xt600e handleiding

Download XT600E Handleiding

Post on 28-Sep-2015

10 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yamaha XT600E Handleiding manual Dutch

TRANSCRIPT

 • 4PT-28199-D7

  HANDLEIDING

  XT600E

 • DAU03338

  INLEIDING

  Welkom in de wereld van Yamaha rijders!

  Als bezitter van een XT600E profiteert u van Yamahas ervaring en technische kennis in het ontwerpen en fabri-ceren van producten van topkwaliteit, waarmee Yamaha haar verdiende reputatie van betrouwbaarheid heeftverworven.

  Neem de tijd om deze handleiding aandachtig door te lezen, zodat u alle voordelen van uw XT600E optimaalkunt benutten. Deze gebruikershandleiding geeft instructies over bediening, inspectie en onderhoud van demotorfiets, terwijl ook wordt beschreven hoe u uzelf en anderen persoonlijk letsel en schade kunt besparen.

  De vele tips in deze handleiding helpen u bovendien om uw motorfiets in optimale conditie te houden. Als er ten-slotte toch nog vragen zijn, aarzel dan niet en neem contact op met de Yamaha dealer.

  Het Yamaha team wenst u vele veilige en plezierige ritten toe. En vergeet niet, veiligheid voor alles!

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 1 (1,1)

 • DAU00005

  BELANGRIJKE INFORMATIE IN DE HANDLEIDINGBijzonder belangrijke informatie is in deze handleiding gemarkeerd met de volgende aanduidingen:

  Het Safety Alert symbool betekent ATTENTIE! LET OP! HET GAAT OM UW VEILIG-HEID!

  Wanneer instructies vermeld in een WAARSCHUWING niet worden opgevolgd, kan ditleiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel voor de motorrijder of omstanders of degenedie de motorfiets inspecteert of repareert.

  De aanduiding LET OP staat vermeld bij speciale voorzorgsmaatregelen die moetenworden genomen om schade aan de motorfiets te voorkomen.

  De aanduiding OPMERKING staat bij belangrijke informatie die procedures kan vergemakke-lijken of verhelderen.

  Q

  X@

  OPMERKING:

  OPMERKING:8 Deze handleiding moet worden gezien als een permanent onderdeel van deze motorfiets en moet altijd

  bij de machine blijven, ook als deze ooit wordt verkocht.8 Yamaha werkt voortdurend aan verbeteringen ten aanzien van productontwerp en kwaliteit. Om deze

  reden kan soms sprake zijn van kleine tegenstrijdigheden tussen uw motor en de beschrijving ervan indeze handleiding, ook al bevat de handleiding de meest recente productinformatie ten tijde van publica-tie. Als u vragen heeft over deze handleiding, neem dan contact op met uw Yamaha dealer.

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 2 (1,1)

 • BELANGRIJKE INFORMATIE IN DE HANDLEIDINGDW000002

  X@

  LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG HELEMAAL DOOR VOORDAT U DEZE MOTORFIETS GAATGEBRUIKEN.

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 3 (1,1)

 • XT600EHANDLEIDING

  2001 door Yamaha Motor Co., Ltd.1e uitgave, Juli 2001

  Alle rechten voorbehouden.Elke vorm van herdruk of onbevoegd gebruik

  zonder schriftelijke toestemming vanYamaha Motor Co., Ltd.

  is uitdrukkelijk verboden.Printed in Japan.

  DAU04229

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 4 (1,1)

 • DAU00009

  INHOUDSOPGAVE

  1 GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID

  2 BESCHRIJVING

  3 FUNCTIES VAN INSTRUMENTEN EN BEDIENINGEN

  4 CONTROLES VOOR HET STARTEN

  5 GEBRUIK EN BELANGRIJKE RIJ-INFORMATIE

  6 PERIODIEK ONDERHOUD EN KLEINERE REPARATIES

  7 VERZORGING EN STALLING VAN DE MOTORFIETS

  8 SPECIFICATIES

  9 GEBRUIKERSINFORMATIE

  INDEX

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 5 (1,1)

 • 4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 6 (1,1)

 • Q GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID

  GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID...........................................................1-11

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 7 (1,1)

 • 1-1

  DAU00021

  Q GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEIDVeiligheidsinformatie

  1

  Motorfietsen zijn schitterende machines die de motorrijder een onovertroffen gevoel van vrijheid kunnen geven.Er zijn echter wel bepaalde spelregels en beperkingen, waar u niet omheen kunt; ook de beste motorfiets kanniet meer dan de natuurwetten toestaan.

