yis universityyأ–s 2018 yis universityyأ–s 6 a iؤ°e syfay eii. ondokuz mayis...

Download YIS UNIVERSITYYأ–S 2018 YIS UNIVERSITYYأ–S 6 A iؤ°e syfay eii. ONDOKUZ MAYIS أœNؤ°VERSؤ°TESؤ° AVI YIS

Post on 24-Dec-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

  ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI

  12 Mayıs 2018

  A

  Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının OMÜ’nün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa

  uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

  ÖNEMLİ AÇIKLAMA

  ADI : .........................................................................

  SOYADI : .........................................................................

  ADAY NUMARASI : .........................................................................

  İMZA : SIRA NO: .............

  1. Bu soru kitapçığı Türkiye’deki belirli üniversitelerde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencileri seçme amacıyla hazırlanmış soruları içermektedir.

  Bu testlerin soru adetleri şöyledir:

  Matematik 40 Temel Öğrenme Becerileri 40

  2. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Kitapçık türünü cevap kağıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterilen şekilde kodlayınız ve salon görevlisinin de ilgili yere kodladığınız bilgiyi onaylamasını sağlayınız.

  Bu kodlamayı cevap kağıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.

  3. Sınavda adaylara toplam 120 dakika süre verilmiştir.

  4. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

  5. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılan yerlere kurşun kalemle işaretleyiniz. Cevap kâğıdını buruşturmayınız, üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

  6. Cevap kağıdında soruların cevapları doğru biçimde işaretlenmediğinde optik okuyucu cevabı algılayamayacaktır. Yanlış işaretlemelerden kaynaklanan hatalardan aday sorumludur.

  7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

  8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

  TÜ RKÇE

  2018 Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ YÖS)ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

  A

  Paraf Paraf

  B

 • ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

  ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

 • 3

  A

  Diğer sayfaya geçiniz.

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI

  ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

  ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

  Matematik

  MATEMATİK

  1. A 4831.4836 A B ?

  B 4829.4838 = 

  ⇒ − == 

  A) 7 B) 14 C) 28 D) 34 E) 35

  2. 12 ?12 12

  x

  − = −

  A) 23 31 − −

  + x x B)

  23 31 − +

  − x x

  C) 23 11 − −

  + x x

  D) 23 11 − +

  − x x

  E) 23 121

  − −

  + x x

  3. Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır?

  A) 240 + 7! B) 63! 1 1 0

  5 3 2x y + =

  − −310 C) 0! + 520

  D) 47.35 1 1 0

  5 3 2x y + =

  − −814 E) 11! 1 1 0

  5 3 2x y + =

  − −9!

  4. A, B, C, D boş olmayan dört kümedir.

  DCBA ⊂⊂⊂ olduğuna göre ( ) ( )[ ] DB\CBA ∪∩∪ kümesi

  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) C B) C) DB∪

  D) A \ C E) D

  5. ,a b∈ , 2 25 135 ? 27

  a b

  a b a b −

  + = ⇒ − =

  A) 1 1 0

  5 3 2x y + =

  − −3 B) 1 1 0

  5 3 2x y + =

  − −1 C) 0

  D) 1 E) 3

  6. { } { }{ } { }{ }3 ,2 ,1 ,2 ,1 ,1A = olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) { }{ } A3 ,1 ⊂ B) { } A1 ∈

  C) { } A2 ,1 ∈ D) { }{ } A3,2 ⊂

  E) { } A1 ⊂

 • 4

  A

  Diğer sayfaya geçiniz.

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI

  ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

  ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

  Matematik

  7. ab

 • 5

  A

  Diğer sayfaya geçiniz.

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI

  ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

  ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

  Matematik

  13.

  ? 5 3

  215 =++⇒

  = −

  = +

  = +

  zyx y

  z x

  y z

  x

  ? 5 3

  215 =++⇒

  = −

  = +

  = +

  zyx y

  z x

  y z

  x

  A) 6 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20

  14.

