vakalarla deferasirox doz y£¶ vakalarla deferasirox doz y£¶netemi...

Download Vakalarla Deferasirox Doz Y£¶ Vakalarla Deferasirox Doz Y£¶netemi Do£§. Dr. ¥â€ule £“nal Hacettepe £“niversitesi

If you can't read please download the document

Post on 26-Apr-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vakalarla Deferasirox Doz  Yönetemi

  Doç. Dr. Şule Ünal  Hacettepe Üniversitesi  Çocuk Hematoloji

 • Olgu 1 

  • 14 yaş, kız, BTM • Splenektomili • 5 yıldır deferasirox alıyor (23 mg/kg/gün); uyumlu • Serum ferritin 2800 ng/ml

  • Merkezimize sevk; T2 MRG Kalp T2* 12 ms, LIC  9,1 mg Fe/g ka

  • Pre‐tx Hb: 9.4 g/dl, ALT 150 U/L, direkt bilirubin 0,2 mg/dl, kreatinin: 0,5 mg/dl

  • EF: %72

 • BTM’li hastalarda serum ferritin LIC  göstermede güvenilir bir metod mudur?

  HASTALARIN ANCAK %57’sinde LIC DEĞİŞİMLERİ; SERUM  FERRİTİN DEĞİŞİMLERİ İLE KORELEDİR   

  Brittenham GM, et al. Am J Hematol. 1993;42:81‐85.

  AKUT FAZ REAKTANI  SERİ ÖLÇÜMLER

  1. Brittenham GM, et al. Am J Hematol. 1993;42:81-5. 2. Chapman RW, et al. J Clin Pathol. 1982;35:487-91.

  3. Worwood M. Br J Haematol. 1980;46:409-16. 4. Origa R. Haematologica. 2007;92:583-8.

  5. Porter JB, Huehns ER. Acta Haematologica. 1987;78:198-205. 6. Fischer R, et al. Br J Haematol. 2003;121:938-48.

  7. Ai Leen Ang, et al. Blood. 2010;116:[abstract 4246].

  Serum ferritin ve LIC ilişkisi farklı şelatörler arasında da değişiklik gösterir.

  Olivieri NF ve al. New Engl J  Med 1995;332:918–922

 • Liver Iron Concentration (LIC)

  Total vücut demiri ile korele

  Angelucci et al, NEJM, 2000 Sijens et al, WJG, 2010

  LIC ölçmede altın standard / Referans metod karaciğer biyopsisi Atomik abzorpsiyon spektroskopi

 • 90340

  18

  510 120

  LIC (µmol/g ka)

  Deugnier Y et al. Am J Surg Pathol, 1997 Chan YL et al, Clin Radiol, 2001

  Karaciğerde demir dağılımı homojen değil

  Siroz olsun - olmasın

 • Karaciğer biyopsisi invazif

  En deneyimli merkezlerde bile komplikasyon riski %0.5

  Takip problemleri

  2 biyopsi, 1 biyopsiden daha invazif

  AA, FAA, MDS  gruplarında kanama riski !!!

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

  Non‐invazif

 • T2/T2*/R2/R2* ölçmek için MRG  METODLARI

  SIGNAL INTENSITY  RATIOS (SIR)

  – T2 / T2*

  RELAKSOMETRİ METODLARI • T2 / T2*

  • R2/R2*

  R2=1/T2 R2*=1/T2*

 • 20 çalışma, 819 hasta

  Herediter hemokromatozis, Hemoglobinopatiler, MDS

  T2 ve T2*  LIC 

 • Hepatik R2 

  St. Pierre TG, et al. Blood. 2005;105:855‐861.

 • R2 ve karaciğer iğne biyopsisi ile  ölçülen LIC (ka) arasındaki ilişki

  St. Pierre TG, et al. Blood. 2005;105:855‐861.

  Biyopsi LIC (mg/g ka)

  M RG

           R

  2

 • Wood et al, Blood,  2005;106:1460‐65

  DÜZ ÇİZGİ Kalibrasyon eğrisi St Pierre et al çalışması

  o LIC biyopsi ile ölçülen

  … LIC R2 MRG ile ölçülen 

  Tutarlı sonuçlar

  Inter‐rater güvenilirlik

 • HEPATIK T2/T2*/R2/R2*

  Hepatik Demir  Yükü

  LIC  mg/g ka

  T2* (ms)

  Yok 7

  Hafif 2‐5  5‐7

  Orta 5‐10  3‐5

  Ağır > 10 

 • n=40 B‐TM

 • Karaciğer MRG • R2 ve R2* LIC belirlemede valide metodlar kullanılırsa son derece güvenilir.

  Wood JC, Hematol Oncol Clin N Am; 28: 747‐764 

  Validate

 • Kardiak Demir Monitorizasyonu

 • Kardiak demir tayininde

  T2* metodlar altın standard

  Westwood M, et al. J Magn Reson Imaging. 2003;18:33‐39.

  Eko zamanı arttıkça  Daha az demir birikimi

 • T2* ve kardiak fonksiyon  ilişkisi

  Anderson LJ, et al. Eur Heart J. 2001;22:2171‐2179.

  *

 • Kardiak demir yükü– kalp  yetmezliği‐aritmi

  T2* 

 • Kardiak T2* 

  Kardiak demir  yükü

  Myokardial T2* (ms)

  Yok > 20  Hafif 10‐20  Orta 6‐10 Ağır

 • Noetzli et al. Blood 2008;112:2973‐2978

  • Kesitsel bir çalışmada 

  • 5/9 hastada kardiak demir  yüksekken  LIC 

 • Noetzli et al. Blood 2008;112:2973‐2978

  Bu çalışma kalp ve karaciğerde demir  birikiminin ayrı ayrı değerlendirilmesi 

  gerektiğine işaret ediyor.

