การประยุกต์ google apps for education...

Download การประยุกต์ Google Apps for Education เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

Post on 31-Dec-2015

30 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

การประยุกต์ Google Apps for Education เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้. การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 6 กุมภาพันธ์ 2556. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Google Apps ภายใน มรย. ปัญหาด้านการสื่อสาร?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Google Apps .? :: http://prakal.wordpress.com/2012/08/03//

 • Google Apps . :: http://supoet.wordpress.com/2011/05/22/time-management-/?

 • Google Apps ./ :: http://www.wacinfotech.com/bilarn_dms_th.php

 • Google Apps ./ :: http://www.vcharkarn.com/varticle/33070

 • Google Apps .?/?/?/?

 • Google Apps . Google AppsGoogle Apps for StandardGoogle Apps for EducationGoogle Apps for BusinessGoogle Apps for Govemment

  Google Apps @Yala Rajabhat University

  Google Apps for Education?

 • Google Apps ?Google Dr Christine Sexton, , Sheffield

 • Google Apps

 • Google Apps Security SSAE 16/ISAE 3402 Type II SOC 2 ISO27001 FERPA/ US-EU Safe Harbor

 • Google Apps LPS $45,000 1 25 Google Dan Maas, , Littleton Public Schools

 • Google Apps CloudSmart Phone (Android, iOS, Windows, Black Berry)

  Tablet (Android, iOS, Windows) Browser

 • Google Apps Google Apps Ron Bonig, , George Washington

 • Google Apps Real TimeLearning & Working Real TimeLearning & Working

 • Google Apps Google Google Google Suh-Pyng Ku, ,

 • Google Apps IT

 • Google Apps Google Apps Ron Bonig, , George Washington

 • Google Apps IT , , Hardware Software Client

 • Google Apps IT

 • Google Apps ?

 • Google Apps Google Mail 25 GB Smart Phone Tablet

 • Google Apps

 • Google Apps Google Calendar

 • Google Apps

 • Google Apps Google Drive File Folder (Start 5GB)

 • Google Apps Gellary Template

 • Google Apps

 • Google Apps Google Site 10GB+500MB /

 • Google Apps

 • Google Apps for EDU: PortfoliosSource: Dr. Helen C Barrett -- http://electronicportfolios.com/google/

 • Google Apps .Google Mail+Talk+Voice///Google Calendar/Google Doc+Drive/

 • Google Apps .Google Plus/Google BloggerKnowledge Worker / Knowledge Management

 • Google Apps OverviewGoogle Mail (view detail)Google Doc+Drive (view detail)Calendar (calendar.google.com)Sites (sites.google.com)Plus (plus.google.com)Talk / Voice / Hangouts

  Social Network Thank You Q and A