ZAŠTITA NA RADU

Download ZAŠTITA NA RADU

Post on 23-Jul-2015

117 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Nermi Nezir</p> <p>Cilj i svrha zatite na radu, kao i propisa kojima se utvruju pravila ponaanja u tom podruju je poduzimanje mjera i radnji za sprijeavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zatita radnog okolia.</p> <p> etiri smrtna sluaja na 1000 radnika u radnom vijeku u zavarivanju, rezanju i srodnim esto se zanemaruju eventualne opasne situacije nepoznavanje osnovnih injenica o utjecaju razliitih procesa i fenomena zanemarivanje i nepridravanje osnovnih smjernica o zatiti na radu opasnosti se moraju prepoznati, procijeniti i kontrolirati nuno je potivati zakonske odredbe, smjernice i preporuke za siguran rad</p> <p>PARE I PLINOVIgeneriraju se iz osnovnog i dodatnog materijala, obloge elektrode i zatitnog praka, premaza na osnovnom komadu pojedine komponente nastaju i kao posljedica UV zraenja na okolinu, ozon O3 sadre znaajnu koliinu metalnih estica promjera nekoliko m prema nekim istraivanjima i do 95% para dolazi iz dodatnog materijala kod Cr-Ni elika visok udio esterovalentnog kroma Cr(VI) koji je kancerogena supstanca</p> <p>Raspored opreme i alata ispravnost ureaja i sustava za dovod plina dodatni materijali-tobolci prikljuak elektrode i mase radna dokumentacija-upute za zavarivanje zatitna oprema i odjea</p> <p>Osobna sredstva za respiratornu zatitu U idealnim situacijama svi problemi vezani zaopasnosti od inhalacijese mogu rijeiti efikasnim lokalnim ventilacijama ili odsisom, pri emu se preferiraju ureaji velikog protoka i niskog pritiska. Meutim, ponekad je vrlo teko osigurati takve uvjete. Tada se prvenstveno primjenjuju sredstva osobne zatite ija efikasna primj'ena ovisi o adekvatnom odabiru i ispravnoj primjeni. Jedino tada osobna zatitna sredstva imaju pozitivnu ulogu u zatiti zdravlja zavarivaa. Idealan nain uspostave efikasnerespiratorne zatite je tzv. metoda etiri koraka:</p> <p>1. identifikacija i odreivanje zagaivaa zraka (i/ili ostalih opasnosti) za koji je potrebno odrediti zatitu od udisanja; 2. odreivanje zdravstvenih rizika i problema koji mogu nastati zbog udisanja identificiranog zagaivaa; 3. odabir osobnih zatitnih sredstava koja tite od inhalacijskih rizika; 4. edukacija korisnika opreme u cilju svrsishodne i ispravne primjene, odravanja, promjene filtera itd. Osnovni tipovi i odabir respiratornih zatitnih sredstava Respiratorna zatitna sredstva su oblikovana na dva osnovna naela: 1. Filtrirajua sredstva koriste okolini zrak i iste ga uz primjenu odgovarajuih filtera. 2. Sredstva s dobavom istog zraka za disanje (komprimirani okolinji zrak) iz udaljenog izvora do korisnika. Korisnikje izoliran od okolinjegzraka bez obzira na koliinu zagaivaa i pomanjkanje kisika.</p> <p>REDUKCIJA OPASNOSTI I FIZIKOG OPTEREENJASmanjenje fizikog napora Izbjegavanje kontakta s potencijalno opasnim dijelovima Lokalni odsis para i plinova Pregrade za smanjenje buke UV zatitni zastori Adekvatna ventilacija Organizacija i osiguranje radnog mjesta Optimalni mikroklimatski uvjeti Ispravna i ergonomski oblikovana oprema za zavarivanje Odgovarajua odjea i oprema (maske, rukavice itd.) Edukacija djelatnika Pozitivna radna motivacija i usredotoenost Automatizacija procesa (gdje postoji mogunost!)</p>

Recommended

View more >