thérèse klompenhouwer wint boeiende driebandfinale

Download Thérèse Klompenhouwer wint boeiende driebandfinale

Post on 31-Dec-2016

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Openingsuren :

  maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

  dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

  woensdag enkel op afspraak

  donderdag 9.30 - 12u 13 - 18u

  vrijdag 9.30 - 12u 13 - 18u

  zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

  Antwerpsesteenweg 1092390 MALLE

  Tel. +32 (0)3 312 11 59

  Fax +32 (0)3 311 74 50

  e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

  www.verhoeven-biljarts.be

  B.T.W.-BE-0416.735.160

  GRATIS verzending van al uw biljartartikelenvanaf 50,- bij Thissen Biljarts via:

  www.amusement.be info@thissen.be

  EDITIEVLAANDEREN

  GRATISMEENEMEN

  AEJ Femina Belgian Open

  Thrse Klompenhouwer wint boeiende driebandfinale

  MM ee ii // JJ uu nn ii 22 00 11 33

  Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem %026-3515919info@championbiljarts.nl

  www.championshop.nlSnel, goedkoop en eenvoudig on-line

  of deskundig in de winkel,natuurlijk bij ... Champion Biljarts

  Alles voor de biljarter

  PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

  OUDE BAREELLEI 70 - 2170 MERKSEMchris-verheyen@telenet.be

  0472/32.28.00

  OPEN I MA. - VR. 18.30 20.30 I ZAT. 12.00 17.00

  Pomeransenen beentjes

  (alle merken)Midden- &achterring

  Verlichtenen verzwarenHervernissen

  achterstukkenEnz...

  Warre Sch dtsFoto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

  Lees verder op pagina 3

  Een ongelooflijk succes en dat drie da-gen lang. Met de AEJ-Femina BelgianOpen werd bewezen dat er in ons landen ver daarbuiten nog wl belangstel-ling bestaat voor het vrouwenbiljart. Deperfecte organisatie waarvoor het teamvan Biljartcentrum De Ploeg garantstond, doet tevens de hoop weer ople-ven in de biljartwereld. Hoop dat onzesport zich opnieuw op een positievemanier profileert en dat ze de mediaaandacht en het respect herwint, dat weal zo vaak moesten ontberen. Het deel-nemersveld met dames uit de helewereld, inclusief de hele wereldtop, gafpresent op een tornooi dat zonder offi-cieel karakter naar rankings- en medail-les toe, een prachtige promotie bete-

  kende voor het biljart in het algemeenen het damesbiljart in het bijzonder.Met meervoudig Europees kampioeneen wereldrankinglijst aanvoersterThr-se Klompenhouwer uit Nederland, haarlandgenote Karina Jetten (nummer vierop diezelfde lijst), thuisspeelster entweevoudig EK-winnares Danielle LeBruyn en natuurlijk de altijd verrassendeGulsen Degener uit Turkije, waren deEuropeanen alvast sterk aanwezig opde driedaagse. Evenzeer wist iedereenechter dat het gevaar wel eens uit Japanzou kunnen komen, dat naast regerendwereldkampioene Natsumi Higashiuchiook de nummer acht op de wereldrang-

  ALGEMENE HERSTELLINGEN EN PLAATSINGVerhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keus, enz.Winkel: Nieuw adres: Houtemsesteenweg 21-23, 1800 VilvoordeOpeningsuren: Ma.-Do.: 12-18.30u., Vr.: 12-18.30u., Za.: 10-16u

  www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

  GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d.GSM: 0492/ 73 22 23 (Katrien)

  GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d.GSM: 0492/ 73 22 23 (Katrien)

  ALGEMENE HERSTELLINGEN EN PLAATSINGVerhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keus, enz.Winkel: Nieuw adres: Houtemsesteenweg 21-23, 1800 VilvoordeOpeningsuren: Ma.-Do.: 12-18.30u., Vr.: 12-18.30u., Za.: 10-16u

