vario masina cu control de la distanta dotata cu priza de ... • freze de pamant iarna •...

Download vario Masina cu control de la distanta dotata cu priza de ... • freze de pamant Iarna • freze de

Post on 11-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • vario MMaassiinnaa ccuu ccoonnttrrooll ddee llaa ddiissttaannttaa ddoottaattaa ccuu pprriizzaa ddee ppuutteerree ssii ssiisstteemm

  ssttaannddaarrddiizzaatt ddee pprriinnddeerree iinn 33 ppuunnccttee

  Lungime-latime-inaltime Lungimea trenului de rulare Latimea senilei Presiunea pe sol Masa proprie Motor

  Monitorizare motor Racire Putere Rezevor de combustibil Capota motor Macanism de suspendare implement

  Actionare implementuri

  Tractiune Mecanism de rulare Viteza Operare

  180-125-104 cm 150 cm

  23 cm 0,139 kg/cm2 840 kg Yanmar diesel, cu oscilare automata pana la 20° electronica cu apa 38 CP 30 litri detasabila prindere in 3 puncte Cat I si culisare laterala priza de putere mecanica 1000 rpm hidrostatica cu suspensie 0 - 8 km/h telecomanda

  Caracteristici tehnice

  Utilizari Vara • sisteme de cosire • foreze / burghie • lame • cositoare • freze de pamant

  Iarna • freze de zapada • lame de zapada

  PPuutteerree ssuuffiicciieennttaa ppeennttrruu oorriiccee lluuccrraarree •• mmoottoorr ddiieesseell YYaannmmaarr ccuu oorriieennttaarree ggrraavviittaattiioonnaallaa •• eexxeeccuuttiiee rroobbuussttaa 3388 CCPP // 2288 kkWW •• rraaddiiaattoorr ccuu ssiisstteemm CClleeaannFFiixx

  LLuuccrraattii ccee ddoorriittii •• pprriinnddeerree iinn 33 ppuunnccttee CCaatt.. II •• ccuulliissaarree llaatteerraallaa aa ssiisstteemmuulluuii ddee pprriinnddeerree •• pprriizzaa ddee ppuutteerree mmeeccaanniiccaa •• ffoorrttaa ddee rriiddiiccaarree mmaaxxiimm 550000 kkgg •• vviitteezzaa ddee ddeeppllaassaarree vvaarriiaabbiillaa ccoonnttiinnuuuu

  Str. Lunga nr. 179 • 500051 Brasov Romania Tel.: Tel./Fax:

  Web: Email:

  powered by +40 730 188888 +40 268 477983 +40 368 413505

  www.gepetto-consult.ro info@gp2.ro

 • Sistemul de suspensie al rolelor de ghidare a senilelor face posibila deplasarea

  rapida, in pante mari, urmarirea conturului terenului si

  protejarea suprafetei solului

  Sistem de comenzi simplu cu elemente de siguranta accesibile

  Monoblocul priza de putere cu cuplaj electromagnetic da robustete si posibilitatea de

  preluare a socurilor

  Ridicarea in tiranti face posibila utilizarea unor implementuri de pana la 500 kg la inaltimi de

  suspendare mari

  Sistem de prindere in 3

  puncte standard Cat. I

  Telecomanda raza maxima de actiune 300 m

  vario

  Atasamente compatibile cu RoboFlail Vario

  Orientare gravitationala automata a motorului si ventilarea radiatorului cu

  sistem CleanFix cu inversarea fluxului de aer

  Culisare laterala a implementurilor pana la 50 cm

  pentru lucrul langa cladiri, garduri, trepte, ziduri etc.

  Tocator de crengi Matura Lama de zapada Transplantator Mulcer Foreza Freza de pamant Freza de zapada Cositoare

  Gepetto® Consult • Str. Lunga 179 • 500051, Brasov, Romania • Tel.: +40 730 188888 • Tel./Fax: +40 268 477983 • +40 368 413505 • www.gepetto-consult.ro • Email: info@gp2.ro