إ to nam proإ،irenje neet koncepta na odraslo ... إ to nam proإ،irenje neet koncepta na...

Download إ to nam proإ،irenje NEET koncepta na odraslo ... إ to nam proإ،irenje NEET koncepta na odraslo stanovniإ،tvo

Post on 14-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Što nam proširenje NEET koncepta na odraslo stanovništvo

  može reći o hrvatskom tržištu rada u recesiji

  Dr. sc. Danijel Nestić Ekonomski institut, Zagreb

  Izlaganje temeljeno na članku “Jobless population and Employment Flows in Recession“, Journal of Balkan

  and Near Eastern Studies, 20(3), str. 273.-292. (2018.); autori Danijel Nestić i Iva Tomić

  Znanstveni utorak, EIZ, 9. listopada 2018.

 • Zaključci

  • NEET (not in employment, education, training, disability or pension) nezaposleni ili neaktivni koji se mogu lako aktivirati

  • NEET koncept primijenjen na odraslo stanovništvo je koristan, može pomoći u analizi tržišta rada

  • Hrvatska ima najmanju potencijalnu stopu zaposlenosti u EU (zbroj stope zaposlenosti i stope NEET stanovništva)

  • Recesija je donijela promjene u sastavu NEET stanovništva

  – Više je nezaposlenih, muškaraca, mladih, srednje obrazovanih

  • Šanse da se netko nađe u NEET statusu u recesiji u Hrvatskoj:

  – Veće za muškarce nego žene, manje za primarnu radnu dobi nego mlade, manje za članove kućanstava u kojima netko već radi (socijalne veze)

  – Veće za osobe koje žive u imućnijim kućanstvima, te ako kućanstvo ima dohodak od sive ekonomije

  • Šanse za zapošljavanje NEET osoba u recesiji

  – Veće ako u kućanstvu već netko radi, a moguće je da ona manja za osobe koje imaju socijalne transfere (negativna povezanost, ali nemamo dovoljno čvrstih dokaza, tj. rezultat nije statistički signifikantan)

 • NEET stanovništvo

  • NEET koncept se koristi u literaturi koja se bavi analizom tržišta rada za mlade – osobe koje nisu zaposlene, nisu u redovnom obrazovanju niti na osposobljavanju

  • Ideja – obuhvatiti sve osobe koje bi se mogle zaposliti - bilo zato što već traže posao (nezaposleni) ili trenutno ne traže posao no mogle bi se lako aktivirati (neaktivni, ali...)

  • Primjena NEET koncepta na odrasle osobe - osim osoba koje ne rade, ne obrazuju se ili ne osposobljavaju, isključuju se i osobe s invaliditetom i prijevremeni umirovljenici

  – Za sve ostale se očekuje da se mogu relativno lako aktivirati/zaposliti i zato ih ima smisla promatrati kao jednu skupinu i analizirati

  – Ako su osobe neaktivne, donekle je arbitrarna odluka kojom se određuju skupine koje je lakše ili teže aktivirati (zašto samo invaliditet i prijevremene mirovine, a ne obiteljske obaveze)

  • NEET – nezaposeleni i neaktivni ali lako zapošljivi (aktivni i pasivni tražitelji posla)

 • Povezanost između stope zaposlenosti,

  NEET stope i udjela nezaposlenih u stanovništvu

  4

  MT

  IT

  ES

  EL

  RO

  BE

  LU

  HU

  HR

  PL

  CY

  BG PT

  DE

  LV

  SK

  LT UK AT

  EE FI

  NL

  CZ

  SI

  SE

  DK

  y = -0.2806x + 1.1173 R² = 0.6716

  -20

  -15

  -10

  -5

  0

  5

  10

  15

  -30 -10 10 30 50

  % c

  h a n

  g e i

  n t

  h e e

  m p

  lo y m

  e n

  t ra

  te

  (2

  0 1 4 -2

  0 0 8 )

  % change in the NEET rate (2014-2008)

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  HR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK FI

  SE

  UK

  y = -0.0628x + 0.0203 R² = 0.5481

  -25%

  -20%

  -15%

  -10%

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  -100% 0% 100% 200% 300% 400%

  % change in unemployment ratio (2014-2008)

  NEET koncept bi mogao biti važan za analizu tokova na tržištu rada - stopa

  zaposlenosti je snažnije povezana s NEET stopom nego sa stopom nezaposlenosti

  (mjereno standardnom stopom ili omjerom nezaposlenih i stanovništva)

 • Udio stanovništva koje nije zaposleno

  (EU, 2014., dob 20-64 g.)

  5

 • Neaktivnost prema glavnim razlozima (2014.)

