Usability Designers

Download Usability Designers

Post on 06-May-2015

684 views

Category:

Design

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Usability Designers sunumu

TRANSCRIPT

<ul><li>1.USABILITYDESIGNERS<br /></li></ul> <p>2. GNDEM<br />Biz Kimiz?<br />Neden Kullanlabilirlik?<br />Kullanlan Metodlar<br />Referanslar<br />3. Biz Kimiz?<br />?<br />4. Neden Kullanlabilirlik?<br /></p> <ul><li>Kerry F. B. Packer </li></ul> <p>5. 18 Milyon $ 6. 8 Milyar $ 7. Wayne Burton 8. 10 Milyon $%7,5<br />9. User Experience<br />irket ii tartmalara son verir...<br />Ajans/Tasarmcy hizaya sokar...<br />BTEY RAHATLATIR, FERAHLIK VERR...<br />10. User Experience<br />Proje Sonras Problemler <br />5 &gt; 1e iniyor<br />Kullancnn renme sreci <br />%25 azalyor<br />Kullanc Odakl Tasarm <br />1 TL &gt; 60 TL<br />Geleneksel Pazarlama <br />1 TL &gt; 5 TL<br />11. Eskiden UXmi vard?<br />Projenizin btesinin %60n PROD sonras harcamalara saklayn.<br />American Express, 45M $<br />Corel, Call Centera 900 kii.<br />SA80, 30 yl, 470 M Sterling.<br />12. Glucocorticoids<br />Kontrol sahibi olamamak.<br />Tahmin edebilme yeteneini kaybetmek.<br />Sorun ktnda, sorunu aabilecek kanallarn olmamas ve koullarn ktye gidecei inanc<br />Bir sosyal oluumun paras olmamak.<br />Bu artlar salayamadmzda ya tercihedilmiyoruz ya da terk ediliyoruz<br />13. Kullanlan Metodlar<br />Uzman almas<br />Uzman Gr<br />Persona Metodu<br />Prod ncesi Testleri<br />Kullanlabilirlik Testi<br />Gz zleme (Eye Tracking)<br />Prod Sonras Testleri<br />Fare zleme (Mouse Tracking)<br />Huni Raporu (Funnel Test)<br />A/B Testi<br />14. Uzman Gr<br />Kullanm kolayl uzmanweb sayfanz kabul edilen tm kullanm kolayl standartlarna gre test eder.<br />Sayfanzda yapabileceiniz gelitirmeler konusunda size tavsiyelerimizi ieren bir uzman raporu sunulur.<br />Temel kullanlabilirlik kurallar.<br />Defansif Tasarm. (40 ayr kriter ierir)<br />Eriilebilirlik kontrolleri.<br />15. Defansif Tasarm (Contingency Design)<br />Beklenmedik Olay Tasarm demektir. (Kriz Ynetimi de denebilir)<br />Amac kriz durumlarnda ortaya kan sorunlar ynetmektir. Kullancy krizin getirdii olumsuzluklardan en kolay ekilde kurtamak ve ortak hedeflere ulatrcak doru aksiyonu almaktr.<br />Sorun olumadan yardm eder.<br />Kullancnn kaybolmasn engeller.<br />Mteri memnuniyeti salar.<br />Etkili beklenmedik olay tasarmnz yoksa;<br />Kullanc ilemi terk eder.<br />Sorunu kendi zse bile rn ve firma ile ilikisi zayflar.<br />16. Form Yaps<br />Kullancnn mracat formu ya da alveri sepetini doldururken harcad zaman azaltmay ve formu kolay ekilde doldurabilmesini salamak iin, formunuzun kullanm kolayln arttrmanz gerekir.<br />Formlar katmandan oluur;<br />liki<br />Diyalog<br />Sunum<br />17. Form Yaps<br />Kullancy formu doldurmaya ikna etme<br />Kullancydoru sorular sorma<br />liki<br />Sorular kolay cevaplanr ekilde oluturmak<br />Faydal aklamlar hazrlamak<br />Diyalog<br />Form kontrollerini salamak<br />Formun akn kolaylatrmak<br />Detaylara nem vermek<br />Kolay doldurabilir klmak<br />Sunum<br />TEST<br />18. Persona Metodu<br />Uzmanlar tarafndan yaratlan sanal karakterlerin kullanld metodun addr.