vetturi - ec. baffle baffle d©flecteur ablenkblech ball test test bit-twaqqig§ ta' balla...

Download VETTURI - ec. baffle baffle d©flecteur Ablenkblech ball test test bit-twaqqig§ ta' balla ... box

Post on 15-Jun-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

inizjattiva

VETTURI

L-adejoni ta Malta fl-Unjoni Ewropea fl-2004 u r-rikonoxximent tal-Malti bala lingwa uffijali tal-Unjoni, taw bidu gal realt lingwistika dida. Lil hinn mis-sentimenti patrijottii u patrimonjali lejn il-Malti mill-Gvern u l-poplu, dan sarraf f'kundizzjonijiet amministrattivi u legali odda gall-Malti li nneessitaw l-ivilupp tax-xenarju lingwistiku ta' Malta minn wieed diglossali1 gal wieed verament bilingwi. L-Ingli ma ntmessx. Imma f'dak kollu li qabel konna nserru fuq l-Ingli biex ninqdew, issa ma baqax possibbli. Il-liijiet u regolamenti Ewropej kollha jridu jkunu bil-Malti. Dal-kuntest ma jippermettix gala bejn il-vokabularju Ingli u dak Malti. Il-vokabularju Malti sar indispensabbli u obbligatorju. U galkemm wieed jista' jadotta attitudni ta "kollox jgaddi"2, jew li "l-Malti jiddobba skont il-kuntest", dan ma jibqax sostenibbli u l-lingwa bala komunikazzjoni ma tibqax affidabbli meta wieed jittratta suetti kumplessi u spejalizzati. Xi ftit eempji huma: Standards tal-vetturi Telematii Standards tas-sikurezza fl-ikel Sustanzi kimii f'kull aa immainabbli Regoli tas-swieq finanzjarji Rappurtar finanzjarju u kontabilit Ajrunawtika Meta toro leilazzjoni din mhux se toqgod tistenna xi lingwa biex tagmel

1 Ara Fasold Ralph, The Sociolinguistics of Society, Wiley-Blackwell, 2009. 2 Jew li "l-Malti ma jiddistingwixxix bejn oett u ieor gax m'hemmx differenza kbira": bl-argument tas-sinonimija, argument li jattakkaw lingwisti kbar bal de Saussure pereempju f'De Saussure, Ferdinand, Cours de Lingistique Gnrale, Paris, 1965, p.118.

rierka jew diskussjonijiet terminoloii li jiedu s-snin, xhur u spiss lanqas imgat. It-23 lingwa tal-UE jkollhom l-istess skadenza li jridu josservaw biex ma jxekklux il-proedura leilattiva kumplessa tal-UE. Il-verjonijiet lingwistii kollha jridu jkunu disponibbli skont dik l-iskadenza, inkella l-proess leilattiv jii ppreudikat u l-lii tissogra tisfaxxa fix-xejn3. Din l-urenza tetie azzjoni terminoloika fil-pront u affidabbli, u mingajr afna dewmien u diskussjonijiet inkonkluivi. Fuq mekkanimu u metodoloija razzjonalizzata4, b'arsien gall-ISO5 dwar it-terminoloija, biex nirrappreentaw il-kunetti teknii rilevanti. Illum qed nippreentaw lista ta' termini b'rabta ma standards tal-UNECE6 dwar il-vetturi, liema standards ew adottati mill-UE. L-istandards kienu jittrattaw, fost l-orajn, l-ibbrejkjar, il-ie, u d-dwal tal-karozzi, u l-vetturi tal-idroenu. Gall-prattiit tat-tfittxija, is-sekwenza hija alfabetika Inglia. Il-lista hija bbaata fuq l-entrati li jinsabu fil-IATE u jinkludu t-termini Inglii (EN), dawk korrispondenti Maltin (MT), u fejn kienu disponibbli, il-Franii (FR) u ermanii (DE). Aktar referenzi u spjegazzjonijiet jistgu jinkisbu billi tikkonsulta l-IATE (http://iate.europa.eu).

Reuben Seychell it-Terminologu tad-Dipartiment tal-Malti

il-Kummissjoni Ewropea

3 Ara, il-Qorti tal-ustizzja tal-UE, il-Kawa C 263/1995, il-ermanja v Kummissjoni, is-Sentenza tal-Qorti, il-paragrafu 32. 4 Li nikkondividu fost l-orajn mad-Dlgation Gnrale la Langue Franaise et aux Langues de France. 5 partikolarment l-ISO 704, 2009(E): Terminology work - Principles and methods, Genve. 6 United Nations Economic Commission for Europe.

galeachStamp

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d863e8b30e22734d1480569a64dffde00b.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiLb3r0?method=load

pa suppliment ma

EN MT FR DE 3 DH machine magna tal-punt H tridimensjonali machine 3-D H 3 DH-Maschine abraded track radda mibruxa piste soumise labrasion abrading instrument strument gall-brix dispositif dabrasion abrading surface wi gall-brix surface abrasive Abrieboberflche abrasion barxa abrasion resistance test test tar-reistenza gall-brix essai de rsistance l'abrasion abrasion resistant coating kisi reistenti gall-brix abrasive wheel mola tal-brix roulette abrasive absorbent assorbenti absorbant Aufsaugmasse acceptable thickness tolerance tolleranza tal-xuna aettabbli access panel bieba gall-aess acoustic akustiku acoustique actual torso angle angolu reali tat-torso angle rel de torse tatschlicher Rumpfwinkel actuating time in ta' attwazjoni actuation attwazzjoni manuvre actuator stroke tefga ta-ilindru tal-brejk adhesion coefficient koeffijent tal-aderenza coefficient d'adhrence Koeffizient der Bodenhaftung adhesion utilisation curve kurva tal-utilizzazzjoni tal-aderenza adhesion utilised aderenza utilizzata adjustment austament rglage agricultural tractor trattur agrikolu tracteur agricole air cleaner sistema tat-tindif tal-arja filtre air Luftfilter (m) air filter filtru tal-arja filtre air Luftfilter air gap arja maqbuda air intake dul tal-arja air pressure brake brejk bl-arja kkompressata freins air comprim Druckluftbremse air reservoir kompartiment tal-arja airbag erbeg coussin gonflable air-conditioning system sistema tal-arja kundizzjonata systme de climatisation all-composite container kontenitur totalment kompost rservoir entirement en matriau

