vedenje porabnikov v spletni trgovini ?· lovci na kupčije iščejo darila ali ugodnosti, kot so...

Download VEDENJE PORABNIKOV V SPLETNI TRGOVINI ?· Lovci na kupčije iščejo darila ali ugodnosti, kot so brezplačni vzorci ali akcijske cene. Lovci na kupčije iščejo predvsem brezplačno blago, zato

Post on 04-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V MARIBORU

  EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA V MARIBORU

  SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU VEDENJE PORABNIKOV

  VEDENJE PORABNIKOV V SPLETNI TRGOVINI

  NAKUP.MERKUR.SI

  tudent: Jurij Cvikl Naslov: Gorica 85, 3263, Gorica pri Slivnici Jurij.cvikl@merkur.si tevilka indeksa: 83022881 Program: podiplomski tudijska smer: marketing Mentor: dr. Damijan Mumel

  Celje, september 2001

 • 2

  KAZALO VSEBINE Kazalo vsebine ............................................................................................................................2 Kazalo tabel, grafikonov in slik ..................................................................................................3 1 Uvod.........................................................................................................................................4

  1.1 Opredelitev podroja in opis problema.............................................................................4 1.2 Namen, cilji in osnovne hipoteze......................................................................................4 1.3 Predpostavke in omejitve raziskave..................................................................................4 1.4 Uporabljene raziskovalne metode.....................................................................................5

  2 Digitalna vrednost in korist interneta.......................................................................................6 3 Proces adopcije spletnih vsebin ...............................................................................................7 4 Obiskovalci spletnih strani in marketinki cilji .......................................................................8

  4.1 Obiskovalci spletnih strani................................................................................................8 4.2 Marketinki cilji ................................................................................................................8 4.2 Spletna orodja ...................................................................................................................9

  5 Raziskava spletne trgovine Nakup.merkur.si........................................................................11 5.1 Opis stanja, opredelitev problema in ciljev raziskave ....................................................11 5.2 Povzetek rezultatov raziskave.........................................................................................12

  5.2.1 Demografija .............................................................................................................12 5.2.2 Sklop vpraanj o ponudbi izdelkov in vizualni venosti........................................12 5.2.3 Sklop vpraanj o izvedbi nakupa .............................................................................12 5.2.4 Moganska nevihta ..................................................................................................12

  6 Opazovanje porabnikov v spletni trgovini Nakup.merkur.si .................................................13 6.1 Opis stanja, opredelitev problema in ciljev opazovanja .................................................13 6.2 Povzetek rezultatov opazovanja......................................................................................13

  6.2.1 Demografija .............................................................................................................13 6.2.1 Obisk spletne trgovine .............................................................................................13 6.2.2 Obiskane vsebine .....................................................................................................13

  7 Sklep ......................................................................................................................................14 Seznam virov ............................................................................................................................15 Priloga 1 Rezultati raziskave spletne trgovine Nakup.merkur.si .............................................16

  Priloga 1.1 Demografija........................................................................................................16 Priloga 1.2 Sklop vpraanj o ponudbi izdelkov in vizualni venosti ..................................18

  Priloga 1.2.1 Podsklop vpraanj o ponudbi izdelkov........................................................18 Priloga 1.2.2 Podsklop vpraanj o vizualni venosti.......................................................19

  Priloga 1.3 Sklop vpraanj o izvedbi nakupa........................................................................20 Priloga 1.4 Moganska nevihta.............................................................................................22

  Priloga 2 Opazovanje porabnikov v spletni trgovini Nakup.merkur.si.....................................23 Priloga 2.1 Demografija........................................................................................................23 Priloga 2.2 Obisk spletne trgovine........................................................................................24 Priloga 2.3 Obiskane vsebine................................................................................................25

  Priloga 3 Anketni vpraalnik ....................................................................................................28

