web2.0 blog

Download Web2.0 blog

Post on 11-Jul-2015

14 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bloglar (Web Gnlkleri)Hedef ve Kazanmlarrenci;Blogun tanmn yapabilecek,Blogun ortaya k nedenlerini sralayabilecek,Bloglarn zellikleri hakknda bilgi sahibi olacak,Bloglarn indekslenme mantn kavrayabilecek,Blog trlerini sralayabilecek,Blog gemiini kavrayacak,Etkili blog ierii oluturmas iin gerekenleri renecek,Blog sitelerinden bazlarn syleyebilecek,Blogun eitimde nasl kullanlabileceini renecek.

2Blogevrimii Gnlk

3Blog Nedir? (1/4)BlogveyaWeblogteknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri eyleri, kendi istedikleri ekilde yazan insanlarn oluturabildikleri, gnlebenzeyenweb siteleridir.Blog, genellikle gncelden eskiye doru sralanm yaz ve yorumlarn yaynland, web tabanl bir yayn belirtir.

4

ngilizcedeki web ve log kelimelerinin birlemesinden oluan weblogkavramnn zamanla yaygnlam addr. Trkeye web gnl, internet gncesi, a gnl, internet gnl, evrimii gnlk eklinde evrilebilir.Yayncnn seimine gre okuyucular yazlara yorum yaplabilir. Yorumlar, blog kltrnn ok nemli bir dinamiidir; bu sayede yazar ve okuyucular arasnda iletiim salanr. Blog kaytlarna resim, video ve kullanc anketi gibi ok eitli ierikler eklenebilir.

5Blog Nedir? (2/4)6nceleri, bloglarn kullanm, sadece ileri programlama becerilerine sahipkimselerle snrlyd. Bloglarn kullanmnn artmas, Pitas, Blogger, Groksoup vePyra gibi kendi-blogunu-kendin-yap temal programlarn ortaya ckmasylammkn olmutur. Tipik bir blog, ksa ve tarihi bulunan gnderilerin kronolojik birsraya gre dizildii bir web sitesidir. Bloglar, blog yazar herhangi bir kstkoymad surece, kamuya aktr, baka bloglara balantlar ierir ve farkl temalarbarndrabilir (Pedersen ve Macafee, 2006: 155).Blog Nedir? (3/4)7Teknik olarak bir blog ama ve yazlar yaynlama zor deildir. Bununla birlikte dzenli olarak,ierik asndan tatmin edici bir blog kurmak ayr bir zen ve ilgi gerektirmektedir.Bloglar genelde belirli bir konu zerine yazlr, ziyaretileri de bu ierikleri sayesinde ekerler.Blog Nedir? (4/4)

Blog Trleri

Bloglar elenceden ticarete, haberden politikaya kadar ok farkl konulardayazlmaktadr. Blog yazar tek bir kii olabildii gibi birka yazarn biraraya gelip oluturduklar bloglar da bulunmaktadr.8(AKBAYIR, Z. , 2008, Yeni letiim Ortam Olarak Kurumsal Bloglar)1. Bireysel BloglarBireysel bloglar, konusunda uzman olmayan kiiler tarafndan bile kolaylklayazabilecei gnlkler olarak kullanlrlar. Bireylerin ilgi duyduklar konular veyaadklar olaylar anlattklar bireysel bloglar sayesinde blog yazarlar zerindealtklar bir konu hakknda birbirinden farkl katmanlara sahip insan kitleleriningeribildirimlerinden faydalanabilmektedir.9

2. Topluluk Bloglar

Topluluk bloglarn birden fazla yazar bir araya gelerek oluturur.Okuyucularna farkl bak alarn bir arada yanstr. Topluluk bloglar gerek gruplartarafndan oluturulabildii gibi, sanal olarak birka kiinin biraraya gelmesiyle deoluturulurlar.10

3. Temasal Bloglar Sadece belirli bir alanda yazlan gnderilerin yer ald, belirli bir konuda uzman kiilerin yazd ve dzenledii bloglardr.Trke olarak yaynlanan bloglarda en fazla ilgiyi yemek veblogger eklentilerikonulu bloglar ekmekte, say olarak ise bilgisayar bloglar gze arpmaktadr.

11

4. Kurumsal BloglarKurumsal bloglar kurumlarn hedef kitlelerine insani yzlerini gstermelerineyardmc olur. Daha nce bir kurumun sadece rn veya hizmetiyle tanm hedefkitlenin, o rnn reticileri ve yaratclaryla da birebir iletiime gemesi, markasadakatinin salanmasna yardmc olabilmektedir.12

Bloglarn zellikleri (1/2)Barrett, bloglar genellikle tek bir kisi tarafndan yonetilen, skcagncellenen ve devaml ziyaretileri bulunan kk web siteleri olaraktanmlamaktadr. Bloglar genellikle tek bir konu, tema veya belli bir konseptzerinde odaklanmtr (Trammell vd, 2006: 704).13Bloglarn zellikleri (2/2)Bloglar ile web siteleri arasndaki fark, bloglarn geiken zelliidir.Bloglarda yer alan gnderiler her an deiebilir ve okuyucular yorumlar ile ieriideitirebilirler (Lin, 2006, 3).14Blog GemiiBloglarn kullanm1999ylndaBlogger'n bu hizmeti vermeye balamas ve ksa sre sonra bunu cretsiz hale getirmesi ile yaygnlamtr.2003yl ubat ayndagoogle, Blogger' satn ald ve Google ara ubuuna, ziyaret edilen sayfann adresini dorudan bloga girmeyi salayan 'Blog This!' tuu yerletirdi. ngilizce bilen ou kii ilk defa bu dme sayesinde bloglar ile tanmtr.

