upravni postupak priprema ispita

Download Upravni Postupak Priprema Ispita

Post on 21-Jul-2015

169 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PRIPREMA ISPITA

UPRAVNI POSTUPAK

Godina studija: Semestar: Nastavna godina:

IV. VII. 2006./2007.

SADRAJ:

UPRAVNI POSTUPAK - PRIPREMA ISPITA

2 1.UPRAVNI POSTUPAK - DEFINICIJA .......................................................................................4 2.TO SE UREUJE PRAVILIMA UPRAVNOG POSTUPKA...................................................................4 3.GLAVNI PRAVNI IZVOR UPRAVNOG POSTUPKA JE......................................................................5 4.TKO JE DUAN POSTUPATI PO ZAKONU O OPEM UPRAVNOM POSTUPKU............................................5 5.POSEBAN POSTUPAK.....................................................................................................5 6.SUPSIDIJARNA PRIMJENA ZAKONA.......................................................................................5 7.NAELA UPRAVNOG POSTUPKA.........................................................................................5 8.NAELO ZAKONITOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU ODNOSI SE NA:.....................................................5 9.NAELO ZATITE PRAVA GRAANA I ZATITE JAVNOG INTERESA.....................................................6 10.NAELO EFIKASNOSTI - PODRAZUMJEVA..............................................................................6 11.NAELO MATERIJALNE ISTINE (FORMALNA ISTINA)..................................................................6 12.NAELO SUDJELOVANJA STRANKE U POSTUPKU (SASLUANJE STRANKE)...........................................7 13.NAELO SLOBODNE OCJENE DOKAZA.................................................................................7 14.NAELO SAMOSTALNOSTI U RJEAVANJU POSTUPKA.................................................................7 15.NAELO PRAVA ALBE.................................................................................................7 16.NAELO KONANOSTI..................................................................................................7 17.NAELO PRAVOMONOSTI.............................................................................................8 18.NAELO EKONOMINOSTI POSTUPKA..................................................................................8 19.NAELO - POMO NEUKOJ STRANKI...................................................................................8 20.NAELO UPORABE JEZIKA I PISMA.....................................................................................9 21.SUBJEKTI UPRAVNOG POSTUPKA......................................................................................9 22.ORGANI ZA RJEAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU...................................................................9 23.NADLENOST U UPRAVNOM POSTUPKU..............................................................................9 24.NADLENOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU MOE BITI:..............................................................10 25.SUKOB NADLENOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU...................................................................11 26.PRAVNA POMO U UPRAVNOM POSTUPKU.........................................................................11 27.TIJELO NADLENO ZA DONOENJE RJEENJA.......................................................................12 28.IZUZEE SLUBENE OSOBE.........................................................................................12 29.STRANKA I NJEZINO ZASTUPANJE...................................................................................12 30.VRSTE STRANAKA....................................................................................................12 31.SPOSOBNOST DA NEKO BUDE STRANKA...........................................................................12 32.NEMAJU SVOJSTVO PRAVNE OSOBE ALI IMAJU STRANAKU SPOSOBNOST........................................12 33.NISU STRANKE ALI IMAJU POLOAJ STRANKE.......................................................................12 34.PROCESNA SPOSOBNOST............................................................................................13 35.ZASTUPANJE STRANKE U UPRAVNOM POSTUPKU...................................................................13 36.KOMUNIKACIJA IZMEU STRANAKA I TIJELA DRAVNE UPRAVE, USTANOVAMA ..............................13 37.PODNESCI............................................................................................................13 38.NISU PODNESCI......................................................................................................14 39.SADRAJ PODNESKA.................................................................................................14 40.PODNESKA SA FORMALNIM NEDOSTACIMA..........................................................................14 41.POSTUPAK S PODNESCIMA BEZ PODNESENIH DOKAZA............................................................14 42.SADRAJ PISMENOG POZIVA........................................................................................15 43.ZAPISNIK.............................................................................................................15 44.SADRAJ ZAPISNIKA.................................................................................................15 45.ZAPISNIK O VIJEANJU I GLASOVANJU..............................................................................16 46.ZABILJEKA...........................................................................................................16 47.RAZGLEDAVANJE SPISA..............................................................................................16 48.DOSTAVA.............................................................................................................16 49.NAIN PREDAJE PISMENA............................................................................................16 50.DOSTAVNICA.........................................................................................................16VISOKA KOLA ZA SIGURNOST NA RADU ZAGREB .

UPRAVNI POSTUPAK - PRIPREMA ISPITA

3 51.ROKOVI...............................................................................................................17 52.POVRAAJ U PRIJANJE STANJE......................................................................................17 53.MJERE ODRAVANJA REDA..........................................................................................17 54.TROKOVI UPRAVNOG POSTUPKA...................................................................................17 55.ODLUKA O TROKOVIMA............................................................................................17 56.PRAVO NA TROKOVE IMAJU........................................................................................18 57.TIJEK UPRAVNOG POSTUPKA........................................................................................18 58.POKRETANJE UPRAVNOG POSTUPKA................................................................................18 59.SPAJANJE U JEDAN POSTUPAK.......................................................................................18 60.NAGODBA............................................................................................................19 61.ISPITNI POSTUPAK....................................................................................................19 62.USMENA RASPRAVA.................................................................................................19 63.DOKAZIVANJE........................................................................................................19 64.FAZE DOKAZIVANJA..................................................................................................20 65.DOKAZNA SREDSTVA................................................................................................20 66.VRSTE ISPRAVA......................................................................................................20 67.INOZEMNE ISPRAVE - UVJETI........................................................................................20 68.UVJERENJA...........................................................................................................20 69.SVJEDOK.............................................................................................................20 70.SASLUAVANJE SVJEDOKA...........................................................................................20 71.USKRATA SVJEDOENJA.............................................................................................21 72.SANKCIJE ZA NE ODAZIV SVJEDOENJU.............................................................................21 73.IZJAVA STRANKE KAO DOKAZ.......................................................................................21 74.VJETACI.............................................................................................................21 75.TUMAI...............................................................................................................21 76.UVIAJ...............................................................................................................21 77.OSIGURANJE DOKAZA................................................................................................21 78.ODLUKE U UPRAVNOM POSTUPKU..................................................................................21 79.RJEENJE.............................................................................................................22 80.OBLIK RJEENJA......................................................................................................22 81.TKO DONOSI RJEENJA..............................................................................................22 82.SADRAJ RJEENJA (SASTAVNI DIJELOVI)...........................................................................22 83.VRSTE RJEENJA.....................................................................................................22 84.ROKOVI RJEENJA.........................................................

Recommended

View more >