composite

alternate jalterna alterne zweizeilig alternator alternejter alternateur Lichtmaschine (f) ambient temperature temperatura ambjentali temprature ambiante Auentemperatur (f) anchorage ankra rade Ankerreede angle angolu angle angle of incidence angolu tal-inidenza angular deviation devjazzjoni angolari angular seat adjustment austament angolari tas-sit angular separation separazzjoni angolari annular area erja annulari couronne antenna antenna antenne anti-lock braking system (ABS) sistema antilokk tal-brejkijiet (ABS) systme anti-blocage (SAB) Anti-Blockier-System (ABS) application layer saff ta' applikazzjoni couche application Anwendungsschicht application travel kors tal-applikazzjoni course de serrage approval mark marka tal-approvazzjoni arc length tul tal-ark area of vision erja tal-vijoni secteur de vision aspiration aspirazzjoni aspiration Absaugen assembly assembla assemblage assembly montatura ajustage asymmetrical double glazing unit bi ie doppju asimettriku asymmetrical double-glazed unit ie doppju asimettriku double vitrage dissymtrique asymptotic chamber pressure pressjoni asimptotika fil-

kompartiment

atmospheric humidity umdit atmosferika attitude orjentazzjoni assiette Trimmlage audible li jinstema' audible auto-frettage auto-frettage autofrettage auto-frettage pressure pressjoni auto-frettage pression dautofrettage automatic brake adjustment device apparat ta' austament awtomatiku

tal-brejkijiet dispositif de rglage automatique des freins

automatic braking ibbrejkjar awtomatiku freinage automatique automatic valve valv awtomatiku robinet automatique automatisches Ventil automatically commanded braking ibbrejkjar bi kmand awtomatiku auxiliary release device apparat awiljari ta' rilaxx axle fus axe, arbre Achse axle load tagbija fuq il-fus charge par essieu Achsdruck axle spread tul tal-fus back and pan assembly armar tad-dahar u l-magqad ensemble assise-dos

na 2

galeachStamp

pana 3

EN MT FR DE back pan magqad tad-dahar lment de dos back window tieqa ta' wara baffle baffle dflecteur Ablenkblech ball test test bit-twaqqig ta' balla ball drop test test bil-balla essai dimpact dune bille ball-bearing horizontal spindle pern orizzontali tal-bolberings ball-impact test test tal-impatt tal-balla ball-penetration resistance reistenza tal-penetrazzjoni tal-balla barrier ostaklu mur, butoir base bai base Gehuseunterteil base plate pjana tal-bai batch lott lot bevel imanfar biseau abschrgen blocking imblukkar engorgement blower blower souffleur Geblse body bodi caisse Kasten bodywork karrozzerija carrosserie Karosserie boil off management system sistema ta' estjoni tal-

evaporazzjoni systme de gestion de lvaporation

boil off system sistema tal-evaporazzjoni systme dvaporation bolt bolt boulon Bolzen bonnet bonit capot Klappe vorn bore bor alsage Bohrung boring titqib forer boundary of functional operation konfini tat-taddim funzjonali limites de fonctionnement boundary of functional operation limitu ta' funzjonament limite de fonctionnement Bowden cable kejbil Bowden cble Bowden Bowdenzug box kaxxa bote, coffre Kasten, Kiste brake brejk frein Bremse brake brejk frein brake actuator attwatur tal-brejk cylindre de frein Zugspanneinrichtung brake actuator pressure pressjoni tal-attwatur tal-brejk pression au cylindre de frein brake application gafsa(iet) tal-brejk freinage Bremsen brake assembly immuntar tal-brejk brake cam kamm tal-brejk came de frein Bremsnocken brake carrier armar tal-brejk Bremstrger brake chamber pressure pressjoni fil-kompartiment tal-brejk brake circuit configuration konfigurazzjoni ta-irkwit tal-brejk brake cylinder ilindru tal-brejk cylindre de frein Bremszylinder brake demand domanda tal-ibbrejkjar brake disc diska tal-brejk disque de frein Bremsscheibe brake drum tanbur tal-brejk tambour de frein Bremstrommel brake factor fattur tal-brejk brake force forza tal-ibbrejkjar force de freinage Bremskraft brake force distribution distribuzzjoni tal-forza tal-ibbrejkjar brake input device mezz ta' taddim tal-brejkijiet brake input threshold torque torque minimu utli gat-taddim tal-

brejk

brake input torque torque gat-taddim tal-brejk brake lever liver tal-brejk levier de freinage Bremshebel brake lining firrodu tal-brejk fourrure de frein Bremsbelag brake load sensing device apparat ta' detezzjoni tat-tagbija

fuq il-brejk rpartiteur de force de freinage Bremskraftverteiler

brake output torque torque prodott mill-brejk couple produit par le fe

Recommended

View more >