15

1999ylndaBlogger bu hizmeti vermeye balad(Wikipedia, http://tr.wikipedia.org/wiki/Blog)Bloglarn Ortaya k Nedenleri

(Erkan Akar, Pazarlamann Yeni Silah, Blogla Pazarlama, stanbul:Tiem Yay., 2006, s.22)Bloglarn ndekslenmesiBloglarn ierii geleneksel internet ieriinden farkllk gsterdii iin sadece bloglar iin kurulmu zel indeksleme mekanizmalar ve arama motorlar bulunmaktadr.Google Blog Searchadnda bir blog arama motoru iletmektedir. 17

http://www.google.com.tr/blogsearchEtkili bir blog ierii oluturmak;Etkili bir blog ierii oluturmak iin u ipularn dikkate aln:Okurlarn faydalanabilecei yazlar yaznYazacanz yazy ksa ve z tutmaya alnYazma sklnz sabitlemeye aln ve okuyucularn alt skl uzatmamaya zen gsterin.Paragraflara blnAra balklar oluturunBiimlendirmeler kullannResim ve grafiklerden yararlann

Kullanlabilirlik Ziyaretiler blounuza geldiinde aradklarn bulmak iin fazla uramamalar, dnmemeleri gerekir. Blounuzu tasarlarken, veya bir tema seerken u unsurlara dikkat edin:Site ieriinizi kolay gezilebilir ve kolay okunabilir tasarlayn.Ziyaretilerin ierie kolay eriebilmeleri iin kategori ve arama gibi zellikler ekleyin.erii RSS okuyucusu kullanarak takip edecek ziyaretiler iin RSS butonunu grnr bir yere yerletirin.Ziyaretilere sunduunuz seenekleri snrlandrn, kullanlmayan zellikleri kaldrn.Teknik kelimeler kullanmamaya aln, kullanmanz gerekirse birka kelimeyle aklayn.19Ulalabilirliknsanlar aradklarnda blounuza eriemiyorlarsa, dnyann en iyi blounu da yazyor olsanz fark etmez. Aadaki maddeleri blounuz iin kontrol edin:Blounuzu arama motorlar iin optimize edin.Blog arama motorlar: insanlar yazlar Technorati veya IceRocket gibi sitelerden takip edebilmesi iin Ping-o-matic ve Pingoat gibi servisleri kullanarak siteye yeni yaz eklendiini haber verin.Yazlarn dakikalar iinde binlerce kiiye ulamasn salamak iin Facebook, myspace gibi sosyal alar kullann.20zgnlkDier blog yazarlarndan farkl olmak iin zgn olmanz gerekir. Bu yazara olan ilgiyi arttracak bir zelliktir. Baz bloglar videolar veya ieriklerini kullanarak yaparlar.

Blog yazarnn en nemli yapaca ey okuyucularn dinlemektir. Eer okuyucular gz ard edilirse, bir sre sonra gnl okuyanlarn says azalacaktr. Her zaman okuyucularn istedikleri eyler yaplamayabilir; ancak onlar dinlemek faydal olacaktr.21OkuyucularBlog Siteleri cretsiz olarak blog hizmeti veren birok site vardr. Ayrca cretsiz veya ak kaynak kodlu blog yazlmlarn bir sunucuya ykleyerek blog sahibi olunabilir. Herkes bir blog sitesi hazrlayabilir. Bunun iin bilgisayar mhendisi olmanza gerek yok. in zor ksmn yapan, blog hizmeti salayan web siteleri var. ablonlardan seip, renkleri belirleyip yazlarnz yazamaya balyorsunuz. Baz blog salayclarn listesi: WordPress.com Blog servisleri arasnda lider. Dierlerine gre biraz daha karmak ara yz var. Temalar, eklentilerle blogunuzu fark edilir hale getirirsiniz. blogunuzunad.wordpress.com alan ad veriyor. Blogger.comGoogleun cretsiz servisiblogunuzunad.blogspot.com alan ad sunuyor. LiveJournal.com En eski, en ok kullanlan sitelerden biridir. Yazlarnzn herkes tarafndan okunmasn istemiyorsanz LiveJournal kullanabilirsiniz. Sadece belli bir gruba grnmek isteyenlerin tercihi oluyor.22

Eitimde Blog (1/2) rencilerin evrimii renme ortamlarn kullanarak dier rencilerle iletiime gemesi, bu yolla problemlerine zm arayna girmesi evrimii renme topluluklarn daha nemli bir hale getirmektedir evrimii ortamlarda gerek ders ii gerek ders d etkinliklerde sklkla kullanlan bloglar ise bu ortamlarda oluacak olan topluluk hissinin glendirilmesinde kullanlabilecek nemli bir ara olarak karmza kmaktadr.

Eitimde Blog (2/2)Blog ortamnda rencilerin sahip olduklar snf topluluu duygusunun glendirilmesi, kendilerini o toplulua ait hissetmeleri asndan nemlidir.Bloglarn dncelerini ekinmeden ifade edebilecekleri ortamlar olduunu dnen rencilerin bloglarn dncelerini ekinmeden ifade edebilecekleri ortamlar olmadn dnen rencilere gre de daha ok snf topluluu duygusuna sahip olduklar belirlenmitir.Ek olarak, rencilerin ounun bloglar ders dnda kullanmad ve az bir ksmnn bloglar kendi cmleleriyle yaz yazmak amacyla kulland tespit edilmitir.

24