tolerancije dužinskih mjera

Download Tolerancije dužinskih mjera

Post on 30-Nov-2015

643 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tolerancije duinskih mjera

 • Uvod

  Nijednu dimenziju nije mogue izraditi savreno tono, bez

  ikakvih odstupanja. Stoga, kada je vano ostvariti odreenu

  tonost, treba propisati dozvoljenu greku. Odstupanje dimenzija

  i oblika od apsolutno zadanih vrijednosti nazivaju se tolerancije.

  Razlikuju se tolerancije za

  vanjske mjere

  (npr. promjer osovine, irina klina, ...)

  unutarnje mjere

  (npr. promjer rupe, irina utora za klin, ....)

  Tolerancija je dozvoljeno odstupanje od nazivne mjere.

 • Direktni nain zadavanja tolerancije:

  Izraeni predmet ne smije imati

  promjer manji od 29.9 ni vei od

  30.2.

  Tolerancija se upisuje

  direktno kao vrijednost

  odstupanja uz kotu.

  Razlika izmeu gornje i donje granice naziva se irina

  tolerancije ili tolerancijsko polje T.

 • Zadavanja tolerancije prema ISO286

  U tehnici se najee

  koristi standardizirani

  sustav tolerancija

  prema ISO 286.

  To je ifrirani nain oznaavanja tolerancije:

  ifra se pie uz kotu nazivne mjere i sastoji se iz po

  jednog slova i brojke.

 • Kod vanjske mjere (rukavca)

  Poloaj tolerancijskog polja u odnosu na

  nazivnu mjeru (nul-crtu)

  za rukavce se odreuje malim slovom.

 • Kod unutarnje mjere (provrta)

  Poloaj tolerancijskog polja u odnosu na

  nazivnu mjeru (nul-crtu)

  za provrte se odreuje velikim slovom.

 • Tablica ISO tolerancija

  Na tehniki crte stavlja se tabela tolerancija

  koje se koriste na crteu.

 • Tolerancijska polja rukavca

 • Tolerancijska polja provrta

 • Vjeba: izraditi tehniki crte ovog dijela

  -hrapavost povrine odrediti prema ISO1302:2002

  -Popuniti tablicu ISO TOL.

  17 j6

  27 h6

  8 D10

  ISO TOL.

 • Dosjed

  Dosjed je odnos mjera dvaju dijelova prije spajanja.

  Slika prikazuje kako se dosjed

  propisuje na sklopnom

  (sastavnom) tehnikom crteu.

  Rukavac mora biti izraen u

  tolerancijskom polju g6, a

  provrt u tolerancijskom polju

  H7.

  Zadatak: Skicirajte oba dijela i direktno ih kotirajte.

  Neka na skici bude vidljivo tolerancijsko polje.

  30H

  7g6

 • Labavi dosjed

  Ovisno o izabranim tolerancijama,

  spregnuti dijelovi dosjedaju jedan u

  drugoga sa zranou ili sa

  preklopom.

  Zranost (razmak) nastaje kada je

  stvarna mjera osovine manja od

  stvarne mjere provrta.

 • vrsti dosjed

  Preklop nastaje kad je promjer

  osovine vei od promjera provrta.

 • Prijelazni dosjed

  Ovisno o izvedbi dijelova moe

  nastati preklop ili zranost.

 • Sustav jedinstvenog provrta

  U ovom sustavu svi promjeri provrta imaju jednak poloaj

  tolerancijskog polja "H", bez obzira na vrstu dosjeda.

  Tolerancijsko polje "H" nalazi se iznad nul-linije.

  Tolerancijsko polje, tj. poloaj i kvalitetu tolerancije osovine bira

  se obzirom na vrstu dosjeda kojeg se eli ostvariti:

  H7/r6 vrsti dosjed,

  H7/j6 prijelazni,

  H7/g6 labavi dosjed

  Zadatak: Navedene dosjede skicirajte za promjer 45 tako da

  na skici bude vidljivo tolerancijsko polje.

  Sustav jedinstvene osovine

  rjee se koristi.

 • Sustav jedinstvenog provrta

 • Sustav jedinstvene osovine