vakbeurs energie brabanthallen 10 oktober 2018 2018-10-15¢  dialux evo 8.0 mobiel mlo...

Download Vakbeurs energie Brabanthallen 10 oktober 2018 2018-10-15¢  DIALUX EVO 8.0 MOBIEL MLO HEEFT DE JUISTE

Post on 19-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VAKBEURS ENERGIE BRABANTHALLEN 10 OKTOBER 2018

  PRESENTATIE

  • ENERGIEAKKOORD

  • ACTUELE ONTWIKKELINGEN

  • LICHTBEREKENINGEN IN RELATIE TOT

  LICHTMETINGEN

  • DIALUX EVO MOBIEL

 • EVEN VOORSTELLEN:

  • CHANTAL CHANNO- MEUTZNER

  • DIRECTEUR MEUTZNER LICHT OPLEIDINGEN

  WWW.MEUTZNERLICHTOPLEIDINGEN.NL

  • DIRECTEUR MEUTZNER LIGHT VISION

  WWW.MEUTZNERLIGHTVISION.NL

  • DOCENT NOODVERLICHTING COPLA EN SOBA

  • BEDRIJFSLID VAN NSVV

  • PARTNER VAN STICHTING KIEN

  Meutzner Licht Opleidingen 2018 2

  http://www.meutznerlichtopleidingen.nl/ http://www.meutznerlichtopleidingen.nl/

 • INTENSIVERINGSPROGRAMMA ENERGIE UITDAGINGEN 2020

  • ENERGIEBESPARING BEDRIJVEN:

  ALLE BEDRIJVEN IN NEDERLAND GAAN OVER OP EEN CO2-NEUTRALE ENERGIEHUISHOUDING. DE

  EERSTE STAP HIERIN IS ENERGIE BESPAREN. DIT BETEKENT: DE ENERGIEVRAAG VERMINDEREN EN

  ENERGIEBESPARENDE TECHNIEKEN TOEPASSEN. DIT IS EEN EFFICIËNTE VOORBEREIDING OP DE

  OVERSTAP OP DUURZAME ENERGIEBRONNEN, ZONDER AARDGAS EN OLIE.

  BEDRIJVEN INVESTEREN ZELF AL IN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN EN ACTIVITEITEN. BEDRIJVEN

  EN INSTELLINGEN DIE ONDER DE INFORMATIEPLICHT VALLEN MOETEN VÓÓR 1 JULI 2019 AAN HET

  BEVOEGD GEZAG MELDEN WELKE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN ZIJ HEBBEN GETROFFEN.

  Meutzner Licht Opleidingen 2018 3

  https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer

 • WANNEER VOLDOET EEN BEDRIJF?

  • VOOR DE INFORMATIEPLICHT ZIJN DE ERKENDE MAATREGELENLIJSTEN

  (BIJLAGE 10, ACTIVITEITENREGELING) LEIDEND.

  • HET GAAT OM DE GEACTUALISEERDE ERKENDE MAATREGELENLIJST DIE OP

  1

  JANUARI 2019 GEPUBLICEERD ZAL WORDEN.

  • ALS HET BEDRIJF VAN DE LIJST AFWIJKT KUNNEN ZE DAT AANGEVEN IN

  HET

  SYSTEEM.

  • DIT KAN BIJVOORBEELD ZIJN DAT HET BEDRIJF EEN ANDERE,

  MINIMAAL GELIJKWAARDIGE MAATREGEL HEEFT GENOMEN.

  Meutzner Licht Opleidingen 2018 4

 • HOE MOET EEN BEDRIJF MELDEN?

  • ER WORDT EEN REGISTRATIESYSTEEM INGERICHT WAAR BEDRIJVEN DE MELDING KUNNEN DOEN.

  • GEEN CONTROLE BEZOEKEN MEER?

  • DE INFORMATIEPLICHT MAAKT HET VOOR HET BEVOEGD GEZAG MOGELIJK GERICHTER TE CONTROLEREN

  EN TE

  HANDHAVEN.

  • BEDRIJVEN DIE NIET MELDEN OF AANGEVEN NOG WEINIG GEDAAN TE HEBBEN AAN ENERGIEBESPARING

  ZULLEN EERDER

  EEN BEZOEK VAN EEN INSPECTEUR KUNNEN VERWACHTEN DAN EEN BEDRIJF DAT AANGEEFT OP ORDE TE

  ZIJN.

