Celsona 441

Download Celsona 441

Post on 06-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

18 novembre 2005

TRANSCRIPT

 • 2 441-Divendres, 18-11-2005

  Apunts Grfics, SL., no es fa responsa-ble de l'opini personal dels col-laboradors a Celsona ni de les erradesen que aquests puguin incrrer. I es li-mitar a publicar la correcci en una fed'errades a la segent edici de la revis-ta. Apunts no cobrir els danys o perju-dicis que qualsevol error pugui ocasio-nar.Queda reservat tot el contingut, i no senpot duplicar per mitjans fsics, ptics niinformtics cap part sense ordre expres-sa de l'empresa editora.

  Direcci: Josep M. BorsRedacci: Ramon EstanyEdici: Francesc X.Montilla

  Carina MontillaRaquel Traveset

  Textos: Eva JanPublicitat: ManoliOrtigosaOficina: Ctra. de Tor, 25

  25280 SOLSONAinfo@elsolsones.netwww.elsolsones.netDip. Legal: L-267-19971.400 exemplars

  El primer nmero de CelsonaInformaci va sortir el4 dabril de 1997Celsona Informaci spossible, setmana rerasetmana grcies alaportaci de moltscol.laboradors que, demanera totalmentdesinteressada, ensajuden a complementartota la informaci queaqu veieu publicada.A tots ells, moltesgrcies.

  Formen part delequipde suport de Celsona:Pep MiaCandi PujolLlus CornetJ. ClavMarcel RiberaMontserrat RiuEnric SerraF. TorresJ.H.Ramon Gualdo

  973 481719Telfon

  Mbil: 617 01 29 51

  Si la voleu rebre acasa, dirigiu-vos a lanostra oficina:Ctra. Tor, 25 - SOLSONA

  A portada Josep Maria Bors - Director de Celsona Informaci

  La Barra

  No pedimos boicot

  Fa uns dies, un company empresari em va dur a loficina el que li havia arribat per fax unparell de fulls amb un interessant llistat que comena daquesta manera:

  A continuacin le mostramos una lista de productos y su origen. No pedimos boicot,slo informamos a los ciudadanos sobre el origen de los productos. Pero tras la aprobacin delestatut, mientras al comprar los productos de la segunda columna, ese dinero se puede reinver-tir en un hospital en Sevilla, un colegio en Valladolid, una carretera en Cantabria o un centro deacogida en Murcia), al comprar los de la primera columna, ese dinero se lo quedarn exclusivamenteen Catalunya. Por lo tanto, nosotros te damos la informacin y usted elige.

  Quina prdua de temps i esforos, amics meus. Editar una llista, passar-la per fax, pagar aTelefnica el gasto, el paper del que ha rebut el fax, lestona de llegir... quina prdua denergia. Sap greuque alg realment es pugui prendre seriosament el fet de comprar Salses Calv o Salsas Ybarra. I s queara, a ms de mirar la data de caducitat, en les etiquetes hi hauria de dir clarament Producte Catal i aixpotser s que es comenaria a anar una mica ms b.

  I agafant la idea, a mi se mha acudit que podrem canviar les coses i jo proposo el segent:Tot seguit us mostrem una llista de productes i el seu origen. No demanem boicot, noms

  volem informar-vos sobre lorigen dels productes. Per penseu que desprs dhaver llegit aquestescrit mentre que si compre productes de la primera columna a la Comarca es podr crear treball,benestar i futur, si compres els productes de la segona, els calers sels enduran empreses de fora decasa nostra. Nosaltres tinformem i fem demaggia i ara tu tries

  Patates dOdn King xips congelades, extra sempre cruixentsGanivets de Cal Pallars Ganivets del Teletienda corta clavosCistelles de La Palmera Senalles de plstic todo a cien o bossa del supecoCaf de mquina acabat de fer Caf Soluble extra aroma Colombia OfertaPets de monja, trufes o sequillos Pasts congelat de gran superfcie de llimonaCoca del Camps, del Candi Bollicao, Tigretn, Pantera Rosa, Phosquitos...Pa calent del Jaumet i de lAngelet Pimbo sin corteza blanco y con fibraPatates xafades amb fredolics Sopa instantnia en dos minutos tipus PalomoPizza acabada de fer i calentona Pizza extra de casa de lamic PalomoSessi de gimns Sauna Bellform - Abdominazer - Crema RedumodelVedella del Solsons Carn destru australi o llangots arrebossatsEntrep de llangonissa Croissant congelat, amb gust despardenya sense caloriesVestir-se a Solsona o Sant Lloren Vestir-se a Manresa pensant que surt ms baratRefer una casa del casc antic Comprar un xalet a Marina dOr Ciudad de VacacionesLactualitat social i poltica de la comarca Interessar-se per la conjunci progressista dels turcsSeure al passeig i xerrar amb els amics Xatejar per internet amb un finlandsEscoltar el Rebost dels Contes Gravar Fuxigui Yugui o I My me Strawberry EggsFer-se un fart de riure amb el Mia Discutir-se amb el ve per un paper a lescala

 • 3441-Divendres, 18-11-2005

  Solsona Servei de premsa de lAjuntament de Solsona

  Solsona sondeja lopini de vens,comerciants i tcnics sobre el nucli antic

  Es dur a terme un procs de participaci ciutadana fins a mitjan desembre

  L'Ajuntament de Solsona obrir la setmana que ve unnou procs de participaci ciutadana sobre el nucli antic, quecontribueixi a definir el mtode d'implementaci del Plad''intervenci integral del barri. A travs de l'empresa d'investi-gaci social Ceres -que ja ha condut les experincies anteriorsde debats sobre el nucli antic i el nou planejament urbanstic-,es duran a terme quatre sessions, una adreada als comerci-ants, dues als vens i, la darrera, als tcnics del municipi.