<br />Bu karakterler hedef kitlenin temel zelliklerini tar.<br />Hedef kitle genise karakter says arttrlr.<br />Sanal karakterlerin beklentileri ve alkanlklar irdelenerek tahminleme yaplr.<br />19. Kullanlabilirlik Testi<br />Seilmi kullanclara nceden hazrlanm senaryolar verilir.<br />Moderatr eliinde yaplr.<br />Kullanclar senaryolar tamamlarken ekran grntleri kayt edilir. (Adobe Captivate)<br />3-4 kullanc ile 2 seans yaplr.<br />Kullanclarn hedeflerini tamamlama sreleri, tamamlama oranlar ve tamamlarken hissettikleri gzlemlenir.<br />20. Kullanlabilirlik Testi<br />8 kullanc tek bir testte daha ok sorun bulabilir. Ancak genelde en kt sorunlar onlarn baka sorunlar bulacak kadar ilerlemelerine engel olurlar.<br />3 kullanc tek bir testte byk olaslkla en nemli sorunlarn hepsini bulacaktr. Bu sorunlar giderildikten sonra yaplan ikinci testte daha ok sorun bulma ihtimalleri yksektir.<br />21. Gz zleme (Eye Tracking)<br />Seilmi kullanclara nceden hazrlanm senaryolar verilir.<br />Moderatr eliinde yaplr.<br />Kullanclar gz bebeklerine odaklanan zel kameralar bulunan bir ekranda alrlar .<br />Kullanclarn gz bebeklerinin hareketleri zel bir yazlmla ilenerek eitli ktlar alnr.<br />Is haritas.<br />Gzn takip ve tarama sras.<br />Konsantrasyon noktalar tespiti.<br />22. Gz zleme Aralar<br />23. Gz zleme Aralar<br />24. Ard arda gsterilecek olan sharitaskullanclarn saniye saniye sayfada odaklandklar blgeleri gstermektedir.<br />Bu test 50 bilgisi kii ile oluturulmutur.<br />25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Fare zleme (Mouse Tracking)<br />Sayfaya eklenen JavaScript koduyla alr.<br />Ziyaretilerinizin mouse ile site arayznde yaptklar gezintinin haritasn kartlr ve kayt edilir.<br />Kullanclarn sayfanzdaki deneyimleri gzlemlenerek sitenizdeki kullanm kolayl sorunlar bulunur.<br />Bu kaytlardan bir ok kt alnr.<br />Gezinti haritas arzu edildii takdirde video grntsne dntrlr .<br />Ziyaretilerinizin en fazla ilgilendikleri alanlar site arayz zerinde renkli bir harita ile gsterilir. <br />Form verimlilii llr.<br />36. Fare zleme rnekleri<br />37. Fare zleme rnekleri<br />38. 39. Fare zleme rnekleri<br />40. Huni Raporu (Funnel Test)<br />Sayfaya eklenen JavaScript ile alr.<br />Bir sayfadan baka bir sayfa giden hedef yol belirlenir.<br />Hedefin tamamlanma oran ve kullanclarn hedefi hangi noktada terk ettikleri analiz edilir. <br />41. Huni Raporu (Funnel Test)<br />42. A/B Testi<br />Kullanclarnza ayn alanda belli periyotlarda 2 farkl tasarm gsterilir.<br />Bu 2 farkl ekrandan hangisinin kullancy daha ok etkiledii tespit edilir.<br />43. REFERANSLAR<br />Digital Graphics<br />ProBee<br />Portakal Ofis<br />Tamsonline<br />nci Deri<br />Yemek Sepeti<br />Finansbank<br />Superonline<br />Tekne Borsas<br />Alarm G4S<br />Maraton<br /></p>