  *

 • Kardiak T2*  ve EF ölçümleri şelasyon tipi ve  dozuna karar vermede önemlidir  

  MRG tedaviye karar vermede yol gösterici

 • • Monoterapi

  • KOMPLİANS GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMALI!

  Pennell D et al. Circulation. 2013

  Kardiak T2* 10‐20  ms ve EF normal

 • Kardiak EF Düşük

  • DFO, 50 mg/kg/gün, 24/7, iv>>sk VE • Deferipron, 75 >> 100 mg/kg/gün, tid • Takipte 6‐12 ay içinde EF ve MRG tekrarında klinik düzelme 

  varsa doz ve ilaç değişikliği yapılabilir.  

  Pennell D et al. Circulation. 2013

  DFO ARA VERMEKSİZİN!!

  •EKG ve hemodinamik monitorizasyon ile! •Agresif inotropik tedaviden kaçın!* •Preload korumak için minimal diuretik. •Aritmilerin tedavisi (Amiadoron ilk tercih) •Hgb 10‐12 olmalı (sık az transfüzyonlar)

 • Kardiak T2* 7 mg Fe/g ka, 5–7 gün/hafta – 3 

 • • Daha yüksek dozlarda deferasirox (35‐40 mg/kg/gün)   • DFP + DFO kombine tedavi • Diğer kombinasyonlar ?

  Kardiak T2* 6‐10 ms ve EF normal

  Pennell D et al. Circulation. 2013

 • Epic Çalışması

 • Tüm  hastalarda  44%

  EPIC Kardiak alt grubu  n=71 Hafif‐orta kardiak demir birikimi

  %68’inde  normalleşme

  %50’sinde  normalleşme

  T2*5‐10 ms 36.8±6.6 mg/kg/doz T2* 10‐20 ms 31.9±10.8 mg/kg/doz

 • ≥30 mg/kg/gün Exjade, Düzenli Olarak Transfüzyon Alan Pediyatrik Hastalarda  Demir Yükünü Azaltmaktadır

  Ayçiçek A, et al. Pediatr Int 2014(56):530–533.

  • 21–24 mg/kg/gün Deferasirox sabit demir dengesini sağlamak için yeterli görülmemiştir • “SF azalması doz bağımlıdır ve sıklıkla >30 mg/kg/gün  dozlar gerekmektedir”1,2

 • http://www.drugs.com/monograph/d eferasirox.html

  • Children ≥2 years of age:

  Initially, 20 mg/kg daily, rounded to the nearest  whole‐tablet dosage strength.1‐ 3

  Negatif şelasyon dozu: 30 mg/kg/gün Maks. Doz: 40 mg/kg/gün

  Novartis. Exjade(deferasirox) tablets for oral suspension prescribing information. East Hanover, NJ; 2010 Jan. Stumpf JL. Deferasirox. Am J Health‐Syst Pharm. 2007 Shashaty G, et al. Oncology. 2006. 

 • • Randomize • β‐Talasemi major, Diamond‐Blackfan, düşük/orta risk MDS veya sideroblastik

  anemili 10 yaş üzeri hastalar

  • Yaş ortalama  19.8 yıl • Kardiak T2* 6‐20, EF Normal • Deferasirox ortalama dozu 36,2 mg/kg/gün 

  (n=98) vs

  Desferoksamin ortalama dozu 41,5  mg/kg/gün, 5‐7/hafta (n=99)

  SF LIC  Kardiak demir Advers olay

  DFX BENZER  “non‐inferior”

 • • EPIC: Kardiak alt grubu:  Kardiak şelasyon için   deferasirox dozu 30–40 mg/kg/gün olmalı

  • Circulation Guideline: Kardiak şelayon için  deferasirox dozu 35‐40 mg/kg/gün önerilmekte

  • TIF Guideline: Kardiak şelayon için deferasirox dozu 40 mg/kg/gün’e kadar yüksek dozlar önerilmekte

  Pennell DJ, et al. Haematologica. 2012;97:842‐8.

 • Olgu 1 

  • 14 yaş, kız, BTM • Splenektomili • 5 yıldır deferasirox alıyor (23mg/kg/gün); uyumlu • Serum ferritin 2800 ng/ml

  • Merkezimize sevk; T2 MRG Kalp T2* 12 ms, LIC  9,1 mg Fe/g ka

  • Pre‐tx Hb: 9.4 g/dl, ALT 150 U/L, direkt bilirubin 0,2 mg/dl, kreatinin: 0,5 mg/dl

  • EF: %72

  Kardiak T2* 10‐20   ms ve EF normal

  • Monoterapi • KOMPLİANS GÖZÖNÜNDE 

  BULUNDURULMALI!

 • DFX 35 mg/kg/gun

  2800

  3262

  2540

  1854

  1362 1250

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  0 3. ay 6.ay 9. ay 12. ay 15. ay

  SERUM FERRITIN (ng/mL) Sütun1 Sütun2

 • 12

  14,5

  15,8

  9,1

  7,3 6,9

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  0 12. AY 18.AY

  CARDIAC T2* LIC Sütun1

 • 75 >>100            30>>40

 • BTM (n=10) Ortanca yaş 21 yıl (3‐34) Ferritin >1500 ng/ml ya da orta/ağır kardiak/hepatik demir yükü nedeniyle En az 6 aydır 40 mg/kg/gün (38‐41) AYNI DOZUN 2’YE BÖLÜNMESİ Ortanca 7 ay izlem (4‐17 ay) ANKET

  Gumruk et al, ASH abstract, 2014

 • • Deferasirox + deferipron kombinasyonu şu  anda ilacın kullanım endikasyon şekillerinden  biri değ