tenzin wangyal rinpoche - ersen.ee .yongdzin tenzin namdak rinpochele. sisukord illustratsioonid

Download Tenzin Wangyal Rinpoche - Ersen.ee .Yongdzin Tenzin Namdak Rinpochele. Sisukord Illustratsioonid

Post on 28-Jul-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tenzin Wangyal RinpocheTibetan Yogas of Body, Speech, and Mind

  2011

  Esmakordselt eesti keeles

  Raamatu eesti keeles kirjastamise igus kuuluberanditult kirjastusele ERSEN.

  Selle raamatu reprodutseerimine, tlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on igusvastane

  ja seadusega karistatav.

  Kaane kujundanud Reet HelmToimetanud Anu Murakas

  Korrektor Elle Liiva

  Copyright 2011 Tenzin Wangyal RinpocheBy arrangement with Shambhala Publications, Inc., P.O. Box 308,

  Boston, MA. 02117,www.shambhala.com.

  All rights reserved. 2014 Kirjastus ERSEN

  B10277514ISBN 978-9949-25-588-7

  Nd kik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee

 • See raamat on phendatud minu petajaleYongdzin Tenzin Namdak Rinpochele.

 • Sisukord

  Illustratsioonid 9

  Eessna 11

  Tnusnad 19

  Sissejuhatus 21

  1. osa: Igavene keha

  Sissejuhatus1. kehasse 37

  Kolm keha 42. 4

  Valguskeha 3. : dzogteni praktika lpptulemus 58

  Keha praktikad 74. 4Viie punkti mtluspoosis psimine 74

  Haiguse ravimise valge vedeliku praktika 77

  Tiibeti jooga: kuus negatiivseid tundmusi allutavat tarmukat liikumist 81

  Kuidas harjutusi sooritada 83

  Kuue liikumise juhised 84

  Kummardamine: liikumine, mis taltsutab ego ja puhastab 91

  2. osa: Lakkamatu kne

  Sissejuhatus 5. knesse 99

  Kne ukse avamine6. : Kuidas kasutada heli tervendavat potentsiaali 110

 • 6 Tiibeti keha-, kne- ja meelejooga

  Viis hvimatut sdalasheli7. : Viie tarkuse olemus 117

  Kne 8. praktikad 132Viie sdalassilbi praktika: rghelide kasutamine olemuses elutsemiseks 132

  Ravivad helid: kanalite puhastamine heliga 140

  A-Li-Ka-Li mantra 147

  Chetak Ngome raviv praktika: heli kasutamine kne puhastamiseks ja vimustamiseks 150

  Heli kasutamine meele olemusega tutvumiseks: Kndrl Dakpa puhta sisemise heli praktika 153

  3. osa: ILLusIoonIvaba meeL

  Sissejuhatus meelde 169. 1

  Dawa Gyeltseni viieosaline petus 1710. 0

  Mandalasse sisenemine11. : Ma gy mandala pshholoogiline mde 176

  Meel ja praana mtluspraktikas12. : Tsa lung ja heksa praanat 189

  Vaatenurga muutus: egophise identiteedi 13. muutmine kuue loka praktika abil 201

  Meele14. praktikad 213Tsa Lungi praktika heksa praanaga 213

  Valguse hingamine: kolme pha silbi praktika 224

  Kuue loka praktika lihtsustatud versioon 228

  Lpetuseks 237

  Lisa 1: kuidas tekib sltuvuslik keha 238

  Lisa 2: Tiibeti jooga kasutegurid 242

  Lisa 3: Viis deemoniliiki 246

  Lisa 4: Meeleteadus 248

 • Illustratsioonid

  JoonIsed4.1. Viie punkti mtluspoos 764.2. Haiguse ravimise valge vedeliku

  praktika mtluspoos 784.3. Kujustamine haiguse ravimise valge

  vedeliku praktikas 794.4. Sportlase haamer, mis lb viha 854.5. Tarkuse aken, mis letab teadmatuse 864.6. Nelja jseme ratta kombel keerutamine uhkuse

  seljatamiseks 874.7. Slme ldvendamine iha letamiseks 894.8. Siidituti taeva poole lehvitamine kadeduse le 904.9. Tiigrihpe, mis seljatab unisuse ja rahutuse 914.10. Kummardamine 947.1. Kolm kanalit, viis takrat ja viis sdalase seemnesilpi 1207.2. Seemnesilbi OM viis tarkust ja kayat 122 Ma gy mandala phielemendid 18511.1. Ma gy mandala 18611.2. Yidam Sangch Gyelpo ja ma gy mandala neli

  mbritsevat yidami 18713.1 Jumalik valgusolend Shenla kar 20914.1. Kolm juurkanalit 22014.2. Eluju tsa lungi harjutus 221