  ? 3

  3

  51 ,31

  = + −

  =+=+

  yx yx

  x y

  y x

  A) 7 6

  − B) 9 2

  − C) 1 1 0

  5 3 2x y + =

  − − ( )1 4ln 2 2 −

  D) 9 2

  − E) 7 6

  15. ,a b∈ birer tam sayı ve 2 25 5 14

  ? 2

  a a b b b

  a b + − + = ⇒ =

  + = 

  A) 1 1 0

  5 3 2x y + =

  − −1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

  16. ,x y +∈gerçel sayılardır.

  2 22 2 4 4 0x y xy x+ + − + = olduğuna göre, yx 3+ ifadesinin değeri aşağıdakilerden

  hangisidir?

  A) 1 1 0

  5 3 2x y + =

  − −8 B) 1 1 0

  5 3 2x y + =

  − −4 C) 0 D) 4 E) 8

  17. 4 3 2 1 04 4 4 4 42 2 2 2 2 ? 0 1 2 3 4          

  + + + + =                   

  A) 23 B) 43 C) 34 D) 35 E) 44

  18. 9 33 2 4 3

  z i i

  = − + −

  olduğuna göre im(z) kaçtır?

  A) 9 25

  − B) 54 25 C)

  42 25

  D) 144 25

  − E) 222 25

 • 6

  A

  Diğer sayfaya geçiniz.

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI

  ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

  ON DO

  KU Z M

  AY IS

  UN IVE

  RS ITY

  YÖ S 2

  018

  Matematik

  19. 2 7 4, , 3 9 13

  2 7 4, , 3 9 13

  2 7 4, , 3 9 13

  sayılarına kalansız bölünen üç

  basamaklı en küçük sayı kaçtır?

  A) 102 B) 108 C) 112

  D) 120 E) 124

  20.

  ( )

  2

  :

  1 , 4 3 , 4 2 , 4

  f

  x x f x x

  x a x

   − < = =  + >

    , ( ) 42 −= xxf olmak üzere

  aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) ( ) 41 +=− xxf B) ( ) 41 −=− xxf C) ( ) 41 +=− xxf D) ( ) 41 −=− xxf E) ( ) 41 −=− xxf fonksiyonunun tersi yoktur.

  21.

  ( ) ( ) ( )( )

  4 3 2

  3

  : , : 1 2 8 12 8 2,

  8 1 ?

  f g f x x x x x

  g x x g f

  → →

  + = − − − − −

  = − ⇒ − =

     

  ( ) ( ) ( )( )

  4 3 2

  3

  : , : 1 2 8 12 8 2,

  8 1 ?

  f g f x x x x x

  g x x g f

  → →

  + = − − − − −

  = − ⇒ − =

     

  ( ) ( ) ( )( )

  4 3 2

  3

  : , : 1 2 8 12 8 2,

  8 1 ?

  f g f x x x x x

  g x x g f

  → →

  + = − − − − −

  = − ⇒ − =

     

  ( ) ( ) ?183 =−⇒−= gofxxg

  A) 16 B) 7 C) 0

  D) 1 1 0

  5 3 2x y + =

  − −7 E) 1 1 0

  5 3 2x y + =

  − −16

  22. 0 0

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0

  0 90 , 2.cos 22 .cos 68 2.sin 22 .sin 68 tan tan 27

  sin 21 .cos 69 sin 69 .cos 21 1 tan .tan 27

  x x

  x

  < <

  − − =

  − − +

  0 0

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0

  0 90 , 2.cos 22 .cos 68 2.sin 22 .sin 68 tan tan 27

  sin 21 .cos 69 sin 69 .cos 21 1 tan .tan 27

  x x

  x

  < <

  − − =

  − − +

  ?=⇒ x

  A) 90 B) 270 C) 450

  D) 540 E) 810

  23. Bir aritmetik dizinin ilk üç terimi sırasıyla a

  1 1 0 5 3 2x y + =

  − −1, 2a+5, 5a+1 olduğuna göre, bu dizinin beşinci t