 • De Biljart Ballen, 3e jaargang, mei/juni 2013 pagina 2

  Herberg Ter HeideTaverne

  FeestzaalTuinterras

  Sluitingsdag: dinsdag

  Bredabaan 1057 - 2930 Brasschaat Maria-ter-Heidewww.herbergterheide.beinfo@herbergterheide.be

  Biljartlokaal: Billiard Promotion Team en BC PolygoonBiljarts Verhoeven: 2 x 2,85 m en 1 x 2,10 m

  Een stukje geschiedenis van s werelds beste biljartlaken

  Iwan Simonis bestaat 333 jaar

  Verviers ligt in het vlakke stroomgebiedgevormd door de vallei van de Vesdre.Door het lage gehalte aan calciumoxideis het water van zon goede kwaliteitdat dit uitermate geschikt is om wol tewassen. In deze vallei opent GuillaumeHenri Simon Simonis, een in 1640 inVerviers geboren bourgeois handelaar,ook bekend als Le Mercier (garen- enbandverkoper), in 1680 de Simonis-fabriek. Het bedrijf krijgt vasterevoet aan de grond onder leiding vanJacques Joseph Simonis die de onder-neming noemt naar zijn zoon Iwan, ge-boren in Verviers in 1769.

  William CockerillAan het einde van de achttiende eeuwwerkten spinners in Verviers nog meteen spindel, terwijl tijdens de IndustrileRevolutie in Engeland al machines wer-

  den gebruikt. In een poging om het Brit-se monopolie te beschermen, dreigt deBritse overheid iedereen die deze tech-niek wil exporteren permanent te ver-bannen.Toch vertrekt de jonge Britse ingenieurWilliam Cockerill in 1797 naar Zwe-den met de blauwdruk van zijn bekendewolspinnerij. Niemand lijkt genteres-seerd in zijn ideen en uiteindelijk komthij in Hamburg terecht. Daar ontmoethij een wolinkoper van Simonis die dewaarde inziet van deze techniek, die totdan onbekend is op het Europese conti-nent. Deze pionier verhuist met zijn ge-zin naar Verviers en tekent een contractwaarin hij ermee instemt om uitsluitendspinmachines te produceren voor zijnnieuwe werkgever. De eerste machinewordt in 1797 gebouwd, in het ge-bouw dat bekend staat als Au Chat.

  Het succes laat niet lang op zich wach-ten voor Simonis dat nu niet alleen metgelijke wapens de concurrentiestrijd metEngeland kan aangaan, maar ook eenenorme technologische voorsprongheeft op zijn continentale concurrenten.

  De gouden eeuwDeze spinmachine is maar de eerste ineen reeks van technologische innovatiesdie aan het begin van de negentiendeeeuw in Verviers het licht zien. De pro-ductie- en transportcapaciteit wordennaar nooit geziene hoogten gedrevendankzij de uitvinding van elektriciteit,de stoommachine en de opkomst vande spoorwegen.

  In 1878 wordt de dam La Gileppe meteen capaciteit van twaalf miljoen kubie-ke meter in werking gesteld, met alsdoel alle lokale textielbedrijven te voor-zien van dezelfde kwaliteit zuiver water.Deze innovaties, en een overvloed aangeschoolde arbeiders, doen Verviers uit-groeien tot een bloeiende stad en eencentrum van de wolindustrie, zoals deconcurrenten Bradford (Engeland),Mnchengladbach (Duitsland), Roubaix(Frankrijk) en Tilburg (Nederland)

  Wereldoorlog I en IITijdens de Eerste Wereldoorlog kent dehandel in wol een enorme terugval dooreen gebrek aan grondstoffen. Gevolgddoor de economische crisis tussen 1929en 1935. De productie wordt beperkten arbeiders worden ontslagen. Ook tij-dens de Tweede Wereldoorlog is wolschaars. Aan het einde van de oorlogwordt de spinnerij van Simonis per ver-gissing gebombardeerd en zo kan deonderneming geen grote rol spelen inde heropleving van de economie dievolgt.