 • 3

  KAZALO TABEL, GRAFIKONOV IN SLIK TABELA 1: DIMENZIJE DOSEGANJA VREDNOSTI V OEH KUPCA ............................................................................. 6 TABELA 2: UPORABA ORODIJ GLEDE NA TIP KUPCA.................................................................................................. 10 TABELA 3: UPORABA ORODIJ GLEDE NA MARKETINKE CILJE .............................................................................. 10 SLIKA 1: SPLETNA TRGOVINA NAKUP.MERKUR.SI ..................................................................................................... 11 TABELA 4: STAROSTNA IN IZOBRAZBENA STRUKTURA............................................................................................ 16 TABELA 5: GEOGRAFSKA PORAZDELITEV .................................................................................................................... 16 TABELA 6: ZAPOSLITVENI STATUS IN PODROJE DELA............................................................................................ 17 GRAF 1 IN TABELA 7: FREKVENNA PORAZDELITEV ODGOVOROV NA VPRAANJA O PONUDBI IZDELKOV

  IN VIZUALNI VENOSTI ........................................................................................................................................ 18 TABELA 8: OSNOVNE STATISTINE VREDNOSTI ODGOVOROV NA VPRAANJA O PONUDBI IZDELKOV IN

  VIZUALNI VENOSTI.............................................................................................................................................. 19 GRAF 2 IN TABELA 9: FREKVENNA PORAZDELITEV ODGOVOROV NA VPRAANJA O IZVEDBI NAKUPA.. 20 TABELA 10: OSNOVNE STATISTINE VREDNOSTI ODGOVOROV NA VPRAANJA O IZVEDBI NAKUPA ........ 20 TABELA 11: FREKVENCE ELENIH PLAILNIH POGOJEV.......................................................................................... 22 GRAF 3: OBISKOVALCI PO TEVILU OBISKOV ............................................................................................................. 23 GRAF 4: REFERENNE SPLETNE STRANI........................................................................................................................ 23 GRAF 5: OBISK PO TEDNIH................................................................................................................................................. 24 TABELA 12: OBISK PO DNEVIH ......................................................................................................................................... 24 GRAF 6: OBISK PO URAH .................................................................................................................................................... 25 TABELA 13: NAJPOGOSTEJE OBISKANE SPLETNE STRANI ........................................................................................ 25 GRAF 7 IN TABELA 14: NAJPOMEBNEJE VSTOPNE STRANI ..................................................................................... 26 GRAF 8 IN TABELA 15: NAJPOMEMBNEJE IZSTOPNE STRANI................................................................................. 26 TABELA 16: NAJPOMEMBNEJE STRANI, KI SO VSTOPNE IN IZSTOPNE HKRATI................................................ 27

 • 4

  1 UVOD

  1.1 OPREDELITEV PODROJA IN OPIS PROBLEMA Podjetja so se hitro odzvala na naraanje internetne skupnosti z eljo, da skozi splet vplivajo na vedenje porabnikov in tako poveajo ekonominost in uinkovitost. Na tisoe podjetij ponuja izdelke in storitve na potronikem trgu. Zato so investirala v izdelavo spletnih strani, katerih primarni namen je poveanje zavedanja o obstoju podjetja ali zaznave blagovnih znamk. Danes e prevladuje splono mnenje, da ivi podjetje v preteklosti, e nima ustrezne spletne prisotnosti. In e si je veina podjetij e oblikovala kakrnokoli spletno predstavitev, le redka komunicirajo s pravo vsebino in obliko. Pred nekaj leti je povprena spletna stran vsebovala le tekst in nekaj grafike. Tipina spletna stran ponuja namre osnovne informacije o podjetju, ponudbo in kontaktne naslove. S stalia uporabnika pomeni takna spletna stran izkunjo zbiranja informacij brez interaktivnosti in dialoga. Slabost je tudi pomanjkanje stimulatorjev ponovnega obiska. Taken format spletne strani v bistvu ne ponuja ni ve kakor oglas v reviji ali asopisu. Konkurenca, ki tudi tekmuje za pozornost spletnih obiskovalcev, prisili podjetje, da stalno izboljuje osnovn

Recommended

View more >