comprensiأ³ lectora, - comprensiأ³ lectora i expressiأ³ escrita 3 comprensiأ³ lectora i...

Download Comprensiأ³ lectora, - Comprensiأ³ lectora i expressiأ³ escrita 3 Comprensiأ³ lectora i expressiأ³ escrita

Post on 30-Aug-2019

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Unanovamaneradetreballarlacomprensilectora,lexpressiescrita,lagramticailortografiaatravsdactivitatsdeprogressipersonalitzada

  LLENPRO LLENPRO

  Comprensilectora1 Expressiescrita 1Comprensilectora2 Expressiescrita 2

  Comprensilectoraiexpressiescrita3Comprensilectoraiexpressiescrita4

  Ortografia1Ortografia2Ortografia3Ortografia4

  Gramtica1Gramtica2Gramtica3Gramtica4

  LLEN PRO s un projecte integral de quaderns de lrea de Llengua catalana i literatura per a secundria que permet un aprenentatge progressiu i personalitzat de les diverses competncies lingstiques:

  Comprensi lectora

  Expressi escrita

  Gramtica

  Ortografia

  QU OFEREIX LLENPRO ?

  C101701

  Comprensilectora,Expressiescrita,GramticaiOrtografiaActivitats de progressi personalitzada

 • COMPRENSILECTORAEls quaderns potencien la competncia lectora a partir de propostes didctiques que tenen present les altres competncies de letapa.

  La progressivitat dels quaderns facilita ladaptaci a la situaci daprenentatge en qu es troba cada alumne.

  Els continguts sarticulen a partir duna mplia oferta de tipologies textuals i es desenvolupa un treball integral de comprensi lectora.

  EXPRESSIESCRITALa proposta pedaggica es basa en el procs descriptura funcional i segueix el model didctic segent:

  Contextualitzaci de la situaci comunicativa, propsit del text i destinatari.

  Planificaci per generar les idees i ordenar-les adequadament.

  Redacci tenint en compte ladequaci, la coherncia, la cohesi i la correcci lingstica.

  Revisi per detectar les possibles millores que es poden incorporar.

  LLENPRO

  COMPRENSILECTORAIEXPRESSIESCRITA

  GRAMTICAORTOGRAFIA

  ORTOGRAFIA3ISBN: 978-84-682-4519-5

  ORTOGRAFIA4ISBN: 978-84-682-4520-1

  ORTOGRAFIA1ISBN: 978-84-682-4430-3

  ORTOGRAFIA2ISBN: 978-84-682-4438-9

  COMPRENSILECTORA1ISBN: 978-84-682-4428-0

  COMPRENSILECTORA2ISBN: 978-84-682-4436-5

  EXPRESSIESCRITA1ISBN: 978-84-682-4429-7

  EXPRESSIESCRITA2ISBN: 978-84-682-4437-2

  COMPRENSILECTORAIEXPRESSIESCRITA3ISBN: 978-84-682-4515-7

  COMPRENSILECTORAIEXPRESSIESCRITA4ISBN: 978-84-682-4516-4

  GRAMTICA3ISBN: 978-84-682-4513-3

  GRAMTICA4ISBN: 978-84-682-4514-0

  GRAMTICA1ISBN: 978-84-682-4511-9

  GRAMTICA2ISBN: 978-84-682-4512-9

  GRAMTICAAquests quaderns treballen les normes gramaticals de manera prctica a partir de textos que capten linters de lalumnat i fomenten un s adequat del llenguatge:

  s una gramtica senzilla, clara i actualitzada, que respon als nous criteris de lIEC.

  A partir del propi coneixement de la llengua catalana els alumnes i les alumnes arriben a deduir les normes i els conceptes gramaticals.

  RECURSOSPERALPROFESSORAT Orientacions didctiques que permeten laplicaci de les noves metodologies.

  Solucionari.

  Activitats digitals que tajuden a planificar i redactar.

  Activitats digitals per treballar la comprensi lectora i la lectura expressiva.

  ENPREPARACINOVETAT2017/18

  NOVETAT2017/18

  NOVETAT2017/18

  NOVETAT2017/18

  ENPREPARACIENPREPARACI

  ORTOGRAFIAEls quaderns tenen per finalitat potenciar la bona prctica ortogrfica. Ofereixen:

  Una programaci cclica que permet treballar cada un dels continguts amb diferents graus de dificultat.

  Un plantejament inductiu on lalumnat reflexiona sobre cada una de les normes presentades i, posteriorment, aplica all que ha aprs.

  Una autoavaluaci per autocorregir-se i millorar el coneixement ortogrfic.

  Els quaderns recullen les darreres indicacions de lIEC.

  udios dels dictats que es plantegen als quaderns.

Recommended

View more >