bibliografie pentru cateheticؤ‚ - facultatea de teologie catehetica si...آ  2014-02-18آ ...

Download BIBLIOGRAFIE PENTRU CATEHETICؤ‚ - Facultatea de Teologie catehetica si...آ  2014-02-18آ  UNIVERSITATEA

Post on 04-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  „JUSTINIAN PATRIARHUL”

  BIBLIOGRAFIE PENTRU CATEHETICĂ,

  PEDAGOGIE CREŞTINĂ,

  DIDACTICA RELIGIEI ŞI OMILETICĂ

  Alcătuită de colectivul de titulari ai disciplinelor, sub

  coordonarea Pr. Prof. Dr. VASILE GORDON

  BUCUREŞTI - 2013

 • 2

  C U P R I N S

  SCURTĂ PREZENTARE..................................................................... 3

  BIBLIOGRAFIE PENTRU CATEHETICĂ, PEDAGOGIE CREŞTINĂ

  şi DIDACTICA RELIGIEI

  1. Manuale şi cursuri................................................................. ............... 4

  2. Colecţii................................................................................................. 5

  3. Dicţionare............................................................................................. 6

  4. Cărţi, studii şi articole.......................................................................... 6

  BIBLIOGRAFIE OMILETICĂ

  I. a. Izvoare de bază.................................................................................... 22

  I. b. Predicile părinţilor şi scriitorilor bisericeşti........................................ 22

  II. Cărţi de predici. Autori români............................................................... 25

  III. Cărţi de predici. Autori străini............................................................... 30

  IV. Manuale, cărţi, studii şi articole. Autori români.................................. 32

  V. Teze de doctorat. Autori români............................................................ 39

  VI. Manuale, cărţi şi studii. Autori străini................................................. 40

 • 3

  SCURTĂ PREZENTARE

  Materialul de faţă a fost alcătuit pentru a veni în sprijinul orientării bibliografice a studenţilor, a cursanţilor de la master, a doctoranzilor, a profesorilor de religie din şcolile generale, precum şi a preoţilor care vor dori să-şi completeze cunoştinţele omiletice, catehetice şi metodice. Am început sistematizarea acestei bibliografii orientative în anul 1996, la sugestia părintelui profesor Vasile Răducă, pe vremea când eram asistentul p. c. sale. Cea mai mare parte a lucrărilor erau deja notate în fişele mele bibliografice, întocmite pe timpul anilor de doctorat (1981-1984), de mare folos în această privinţă fiindu-mi şi anul în care am lucrat la Biblioteca Facultăţii de Teologie (1982), având, astfel, ocazia să văd fiecare carte semnalată în sertarele cu fişe pentru Omiletică, Catehetică şi Pedagogie. Ulterior, lista bibliografică a fost completată "cu timp şi fără timp". Lucrările mai noi au fost notate, desigur, în ultimii 10 ani, în care m-am ocupat îndeaproape de aceste discipline, atât ca asistent, cât şi ca titular al catedrei, din anul 1999. Trebuie să notez, cu toată recunoştinţa, că de un mare sprijin în completarea listelor mi-a fost Dicţionarul Teologilor Români, alcătuit de părintele profesor Mircea Păcurariu (Editura "Univers enciclopedic", Bucureşti, 1996; ed. a II-a, 2002), dicţionar extrem de util nu doar în cazul nostru, ci pentru oricare dintre disciplinele teologice.

  Ultimele completări au fost efectuate la începutul anului 2013, cu sprijinul colegilor mai tineri, titulari ai disciplinei noastre: Pr. Lect. Dr. Vasile Creţu şi Pr. Asist. Dr. Nicuşor Beldiman.

  Deşi conţine aprox. 1000 de titluri, bibliografia de faţă este departe de a fi exhaustivă. Listele rămân deschise şi vor fi completate în timp, iar noutăţile vor fi semnalate studenţilor în fiecare nou an universitar, pentru a fi la zi, pe cât este posibil, cu tot ceea ce se va tipări interesant şi util în domeniu. Întrucât completările se pot face, desigur, şi cu ajutorul "beneficiarilor", îi rugăm să ne semnaleze, la rândul lor, orice lucrare importantă, efort pentru care ne exprimăm anticipat recunoştinţa. Dacă în liste va fi sesizată cumva vreo greşeală, rugăm, de asemenea, să ne fie semnalată, spre a face îndreptările cuvenite. Pr. Prof. Vasile Gordon

