temeljne vrste prometa

Download Temeljne vrste prometa

Post on 18-Feb-2016

117 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vrste pometa

TRANSCRIPT

Temeljne vrste prometa

Temeljne vrste prometaStudent:Borna Zec Ante aniJMBAG: 0128057011 0135239109Prometjegospodarska djelatnosttercijarnog sektora koja se bavi prevoenjem i prenoenjemrobe,ljudiiinformacijas jednog mjesta na drugoPromet kao cjelina vrlo je sloen te ga je nemogue shvatiti ako se ne promatra kao takav tj. Moramo ga podijeliti na temeljne vrste u cilju to lakeg i cjelovitijeg razumijevanja discipline prometa kao jedne gospodarske djelatnosti

Uvod-openitoJedinstveni i strogo vaei kriterij za podjelu prometa ne postoji pa emo ga mi podijeliti u nekoliko temeljnih sustava i podsustava radi to lakeg razumijevanja i snalaenja te o svakome rei najbitnije stavkePrema vrstama prometnih sredstavaPrema osnovi sredine u kojoj se promet odvijaPrema povrinama na kojim se obavljaPrema prostornim udaljenostimaPrema predmetu prometaPrema korisnicima prometaPrema tehnoloko organizacijskim karakteristikamaPrema dravno-pravnom teritoriju na kojem se odvija

Temeljna podjela prometa:Vrste prometnih sredstava nam predstavljaju objekt tj. Prijevozno sredstvo kojim se traena roba,informacija prevozi tj.prenosi Ta sredstva mogu biti: -automobilska -eljeznika -brodska -zrakoplovna -telegrafska -telefonska -radioprometVrste prometnih sredstava

Sredina prometovanja nam kazuje kojim se medijem odvija prometPromet se moe odvijati kopnom,vodom ili zrakom

Sredine u kojoj se promet odvija

to se tie povrina na kojima se odvija,promet moe biti cestovni,eljezniki,zrani,pomorski,rijeni, potanski,telekomunikacijski i cjevovodni Cjevovodni promet je najmlaa grana prometa te nam uglavnom predstavlja transport nafte,zemnog plina i vode

Povrine odvijanja prometaProstornom udaljenou se smatraju mjesni i meumjesni oblici transporta koji nam predstavlja uu distancu razdaljine,te vei koju obuhvaa kontinentalni i interkontinentalni oblik prometaProstorna udaljenostPredmet prometa nam kazuje je li na supstrat ive ili neive prirode a moe biti robni i putniki,a u nekim sluajevima istiemo i prijenos vijesti kao treu podgranu ovog sustavaPredmet prometaKorisnici prometa mogu koristiti javni i privatni prijevoz odnosno javni putniki prijevoz i privatni kao osobni prijevoz za vlastite potrebeKorisnici prometaPod organizacijske karakteristike podrazumijevamo dali je promet redoviti ili ne znamo kad i kako e se odvijatiNpr. Javni gradski prijevoz utvren je svojim voznim redom kojega prati te u svakom trenutku moemo znati kad e javno prijevozno sredstvo doi na eljeno stajalite to nije sluaj kod slobodnog odvijanja prometa kojeg uzrokujemo mi osobnoPrema tome promet dijelimo na redoviti i slobodniTehnoloko-organizacijske karakteristikePromet ili transport moe se odvijati bilo gdje i bilo kada.Moe biti unutarnji te vanjski gledamo li sa strane drave i njezinog teritorija te na temelju toga dijelimo ga na: -domai -meunarodni -pogranini -tranzitniTeritorij odvijanja prometa ?Pitanjadr.sc.Mihaela Buklja Skoibui,ddr.sc. eljko Radai,dr.sc.Marinko Jurevi:Ekonomika prometa,Fakultet prometnih znanosti,Zagreb,2011.ZELENIKA, R.:Prometni sustavi, Ekonomski fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka, 2001.

Literatura: