web view matematica aplicat¤’ in tehnica de calcul. 5. tehnoredactare pe calculator. 6....

Download Web view Matematica aplicat¤’ in tehnica de calcul. 5. Tehnoredactare pe calculator. 6. ... alimentare

Post on 14-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PAGE

530

Noutăţile sunt completate cu albastru

C E N T R A L I Z A T O R

PRIVIND

DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE, PRECUM ŞI PROBELE DE CONCURS

VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN

învăţământul preuniversitar

2011

Activităţi extracurriculare

din palate şi cluburi ale copiilor

Învăţământ preuniversitar

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar

Programa -

probă de concurs

Nivel

Post/Catedră

(Disciplina principală

de încadrare)

PROFILUL / DOMENIUL

Nr. crt.

Învăţământ universitar

Specializarea

de

lungă durată

de

scurtă

durată

Palatele copiilor / Cluburile copiilor

1. Operare şi programare pe calculator

2. Informatică

3. Automatizări şi calculatoare

4. Matematica aplicată in tehnica de calcul

5. Tehnoredactare pe calculator

6. Jocuri logice

7. Grafică pe calculator

Informatică

1.

Informatică*

x

x

INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

2.

Informatică economică

x

x

3.

Informatică – tehnologia informaţiei şi comunicării*

x

x

4.

Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor*

x

x

5.

Informatică – tehnologii asistate de calculator*

x

x

6.

Informatică – tehnologii asistate pe calculator*

x

x

7.

Informatică aplicată*

x

x

8.

Informatică – tehnologia informaţiei*

x

x

9.

Informatică aplicată şi programare*

x

x

10.

Roboţi industriali

x

11.

Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor

x

12.

Automatică şi calculatoare

x

13.

Tehnologia informaţiei

x

x

14.

Automatizări şi tehnică de calcul

x

x

15.

Inginerie electrică şi calculatoare

x

16.

Tehnologie informatică

x

x

17.

Prelucrarea informatică a datelor economice

x

18.

Informatică didactică*

x

19.

Informatică medicală

x

20.

Informatică distribuită*

x

21.

Proinfo*

x

22.

Specinfo*

x

23.

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei*

x

Matematică

24.

Matematică – Informatică

x

25.

Informatică

x

26.

Maşini de calcul

x

x

27.

Cercetări operaţionale

x

Economic

28.

Informatică economică

x

x

29.

Informatică managerială

x

x

30.

Cibernetică şi informatică economică

x

x

31.

Informatică şi contabilitate

x

x

32.

Cibernetică şi previziune economică

x

x

33.

Contabilitate şi informatică de gestiune

x

x

34.

Econometrie informatică

x

x

35.

Cibernetică

x

x

36.

Finanţe, contabilitate, informatică

x

x

37.

Finanţe, contabilitate şi informatică

x

38.

Planificare şi cibernetică economică

x

x

39.

Prelucrarea electronică a informaţiei economice

x

40.

Prelucrarea electronică a informaţiilor economice

x

41.

Cibernetică economică

x

Ştiinţe economice

42.

Mecanizarea şi automatizarea calculului economic

x

Palatele copiilor / Cluburile copiilor

1. Operare şi programare pe calculator

2. Informatică

3. Automatizări şi calculatoare

4. Matematica aplicată in tehnica de calcul

5. Tehnoredactare pe calculator

6. Jocuri logice

7. Grafică pe calculator

Ştiinţa

sistemelor şi a calculatoarelor/

Ingineria sistemelor şi a calculatoarelor

43.

Calculatoare

x

INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

44.

Calculatoare (în limbi străine)

x

45.

Automatică

x

46.

Automatică şi informatică industrială

x

47.

Automatică şi informatică industrială (în limbi străine)

x

48.

Automatică şi calculatoare

x

49.

Automatică şi informatică economică

x

50.

Informatică aplicată

x

x

51.

Informatică tehnică

x

x

52.

Sisteme cu microprocesoare

x

53.

Automatică şi informatică aplicată

x

Electric /

Inginerie electrică

54.

Inginerie electrică şi calculatoare

x

55.

Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine)

x

56.

Automatizări şi calculatoare

x

x

57.

Automatizări

x

58.

Automatică

x

59.

Automatizări industriale şi conducerea roboţilor

x

x

60.

Automatică şi informatică industrială

x

61.

Automatică şi informatică industrială (în limbi străine)

x

Mecanică

62.

Roboţi industriali

x

63.

Mecatronică

x

64.

Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul

x

x

Mecanică / Petrol şi gaze

65.

Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul

x

x

Ştiinţa

sistemelor şi a calculatoarelor/ Automatizări şi tehnică de calcul

66.

Tehnologie informatică

x

x

67.

Informatică

x

x

68.

Informatică aplicată

x

x

69.

Tehnică de calcul

x

x

70.

Informatică tehnică

x

x

Inginerie mecanică

71.

Mecatronică

x

Mecatronică

72.

Mecatronică

x

73.

Roboţi industriali

x

Electromecanică

74.

Roboţi industriali

x

Ştiinţe aplicate

75.

Informatică industrială

x

x

Fizică

76.

Fizică informatică

x

77.

Fizică - Informatică

x

1. Operare şi programare pe calculator

2. Automatizări şi calculatoare

3. Tehnoredactare pe calculator

4. Jocuri logice

5. Grafică pe calculator

Electronic / Inginerie electronică

78.

Electronică

x

79.

Electronică aplicată

x

80.

Microelectronică

x

81.

Electronică şi informatică industrială

x

82.

Radiotehnică

x

83.

Echipamente şi sisteme electronice militare

x

84.

Microtehnologii

x

85.

Radioelectronică (militar)

x

86.

Radioelectronică de radiolocaţie (militar)

x

87.

Telecomunicaţii

x

88.

Electronică şi telecomunicaţii

x

89.

Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine)

x

90.

Comunicaţii

x

91.

Comunicaţii (în limbi străine)

x

92.

Telecomenzi şi electronică în transporturi

x

93.

Telefonie - telegrafie

x

94.

Transmisiuni (militar)

x

95.

Telecomenzi feroviare

x

Palatele copiilor / Cluburile copiilor