web view 120. ordin nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor...

Download Web view 120. ORDIN nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale

Post on 06-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Anexa nr. 1

LEGISLATIE NATIONALA IN DOMENIUL PROTECTIEI CONSUMATORILOR

ACTE NORMATIVE CU CARACTER GENERAL

· Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, modificata prin Legea 363/2007 si O.U.G. nr. 174/2008;

· Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, modificata prin Legea 161/2010;

· Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, modificata prin Legea 51/2003;

· Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale, consolidata prin Legea 358/2009;

· Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, modificata prin O.U.G. nr. 174/2008;

· Legea 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

· Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, modificata prin Legea 283/2002, O.G. nr. 17/2003, O.G. nr. 90/2004, Legea 457/2004, Legea 158/2008;

· Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (extras), modificata prin Legea 202/2013;

· Legea nr. 504/2002 a audiovizualului (extras), modificata prin O.U.G. nr. 79/2002, Legea nr. 402/2003, O.U.G. nr. 123/2005, O.U.G. nr. 3/2006,  Legea nr. 116/2008,  Legea nr. 364/2007,  O.U.G. nr. 181/2008,  Legea nr. 330/2009,  Legea nr. 333/2009, O.U.G. nr. 19/2011.

· Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, modificata prin O.G nr. 50/2010, O.G. nr. 174/2008, Lege nr. 34/2006, O.U.G. nr. 201/2002,

· Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;

· Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind servicile financiare, modificata prin O.U.G. nr. 65/2009, Legea 196/2010;

· Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice;

· Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor (extras), modificata prin 130/2010;

· Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor;

· Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizata prin O.U.G. 22/2012

· Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor;

· Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

· Ordinul A.N.P.C. nr. 632/2009 privind unele măsuri de Informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar.

· Legea nr. 252/2003 privind Registrul Unic de Control.

I. LISTA ACTELOR NORMATIVE DIN DOMENIUL PRODUSELOR SI SERVICIILOR ALIMENTARE

· 1. O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

· 2. Legea nr. 363/ 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile ulterioare;

· 3. HG nr.947/ 2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare, republicata;

· 4. HG. 530/ 2001 pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legala IML 8-01 “Preambalarea unor produse in functie de masa sau volum”, republicata;

· 5. Lege nr. 150/2004 (r1) privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale;

· 6. REGULAMENTUL (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autoritații Europene pentru Siguranța Alimentara și de stabilire a procedurilor in domeniul siguranței produselor alimentare;

· 7. REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor;

· 8. OUG nr. 97/ 2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, republicata;

· 9. Ordonanta nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, republicata; ;

· 10. Ordin nr. 772/ 856/ 68/ 442/ 2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje;

· 11. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, cu modificarile ulterioare;

· 12. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

ETICHETAREA GENERALA A ALIMENTELOR

· 13. HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

· 14. REGULAMENTUL (CE) nr. 1924/2006 privind mentiunile nutritionale si de sanatate asociate alimentelor;

· 15. REGULAMENTUL(CE) nr.1925/2006 privind adaugarea de vitamine si minerale si de alte substante la alimente ;

· 16. Ordinul nr. 851/1.505/271/300/2006 privind abrogarea unor acte normative in scopul aplicarii directe a regulamentelor si deciziilor comunitare;

· 17. Regulamentul nr. 608/2004/CE al Comisiei cu privire la etichetarea alimentelor si ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri ai fitosterolilor, fitostanoli si/sau esteri ai fitostanolului;

· 18. Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari;

· 19. Ordinul 438/ 295/ 2002 pentru aprobare Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

· 20. Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 privind enzimele alimentare;

· 21. Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind aromele;

CARNE, PRODUSE DIN CARNE, PESTE, OUA

· 22. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”);

· 23. Ordinul nr. 560/1271/339/ 210/ 2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne, cu completarile ulterioare;

· 24. Ordinul nr. 333/ 2002 prin producerea, comercializarea si utilizarea carnii separate mecanic, cu modificarile ulterioare;

· 25. Ordinul nr.510/944/147/2002 pentru aprobarea Normelor de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice;

· 26. Regulamentul (CE) nr. 2406/96 de stabilire a normelor comune de comercializare pentru produsele din peste;

· 27. Regulamentul nr. 2136/89 al Consiliului privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de sardine;

· 28. Regulamentul nr.104/2000 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;

· 29. Regulamentul (CE) nr. 2065/2001 de stabilire a informatiilor pentru consumatori in sectorul produselor de peste si acvacultura;

· 30. Regulamentul (CE) nr.589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 privind standardele de comercializare aplicabile oualor;

· 31. Directiva 2002/4/CE de inregistrare a unitatilor de crestere a gainilor ouatoare, reglementata de Directiva 1999/74/CE a Consiliului;

· 32. Regulamentul (CE) nr.543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 in ceea ce priveste standardele de comercializare a carnii de pasare, cu modificarile ulterioare;

· 33. Ordinul 206/ 447/ 86/ 2002 aprobarea Normelor cu privire la comercializarea carnii de pasare, cu modificarile ulterioare ( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007);

· 34. Ordinul 494/ 859/ 138/ 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea carnii de porc( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007);

LAPTE DE CONSUM, LAPTE CONSERVAT, UNT

· 35. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), cu modificarile si rectificarile ulterioare;

· 36. Regulamentul (CE) nr. 1153/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2597/97 de stabilire a unor norme suplimentare privind organizarea comuna a pieței in sectorul laptelui și al produselor lactate in ceea ce privește laptele de consum;

· 37. Comunicare a Comisiei (2008/C 27/05) privind includerea in Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (Regulamentul unic OCP) a reformelor recente ale politicilor din sectorul laptelui și produselor lactate și din sectorul zaharului ;

· 38. Ordinul 230/ 457/ 76/ 2002 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007) ;

· 39. Ordinul nr. 521/ 832/ 321/ 2003 pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau total deshidratat, destinate consumului uman, cu modificarile ulterioare;

· 40. Ordinul 524/ 958/ 8/ 2003 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vând si conditiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializarii ( cu exceptia prevederilor acoperite