bexstage - digital storytelling

Download Bexstage - digital storytelling

Post on 29-Oct-2014

690 views

Category:

Self Improvement

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bij deze Bex*stage, in het Schiller theater in Utrecht, hebben Noëlle Aarts, Theo Hendriks en Ruud Kessels gekeken naar de rol van verhalen als versterker van vertrouwen en over de rol van storytelling bij het versterken van dit vertrouwen. Je leert hoe verhalen leiders helpen vertrouwen uit te stralen. Waarom werken verhalen? Wat is een goed verhaal? Hoe vertel je zo'n verhaal? Hoe creëer je online impact met verhalen? Deze presentatie gaat over digital storytelling. Over hoe je in die virtuele wereld, zonder dat er sprake is van non-verbale communicatie en waar iedereen spreker en luisteraar tegenlijk is, tóch op een succesvolle manier de conversatie kunt voeren en vasthouden.

TRANSCRIPT

  • 1. Digital storytellingdoorRUUD KESSELS

2. "Digital storytelling" is a relatively new term whichdescribes the new practice of ordinary people who usedigital tools to tell their story.Digital stories often are emotionally engaging formats,they are usually less than 8 minutes long and can beinteractive.One can dene digital storytelling as the process bywhich diverse people share their life story and creativeimaginings with others. 3. De vertellerhad autoriteit 4. Claimto fame 5. De klassieke vertelsituatie 6. Verhaal = reconstructie 7. Digitaal =fragmentarisch 8. mensen - merken - organisaties 9. We maken niet alleen gebruik van Internet,we leven in het Internet 10. Framing = de stem vande verteller 11. Framing is een overtuigingstechniek in communicatie enbestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen, datdaarbij impliciet een aantal aspecten van hetbeschrevene worden uitgelicht.Deze uitgelichte aspecten helpen om een bepaaldelezing van het beschrevene of een mening daarover tepropageren.Zowel in de politiek als in de reclame wordt framingbewust (en onbewust) ingezet. 12. Digitalstorytellingvereist regie 13. Drie bouwstenen 14. De roadmap 15. De roadmap [interactiekalender] Kosten per TijdBereik bereikt in dividuCentraal onderwerp Centraal onderwerp Centraal onderwerpBoodschap BoodschapBood- Bood- schap schap Boodschap Boodschap Boodschap Content ContentContent Content Content Content Content Bereik- Kosten per Kanaal A Kanaal AKanaal A ambiAe in bereikte personen, persoon, per views of view of anderzijdsanderzijdsKanaal E Kanaal FKanaal GKanaal BKanaal CKanaal HKanaal DKanaal D 16. De funnel [performance ow] 17. De funnel [performance ow]Discussie, status update, comment of event op LinkedIn TweetsAantal views 1ste graads netwerk PosAng op weblogPersbericht op nieuwssite Aantal views 2de graads netwerkContact Afspraak Voorstel OpdrachtPresentaAe op Slideshare of PresoComments & seeding via 2de graads netwerkPosAng, comment of event op Facebook Video op YouTube 18. Het dashboard [de KPI-kaart] 19. Het dashboard [de KPI-kaart] KanaalKPIPeriode 1 Periode 2 Et ceteraKanaal A Bezoeken, Ajd, Data DataData bouncepercentage, aantal discussies, aantal retweets, Kanaal Blikes, menAons. Kortom: alle Data DataData denkbare KPIs die we eenvoudig kunnen meten. Kanaal C En natuurlijk zijn die Data DataData eenvoudig uitbreidbaar en verrijkbaar aSankelijk van de Et cetera systemen die je inzet. Data DataData 20. Wat het cht leuk maakt 21. Je kunt pas eengoede dialoog voeren,als je weet waar het gesprek over gaat. 22. 1. Reken af met fragmentisme; vertel een consistent verhaal. Ook op internet.2. Hou zoveel mogelijk de regieover jouw verhaal.3. Wees je als verteller voortdurend bewust van jouw autoriteit op internet (dus ga niet als een kip zonder kop overal op reageren).4. Weet hoe en wanneer je moet luisteren en/of moet reageren.5. Versta de kunst van de digitale conversatie, maar voer die wel op jouw eigen manier. 23. De kunst van converseren eist voor alles een zekere mate van zelfbeheersing, om ons tijdig ervan te weerhouden al te lang te pratenover dingen, die alleen en uitsluitend belangrijk zijn voor ons. 24. De beste raad voor hen dieverlegen zijn om een onderwerp van gesprek is: Lees de couranten entijdschriften, niet alleen de berichten,maar ook de advertenties, de politiek, het boekennieuws, de medischerubriek, kortom alles. 25. Hoe ik nu? 26. Meer weten?Artikelen over Digital Storytelling: 1. De toekomst van digital storytelling 2. Het fundament van digital storytelling 3. Regievoering op digital storytelling 4. De kunst van digitale conversatie 27. Vragen?https://twitter.com/RuudKesselshttp://nl.linkedin.com/in/ruudkessels/ 28. 2 29. De online wereld in zijn volle glorie 30. Medium Functie Nederland Wereldwijd 470 miljoen Microblog van 140 karakters per bericht. Snelle 4,2 miljoen uniekeTwitter geregistreerdeverspreider van nieuws.bezoekers accounts Social media netwerk met steeds meer845 miljoen 8,6 miljoen uniekeFacebookwebsitefunctionaliteit en geregistreerde bezoekers campagnemogelijkheden. gebruikers 9,7 miljoenNederlands social media- enHyves geregistreerde n.v.t. content netwerk.gebruikers 150 miljoen 3,4 miljoen unieke LinkedInB2B social media netwerk.geregistreerde bezoekersgebruikers 7,5 miljoen unieke 800 miljoen unieke Youtube En na grootste zoekmachine. bezoekersbezoekers 654.874 100 miljoen Google+ Social media netwerk van Googlegeregistreerdegeregistreerdegebruikersgebruikers150.000 unieke11,7 miljoen unieke PinterestOnline prikbordbezoekers bezoekersBron: Marketingfacts 31. MediumFunctieNederland Wereldwijd 5 miljard telefoons, 45% van de internetgebruikers Aanjagers van de groei van sociale waarvan bijna 2Smart phonesheeft een smartphone, ofwelmedia (overal en altijd).miljard een 5,5 miljoen smartphones.smartphone. 8 tot 12% van Nederlandsepopulatie bezit een tablet.75 miljoen tabletsTablets Er zijn 1,7 miljoen gebruikers. verkocht sinds 2010. En tablet wordt gemiddeld door 2,3 personen gebruikt. Apple: 593.311Mobiele toepassingen die functionaliteit of fun biedt aan deAndroid: 407.140 15 apps per smartphone Appsgebruiker. Een app is een aanvulling WP7: 71.246en 22 per tablet.op een dienst/product of is zelf het Blackberry: 60.000 product of de dienst.Totaal: 1.131.697Bron: Marketingfacts 32. 12 3 33. 3