tolerancije i merni lanci

Download Tolerancije i Merni Lanci

Post on 19-Dec-2015

107 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tolerancije mera,sistemi naleganja....

TRANSCRIPT

 • *Prof. dr Radivoje MitroviMERNI LANCI

 • tolerisane kote: d, Drezultujua mera: ztolerisana kontrolisana kota* tolerisane kote, , kao duinske mere koje se propisuju da bi se ostvarile obradom i koje se moraju kontrolisati (da li zadovoljavaju date tolerancije) rezultujua ili funkcionalna mera koja se ne kontrolie ve nastaje u rezultatu. *Problemi tolerancija pri konstruisanju

  Sloena odstupanja i merni lanciSloena odstupanja su rezultati sabiranja ili oduzimanja dveju ili vie tolerisanih kota koje se u vidu lanca nastavljaju jedna na drugu u jednom ili drugom smeru.

  Problem sloenih odstupanja se pojavljuje u dva vida: kod naleganja dvaju cilindrinih delova istih nazivnih mera zazori i preklopi kod reanja dvaju ili vie tolerisanih kota u vidu lanaca na jednom mainskom delu ili kao naleganje dveju ravni koje pripadaju razliitim delovima jednog sklopa. :z dD

 • *Primer rednog kotiranjaK1K2M1-2M1-2max = K1max+ K2maxM1-2min = K1min + K2min

  AM= T1 + T2 = M12max M12min

  - gde je AM - visina polja odstupanja rezultujue mere Primer:

 • *Primer paralelnog kotiranjaK1K2M12M12max=K1max K2minM12min=K1min K2max

  AM= T1+T2= M12max - M12min

  AM Visina polja odstupanja rezultujue merePrimer : K1= 700300 K2= 200100 M12= 500400

 • *Rezultujua mera je esto rastojanje krajnjih povrina koje pripadaju razliitim delovima jednog sklopa.

  Primer: M123K2K1K3K1= 100,100K2= 150,150K3= 300,300

  Mmax= K3max K2min K1min= = (30+0,300)-(15-0,150)-(10-0,100)

  Mmax= 5+0,550

  Mmin= K3min - K2max K1max= = (30-0,300)-(15+0,150)-(10+0,100)

  Mmin= 5 - 0,550

  AM=2x0,550=1100m

  T1+T2+T3=0,600+0,300+0,200=1100m

 • *Iz prethodno izloenog proizilazi da sve duinske mere koje obrazuju merni lanac nisu ravnopravne.Mere apsolutno taneabcUnoenje tree mere nepotrebno, ali ne dovodi do kontradiktornih rezultata

 • *II. Ako se radi o tolerisanim kotama1. c rezultujua mera2. a rezultujua meracab3. b rezultujua meraabcDobijaju se tri grupe rezultata koji ne slede jedan iz drugog.

 • *Zakljuak: Od tri kote (duine) mogu se tolerisati samo dve to su tolerisane kote, a trea se ne moe i ne sme propisivati, ve nastaje u rezultatu, kao rezultujua ili funkcionalna mera.

  Merni lanac, dakle, predstavlja vei broj tolerisanih kota koje se nastavljaju jedna na drugu u jednom ili drugom smeru a zatvara ih rezultujua ili funkcionalna mera.

  Max rezultujua mera sabiranje gornjih a oduzimanje donjih graninih mera tolerisanih kota. Min rezultujua mera sabiranje donjih a oduzimanje gornjih graninih mera tolerisanih kota Visina polja odstupanja (rezultujue mere) jednaka je zbiru visina tolerisanih polja komponentnih kota

  Inverzni zadatak

  Zadato: rezultujua mera i jedna ili vie komponentalnih kota.Trai se: komponentna kota koja nedostaje.

  Odstupanja rezultujuih mera treba da ostanu u odreenim, unapred propisanim granicama, ali se ove granice ne mogu uneti na crte kao tolerancije odreenih kota bilo zato to predstavljaju rastojanje razliitih delova sklopa ili to je merenje ovih kota nezgodno zamena kota.

 • *Rastojanje razliitih delova sklopa a) Primer:ABK2K1Odrediti tolerancije kote K2tako da rastojanje povrine A i B iznosi 300,300

  Rastojanje A - B rezultujua meraZadatak je mogue reiti ako je AM > T1M12

 • *b) Zamena kotaPrelaz sa paralelnog na redno kotiranje

  Zadato: dve tolerisane kote K1 i K2 ( paralelno kotiranje ) vezane za istu ravan.Izvriti zamenu kota tako da se umesto paralelnog dobije redno kotiranje (a da se pri tome tolerancije zadatih kota K1 i K2 ne promene)K1K2M12M23K3K2

 • *Zamena kota samo ako su visine tolerancijskih polja kota K1 i K2 razliite;

  Kota kojoj odgovara vea visina tolerancijskog polja pretvara se u rezultujuu meru, a umesto rezultujue mere uvodi se tolerisana kota.

  Ako je T1 > T2 zadatak se svodi na odreivanje kote K3 tako da rezultujua mera ima odstupanja koja su jednaka odstupanjima tolerisane kote K1.odavde je: Primer: Ako bi zadatak bio formulisan sledeim podacima:a)b)

 • *Prelaz sa rednog na paralelno kotiranjeK1K2M12K1K3M13K1
 • *Merni Lanac

  Primer:Za ploicu prikazanu na slici odrediti tolerancije koje treba propisati za duinske mere a i c koje e obezbediti ispravnu funkciju ploice?baycx

 • *a)Tolerisane kote: a i b Rezultujua mera: x

  b + a + x = 0b a x = 0

  b=700,1x=60x = b a

  a = 10-0,40,10,5-0,2

 • *b) Tolerisane kote: b i cRezultujua mera: y

  b + y + c = 0b y c = 0

  b=700,1y=400,4

  y = b c

  c = 30-0,30,3

 • *