trend book [ pl / en ]

Download Trend Book [ PL / EN ]

Post on 10-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Das Trend Book präsentiert die aktuelle Kollektion. Lassen Sie sich inspirieren!

TRANSCRIPT

 • WWW.IMPRESS.BIZ

  TRENDBOOK

 • TREND BOOK | DESIGN COLLECTION

  Tre | Content

 • WWW.IMPRESS.BIZ

  Filozofia Designu | Design Philosophy 04

  impress Designteam worldwide 06

  Projektowanie Designu | Design Development 08

  Kolekcja | Design collection 11

  Barcelona 12Kolekcja Barcelona | The Barcelona collection 14Santana Oak Saw Cut 16Olympia 18Xysta 20

  Berlin 22Kolekcja Berlin | The Berlin collection 24Bodega 26Shimo Ash 28Ska 30

  Curitiba 32Kolekcja Curitiba | The Curitiba collection 34Peril Robinie 36Santana Oak Saw Cut 38Cordoba Oak 40

  Frankfurt 42Kolekcja Frankfurt | The Frankfurt collection 44Sheffield Oak 46Schaqra 48Cholet Ash 50

  Moskwa | Moscow 52Kolekcja Moskwa | The Moscow collection 54Salamanca 56Tortuga Oak 58Noce Bourgogne 60

  Wiede | Vienna 62Kolekcja Wiede | The Vienna collection 64Tortuga Oak 66Atacama Cherry 68Fabric Ash 70

  Warszawa | Warsaw 72Kolekcja Warszawa | The Warsaw collection 74Cordoba Oak 76Kingston Ash 78Sheffield Oak 80

  impress mapa wiata | impress world map 82impress Adressen | impress addresses 83

 • Filozofia Designu | Design Philosophy

  TREND BOOK | DESIGN COLLECTION04 | 84

 • Nasz przewodnik jest prac koncepcyjn. Peni funkcj miejsca wymiany twrczych pomysw i estetycznych innowacji. Rnorodno kultur i stylw ycia odzwierciedlaj si w kolekcjach impressu i dokumentuj wspczesne wysokie wymagania jakociowe w designie. Przy tworzeniu kompozycji z drewna, zesp impress Design stale poszukuje rwnowagi midzy byciem wiernym oryginaowi a wyrazistym, nowoczesnym stylem. Na caym wiecie postrzegamy ten aspekt jako kreatywne wyzwanie i motywacj w naszej codziennej pracy.

  Our manual is the conceptual work. It serves as a communication platform and aesthetic framework. The diversity of cultures and lifestyles is reflected in our collections, and demonstrates the demands we make in terms of quality of design. When a composition in wood is put together, the impress Design Team is constantly aware of the balance between being true to the original, and expressive, contemporary style. All over the world, we see this as a creative challenge and motivation for our day-to-day work.

 • TREND BOOK | DESIGN COLLECTION06| 84

  impress Designteam worldwide

  Daniele MerlaHEAD OF DECOR MANAGEMENT | Germany

  Henrike GomberDESIGN DEVELOPMENT | Germany

  Krzysztof BogdanowiczDESIGN DEVELOPMENT | Polska

  Pere Gmez MorellDESIGN DEVELOPMENT | Spain

 • 07| 84DESIGNTEAM WORLDWIDE

  Gluca BindaDESIGN DEVELOPMENT | Brazil

  Zhanna KorotovaDESIGN DEVELOPMENT | Russia

  Josefine MalleDESIGN DEVELOPMENT | Austria

  Silke SchnittkerDESIGN DEVELOPMENT | Germany

 • TREND BOOK | DESIGN COLLECTION08 | 84

  Projektowanie Designu | Design Development

 • Priorytet w naszej pracy projektowej stanowi wysoka jako. Przy powstawaniu nowych kolekcji wan rol odgrywa cisa wsppraca z naszymi klientami. Naszym celem jest aktywna i terminowa praca. Zorientowanie projektw na innowacje jest pomocne w kreowaniu indywidualnych wzorw o wysokim stopniu rozpoznawalnoci. Za pomoc naszych nowych koncepcji kolorystycznych i kompozycyjnych udaje si nam wydobywa wane akcenty nowoczesnego wzornictwa.

  Expectation of good quality is in the forefront of our development work. During the development of our collections, keeping in close contact with our customers plays an important role. Our aim is to be proactive and to work to deadlines. Real innovation is convincing and underpins the creation of individual designs with a high sense of identification. With our new colour and structure concept, we have been able to set an important course.

  09 | 84DESIGN DEVELOPMENT

 • Barce lonaB e r l i nC u r i t i b a

  M o s c o wV i e n n aW a r s a w

  F r ank f u r t

  TREND BOOK | DESIGN COLLECTION10 | 84

 • Kolekcja DesignuKolekcja Designu

  wiatowy trend w kierunku ambitnego designu najwyszej jakoci stanowi jeden z gwnych wyzwa w przemyle i handlu w najbliszej przyszoci. W coraz bardziej globalizujcym si wiecie oznacza to zrozumienie i uwane traktowanie zarwno midzynarodowych trendw, jak i indywidualnych ycze i marze klientw.

  Na tym zaoeniu opiera si projekt impress Design 2010 - inspirujcy wiat barw, form i rnorodnych kompozycji. Punktem wyjciowym s znane i ciekawe lokalizacje produkcji firmy. Inspiracje z Frankfurtu, Berlina, Warszawy, Barcelony, Wiednia, Moskwy i Curitiby wzbogacaj kolekcj i wzmacniaj midzynarodowy wydwik designu. Odkrywcza podr po wiecie sztuki staje si rdem pomysw dla kreatywnego projektowania.