 • 4

  CATEHETICĂ, PEDAGOGIE CREŞTINĂ şi DIDACTICA RELIGIEI

  1. Manuale şi cursuri: Antonescu, G. G., Din problemele pedagogiei moderne, Bucureşti, 1924 Idem, Pedagogia Generală, Bucureşti, 1930 Idem, Curs de pedagogie, Bucureşti, 1925-1926 Idem, Istoria Pedagogiei. Doctrinele fundamentale ale pedagogiei moderne, Bucureşti, 1939 Bârsănescu, Şt. (coordonator), Istoria pedagogiei, Manual pentru liceele şi Institutele pedagogice, Bucureşti, 1969 Bolocan, Carmen Maria, Catehetica şi didactica religiei. Interferenţe şi deosebiri, Editura Performantica, Iaşi, 2005 Bontaş, Ioan, Pedagogie. Manual universitar de pedagogie, Bucureşti, 1994 Bulacu, pr. Mihail, Pedagogia Creştină Ortodoxă, Bucureşti, 1935; ediţia anastatică şi facsimilată după tipăritura din 1935 este apărută la Şcoala brâncovenească, Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni, Constanţa, 2009 Brânzeu, pr. Nicolae, Semănătorul. I. Catehetica, Lugoj, 1936 Călugăr, pr. Dumitru, Catehetica, manual pentru Institutele Teologice, Bucureşti, 1976; ediţia a II-a, Ed Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007 Colectiv, Istoria învăţământului din România de la origini până la 1821, Bucureşti, 1983 Colectiv, Îndrumări metodologice şi didactice pentru predarea religiei în şcoală, E.I.M.B.O.R., Bucureşti, 1990 Colectiv, Didactica aplicată în învăţământul religios (Activitatea didactică a profesorului în afara orelor la clasă), Editura "Gheorghe Alexandru", Craiova, 2001 Colomb, Joseph, Le service de l’Evangile, Manuel catéchétique (catolic), Vol. I şi II, 611 + 816 p., „Desclée” – Paris, 1968 Cucoş, Constantin, Pedagogie, Compendiu de studii pedagogice, Iaşi, 1996,(pp. 160-175: "Educaţia religioasă" ) Idem, Pedagogie, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2006 Idem, Educaţia : iubire, edificare, desăvârşire, Editura Polirom, Iaşi, 2008 Idem, Teoria şi metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi, 2008 Golu P., Verza E., Zlate M., Psihologia Copilului, Manual pentru cl. a XI-a şcoli normale, Bucureşti, 1995 Gordon, pr. prof. dr., Vasile, Introducere în Catehetica ortodoxă, Editura Sophia, Bucureşti, 2004 Iancu, Stela, Psihologia şcolarului - "De ce merg unii elevi încruntaţi la şcoală?", Editura "Polirom", Ed. II-a, Iaşi, 2000 Leavit, Guy P., Predarea cu succes, trad. Eleonor Daniel, „Societatea Misionară Română”, 1985 Mândâcanu, Virgil, Pedagogia creştină. Manual pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, Editura Gazeta, Chişinău, 2006 Mullinax, Marolen şi Marieta Dinu, Manual de instruire Montessori, Casa Speranţa, Constanţa, 1998 Narly C., Pedagogie generală, Bucureşti, 1996 (ed. a II-a; ed. I = 1938) Nicola, Ioan, Pedagogie, Manual pentru şcolile post-liceale, Bucureşti, 1994 Oprescu, N., Pedagogie (vezi cap. "Educaţia moral-religioasă", p. 372-377), Bucureşti, 1996

 • 5

  Petrescu, pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978 Stanciu, I. Gh., O istorie a pedagogiei universale şi româneşti, Bucureşti, 1977 Stefanelli, Juvenal, Catehetica, Cernăuţi, 1904. Tarangul, Oreste, Manual de catehizaţie pentru instrucţia religioasă a adulţilor în duminici şi sărbători, Arad, 1930 2. Colecţii: Fer. Augustin, De catechizandis rudibus, MIGNE, P.L. XXXX, col. 309-348; (vezi şi Oeuvres complètes de Saint Augustin, text bilingv, Trad. par Peronne, Vincent & comp., Paris, 1869, Tom. XXI (Sur la manière d'enseigner la doctrine chrétienne aux ignorants), p. 394-443. Vezi trad. Rom. de George Bogdan Ţâra, Prima cateheză. Iniţiere în viaţa creştină. Ediţie bilinvă, Polirom, Bucureşti, 2002 Idem, De magistro, P.L. XXXII, col. 1193-1220; trad. rom. Eugen Munteanu, Institutul European, Iaşi, 1995 (ediţie bilingvă) Idem, Despre credinţă şi Crez, col. „Credinţa ortodoxă”, trad. de Miruna Tătaru-Cazaban şi Bogdan Tătaru-Cazaban, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2010 Clement Alexandrinul, Pedagogul, trad. pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1982 (vol. 4 Colecţia Părinţi şi scriitori bisericeşti, prescurtat = P.S.B.) Sf. Chiril al Ierusalimului, Catehezele, trad. pr. D. Fecioru, Bucureşti, partea I, 1943, partea a II - a, 1945 (Colecţia Izvoarele Ortodoxiei ); ediţia a II-a, EIBMBOR, Bucureşti, 2003 Sf. Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic, trad. de T. Cristescu şi N. Barbu, Bucureşti, 1947; ediţia a II-a = 1998 (edit. "Sofia") Sf. Ioan Gură de Aur, Despre creşterea copiilor, în vol. "Puţul şi împărţire de grâu", Bacău, 1995 Idem, Despre creşterea copiilor, Edit. Institutului Biblic, Bucureşti, 2001 Idem, (Traducere Pr. Marcel Hancheş), Cateheze baptismale, Oastea Domnului, Sibiu, 2003 Idem, (Traducere Pr. Marcel Hancheş), Cateheze maritale. Omilii la căsătorie, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2004 Idem, Huit catécheses baptismales, editate de Antoine Wenger, Sources chrétiennes, Paris, 1957, vol. 50, 284 p. Sf. Irineu de Lyon, Demonstraţia propovăduirii apostolice - catehism pentru adulţi, traducere, introducere şi note de episcop-vicar Dr. Irineu-Pop Bistriţeanul, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2007 Sf. Vasile cel Mare, Omilia către tineri, trad.

Recommended

View more >