van dwang en drang naar hic presentatie 08-10-2013

Download Van Dwang en Drang naar HIC Presentatie 08-10-2013

Post on 13-May-2015

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • Van Dwang en Drang naar HIC Presentatie 08-10-2013
 • Dia 2
 • Geschiedenis HIC Landelijk initiatief GGz Breburg Expertmeeting febr 2012 Heidagen HIC juli 2012 Landelijke norm/model HIC-monitor Eerste opzet onderzoek Eerste landelijke platformdag HIC 8 oktober 2012 Heidagen HIC jan 2013 Werkboek HIC juni 2013 Eerste landelijk symposium HIC 6 jun 2013 Herhaling landelijk symposium HIC 9 okt 2013 Start landelijke platformcyclus HIC 15 nov 2013 met GGz Ned
 • Dia 3
 • Landelijke aandacht voor verbeteren onvrijwillige zorg Een zieke patint laat je niet alleen Separeervrije zorg Sluitende registratie dwangtoepassingen/Argus dataset In- en externe consultatie Scholing en deskundigheidsbevordering Intensive care units Veldnormen
 • Dia 4
 • In een context van
 • Dia 5
 • Dia 6
 • 6 0X 0 X Klinische module Ambulante behandeling: behandelpad(en) en modules Ambulant ingezette behandeling blijft doorgaan in de kliniek. Uitgangspunt: Behandeling vindt (onder regie van) ambulant plaats. Dus ook in de kliniek!
 • Dia 7
 • Nieuw model HIC
 • Dia 8
 • De nieuwe B-situatie Fase groen:Ambulant + digibord Fase oranje: HC + Comfortrooms Fase rood: ICU + EBK
 • Dia 9
 • Nieuw model HIC
 • Dia 10
 • Essenties van de HIC Contact met clint is de basis: geen eenzame opsluiting, face to face contact, n op n begeleiding. Herstel van eigen regie is het doel Samenwerking tussen hulpverleners, clint en naasten is startpunt en middel Ambulante behandeling en begeleiding is leidend; opname is een onderbreking van ambulante behandeling en begeleiding Een gezonde omgeving (healing environment) helpt Organisatie breed werken aan preventie van crisis en de-escalatie is nodig Professioneel werken en ervaringsdeskundigheid vullen elkaar aan De ICU is een onbemande unit en integraal onderdeel van de HIC
 • Dia 11
 • De eerste 24 uur: 7 stappenplan 1. Investeren in contact, o.a. door Eerste vijf minuten methodiek 2. Zorgafstemmingsgesprek 3. Risicotaxatie met hieruit voortvloeiende acties 4. Psychiatrisch onderzoek en heteroanamnese 5. Somatisch onderzoek 6. ROM 7. Behandelplan binnen 24 uur (+ kopie aan patint)
 • Dia 12
 • Behandelmodules - Psychiatrische behandeling, incl. (nood)medicatie - Somatische behandeling - Psycho-educatie - Gentegreerde verslavingsbehandeling (IDDT) - Familie interventies/werken in de triade - Inzet van ervaringsdeskundigen - Vaktherapie, dagactiviteiten en sport - Dwangbehandeling indien noodzakelijk - Consultatie aan andere afdelingen
 • Dia 13
 • En! Herstelondersteunende zorg De gehele behandeling staat in het teken van herstel binnen de 4 domeinen: - Gezondheid - Dagelijks functioneren - Identiteit - Maatschappelijke rollen Contact met ambulante behandelaar(s) - Opname op HIC ten dienste van behalen van (lange) termijn behandeldoelen - Ambulante behandelaar is betrokken bij opname, evaluaties en ontslag
 • Dia 14
 • HIC-monitor (60 items) 11 categorien: Teamstructuur Teamproces Diagnostiek, behandeling, behandelinterventies Zorgorganisatie Monitoring Professionalisering BOPZ EPD Ruimtelijke vormgeving Veiligheid Terugdringen dwang en drang
 • Dia 15
 • Way to go
 • Dia 16
 • Toekomst Werkboek HIC HIC-monitor Certificering HIC Landelijk platform HIC Onderzoek HIC MDR HIC Bouwnorm HIC (GGz Nederland/TNO)
 • Dia 17
 • www.hic-psy.nl