  Design collectionThe seven cities concept

  The worldwide trend towards high-value, discerning designs is one of the core challenges for the industry and retail in the years to come. In a world that is increasingly growing together this means understanding both the international trends as well as the individual desires and dreams of the customers and taking them seriously.

  This is where the impress Design Concept 2010 comes in and develops an inspiring world of colours, structures, and combinations which convince in their multitude and attractiveness. Their point of origin: the many production sites of the company. Influences from: Frankfurt, Berlin, Warsaw, Barcelona, Vienna, Moscow, and Curitiba enrich the collection and are a gu-arantee for an internationally-valid design statement. An exploration of this design world awakens a desire for style and creativity.

  11 | 84WWW.IMPRESS.BIZ

 • Barcelona tryska rdziemnomorsk radoci ycia, figlarn lekkoci i hiszpask dum. Energi odznacza si wiat kolorw, peen odcieni i ekspresyjnych efektw. cie i czerwie promieniuj ciepem. Fiolet, czer i biel pokazuj charakter. Wzory oddziauj w sposb beztroski i lekki, ga-tunki drewna o indywidualnych rysunkach sojw oddaj bogactwo przyrody. Fantazyjna architektura Gaudiego i Gehryego, kolorowe bazary oraz ywa scena designerska dodatkowo potguj twrcz atmosfer.

  Barcelona is bubbling with mediterranean joie de vivre, play-ful lightness, and Spanish pride. Energy characterizes the colour world with bright tones and dramatic effects. Yellow and red radiate warmth. Violet, black, and white signify its character. The ornaments are insouciant and light; with in-dividual growth characteristics, woods signify the diversity of nature. Imaginative architecture from Gaud to Gehry, colourful markets, and a vivid design scene condense the ambience.

  Barcelona

  TREND BOOK | DESIGN COLLECTION12 | 84

 • RDZIEMNOMORSKA YWA KREATYWNA DUMNA MODA ZAINSPIROWANA

  M E D I T E R R A N E A N L I V E L Y C R E A T I V E P R O U D Y O U N G I N S P I R E D

  13 | 84THE BARCELONA COLLECTION

 • TREND BOOK | DESIGN COLLECTION14 | 84

 • Kolekcja Barcelona Peen charakteru, energii i jednoczenie pogodny nastrj barw i kompozycji. rdziemnomorski optymizm odzwierciedla si w sonecznych kolorach, mocnych kontrastach i ywych kompozycjach.

  The Barcelona collectionAn energetic and bright colour and structure atmosphere full of character. Mediterranean lifestyle reflected in sunny colours, vibrant contrast and lively structures.

  15 | 84THE BARCELONA COLLECTION

 • Santana Oak Saw CutNawizuje do tematw aged i raw. Bogata kompozycja dbu uszlachetniona aktualnie modnym efektem saw cut. Takie pozostawienie ladw obrbki drewna byo wanym trendem na targach meblowych w Mediolanie.

  Picking up on the themes of age and rawness, this composi-tion can tell tales and is refined with the topical saw cut effect, which was wildly seen at the Milan furniture fair.

  TREND BOOK | DESIGN COLLECTION16 | 84

 • 17 | 84THE BARCELONA COLLECTION

 • OlympiaModny, fantazyjny wzr, ktry w zalenoci od zabarwienia moe przedstawia metal lub kamie. Efektowne rdzawe niuanse i imitacja minerau sprawiaj, e powstaje interesujca gra kolorw i kompozycja pena kontrastw.

  A fashionable fantasy decor which, according to the colours chosen, can appear to be either metal or stone. Striking shades of rust and the hint of concrete make for an exciting play of colours and a structure full of contrasts.

  TREND BOOK | DESIGN COLLECTION18 | 84

 • 19| 84THE BARCELONA COLLECTION

 • TREND BOOK | DESIGN COLLECTION20 | 84

  XystaTen fantazyjny wzr z rzemielnicz nut i moliwoci pojedynczych odcieni penych niuansw doskonale nadaje si do czenia z monochromatycznymi powierzchniami. Xysta w harmonijny sposb uzupenia take drewniane wzory tekstylnymi i naturalnymi akcentami.

  This fantasy decor with a touch of craftsmanship and the possibility of a diverse range of single colour shades is per-fectly suitable for combinations with monochrome surfaces. It also supplements wooden decors with textile and natural emphasis in a very harmonious way.

 • 21 | 84THE BARCELONA COLLECTION

 • Berlin jest wielokulturowy, barwny i ywy, eksperymentujcy i wiadomy swojej wartoci. Barwy nocy i odcienie retro mieszaj si z jaskrawymi kolorami. Struktury dekorw s miae i indywidualistyczne. Nowe pomysy i sztuka alter-natywna cz si z powiewem historii i tworz twrcz atmosfer przeomu generacji.

  Berlin presents itself multicultural, colourful and lively, as well as experimental and self-confident. Night tints and re-tro shades are mixed with bright colours. The structures are strong, individual and daring. New ideas and alternative art merge with a historic flair and create a dense, creativepioneer spirit.

  Berlin

  TREND BOOK | DESIGN COLLECTION22 | 84

 • WIELOKULTUROWA MODNA EKSPERYMENTALNA WIADOMA SWOJEJ WARTOCI 24 GODZINY, SIEDEM DNI STARE I NOWE SZTUKA ALTERNATYWNA KONSUMPCJA PRZEBUDOWA

  MU LTI-CU LTU RAL H I P EXPER IMENTAL SELF CON FI DENT T