 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

5. Hacker ly mt khu ca bn qua nhng phng php. - Xem bn g mt khu - Tm xem bn c ghi mt khu ca mnh ra giy hay khng - on mt khu da vo cc s quen thuc nh: 123456, 654321 - S dng phng thc tn cng Brute Force + y l phng thc tng hp cc k t ln lt tn tm ra mt khu. - S dng phng thc tn cng Dictionary Attack + Phng thc tn cng ny tm mt khu trong mt b t in c sinh ra trc . - Cch to ra mt mt khu kh: + Chng hn mt khu ca ti ban u nh t l: yeuemnhieu + Gi ti vit hoa ch Y v ch U thnh: YeUemnhieU + Ch E trong bng ch ci ng v ch 5 mt khu ti thnh: Y5U5mnhi5U + Ch i ti i thnh ! mt khu thnh Y5U5mnh!5U + Password ca ti 10 k t c s, c hoa, c thng, c k t c bit. 6. Xa Password c lu trong vWindows XP - Vo run g: Rundll32.exe Keymgr.dll, KRShowKeyMgr - S hin ra bng tng t di y v bn hy xa ht nhng mt khu c lu trong h thng.

7. Ph mt khu tng qut - V nh ngha mt Password Cracker l chng trnh c th gii m c mt khu hay c th v hiu ha c mt khu. - Password Cracker c hai phng php chnh l: Brute Force v Dictionary Attack, ngoi ra hin nay mi c chng trnh ph mt khu thng minh hn hai kiu c in trn l phng thc tm Password: Smart Table Recovery p ng tc tm mt khurt nhanh. - Password Cracker cng c th l mt chng trnh dng gii m nhng mt khu c m ha, v nh cc mt khu c lu trong IE, Firefox, 8. Mc tiu ca cc chng trnh tm mt khu. - Trn h thng Windows v Linux c hai ti khon ton quyn trong h thng l: root v Administrator, v mc tiu tn cng l tm c password ca hai ti khon - Khi tm c Password ca ti khon c quyn qun tr k tn cng s ton quyn vi my ch. - K tn cng cng c th dng cc phn mm Sniffer tm cc gi tin Username Password c truyn i trong h thng mng. - V nh hng ca vic b chim mt quyn qun tr ty thuc hon ton vo d liu v cc ng dng trong ht hng. 9. Chng trnh Password Cracker hot ng nh th no

- hiu c mt Password Cracker lm vic nh th no chng ta cn phi hiu c cc chng trnh qun l Password thc hin ra sao. Hu ht cc chng trnh qun l Password u m ha Password theo mt phng thc no . - Mt khu sau khi c to ra v lu vo trong h thng s c m ha, h thng s cha Key gii m mt khu. - Nhng phn mm Password Cracker s tm cch ly c cc on mt m . -Sau khi ly c cc on mt m trn my ca nn nhn chng s tin hnh gii m mt khu bng nhng phng thc c th cho tng tnh hung. 10. Cc dng Password Cracker - Dictionary Attack: Tm mt khu trong mt file t in to sn - Brute Force Attack: Tm mt khu bng cch t hp cc k t - Hybird Attack: Lai gia hai phng thc trn - Smart Table Recovery Attack: Phng thc tn cng tm mt khu thng minh nht da trn cc bng d liu Khong 700MB d liu text. 11. Tm Password bng phng thc n gin - on mt khu - Thay th on URL 12. Tm Password bng gii m Cookies - Vi chng trnh CT cookie Spy 2.0 - Cookies thng lu li rt nhiu thng tin quan trng ca ngi dng khi truy cp vo Internet nh Username v Password truy cp vo mt Website. - Vi phn mm ny bn c th tm kim cc Cookies c lu d trong h thng v gii m chng tm Username Password.

