test 311ali tako

Download test 311ali tako

Post on 10-Jul-2016

15 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ovaj file ide gore samo da ja mogu skinut nesto dada i

TRANSCRIPT

 • Pomorski fakultet u Rijeci

  Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku

  Energetska elektronika laboratorijske vjebe 4

  1. Trantzistorski istosmjerni pretvara za snienje napona (Buck

  Converter)

  Slika 1. Tranzistorski istosmjerni pretvara za snienje napona

  Smisao ove vjebe je upoznavanje s nainom rada tranzistorskog istosmjernog pretvaraa za

  smanjenje napona. U prvom dijelu vjebe treba najprije pomou osciloskopa odrediti radnu

  frekvenciju i promatrati utjecaj optereenja na veliinu i valovitost napona na izlazu. U drugom dijelu vjebe uz postepeno poveavanje irine impulsa treba uoiti promjene na

  izlaznom naponu. Trei dio vjebe pokazuje kako se uz dovoljno veliki kondenzator moe

  dobiti kvalitetan istosmjerni napon i kako je za malu irinu impulsa kojoj odgovara mali izlazni napon potreban vei kondenzator za eljenu kvalitetu izlaznog napona. Valovitost

  napona rauna se kao: U% = (Umax Umin) / Usr Istosmjerni pretvara u propusnom spoju, odnosno oper za snienje napona sastoji se od izvora napona, poluvodike sklopke, diode, prigunice L, kondenzatora C i tereta R. Kod

  ovog pretvaraa izlazni napon na toilu je uvjek manji od ulaznog i moe se izraunati kao: Ut=Uizv gdje je Ut napon na troilu, faktor intermitencije i Uizv napon izvora. Kada je poluvodika sklopka ukljuena (elektroniki ventil vodi) izvor predaje energiju

  troilu. Istodobno se na induktivitetu L i na kondenzatoru C pohranjuje energija u obliku

  magnetskog, odnosno elektrinog polja. Frekvencija prekapanja poluvodike sklopke je f=1/(tv +tz)=1/T. Ovisno da li poluvodiki ventil vodi ili je u stanju zapiranja, struja kroz prigunicu raste i opada, odnosno njena

  vrijednost varira oko srednje vrijednosti stuje troila. Kondenzator C omoguuje priblino

  konstantnu struju i napon, odnosno slui kao filtar za glaenje izlazne struje i napona.

  Slika 2. Multisim model anzistorskog istosmjernog pretvaraa za snienje napona

  T1

  R1D1

  L1

  C1

  T1

  R1

  80

  U1

  40 V

  D1

  L11.0mH

  C1

  1.0FV2

  XCP1

  1 V/mA

  XSC1

  A B C D

  G

  T

  XCP2

  1 mV/mA

  Pulse

  Pulse

  XMM1

 • POSTUPAK 1. Uitati shemu: vjezba4a. 2. Aktivirati osciloskop i instrument. 3. Pokrenuti simulaciju 4. Kada se napon na teretu ustali zaustaviti simulaciju. 5. Odrediti radnu frekvenciju. 6. Oitati maksimalnu, minimalnu i srednju vrijednost izlaznog napona i izraunati

  valovitost. 7. Smanjiti otpor tereta na 40. 8. Pokrenuti simulaciju. 9. Kada se napon na teretu ustali, zaustaviti simulaciju. 10. Nacrtati oblik napona na izlazu. Oitati maksimalnu, minimalnu i srednju vrijednost

  izlaznog napona i izraunati valovitost. 11. Poveati irinu impulsa na 30%. 12. Pokrenuti simulaciju. 13. Kada se napon na teretu ustali, zaustaviti simulaciju. 14. Nacrtati oblik napona na izlazu. Oitati maksimalnu, minimalnu i srednju vrijednost

  izlaznog napona i izraunati valovitost. 15. Ponoviti toke 11-14 za irinu impulsa 60% i 80 % 16. Poveati kapacitet kondenzatora na 15F. 17. Pokrenuti simulaciju. 18. Kada se napon na teretu ustali, zaustaviti simulaciju. 19. Nacrtati oblik napona na izlazu. Oitati maksimalnu, minimalnu i srednju vrijednost

  izlaznog napona i izraunati valovitost. 20. Smanjiti irinu impulsa na 10%. 21. Pokrenuti simulaciju. 22. Kada se napon na teretu ustali, zaustaviti simulaciju. 23. Nacrtati oblik napona na izlazu. Oitati maksimalnu, minimalnu i srednju vrijednost

  izlaznog napona i izraunati valovitost. 24. Poveati kapacitet kondenzatora na 30F. 25. Pokrenuti simulaciju. 26. Kada se napon na teretu ustali, zaustaviti simulaciju. 27. Nacrtati oblik napona na izlazu. Oitati maksimalnu, minimalnu i srednju vrijednost

  izlaznog napona i izraunati valovitost. f=_____________ KHz

  =10 % R=80 C=1F USR=............V =10 % R=40 C=1F USR=............V

  UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........% UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........%

 • =30% R=40 C=1F USR=............V =60% R=40 C=1F USR=............V

  UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........% UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........%

  =80% R=40 C=1F USR=............V =80% R=40 C=15F USR=............V

  UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........% UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........%

  =10% R=40 C=15F USR=............V =10% R=40 C=30F USR=............V

  UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........% UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........%

 • 2. Tranzistorski istosmjerni pretvara u blokirnom spoju bez

  invertiranja napona (Chopper za poveanje napona Boost converter)