  Regelmatige verzorging en onderhoud is van groot belang om de waarde en de goede conditie van uw motor tebehouden. Dit geldt trouwens niet alleen voor de motorfiets, maar ook voor de motorrijder: om goed en veilig terijden moet u zelf ook in goede conditie zijn. Rijden onder invloed van medicijnen, drugs en alcohol is natuurlijkuit den boze. Motorrijders horen altijdmeer nog dan autobestuurdersgeestelijk en lichamelijk op hun best tezijn. Ook de geringste hoeveelheid alcohol geeft ongemerkt een zekere overmoed, die bijzonder gevaarlijk kanzijn.

  Beschermende kleding is voor een motorrijder even belangrijk als veiligheidsgordels voor de bestuurder en inzit-tenden van een auto. Draag steeds een compleet motorpak (gemaakt van leer of slijtvast synthetisch materiaalmet beschermers), stevige laarzen, motorhandschoenen en een goed passende helm. Optimaal beschermendekleding mag echter niet aanmoedigen tot zorgeloosheid. Vooral integraal omsluitende helmen en motorpakkengeven een gevoel van totale veiligheid en bescherming, maar toch zijn motorrijders altijd kwetsbaar in het ver-keer. Ken uw eigen grenzen, rijd niet harder dan verstandig is en neem geen onnodige risicos. Vooral bij natweer zit een ongeluk in een klein hoekje. Een verstandig motorrijder rijdt defensief en met voorspelbaar wegge-drag. Ook al weet uzelf precies wat u doet, verrassing bij andere weggebruikers is gevaarlijk. Houd rekening metde mogelijkheid dat andere weggebruikers fouten kunnen maken; veiligheid is samenwerking.

  Veel plezier onderweg!

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 8 (1,1)

 • BESCHRIJVING

  Aanzicht linkerzijde .........................................................................................2-1Aanzicht rechterzijde.......................................................................................2-2Schakelaars en instrumenten..........................................................................2-3

  2

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 9 (1,1)

 • 2-1

  DAU00026

  BESCHRIJVINGLocaties van onderdelen

  2

  1. Koplamp (pagina 6-33)2. Benzinekraan (pagina 3-8)3. Accu (pagina 6-31)4. Gereedschapsset (pagina 6-1)5. Helmhouder (pagina 3-10)

  6. Afstelring voor achterschokbreker-veervoorspanning (pagina 3-10)

  7. Zekering (pagina 6-32)8. Chokeknop (choke) (pagina 3-9)9. Versnellingspedaal (pagina 3-5)

  1 2 3 4 5

  6789

  Aanzicht linkerzijde

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 10 (1,1)

 • 2-2

  BESCHRIJVING

  2

  10. Luchtfilter (pagina 6-13)11. Oliefilter (pagina 6-11)12. Olietank peilstock (pagina 6-10)13. Achterrempedaal (pagina 3-5, 6-21)

  10 11

  13

  12Aanzicht rechterzijde

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 11 (1,1)

 • 2-3

  BESCHRIJVING

  2

  1. Koppelingshendel (pagina 3-4, 6-20)2. Linker stuurschakelaars (pagina 3-3)3. Snelheidsmeter (pagina 3-2)4. Kontaktslot-schakelaar (pagina 3-1)5. Toerenteller (pagina 3-3)6. Rechter stuurschakelaars (pagina 3-4)

  7. Voorremhendel (pagina 3-5, 6-21)8. Gashendel (pagina 6-16, 6-27)9. Tankdop (pagina 3-6)

  1 2 3 4 5 6 7

  89

  Schakelaars en instrumenten

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 12 (1,1)

 • FUNCTIES VAN INSTRUMENTEN EN BEDIENINGEN

  Contactslot/stuurslot-unit.................................................................................3-1Controlelampjes ..............................................................................................3-2Snelheidsmeterunit .........................................................................................3-2Toerenteller .....................................................................................................3-3Stuurschakelaars ............................................................................................3-3Koppelingshendel............................................................................................3-4Schakelpedaal.................................................................................................3-5Remhendel......................................................................................................3-5Rempedaal......................................................................................................3-5Vuldop brandstoftank ......................................................................................3-6Brandstof.........................................................................................................3-6Brandstofkraan................................................................................................3-8Chokeknop .....................................................................................................3-9Zadel ...............................................................................................................3-9Helmbevestiging............................................................................................3-10Afstellen van de schokdemperunit ................................................................3-10Zijstandaard ..................................................................................................3-11Startspersysteem ..........................................................................................3-12

  3

  4PT-D7 7/12/01 2:14 PM Page 13 (1,1)

 • 3-1

  DAU00029

  Contactslot/stuurslot-unitContactslot/stuurslot-unit

  Via het contactslot/stuurslot worden hetontstekingssysteem en de verlichtings-systemen bediend en wordt het stuur ver-grendeld. De diverse standen wordenhierna beschreven.

  DAU00036ONAlle elektrische systemen worden elek-trisch gevoed en de motor kan wordengestart. De sleutel kan niet worden uitge-nomen.

  DAU00038OFFAlle elektrische systemen zijn uitgescha-ke

Recommended

View more >