upravni postopek in upravni spor - nosilec izvajalec javnega pooblastila. javno pooblastilo se nato

Download UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR - nosilec izvajalec javnega pooblastila. Javno pooblastilo se nato

Post on 09-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR

  KNJIGA

  Dr. Tone Jerovšek

  Ljubljana, november 2007

  - 1 -

 • KAZALO: I. DEL - UPRAVNI POSTOPEK...............................................................................................6

  SPLOŠNA PRAVILA UPRAVNEGA POSTOPKA.............................................................6 1.1 Veljavnost ZUP.............................................................................................................6 1.2 Upravna zadeva oziroma upravna stvar........................................................................7 1.3 Splošni in posebni upravni postopek............................................................................8

  1.3.1 Splošni upravni postopek.......................................................................................8 1.3.2 Posebni upravni postopek in subsidiarna uporaba ZUP.........................................9 1.3.3 Uporaba ZUP v drugih javnopravnih zadevah.......................................................9 1.3.4 Pomen besede »organ«.........................................................................................10

  1.4 Temeljna nečela splošnega upravnega .......................................................................10 1.4.1 Načelo zakonitosti................................................................................................10 1.4.2 Načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi.........................................19 1.4.3 Načelo materialne resnice..................................................................................23 1.4.4 Načelo zaslišanja stranke...................................................................................26 1.4.5 Načelo proste presoje dokazov.............................................................................29 1.4.6 Načelo dolžnosti stranke govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice.........32 1.4.7 Načelo samostojnosti pri odločanju...................................................................33 1.4.8 Načelo pravice do pritožbe..................................................................................35 1.4.9 Načelo ekonomičnosti postopka.........................................................................39

  PRISTOJNOST ALI KOMPETENCA................................................................................41 A) PRISTOJNOST...........................................................................................................41

  2.1.1 Stvarna pristojnost................................................................................................41 2.1.2 Prepoved devolucije in delegacije pristojnosti.....................................................41 2.1.3 Krajevna pristojnost.............................................................................................42 2.1.4 Stek pristojnosti....................................................................................................42 2.1.5 Sprememba okoliščin za določitev pristojnosti....................................................43 2.1.6 Ustalitev pristojnosti............................................................................................43 2.1.7 Dolžnost paziti na svojo pristojnost.....................................................................43 2.1.8 Prostorska omejitev pristojnosti...........................................................................43 2.1.9 Spor o pristojnosti ali kompetenčni spor..............................................................44 2.1.10 Uradne osebe, pooblaščene za vodenje postopka in za odločanje.....................45 2.1.11 Pravna pomoč.....................................................................................................46

  B) IZLOČITEV................................................................................................................47 STRANKE V UPRAVNEM POSTOPKU...........................................................................48

  Procesna sposobnost stranke............................................................................................48 Zastopanje stranke............................................................................................................48

  5.3.2 Zakoniti zastopnik................................................................................................49 5.3.3 Pooblaščenec........................................................................................................49 5.3.4 Zastopanje brez pooblastila..................................................................................49 5.3.5 Začasni zastopnik.................................................................................................50 5.3.6 Skupni predstavnik...............................................................................................51 5.3.7 Preklic in odpoved pooblastila.............................................................................51

  Strokovni pomočnik.........................................................................................................51 JEZIK V POSTOPKU..........................................................................................................52 OBČEVANJE MED ORGANOM IN STRANKAMI..........................................................53

  5.1 Vloga.........................................................................................................................53 5.1.1 Vsebina ali sestavine vloge..................................................................................53 5.1.2 Podpis elektronske vloge.....................................................................................54 5.1.3 Sprejem vloge......................................................................................................54

  - 2 -

 • 5.1.4 Vloga z več zahtevki............................................................................................54 5.1.5 Nepopolna - pomanjkljiva vloga..........................................................................54 5.1.6 Pravočasnost vloge...............................................................................................54

  5.2 Vabilo.........................................................................................................................55 5.3 Zapisnik......................................................................................................................56

  5.3.1 Sestavine zapisnika..............................................................................................56 5.3.2 Zapisnik v obliki knjige - kontinuirani zapisnik..................................................56 5.3.3 Zapisnik, posnet na elektronski nosilec zvoka.....................................................57 5.3.4 Zapisnik kolegijskega organa...............................................................................57 5.3.5 Zapisnik kot javna listina.....................................................................................57

  5.4 Pravica do pregleda dokumenta, obvestila o poteku postopka in dostop do informacij javnega značaja.................................................................................................................57

  5.4.1 Pravica do pregleda dokumenta...........................................................................57 5.4.2 Pravica do informacije javnega značaja...............................................................58 5.4.3 Pravica do obvestila o poteku postopka...............................................................58 5.4.4 Obvestilo o zadržanju izvrševanja predpisa.........................................................58

  6VROČANJE........................................................................................................................59 6.1 Navadno in osebno vročanje.......................................................................................60

  6.1.1 Navadno vročanje................................................................................................60 6.1.2 Osebno vročanje...................................................................................................60

  6.2 Posebni primeri vročanja............................................................................................61 1.1 Vročanje zakonitemu zastopniku in pooblaščencu.................................................62 1.2 Vročanje pooblaščencu za vročitve.........................................................................62 1.3 Vročanje državnim organom, pravnim osebam, organom lokalnih skupnosti in s.p.- jem.................................................................................................................................62 1.4 Vročanje določenim osebam...................................................................................62 1.5 Vročanje z javnim naznanilom................................................................................63 1.6 Vročanje v primeru odklonitev sprejema dokumenta.............................................63 1.7 Vročanje v primeru spremembe naslova, ki ga je naslovnik navedel v vlogi.........63

  6.3 Vročilnica kot dokaz o vročitvi...................................................................................63 7ROKI IN NAROKI.............................................................................................................64

  7.1 Roki.............................................................................................................................64 7.1.1 Vrste rokov ..........................................................................................................64 7.1.2 Način računanja oziroma št