verؤ° madencؤ°lؤ°ؤ‍ؤ° sأœrecؤ° kullanilarak portfأ–y ... ii أ–zet verؤ°...

Download VERؤ° MADENCؤ°Lؤ°ؤ‍ؤ° SأœRECؤ° KULLANILARAK PORTFأ–Y ... ii أ–ZET VERؤ° MADENCؤ°Lؤ°ؤ‍ؤ° SأœRECؤ° KULLANILARAK

If you can't read please download the document

Post on 03-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T.C.

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  İŞLETME ANABİLİM DALI

  VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY

  PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB

  HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA

  DOKTORA TEZİ

  ENGİN KÜÇÜKSİLLE

  TEZ DANIŞMANI: PROF.DR.DURMUŞ ACAR

  ISPARTA, 2009

 • ii

  ÖZET

  VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE

  SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA

  Engin KÜÇÜKSİLLE

  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,

  Doktora Tezi, 118 sayfa, Mart 2009

  Danışman: Prof. Dr. Durmuş ACAR

  Bu çalışmada, portföy kavramı üzerinde durulmuş ve veri madenciliği süreci kullanılarak 1995 – 2007/06 döneminde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) sürekli işlem gören 122 şirketin hisse senetlerinden, Sharpe, Jensen, Treynor portföy performans ölçütleri kullanılarak farklı portföyler oluşturulmuştur. Ardından, bu ölçütlere göre ortaya çıkan portföylerin performansları, aynı dönemin ve 2007/07 – 2008/12 döneminin piyasa (İMKB Ulusal 100 endeksi) performanslarıyla karşılaştırılmıştır.

  Çalışmanın temelinde portföyün veri madenciliği süreci ile de oluşturulabileceği düşünülmüş ve İMKB hisse senetleri piyasasında uygulama yapılmıştır.

  Bu doğrultuda İMKB’de hisse senetleri işlem gören 122 adet işletmenin 1995 – 2007/06 dönemindeki aylık ortalama getirileri kullanılarak genetik algoritma yardımıyla farklı portföyler oluşturulmuştur ve şu sonuca ulaşılmıştır. Bu dönem içinde 122 şirketin hisse senetlerinden oluşturulabilecek farklı portföylerin Sharpe, Treynor ve Jensen performansları piyasanın (İMKB Ulusal 100 endeksi) üzerinde gerçekleşmiştir. Bunun temel nedeni, bu dönem içerisinde piyasanın risksiz faiz oranının altından getiri sağlamasıdır. Aynı portföyler 2007/07 – 2008/12 döneminde ise piyasanın altında performans göstermişlerdir.

  Anahtar Kelimeler: Portföy, Veri Madenciliği, Genetik Algoritma, Performans Ölçüleri

 • iii

  ABSTRACT

  THE EVALUATION OF PORTFOLIO PERFORMANCE BY USING DATA MINING PROCESS AND AN APPLICATION IN ISE STOCKS MARKET

  Engin KÜÇÜKSİLLE

  Süleyman Demirel University Social Science Institute, Department of Business Administration,

  Ph.D., 118 pages, March 2009

  Supervising Professor: Durmuş ACAR

  In this study, it has been mentioned the portfolio concept and formed different portfolios by using data mining process and Sharpe, Treynor and Jensen portfolio performance measures from 122 different stocks which were traded in Istanbul Stock Exchange (ISE) in the period of 1995 – 2007/06 permanently. Following, the performances of the portfolios’ formed by using data mining process has been compared with the performance of the market (ISE National 100 Indices) in the same period and the period of 2007/07 – 2008/12.

  In the base of this study, it has been thought that a portfolio could be formed by using data mining process and made an application in ISE Stock Market.

