vitamini l

Download Vitamini l

Post on 03-Jul-2015

3.607 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. VITAMINI

2. Poljski biohemiar Kazimir Funk 1912. prvidaje naziv vitamin(vita- ivot)Izolovao je kristalnu supstancu iz pirina(vitanin B ) koja je po hemijskoj strukturiaminOva grupa jedinjenja ima veliki znaaj zapravilno odvijanje mnogih hemijskihreakcija u ivim biima 3. Danas se pod pojmom vitamini podrazumeva oko15 organskih molekula, ija su fizika i hemijskasvojstva poznata 4. Pojedinana jedinjenja unutar svake grupeoznaavana su brojevima (A , A , B , B , B , B ,B , C, D , E, H)Kako su otkrivani, vitamini su obeleavanivelikim slovom po redosledu abecede (A, B, C,D,...)Pored uobiajnih naziva, imaju i svojehemijske oznakeVitamini nemaju zajedniku funkcionalnugrupu 5. Vitamini su organski molekuli raznovrsne strukture.vitamin A vitamin B vitamin BVitamin C vitamin D 6. Na osnovu razlika u rastvorljivosti,vitamini se dele na:Vitamine rastvorne uvodi(vitamini B grupe i vitaminC)Vitamine rastvorne umastima(vitamini A, D, E K) 7. U organizmu molekuli vitamina imaju razliitefunkcijePojedini tite biomolekule od oksidacije(vitamini C E)Neki reguliu metabolizam mineralnih supstanci(vitamin D)Vitamini B kompleksa uestvuju u brojnimhemijskim reakcujama (prenos elektrona ihemijskih grupa)Vitamin K uestvuje u sloenom mehanizmukoagulacije krvi 8. Osnovne uloge nekih vitamina u organizmu Vitamin AVitamin A VitaminVitamin DD Vitamin EVitamin E Vitamin KVitamin K 9. Za odravanje zdravlja potrebno je unositipredloene koliine vitamina, to se postieunoenjem namernica koje ih sadrevitamin C vitamin A vitamin Dvitamin B vitamin E 10. VITAMINIIZVORI POJEDINIH VITAMINA(IVOTNE NAMERNICE)BOLEST IZAZVANANEDOSTATKOMVITAMINAAmleko, mleni proizvodi, umance, riba,riblje ulje, argarepa, spana, kajsijakokoje slepiloBkvasac, sir, pasulj, penica, jetra, banana,zeleno povre, peurkeberi beri (B1)pelagra (B3)Cipak, paprika, luk, perun, pomoranda,limunskorbutD riblje ulje, umance, mleko rahitisEpenine klice, kikiriki, umance, zelenasalata, buterporemeaj rada miia inervnog sistema 11. Pri sastavljanju dnevnih obroka vano je znatikako kombinovati ivotne namerniceTreba znati koje bolesti prete organizmuukoliko se vitamini preterano, nedovoljno iliuopte ne unose 12. Nedovoljan unos vitamina dovodi dohipovitaminozePotpuni nedostatak vitamina u organizmu naziva seavitaminoza i izaziva teke poremeaje zdravljaPoveane koliine vitamina dovode do hipervitaminoze 13. HVALAHVALA NANA PANJI!PANJI!