  0.0

  2.0

  4.0

  6.0

  8.0

  10.0

  12.0

  14.0

  Sw ed

  en Sp

  ai n

  Ir el

  an d

  Cy pr

  us N

  et he

  rl an

  ds Es

  to ni

  a Po

  rt ug

  al U

  ni te

  d Ki

  ng do

  m G

  er m

  an y

  Li th

  ua ni

  a D

  en m

  ar k

  Ita ly

  La tv

  ia Be

  lg iu

  m Fi

  nl an

  d Bu

  lg ar

  ia Ro

  m an

  ia M

  al ta

  Lu xe

  m bo

  ur g

  Po la

  nd Fr

  an ce

  Sl ov

  ak ia

  H un

  ga ry

  G re

  ec e

  A us

  tr ia

  Cz ec

  h Re

  pu bl

  ic Sl

  ov en

  ia Cr

  oa tia

  Retired

  0.0

  2.0

  4.0

  6.0

  8.0

  10.0

  12.0

  14.0

  Sw ed

  en D

  en m

  ar k

  N et

  he rl

  an ds

  Sl ov

  en ia

  Fr an

  ce Fi

  nl an

  d Po

  rt ug

  al Li

  th ua

  ni a

  G er

  m an

  y A

  us tr

  ia La

  tv ia

  H un

  ga ry

  Be lg

  iu m

  Es to

  ni a

  Cz ec

  h Re

  pu bl

  ic Cr

  oa tia

  G re

  ec e

  Sl ov

  ak ia

  Bu lg

  ar ia

  U ni

  te d

  Ki ng

  do m

  Lu xe

  m bo

  ur g

  Ro m

  an ia

  Sp ai

  n Po

  la nd

  Ita ly

  Cy pr

  us Ir

  el an

  d M

  al ta

  Family reasons

  0.0

  1.0

  2.0

  3.0

  4.0

  5.0

  6.0

  7.0

  8.0

  9.0

  Cz ec

  h Re

  pu bl

  ic G

  re ec

  e Ita

  ly Lu

  xe m

  bo ur

  g M

  al ta

  A us

  tr ia

  G er

  m an

  y Sl

  ov en

  ia Cr

  oa tia

  Cy pr

  us Fr

  an ce

  Ro m

  an ia

  La tv

  ia Bu

  lg ar

  ia Sl

  ov ak

  ia Fi

  nl an

  d Sp

  ai n

  Ir el

  an d

  Be lg

  iu m

  U ni

  te d

  Ki ng

  do m

  Sw ed

  en Li

  th ua

  ni a

  H un

  ga ry

  Po rt

  ug al

  Es to

  ni a

  Po la

  nd D

  en m

  ar k

  N et

  he rl

  an ds

  Disability

  0.0

  1.0

  2.0

  3.0

  4.0

  5.0

  6.0

  D en

  m ar

  k U

  ni te

  d Ki

  ng do

  m A

  us tr

  ia Cz

  ec h

  Re pu

  bl ic

  M al

  ta Sw

  ed en

  Lu xe

  m bo

  ur g

  G er

  m an

  y Sl

  ov ak

  ia G

  re ec

  e Li

  th ua

  ni a

  Fr an

  ce Es

  to ni

  a Ir

  el an

  d N

  et he

  rl an

  ds Be

  lg iu

  m Fi

  nl an

  d Sl

  ov en

  ia H

  un ga

  ry Cr

  oa tia

  Sp ai

  n Cy

  pr us

  La tv

  ia Po

  la nd

  Ro m

  an ia

  Po rt

  ug al

  Bu lg

  ar ia

  Ita ly

  Discouraged

 • Ukupna potencijalna zaposlenost, 20-64 g. (zbroj stope zaposlenosti i NEET stope)

  7

  NEET stopa za Hrvatsku je 2014. bila sedma najveća u EU, a stopa zaposlenosti

  druga najniža, što zajedno daje najnižu potencijalnu veličinu tržišta rada u EU

 • Promjene u sastavu stanovništva u radnoj dobi (20-64 g.) u recesiji

  NEET stopa povećana s 15% na 21%, i to zbog povećanja broja nezaposlenih, dok je

  udio “pasivnih” (neaktivnih) tražitelja posla ostao praktično isti (oko 6%).

  Dominantni tok u recesiji je iz zaposlenosti u nezaposlenosti. Ako se ide u neaktivnost,

  tada se ide u (prijevremenu) mirovinu, što ujedno znači trajno/trajnije udaljavanje od

  tržišta rada

  2008. 2011.

 • Promjene u sastavu NEET stanovništva u recesiji

  U strukturi NEET

  stanovništva u recesiji

  smanjen je udio žena,

  povećan udio mlađih i

  srednje obrazovanih,

  više je nezaposlenih i

  gradskog stanovništva,

  u strukturi dohotka

  njihovih kućanstava

  smanjen je udio

  dohodaka od rada, a i

  taj je udio znatno manji

  nego kod zaposlenih

  osoba

 • Vjerojatnost određenog statusa na tržištu rada

  Vjerojatnost da će netko biti u

  NEET statusu u recesiji:

  -Manja je za žene i osobe u

  braku, osobe s malom djecom,

  visokoobrazovane osobe, osobe

  koje žive u kućanstvima u kojima

  još netko radi, za osobe u

  srednjim godinama

  -Veća je ako netko drugi u

  kućanstvu zarađuje, od

Recommended

View more >