 • 8 Tiibeti keha-, kne- ja meelejooga

  Tabelid2.1. Kolm keha 54

  6.1. Heli kaheksa allikat 112

  7.1. Viis sisemist sdalassilpi 119

  7.2. Hldamisjuhis 121

  12.1. heksa praanat 197

  14.1. Kolme silbi praktika 224

  14.2. Kuus lokat 235

  A1.1 Sltuvusliku keha areng 240

  A2.1 Kuue juure trulkhori liikumise kasutegurid 242

 • Eessna

  noore mungana Indias Dolanjis elades lksin ma kolm aastat pea igal hommikul koos vanemate pilastega oma phipe-taja Lopn Sangye Tenzin Rinpoche majja ja kuulasin tema selgi-tusi raamatust Zhang zhungi suuline traditsioon (Zhang zhung nyen gy).

  Lopn Sangye Tenzin elas vga kasinat ja ksildast elu eralda-tud residentsis ning ei lahkunud sageli isegi oma magamistoast. Ent paljud pidasid teda plvkonna suurimaks bni petlaseks. Lopn edastas dzogteni suulise traditsiooni petusi rmiselt selgel, otsesel ja karmil moel ega lubanud tihti htki ksimust esitada. See oli raske, kuid samal ajal lummav katsumus.

  heteistkmne aasta vltel lbisin ma Menri kloostri bni dialektika koolis range koolituse epistemoloogias, kosmoloogias, suutrates, tantras ja dzogtenis Lopni ja teiste Tiibeti bni ja budistlike koolkondade petajate ke all. Sel ajal arvasin ma, et kui ise petama hakkan, siis jrgin ikka traditsiooni ning liigun peatkkide ja punktide kaupa lbi iidsete tekstide, nii nagu seda tegid Lopn ja loendamatul hulgal teisi petlasi mitmete sajandite vltel. Ent kui teenisin vlja geshe kraadi ning alustasin peta-mist esmalt Euroopas ja seejrel Ameerikas, siis avastasin, et minu lne pilastel puudub kahjuks srane phendumus.

  Mned pilased otsustasid mtluslaagrisse tulla mitte selleks, et minuga kohtuda ja hinnalisi dharmapetusi saada, vaid lhtu-

 • 10 Tiibeti keha-, kne- ja meelejooga

  sid konkreetsest vaadeldavast teemast. Kui nad olid selle petuse juba saanud vi kui petus puudutas suutrat vi tantrat ja nemad tahtsid dzogteni, siis jtsid paljud neist ldse tulemata. Teised tulid kohale ja rkisid tugevast sidemest petuse ja minuga, kuid paari kuu vi aasta prast olid nad kadunud. ks pilane, keda ma polnud aastaid ninud, tuli mind tervitama ja teatas, et leidis enda jaoks langevarjuhpped. Hmmastaval kombel oli ta liiku-nud keeruka ja esoteerilise dzogteni mtluspraktika juurest lan-gevarjuhpeteni!

  Mida rohkem kogemusi ma kahekmne aasta vltel lnes petades ja elades kogusin, seda selgemalt mistsin ma srase kitumise tausta kultuurilises kasvatuses ja hariduses ning lne elu igapevastes piirangutes. Siinsete inimeste jaoks pole sageli lihtne phendunult mtlust praktiseerida. T ja perekondlike kohustuste krvalt vaba aja leidmiseks peab olema rahalisi ja muid vahendeid. Lisaks tuleb leida vaikne, rahulik ja inspireeriv keskkond.