13. Tn cng Dictionary Attack. - To t in dng phn mm: Dictionary Maker

14. Danh sch cc Tools Password Crackers -Lophtcrack WebCracker

- John The Ripper Munga Bunga - Brutus ReadCookies - Obiwan SnadBoy - Authforce WinSSLMiM - Hydra RAR - Cain & Abel Gammaprog Hu ht cc tools ny u min ph v nu c ph th hon ton crack c mt cch d dng Hu ht chng u c kh nng s dng tt c cc loi tn cng trn, u c th Export Username Password t mt h thng Local hay Remote. - Theo kinh nghim ca ti hay dng l: Cain & Abel tuy nhin phn mm ny mnh v gii m v Sniffer hn. Lophcrack c l crack kh nhanh bt k password no di di 10 k t my tnh ca ti ch cn khong hn 1 gi l c th gii m c. - John the Ripper y l phn mm chuyn ph mt khu trong mi trng Unix v s dng m ha DES, Extend DES, MD5 cng tch hp nhiu phng php gii m. - Brutus l mt chng trnh Online hay Remote Password Cracker. Tn cng ti mt h thng nh my ch IIS, Windows, Modem ADSL. Chng th ln lt Username v Password nht nh tn cng vo my ch - Obiwan khc phc nhc im ca Brutus l c tr khi s dng Username Password sai. - Authforce da vo HTTP Basic Authentication h tr vic th Username Password ti mt site nht nh - MessenPass c th gii nn c hu ht cc ti khon cht nh Yahoo, MSN

Lu t phin bn YM 7 password khng bao gi c lu my Local ln phn mm ny khng crack c. - Wireless WEP Key Password Spy y l mt tools h tr gii m truy cp vo mt h thng mng vWireless t mt khu. Theo Vnexperts Research Department assware Kit Enterprise sn tm password ca cc ng dng thng gp nh: Excel, Word, WinZip, Windows XP/2000/NT, Access, Outlook, Quicken, WordPerfect, VBA, 1-2-3, ACT!, Paradox, Organizer, Schedule, WordPro Passware Kit cn c cc tnh nng sn c password ca 6 ng dng khc l SQL, BestCrypt, Network Connections, MYOB 2005, Quicken 2006 v FileMaker 8. Chng trnh cho php bn ly li password ca cc nh dng tp tin (Recover File Password), nhng ng dng lin quan n h thng mng (Recover Internet and Netwword Password, Windows Reset Windows Administrator Password). Bn ty chn th cn ly li password trong thanh File. Ngoi ra, thanh ny cn c ty chn Search for Protected File tm qut cc tp tin b kha. Recover File Password: Phc hi password cho cc tp tin

Chc ny ny gip bn phc hi hu nh tt c nh dng tp tin ang c hin nay, nh: Word (d*.doc, *.docx), Exel (*.xls, *.xlsx), Powerpoint (*.ppt, *.pptx), WinRAR (*.rar), WinZip (*.zip), *.pdf,

u tin, bn vo File > chn Recover File Password (Ctrl + O), ri tm tp tin b kha cn ly li password. Sau , nhn vo Run Wizard m thut s tra password. Ti , chn I know not thing about the password (nu cha bit bt c thng tin g v password cn tm), ri nhn Finish chng trnh tm kim. Hoc dng cc ty chn cn li (nu bn c cht thng tin no v mun cung cp thm cn c cho chng trnh truy tm password), ri nhn Next v tin hnh cung cp.

Recover Internet and Netword Password: Phc hi password cho cc ng dng lin quan h thng mng Bn cng chn bng cch vo thanh File, ri chn tip ng dng cha ti khon cn ly li password. Ngay lp tc, chng trnh s chy a ra kt qu.

l hai chc nng thng dng ca PRE, ngoi ra cn c cc tnh nng hay khc ang ch bn khm ph! Lu :

Tc truy lng password nhanh hay chm ph thuc vo s k t v cc k t nh th no. Nu s k t t v khng cha cc k t c bit (nh: @, #,) th tc s nhanh hn, v ngc li.Download Passware Kit Enterprise 9.5 - sn tm password ca cc ng dng

Note: - Chng ti khng cung cp cc cc phn mm Crack. Khng ph bin cc bn s dng cc phn mm b kha. Mi trch nhim cn li l ca bn khi s dng phn mm ny. - Cc phn mm cung cp trn Website l do cc thnh vin ng gp, submit. Nu bn nhn thy nhng phn mm no khng hu dng, hoc cha m c xin hy thng bo cho BQT website bit sm gii quyt. - an toan, my tnh ca bn cn trang b cc phn mm tm, dit virus - trojan v cc phn mm xu khc trc khi ti cc phn mm trn Internet.T kha phn mm Passware Kit Enterprise 9.5 - sn tm password ca cc ng dng thng c tm thy