  Peltzer & FilsPeltzer & Fils, zelf ook een succesvolleonderneming, wordt in 1785 opgerichtdoor Jean Henri Peltzer, uit het DuitseStolberg. De onderneming opent haardeuren in Hodimont, dat nu deel uit-maakt van het district Verviers, maar indie tijd toebehoort aan het HertogdomLimburg, een Nederlands gewest inhanden van de Habsburgers. De onder-neming blijft groeien en opent in 1849een filiaal in Buenos Aires en nog een inPolen in 1885. In 1961 worden de ac-tiviteiten van de nv Simonis en Peltzersamengevoegd in de Socit Anonymedes Draps et Fils Iwan Simonis (of deBelgische nv Iwan Simonis Cloth), meteen nadruk op de commercile continu-teit. Het kapitaal van deze onderne-ming wordt volledig ingebracht door degroep PELTZER.

  De groeiende vraag naar Iwan Simonislakens in Noord-Amerika leidt in 2000

  tot de oprichting van het filiaal IwanSimonis Inc. in Gurnee bij Chicago,Illinois (VS). Iwan Simonis, Inc. verhuistin januari 2010 dan naar een groterevestiging in Libertyville, Illinois (VS).Iwan Simonis biljartlakens worden nugexporteerd vanuit de productievesti-ging in Belgi naar meer dan 50 lan-den op elk continent.

  De grote fabrieken beschikken over deallernieuwste gespecialiseerde appara-tuur en men is daar continu aan hetwerk om de kwaliteit van Iwan Simonislakens te verbeteren. Daarom staat hetmerk Simonis in de hele wereld syno-niem met het allerbeste biljartlaken.Vandaag de dag produceert men eenvolledig gamma van lakens voor dekeusporten pool, snooker, caramboleen piramide die aangepast zijn aan despecifieke kenmerken van elk spel datgespeeld wordt op biljarttafels over dehele wereld.In mei 2012 werd SALUC nv, wereldlei-der in de productie van ARAMITH bil-jartballen, overgenomen en vormt nuonderdeel van de Iwan Simonis bedrij-ven.

  De oudste zijn betekend niet dat je de beste bentSimonis bestaat nu 333 jaar. Een histo-risch maar vooral indrukwekkend jaar-tal wat symbool staat voor traditie,prestige en de hoogste kwaliteit. Samenmet Aramith biljartballen is Simonis aljaren een begrip in de biljartsport. Bei-de topproducten zijn officieel erkenddoor nationale bonden, vele federatiesen organisatoren van kampioenschap-pen en toernooien.

  Simonis en Aramith leveren de biljart-vakhandel exclusief de hoogst denkba-re kwaliteit. Voor de vele verenigingen,organisaties, recreatieve/amateur enprofessionele speler, zijn Simonis enAramith een volwaardige garantie vooreen spel met de beste lakens en ballendie de biljartsport te bieden heeft.

  Iwan Simonis is weliswaar het oudstebedrijf in de biljartindustrie maar deoudste zijn betekend niet dat je de bestebent, het beste zijn heeft Simonis ge-maakt tot de oudste!

  Dit jaar bestaat de bekende en wereldbefaamde biljartlakenfabrikantIwan Simonis maar liefst 333 jaar. De naam Iwan Simonis staat voor bil-jartlakens van de allerbeste kwaliteit. Reden om eens in de geschiedenis teduiken van dit bedrijf met meer dan drie eeuwen ervaring

  Ons gehele team feliciteertIwan Simonis met de 333e verjaardag

  De lakenfabrieken van Iwan Simonis te Verviers in het midden van de 19e eeuw

  BLANCEFLOERLAAN 1ANTWERPEN L.O.TEL. 03/2