  Veelgi enam, olen taibanud, et paljude lne inimeste jaoks on traditsiooniline dharma ppimisviis takistuseks mistmisele ja jrjepidevale praktiseerimisele. Kuigi iidsete tekstide tarkus on ajatu ning vrtuslik ka tnapeval, olid bni budistlikud petu-sed algselt meldud hoopis erineva kultuurilise taustaga ja hoopis teisest ajastust prit pilastele. Seeprast keskendusin ma aastate vltel jrjest enam pdlusele tlkida dharmat lne vrtuste, tajude ja igapevaelu kontekstis mistetavamasse vormi.

  IIdse tarkuse sILItamIne

  Oluline on mrkida, et olen lisaks phendunud petuste edasta-misele moel, mis ei muuda nende algset thendust. Bn on Tiibeti pline kultuur ja spirituaalne traditsioon. See on vanem kui tii-beti budism, mis saabus Tiibetisse Indiast seitsmendal sajandil. Lisaks on see vanem kui budism ldiselt ning ulatub spirituaalsete juurtega tagasi mitu tuhat aastat enne akjamuni Buddhat sndi-

 • Eessna 11

  nud Tnpa Shenrab Miwocheni. Bni petused on kandunud edasi petajalt petajale iidsetest aegadest kuni Nyame Sherab Gyeltseni, neljateistkmnendal sajandil elanud Kesk-Tiibetis asuva Menri kloostri asutajani, ning sealt edasi ndisaegsete petlasteni.

  Nende vrtuslike petuste silitamine tulevaste plvede tar-beks thendab, et petuse initsiatsioonid, edasiandmiskombed ja mratlused peavad psima puhta ja muutumatuna ning nende petuste jagatud teadmised ja kogemus ehtsana. Seetttu olen hoolikalt vltinud millegi uue loomist, erinevate petuste segune-mist vi vra vaatenurga edastamist, kuna olen midagi thtsat vlja jtnud. Olen hoopis lihtsustanud traditsioonilisi praktikaid, et vimaldada pilastel iseennast leida ning luua selget kaarti. Nii saavad pilased svida jrjest sgavamatesse tasanditesse, kuni leiavad parima osa endast, oma phiolemuse. Enne suuremate muutuste tegemist rgin ma sellest alati oma petajatega.

  mItu teed kIrgastumIsenI

  Bni petused ja praktikad vimaldavad otsest kogemuslikku pil-guheitu inimmeelde. Lpptulemusena pakub bn tielikku teerada kirgastumiseni. Budistliku bni praktiseerijatena praktiseerime me mtlust mitte ainult igapevaste kannatuste ja konfliktide lee-vendamiseks, vaid ka vaimse teerajana selles elus ning prast elu lppu. Mtluse kaudu vabastame me iseennast ja htlasi kiki elusolendeid kannatuste phjustest. Seeprast retsiteerime me iga mtluse alguses kaastundepalvust ning phendame meie praktika hved iga sessiooni lpus kigile elusolenditele.

  Kik otsivad nne ja nne phjuseid ning kik tahavad leeven-dada kannatusi ja kannatuste phjuseid. Ent tavaliselt otsime me nne ja kannatuste leevendust tiesti valedest kohtadest ja valel moel. Kannatuste limaks phjuseks on ahne meel, millest tule-nevad klammerdumine, tlgastus ja teised piinavad emotsioonid. Iga negatiivne kehaline, verbaalne vi meeleline tegu, mis tugi-neb sellele ahnele meelele, loob omakorda karmaseemne, harju-

 • 12 Tiibeti keha-, kne- ja meelejooga

  musprase tendentsi, mis hoiab meid hest snnist teise kinni kannatuste tsklis, mida nimetatakse sansaaraks. Selle tskli l-petamiseks toob kesolev raamat tohutule teadmiste ssteemile tuginedes vlja mitmed viisid keha, kne ja meele rakendamiseks vahendina nne, rahulolu, parema tervise ja viimaks vabanemise saavutamiseks.

  Bn hlmab praktikaid, mis vimaldavad ligipsu sgavale hendusele armastuse, kaastunde ja teiste krgemate omadus-tega. Samuti hlmab see praktikaid pha ja raviva suhte loomi-seks meid mbritseva looduskeskkonnaga. Bni amanistlikud riitused ja kombed hlmavad lisaks budistlikule bnile ka tiibeti budismi nelja koolkonda. Nii nagu paljude teiste pliste kultuu-ride puhulgi, on tiibetlastel tugev side mgede, jge

Recommended

View more >