  Slika 3. Tranzistorski istosmjerni pretvara u blokirnom spoju bez invertiranja napona (Chopper za

  poveanje napona Boost Converter)

  Smisao ove vjebe je upoznavanje s nainom rada tranzistorskog istosmjernog pretvaraa za

  smanjenje napona. U prvom dijelu vjebe treba najprije pomou osciloskopa odrediti radnu

  frekvenciju. U drugom dijelu vjebe uz postepeno poveavanje irine impulsa treba uoiti

  promjene na izlaznom naponu. Trei dio vjebe pokazuje kako se uz dovoljno veliki

  kondenzator moe dobiti kvalitetan istosmjerni napon. Valovitost napona rauna se kao:

  U% = (UMAX - UMIN) / USR

  Prikljuivanjem sklopa na izvor U (prije okidanja elektronikog ventila) potee struja u

  krugu E-L-D-R-E koja napuni kondenzator na napon izvora UC=E i ujedno daje trajnu

  minimalnu struju tereta I=E/R (teret se ovim operom ne moe iskljuiti). Kada se impulsom

  na upravljaku elektrodu (gate) ukljui elektroniki ventil on spoji induktivitet L paralelno

  izvoru E pri emu zapone prijelazna pojava porasta struje (punjenja induktiviteta). Treba

  napomenuti da je nakon zavretka prijelazne pojave ovo kratki spoj izvora jer induktivitet ne

  predstavlja otpor istosmjernoj struji. Meutim, prije zavretka prijelazne pojave, a u trenutku

  kada je induktivitet preuzeo dovoljno energije za eljeni reim rada tereta, elektroniki ventil

  se gasi. Energija sadrana u magnetskom polju induktiviteta nastoji zadrati nepromijenjeni

  magnetski tok pa nastavlja tjerati istu struju koja se sada vie ne moe zatvoriti kroz

  elektroniki ventil, ve je prisiljena tei u krugu E-L-D-C-E i pri tome puniti kondenzator na

  napon vii od napona izvora E. Napon na koji se puni kondenzator ovisiti e o vremenu

  ukljuenosti ventila (faktoru intermitencije).

  Slika 4. Multisim model tranzistorskog istosmjerni pretvaraa u blokirnom spoju bez invertiranja

  napona (Chopper za poveanje napona Boost Converter)

  T1R1U1

  D1L1

  C1

  T1

  R1

  40

  U1

  40 V

  D1

  L110mH

  C1

  5F

  V2

  XSC1

  A B C D

  G

  T

  Pulse

  Pulse

  XMM1

  XCP1

  1 mV/mA

  XCP2

  1 mV/mAR2

  100

 • POSTUPAK

  1. Uitati shemu: vjezba4b i pokrenuti simulaciju

  2. Odrediti radnu frekvenciju i faktor intermitencije.

  3. Oitati maksimalnu, minimalnu i srednju vrijednost izlaznog napona i izraunati

  valovitost.

  4. Poveati irinu impulsa na 50%.

  5. Nacrtati oblik napona na izlazu. Oitati maksimalnu, minimalnu i srednju vrijednost

  izlaznog napona i izraunati valovitost.

  6. Poveati irinu impulsa na 70%.

  7. Nacrtati oblik napona na izlazu. Oitati maksimalnu, minimalnu i srednju vrijednost

  izlaznog napona i izraunati valovitost.

  8. Ponoviti toke 11-14 za irinu impulsa 80% i 90 %

  9. Smanjiti irinu impulsa na 70% i poveati kapacitet kondenzatora na 200F.

  f=____________________ kHz

  =30% C=5F USR=............V =50% C=5F USR=............V

  UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........% UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........%

  =70% C=5F USR=............V =80% C=5F USR=............V

  UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........% UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........%

 • =90% C=5F USR=............V =70% C=200F USR=............V

  UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........% UMAX=...........V UMIN=............V U% =..........%

  3. Tranzistorski istosmjerni pretvara u blokirnom spoju s

  invertiranjem napona (Chopper za smanjenje i poveanje napona

  Buck-Boost converter)

  Slika 5. Tranzistorski istosmjerni pretvara u blokirnom spoju s invertiranjem napona (Chopper za

  smanjenje i poveanje napona Buck-Boost Converter)

  Smisao ove vjebe je upoznavanje s nainom rada tranzistorskog istosmjernog pretvaraa za

  invertiranje napona. U prvom dijelu vjebe treba najprije pomou osciloskopa odrediti radnu

  frekvenciju i promatrati utjecaj optereenja na veliinu i valovitost napona na izlazu. U

  drugom dijelu vjebe uz postepeno poveavanje irine impulsa treba uoiti promjene na

  izlaznom naponu. Trei dio vjebe pokazuje kako se uz dovoljno veliki kondenzator moe

  dobiti kvalitetan istosmjerni napon. Valovitost napona rauna se kao:

  U% = (UMAX - UMIN) / USR

  Smisao ove vjebe je upoznavanje sa sklopom istosmjernog pretvaraa u blokirnom spoju s

  invertiranjem napona (eng. Boost-Buck Converter). Kod ovog pretvaraa izlazni napon na

  toilu moe biti vei, manji ili jednak ulaznom naponu, a izlazni napon je suprotnog

  polariteta u odnosu na ulazni. Prijenosna funkcija se moe izraziti kao:

  Ut/Ui = -/(1-)

  gdje je Ut napon na troilu, faktor intermitencije i U_izv napon izvora.

  Impulsom na upr