upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehniČku kulturu

Download UPRAVNI  ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

If you can't read please download the document

Post on 15-Mar-2016

35 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU. Krapina, 23. prosinca 2013. UO KROZ JAVNE POTREBE REALIZIRA PROGRAME I PROJEKTE U ČETIRI PODRUČJA: OBRAZOVANJE – 46 860 402,00 kn KULTURA – 1 458 000,00 kn SPORT I TEHNIČKA KULTURA – - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIKU KULTURU

  Krapina, 23. prosinca 2013.

 • UO KROZ JAVNE POTREBE REALIZIRA PROGRAME I PROJEKTE U ETIRI PODRUJA:

  OBRAZOVANJE 46 860 402,00 knKULTURA 1 458 000,00 knSPORT I TEHNIKA KULTURA 1 270 000,00 kn

  UKUPNO ZA UO - 49 588 402,00 kn

 • REALIZIRANI PROJEKTI U OBRAZOVANJU 2013.g. - 46.860.402 kn

  decentralizirana sredstva za provedbu zakonskog standarda 38.499.802 kn

  izvorna sredstva za provedbu dopunskog standarda 8.360..600 kn

 • Zakonski standard u OMaterijalni trokovi kola 9.844.971 knPrijevoz uenika 12.444.412 knKapitalna ulaganja 3.738.740 knizgradnja SD O urmanec, sanacija krovita PO Martinina, zamjena stolarije u O J.B. Kumrovec, sanacija svlaionice u O Marija Bistrica, energetska uinkovitost u vie kola

 • Zakonski standard u SMaterijalni trokovi kola 9.309.706 kn Kapitalna ulaganja 1.514.373 knEnergetska uinkovitost u vie kolaMaterijalni trokovi za u. domove 1.647.600 knUeniki dom u Bedekovini (162 u.) i Pregradi (90 u.)

 • Dopunski standard za obrazovanje(izvorna sredstva)Uenika natjecanja 345.000 knUenike i studentske stipendije 1.157.600 knSufinanciranje prijevoza srednjokolaca 2.900.000 knMaterijalni trokovi O i S kola 2.130.000 knInvesticijsko ulaganje u O i S kole 600.000 knHitne intervencije u O i S kolama 500.000 knObveze- studentski krediti-izvrsni i jamstva 165.000 knPomo uilitima u KZ 66.000 knProdueni boravak u O i nadareni uenici 70.000 knPomo za djecu s tekoama i predkolsku dob 265.000 knStruna usavravanja uitelja i nastavnika 100.000 kn

 • KULTURAPROGRAM KULTURNOG RAZVITKA : 839.000,00 kn

  SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI: 110.000,00 knMANIFESTACIJE OD INTERESA ZA KZ: 154.000,00 knKAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA: 56.000,00 knPOMO ZA PREDSTAVLJANJE KZ NA MEUNARODNIM NATJECANJIMA: 32.000,00 kn

  SUFINANCIRANJE IZDAVAKE DJELATNOSTI I ELEKTRONIKIH MEDIJA: 218.000,00 kn

 • ZNAAJNIJE MANIFESTACIJE U KULTURITJEDAN KAJKAVSKE KULTURE KRAPINA: OD 7. DO 14.9.2013. 25 000,00 kn

  TABOR FILM FESTIVAL MEUNARODNI FESTIVAL KRATKOMETRANOG FILMA OD 13. DO 16.6.2013. (DESINI) 38 000,00 kn

  GLAZBENI FESTIVAL LJETO U DVORCU ORI SUBTILIA 2013. (GORNJA STUBICA) OD LIPNJA DO KOLOVOZA 8 000,00 kn

  GLUMAKI FESTIVAL U KRAPINI OD 5. DO 20.4.2013. 20 000,00 kn

  DANI KSAVERA ANDORA GJALSKOG U ZABOKU: OD 21. DO 26.10.2013. - 16 000,00 kn

 • KULTURNE DJELATNOSTI

  JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA POTPORU IZDAVANJU KNJIGA IZ PRORAUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE UPANIJE U 2013. - RASPODJELA 100.000 kn NA PRIJEDLOG KULTURNOG VIJEA KZ

  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA MANIFESTACIJA U KULTURI KRAPINSKO ZAGORSKE UPANIJE U 2013. : RASPODJELA 100.000 kn NA PRIJEDLOG KULTURNOG VIJEA KZ

  DONACIJE ZA ZAJEDNICU AMATERSKIH KULUTRNO-UMJETNIKIH UDRUGA KZ: 140.000,00 kn

  SUFINANCIRANJE RADA KNJININE MATINE SLUBE U KRAPINI: 66.000,00 kn

  DONACIJE ZA KAJKAVIANU: 80.000,00 kn

 • OBNOVA I ZATITA SPOMENIKA KULTURE KAPITALNI PROJEKTI ZATITE SPOMENIKA KULTURE: 401.000,00 kn

  KAPITALNE DONACIJE ZA OBNOVU SPOMENIKE BATINE DOZNAUJU SE: Crkvama, Udrugama, JLS, institutima

  NEKI OD ZNAAJNIJIH OBJEKATA U OBNOVI:Crkva MB Snjene BelecCrkva sv. Dominika u Konjiniupna kurija u Loborucrkvenoi inventar u upi Zajezdaorgulja u c.sv. Katarine Krapina i upi Zagorska Selamanje sanacije u dvoru dravnom arhivu Popovec

 • SPORT I TEHNIKA KULTURADONACIJE SPORTSKOJ ZAJEDNICI KRAPINSKO ZAGORSKE UPANIJE: 940.000,00 kn

  DONACIJE ZA SPORTSKE MANIFESTACIJE: 60.000,00 kn

  DONACIJE KOLSKOM SPORTSKOM SAVEZU: 194.000,00 kn

  DONACIJE ZA ZAJEDNICU TEHNIKE KULTURE: 76.000,00 kn

 • Zahvaljujemo se na panji!

Recommended

View more >