Passware Kit Enterprise 9.5 - sn tm password ca cc ng dng Tai phan mem Cch 1 : dng keylog ci trc tip vo my hay nht l dng perfectkeylogger ca cng ty blazingtools down y http://www.freewebtown.com/quang031/i_bpk2003.exe hng dn y 1Du tin l ci t a)Bn cilck vo file exe setup b)khi set up my s hoi bn t tn file l g theo ti bn c t tn l Readme(t na tui s gii thch nguyn nhn sau).Bn ien thng s sau ========================

username : pvthanh serial : WEJJ-XVJP-QVPI-CSRP )View the log:Cho bn xem cc tho tc bn s dng trn bn phm 2)Hide progam icon:cho phep bn chon n hay hin icon trn taskbar 3)password:t password cho chng trnh ,khi nhp ng password th mi c quyn s dng chng trnh 4)Exit thot khi chng trnh ch n s khng theo di bn phm na nu nh bn bm exit Cn li l hai chc nng cc k quan trong b)logging:gm cc chc nng sau password:nh trn viewlog:nh trn clearlog:gip lm sch cc ghi chp trn bn phm of c/t c)Screenshots Chp nh mm hnh.Bn c th iu chnh thi gian chp anh 1 ln cn nu khng mun th bn khng chn Enable visual..... d)email:cc k quan trng schedule:chon thoi gian gi mt ln(,Try to send logs by email every.. thoi gian c tnh t khi victim online) loi file, dung lng gi(n chng bao nhiu KB s gi 1 ln log size ) sendto:a ch mail ca bn vd: RUOIBU@gmail.com SMTP server ca gmail gsmtp183.google.com cn ca yahoo th mnh khng nh post number:gi nguyn username:tn hp mail ca bn vd RUOIBU passwordassword hp mail ca bn auto..:chn none Xong xui ri bn hy click vo sendtest nu bo l thnh cng th ok ri Ti phn FTP: ci ny dng upload ln web,cng rt hay v c 1 s phn mm chng cc chnmg trnh c chc nng gi mail(BKAV...) nn dng ci ny c v hay Hostname:tn host vd:ftp.vandon.homeip.net ( ca tui) => nhng ni tht bn ny dng thng k c my ( m d text c qua kinh nghim hi ) username:tn s dng password: xxxxx Alert: phn ny c chc nng gi mail cho bn ngay lp tc khi n "tm thy nhng t hay cm t m bn qui nh di (bn c th Add keyword ty ) khi Victim typing trn my ca victim . Phn di l 2 la chon : Send email notification (bt buc chn nu bn mun program gi mail cho bn) v Make a screenshot (chp hnh monitor ca victim , chon hay ko ty bn) . Nhng c 1 lu nho nho , bn nn add keyword di di hay keyword m bn nghi l victim c th nh (nh trong phn password,hay chat vi ai chng hn) ,

B)Remote install ( to ra con trojan cc tuyt) c ai mun th k trojan => bay gio xong roi do ban upload nen mang thoi co gi ko hieu nhan lai cho toi ri v by gi l kt qu n Cch 2 : to trojan hack ngha l cc bn to ra 1 con tng t nh virus , bn em pht tn ln mng ...nh my thng u n hay gi ln cc din n la g Khi in y cc thng tin phn Options xong bn vo mc Remote Installation.... to con trojan --> Next --> Next-->Browse bn chn 1 file no c th la file .exe hoc file nh ....Tip bn chn Next Finish .. khi no to xong file nhim trojan th up ln 1ci host free no CC BN HY C K PHN HNG DN BN TRN Con Trojan m cc bn to ra c th chp nh mn hnh ,, K c bn phm o ca v lm .. mnh th nghim v rt thnh cng chnh acc ca mnh ... chc cc bn thnh cng!!!! Bn mun chy t ng 1 trojan trn my tnh ngi khc khi h xem trang Web hoc Email ca bn...! C cch no khng??? D nhin l c ri! Bi vit ny s gip bn gii quyt vn ! 1) Hng dn: Bc 1: chun b mt file trojan.exe, kch thc khong 5 - 40Kb. Nu bn khng c trojan, bn c th ti v t trang TlSecurity.com hoc t vit mt file trojan.exe xi! Bc 2: chy convert16.exe convert file

Recommended

View more >