  In the application process, it has been formed different portfolios by using genetic algorithm and the average monthly return of 122 different companies’ stocks in the period of 1995 – 2007/06. The result of the application is the following: The Sharpe, Treynor and Jensen performances of the different portfolios were higher than the market did. That is why the average monthly return of the market is lower than the risk free rate in this period. However these portfolios showed lower performance than the market in the period of 2007/07 – 2008/12.

  Key Words: Portfolio, Data Mining, Genetic Algorithms, Performance Measures

 • iv

  İÇİNDEKİLER

  ÖZET………………………………………………………………………………....... ii ABSTRACT…………………………………………………………………………… iii İÇİNDEKİLER……………………………………………………….. ……………….iv KISALTMALAR DİZİNİ……………………………………………..…………….. vii ŞEKİLLER DİZİNİ……………………………………………………..…………... viii ÇİZELGELER DİZİNİ………………………………………………………………. ..ix

  BİRİNCİ BÖLÜM

  1. Giriş ................................................................................................................................ 1

  1.1. Çalışmanın Konusu ................................................................................................. 1 1.2. Çalışmanın Amacı ................................................................................................... 3

  1.3. Çalışmanın Önemi ................................................................................................... 3

  İKİNCİ BÖLÜM

  2. Genel Olarak Portföy ve Portföy Yönetimi ................................................................... 6

  2.1. Portföy Kavramı ...................................................................................................... 6 2.2. Portföy Yönetimi Kavramı ve Portföy Yönetimi Yaklaşımları .............................. 8

  2.2.1. Geleneksel Portföy Yönetim Yaklaşımı .......................................................... 8 2.2.2. Modern Portföy Yaklaşımı ............................................................................... 9

  2.3. Portföy Oluşturmada Risk ve Beklenen Getiri Unsurları ..................................... 12 2.3.1. Portföy Riski .................................................................................................. 13 2.3.2. Portföyün Beklenen Getirisi ........................................................................... 17

  2.4. Portföy Performansının Değerlendirilmesi ........................................................... 18 2.4.1. Sharpe Oranı .................................................................................................. 19 2.4.2. Treynor Performans Ölçüsü ........................................................................... 20 2.4.3. Jensen Performans Ölçüsü ............................................................................. 22 2.4.4. Diğer Portföy Performans Değerleme Yöntemleri ........................................ 23

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  3.Veri Madenciliği ........................................................................................................... 28

  3.1. Veri Madenciliği Süreci ........................................................................................ 31 3.1.1.İşin Kavranması .............................................................................................. 32 3.1.2.Verinin Kavranması ........................................................................................ 33 3.1.3.Verinin Hazırlanması ...................................................................................... 33 3.1.4.Modelleme ...................................................................................................... 34 3.1.5.Değerlendirme ................................................................................................. 34 3.1.6.Yayılım ............................................................................................................ 35

  3.2. Veri Madenciliği Teknikleri .................................................................................. 35 3.2.1. Kümeleme ...................................................................................................... 36 3.2.2. Birliktelik Kuralı ........................................................................................... 37 3.2.3. Sınıflama ve Regresyon ................................................................................. 38 3.2.3.1. Karar Ağaçları ......................................................................................... 38 3.2.3.2. Yapay Sinir Ağları .................................................................................. 40

 • v

  3.2.3.3. Gemetik Algoritmalar ................................................................................. 41 3.2.3.4. Tahminleme Modelleri ................................................................................ 41 3.2.3.5. Zaman Serilerindeki Örüntü ........................................................................ 42

  3.3. Veri Madenciliğinin Uygulama Alanları .............................................................. 42

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  4. Genetik Algoritmalar ................................................................................................... 46

  4.1. Genetik Algoritma Kavramı .................................................................................. 46 4.2. Genetik Algoritmaların Çalışma Süreci ................................................................ 48

  4.2.1. Gösterim (Kodlama) ...................................................................................... 49 4.2.2. Başlangıç Popülasyonunun Oluşturulması ..................................................... 50 4.2.3. Uyum Değeri ..

Recommended

View more >