  La primera reuni ser dimecres de la setmana vinent,per la qual s'ha convocat tant els comerciants del nucli anticcom els de fora del recinte emmurallat. Es parlar dels puntsforts i febles del comer del centre, de les seves oportunitats iamenaces, i es debatran possibles mesures que poden aplicarels comerciants i altres institucions per dinamitzar l'activitatcomercial.

  El dia 1 de desembre, d'altra banda, sn cridats a partici-par en el debat sobre el nucli antic els vens, en una sessi quetractar sobre els canals de comunicaci i de participaci delsresidents en els afers pblics del barri. Es parlar especialmentde les vies d'informaci sobre el Pla d'intervenci del nucli an-tic. Una altra sessi adreada als vens, per tamb a les enti-tats, es far el 13 de desembre, per tractar possibles problemesde cohesi social al barri i les solucions que es poden plantejar.

  Finalment, el consistori tamb vol conixer el parer so-bre la potencialitat cultural del centre histric dels tcnics dediferents disciplines -arquitectes, historiadors, socilegs, res-ponsables de museus, tcnics de cultura, entre d'altres-. Per aells s'ha preparat una reuni a mitjan desembre.

  Aquest conjunt de sessions de participaci ciutadanasn concebudes com debats oberts, tot i que si s'hi inscriu unnombre considerable de participants, es faran tallers per grups.Aquest procs arriba desprs de dues accions participativesdutes a terme al barri, una en forma de taller, en el marc deredacci del Pla d'Ordenaci Urbanstica Municipal (POUM), iuna enquesta ciutadana.

  Aquestes sessions snconcebudes com debats oberts

  La primera reuni ser protagonitzada pel col.lectiu de comerciants

  Parallelament a aquestes consultes ciutadanes, enaquests moments el consistori est preparant la normativa peratorgar les subvencions per rehabilitar faanes i cobertes alcentre histric. Entre altres actuacions, tamb est fixant lesbases per a la confecci de projectes de remodelaci de dife-rents carrers, per suprimir-ne el cablejat aeri, habilitar novescanalitzacions de serveis i pavimentar-los de nou sense barre-res arquitectniques.

 • 4 441-Divendres, 18-11-2005

  Solsona Ramon Estany

  Pueyo destaca el paper delsajuntaments i Consells en lanormalitzaci de la llengua

  En la visita que divendres passat va fer el secretari dePoltica Lingstica a Solsona, Miquel Pueyo va valorar les-for important que sest portant a terme en la normalitzaci delcatal des del Consorci per la Normalitzaci Lingstica, tantdajuntaments i Consells Comarcals, a nivell de cursos i activi-tats docents. Tamb va destacar la gran feina que estan fent lesparelles lingstiques, dins la integraci dels nouvinguts idaquells que no coneixen la llengua.

  Pueyo va mantenir una visita de cortesia amb lalcaldede Solsona i un dinar amb els militants de la comarca, aprofitantque es va desplaar a Solsona per oferir una xerrada a alumnesde lIES Francesc Ribalta.

  El grup municipal dERCdemana pluralitat per alsmitjans de comunicacimunicipals

  En el Ple dahir al vespre el grup municipal dERC vapresentar una moci en la que demanava que semetessin perSolsona FM els plens municipals, que lemissora contingusen la seva graella de programaci algun programa peridic de-dicat a debats poltics, tant de temtica municipal com nacionalo altres, i que el servei de premsa del consistori informi, tal comho fa amb la resta de temes que sn notcia o que sn a lordredel dia dels plens, dels precs i preguntes que durant els plensordinaris els grups de loposici facin a lequip de govern i deles respostes que aquest dona. La moci es fa arran de la crea-ci dels diferents mitjans de comunicaci de titularitat munici-pal: pgina web, butllet el Portal i la rdio Solsona FM, quanaquest mitjans ja han passat un perode de prova, i ara, s elmoment de fer aportacions per tal que, el fruit que sen derivasigui el ms encertat i plural possible per a la bona informacide la ciutadania solsonina i, a lensems, per la bona utilitat quecal esperar del diner pblic emprat per poder-los utilitzar.

  Despreniment deroques al carrer Gaud

  Les intenses pluges daquests dies estan provocant quehi hagi despreniments de terra als talussos. Dos blocs de pedravan caure dimecres passat damunt la via a lalada de la crullaentre el carrer Gaud i la Carretera de Bassella.

  Xavier Jounou i Miquel Pueyo

  Governaci destinar6.392.000 euros alspetits municipis amblimitada capacitateconmica

  La Comissi de Cooperaci Local ha aprovat destinar6.392.000 euros als petits municipis amb limitada capaci-tat econmica. Aquesta nova lnia dajuts va dirigida aajuntaments que, ats el seu baix nivell de poblaci, te-nen problemes de precarietat financera que limiten la sevacapacitat dactuaci. Aquesta assignaci s una de