  Meutzner Licht Opleidingen 2018 5

 • ENERGIEBESPARINGSPLICHT

  • DE WET MILIEUBEHEER VERPLICHT BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN DIE MEER DAN 50.000 KWH

  ELEKTRICITEIT OF 25.000 M³ AARDGAS(EQUIVALENT) PER JAAR VERBRUIKEN OM ALLE

  ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN MET EEN TERUGVERDIENTIJD VAN VIJF JAAR OF MINDER TE

  TREFFEN.

  • BLIJKT UIT DE MOTIVERING DAT EEN MAATREGEL MINDERWAARDIG IS AAN DE ERKENDE MAATREGEL,

  DAN VORMT DEZE EEN GOEDE INDICATOR VOOR TOEZICHT EN HANDHAVING.

  • EEN AANVULLENDE VRIJWILLIGE TOELICHTING KAN DAN OP ZIJN PLAATS ZIJN, ZOALS BIJ

  BEDRIJFSSPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN.

  Meutzner Licht Opleidingen 2018 6

 • ENERGIEBESPARINGSPLICHT

  7

  Meutzner

  Licht

  Opleidinge

  n 2018

  Treft u géén erkende maatregel en voert u ook geen alternatieve maatregel

  hiervoor uit, dan kunt u vrijwillig toelichten.

  Het is aan het bevoegd gezag om aan de hand van uw toelichting te bepalen of u dan

  toch nog voldoet aan de energiebesparingsplicht.

  Kortom: motivering van het energiebesparend effect is verplicht wanneer u een

  alternatieve maatregel neemt.

  Een vrijwillige toelichting is van belang als u geen of minderwaardige maatregelen

  hebt genomen en van mening bent dat u toch voldoet.

 • ENERGIEBESPARINGSPLI CHT

  Meutzner Licht Opleidingen 2018 8

  Voor die vervanging geldt dan het eerstvolgende natuurlijke moment (afschrijving, verbouwing etc.).

  Stel dat een maatregel uit de huidige EML wordt vervangen in de geactualiseerde EML. Dan zullen de opgenomen

  randvoorwaarden en de uitgangssituatie voorkomen dat de eerder genomen maatregel vervangen moet worden.

  Desondanks kunt u gerust nu al aan de slag met het nemen van energiebesparende maatregelen: vrijwel alle van

  de huidige erkende maatregelen blijven gelden.

  In januari 2019 worden er geactualiseerde Erkende Maatregelen Lijsten (EML) gepubliceerd. Mogelijk worden

  nieuwe maatregelen aan de lijsten toegevoegd. Ook worden enkele lijsten uitgebreid met meer subsectoren en

  gebouwtypen.

  Actualisatie Erkende Maatregelen Lijsten januari 2019:

 • ENERGIEBESPARINGSPLICHT

  Meutzner Licht Opleidingen 2018 9

  1

  Geen Erkende

  Maatregelen Lijst

  (EML) beschikbaar?

  2

  Als er voor uw bedrijf of

  instelling geen EML

  beschikbaar is, dan neemt

  u alle energiebesparende

  maatregelen die voor uw

  bedrijf of instelling een

  terugverdientijd hebben

  van vijf jaar of minder.

  3

  Om te voldoen aan de

  informatieplicht geeft u

  aan welke maatregelen u

  heeft genomen.

  4

  U kunt vrijwillig

  toelichten waarom u van

  mening bent met deze

  maatregelen aan de

  energiebesparingsplicht

  te voldoen.

  5

  Het is aan het bevoegd

  gezag om aan de hand

  van uw informatie te

  bepalen of u hiermee

  voldoet aan de

  energiebesparingsplicht.

 • ENERGIEBESPARINGSPLICHT

  Meutzner Licht Opleidingen 2018 10

  Maatregelen die het verbruik van Joules, kWh en/ of m3 aardgas(equivalenten)

  verminderen.

  Voor de energiebesparingsplicht gaat het bijvoorbeeld om het toepassen van

  energiebesparende technieken, zoals isoleren en LED-verlichting.

  Een bedrijf of instelling die hier gebruik van maakt verbruikt immers evenveel energie.

  Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als

  energiebesparende maatregel.

  Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel

 • TOEZICHT EN HANDHAVING

  Meutzner Licht Opleidingen 2018 11

  Toezicht en handhaving

  Het bevoegd gezag is

  verantwoordelijk voor

  toezicht op en handhaving van

  de wettelijke

  energiebesparingsplicht én de

  informatieplicht.

  Dat is de gemeente

  waarbinnen uw bedrijf of

  instelling is gevestigd.

  Het bevoegd gezag kan haar

  handhaving- en toezichtstaken

  aan een omgevingsdienst

  hebben gedelegeerd.

  Bij grote, complexe bedrijven

  is de provincie veelal het

  bevoegd gezag.

 • 1. ACTUELE ONTWIKKELINGEN

  • ER WORDT OVER NAGEDACHT HOE ELEKTROMAGNETISCHE

  STRALING,

  NAAST HET VISUELE DEEL VAN LICHT KAN WORDEN

  TOEGEPAST OM

  GEBOUWEN TE VERWARMEN.

  • DE NEDERLANDSE GASVOORRADEN RAKEN

  LANGZAMERHAND OP EN

  ER MOETEN NIEUWE MANIEREN VAN VERWARMEN WORDEN

  GEÏNTRODUCEERD.

  • DAT ZIJN DE WARMTEPOMP EN INFRAROOD PANELEN

  12

 • 1. ACTUELE ONTWIKKELINGEN

  • INFRAROODPANELEN WORDEN AAN HET PLAFOND

  GEMONTEERD

  OF RECHTOP AAN DE WAND OPGEHANGEN.

  • ZE WORDEN BEDIEND MET EEN THERMOSTAAT, DIE MET

  ALLERLEI

  HANDIGE FUNCTIONALITEITEN ZIJN UITGERUST.

  • BINNEN EEN KWARTIER NADAT EEN PANEEL WORDT

  INGESCHAKELD

  IS DE RUIMTE OP TEMPERATUUR. 13

 • 1. ACTUELE ONTWIKKELINGEN

  • ENERGIEVERBRUIK:

  • HET INSTALLEREN VAN DE PANELEN IS NIET INGEWIKKELD.

  • ZE VERBRUIKEN – AFHANKELIJK VAN DE UITVOERING – 400 OF 600 W

  • DOORDAT DE WARMTE WORDT VERSPREID IN EEN HOEK VAN 170

  GRADEN IS

  HET IN DE MEESTE RUIMTES IN EEN WOONHUIS VOLDOENDE OM

  MAXIMAL

  TWEE PANELEN TE PLAATSEN.

  • AANPASSINGEN AAN HET ELEKTRICITEITSNETWERK OF DE METERKAST

  ZIJN

  DOORGAANS NIET NODIG.

  14

 • 1. ACTUELE ONTWIKKELINGEN

  Argumenten om over te stappen op infrarood

  • Energiezuinig, werkt op hernieuwbare energie

  (zon, wind, water);

  • Effectief: alleen warmte in de ruimtes waar die nodig is;

  • Efficiency verbetert naarmate het gebouw beter is geïsoleerd;

  • Zonder grote technische ingrepen te plaatsen;

  • Radiatoren en gasketel kunnen verdwijnen (scheelt ruimte en

  stofvorming);

  • Onderhoudsvrij (geen periodieke inspectie nodig);

  • Bevordert binnenklimaat, gaat schimmel tegen en vermijdt

  stof-wervelingen;

  • Panelen met de hoogste infrarood-opbrengst is TvT 4 á 5 jaar.

  15

 • WAT IS BENG

  • VOOR ALLE NIEUWBOUW, ZOWEL

  WONINGBOUW ALS UTILITEITSBOUW,

  GELDT DAT DE

  VERGUNNINGAANVRAGEN VANAF 1

  JANUARI 2020 MOETEN VOLDOEN AAN

  DE EISEN VOOR BIJNA ENERGIE

  NEUTRALE GEBOUWEN (BENG).

  • BENG VLOEIT VOORT UIT HET

  ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME

  GROEI EN UIT DE EUROPESE RICHTLIJN

  EPBD. Meutzner Licht Opleidingen 2018 16

 • ONTWERPE N MET