zbijanje tla

Download Zbijanje tla

Post on 19-Jul-2015

92 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Prema nainu djelovanja ovi se strojevi mogu grupirati u tri skupine :1.

strojevi koji zbijaju statiki (vlastitom teinom) jeevi glatki valjci , valjci na pneumaticima strojevi koji zbijaju dinamiki uz pomo vibracija vibrovaljci , vibrojeevi , vibroploe i kompaktori strojevi koji zbijaju dinamiki, koristei silu slobodnog pada nabijai

2.

3.

iskljuivo slue za zbijanje koherentnog tla vueni i samohodni

jeevi djeluju vlastitom teinom brzina kretanja od 4 do 5 km/h

sila pritiska bodlji jea iznosi 150-400 N/cm

Konstrukcija jea : Je se sastoji od glatkog valjka, savijenog od lima debljine 15- 30 mm. Po vanjskoj strani valjka rasporeene su bodlje konusnog oblika. Visina bodlje iznosi 18 do 23 cm , a na etvorni metar dolazi 10 do 12 bodlji

traktori kojima se vuku jeevi imaju obino snagu od 35 do 50 kW za potrebnu nabijenost nekog sloja je mora prijei 10 do 12 puta uz pretpostavku da veliina bodlji odgovara debljini sloja teina jea poveava se tako da se u upljinu unutar plata valjka stavlja voda, odnosno pijesak za jo veu teinu

poto valjak tone u svjee nasuti sloj, prvo se zbijaju najnie estice sloja, pa postupno one gornje. sloj je nabijen kada se valjak kotrlja po njemu bez da tone

pripadaju u skupinu strojeva koji nabijaju vlastitom teinom dopunsko elastino djelovanje guma koje stvaraju bone sile,omoguuju bolje nabijanje nasipnog materijala

jedna od glavni prednosti ovih valjka je finoa rada i brzina zbijanja sastoje se od elinog sanduka, koji lei na veem broju guma ispunjenih zrakom. Sanduk se optereuje vodom, pijeskom ili utezima

slue za zbijanje asfaltno-betonskih povrina, tanjih slojeva praha ili gline broj prelazaka preko jedne trake je od 6 do 10 prijelaza

Uinkovitost rada na zbijanju ovisi o tri osnovna parametra: 1. optereenje po kotau 2. geometrija kotaa i pritisak zraka 3. broj prelazaka

nazivaju se i stupnim nabijaima, jer u radu imaju uspravan poloaj kao stup vibro nabijai se samostalno kreu uslijed inercije prouzroene vibracijom, ali uz runo usmjeravanje udarna ploa veliine 20x20 cm (D=20cm), pa sve do 80x80 cm (D=80 cm) teina kompletnog ureaja 50 80 kg snaga pogonskog motora 1,5 - 3 kW

u vrlo skuenom prostoru s obzirom na odskok (10 do 20 cm) i teinu, udarna sila koja se dobije je 40 do 130 kN

prilikom rada zbog ekscentrino postavljene opruge, ploa sama putuje brzinom 10 do 15 m/minPravac i brzinu putovanja/zbijanja odreuje rukovatelj, putem rukohvata i komandi za rad motora

mogue je provoditi u svim vrstama tla ovaj nain dinamikog zbijanja tla poboljava njegovu nosivost 2 do 4 puta, a poveava modul elastinosti 3 do 8 puta dubinsko zbijanje tla udarom izvodi se slobodnim padanjem odreene mase koja moe biti i do 40t, oblika kugle ili pravokutne ploe od eljeza ili betona, sa visine od 15m(optimalno) do 40m na tlo, a ostvarena dubina zbijanja od 10 m do 30 m