tema3 hidroloxía

Download Tema3 hidroloxía

If you can't read please download the document

Post on 05-Aug-2015

33 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. UNIDADE 3A DIVERSIDADE HDRICA EBIOXEOGRFICA 2. VOCABULARIO CUNCA FLUVIAL ESTIAXE MARISMA 3. TEMA 3 Diversidade hdrica E Diversidade bioxeogrfica.ESQUEMA DA UNIDADE3.1. Concas hidrogrficas e tipos de rxime fluvial.3.2. Lagos, lagoas, zonas hmidas costeiras.3.3. Problemtica dos recursos hdricos: transvases, desalinizacin, recuperacin de acuferos, saneamento dos ros.TEMA (pregunta terica)Problemtica dos recursos hdricos en Espaa e posibles solucins.- Os transvases.- A desalinizacin.- A recuperacin de acuferos.- O saneamento dos ros.Factores da diversidade bioxeogrfica.- Situacin xeogrfica e procesos naturais.- Accin antrpica.PRCTICOS- Comentario de hidrogramas (nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial ocenico, pluvial mediterrneo).- Anlise das concas hidrogrficas do Ebro e Guadalquivir: localizacin dos principais ros e posibles rximes Fluviais- Comentario dun mapa dos recursos hdricos da pennsula.VOCABULARIOCunca fluvial / Estiaxe / Marisma (3). 4. PRCTICAS- Comentario de hidrogramas (nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial ocenico,pluvial mediterrneo).- Anlise das concas hidrogrficas do Ebro e Guadalquivir: localizacin dosprincipais ros e posibles rximes Fluviais- Comentario dun mapa dos recursos hdricos da pennsula. COECER OS ROS COECER TODOS OS ELEMENTOS XEOGRFICOS 5. VOCABULARIO Cunca fluvial: Territorio que constite a rea de alimentacin dun ro, no que asaugas verten a un ro principal e aos seus afluentes. As cuncas fluviais atpanseseparadas por divisorias de augas, formadas polos cumios dos relevos montaososque as delimitan. Nas cuncas, os ros circulan por unha canle ou leito, e formanunha rede organizada xerrquicamente desde os subafluentes e afluentes atachegar ao ro principal. As cuncas peninsulares son as do Norte, Mio, Douro, Texo, Guadiana,Guadalquivir, Pirineo Oriental, Ebro, Xquer, Segura e Sur. Cada cunca organzaseadministrativamente desde 1926 dentro dunha Confederacin Hidrogrfica, coafinalidade de estudar e explotar as infraestructuras no territorio da cunca, exestionar o dominio pblico hidrulico da mesma. 6. Estiaxe: Periodo durante o cal os ros ou outrascorrentes de auga alcanzan o seu caudal mis baixo.A este nivel dselle o nivel 0 e, a partir del, mdese aaltura das augas. En Espaa, os estiaxes sonespecialmente acusados nos ros mediterrneos dametade meridional da Pennsula. 7. Marisma: Terreo pantanoso que forma chairas de lamainundadas de auga salgada, situado nas proximidades dacosta, case sempre prximo s desembocaduras de ros.Frmanse en baas baixas, que se enchen cos sedimentosachegados polos ros que as atravesan e cos achegadospolo mar, que as cobre en preamar e as deixa aodescuberto en baixamar.Un exemplo en Espaa seran asmarismas do Guadalquivir. 8. Un ro unha correntecontinua de auga, mis omenos caudalosa, quedesemboca nun mar,noutro ro ou nun lago.A DIVERSIDADE HDRICA1. FACTORES DE INFLUENCIAFsicos e humanos.Clima: papel destacado, xa que o caudal dos ros procede deprecipitacins disimetra Espaas seca e hmida.Relevo: determina organizacin concas e vertentes hidrogrficas,pendente e erosin dos ros e facilidade obras hidrulicas.Litoloxa: tipos de rochas poden favorecer escorrenta (arxilasimpermeables) ou infiltracin (calcarias permeables).Vexetacin: protexe fronte radiacin solar evaporacin,erosin, inundacins.Ser humano: consume auga (consumo, industria, agricultura,ocio). 9. 1.2. O CAUDAL E O RXIME FLUVIAL.a) O CAUDAL: e a cantidade de auga dun ro que pasa por segundonun pto determinado. Mdese en m3/seg. O caudal relativo a relacinentre o caudal medio anual e a superficie da conca, e expresase enl/seg/km2.Presenta variacins:- Ao longo do percorrido do ro: o tramo con maior caudal adoita sera desembocadura, onde se acumulan as achegas dos afluentes (Ebro,Texo)- Ao longo do tempo: o caudal pode presentar irregularidade anual,con enchentes ou estiaxes e irregularidade interanual. 10. 2. ROS ESPAAb) O Rxime fluvial = variacin estacional do caudal dun ro (porprecipitacins ou neve). Tipos de rexime: 2 grandes tipos (nival epluvial) con varios subtipos: Rxime nival: nacen na alta montaa (neves). O caudal mximo dase a finais daprimavera ou no vern co desxeo. As augas baixas ten lugar no inverno (auga en formade neve ou xeo). Rxime pluvial: s dependen das precipitacins, polo que o seu caudal reflicte osmximos e mnimos destas en cada zona climtica. Rxime mixto: poden ser nivo pluviais ou pluvio nivais. 11. Rxime NivalCaudal procedente de neve.Ros caudalosos de montaaS norte PennsulaMx primavera (desxeo)Mn inverno (xeo e neve)Nival puroRos de alta montaa (2500 m)Mx (augas altas) tardas Xuo-xullo (neve fundida)Nival mixtoRos de media montaa (< 2500)Mx principal en maio-xuo(nival)Mx secundario en outono(pluvial)a) Nivo-PluvialEntre 2000 e 2500 mAugas altas en maioEstiaxe en vernPouco profundob) Pluvio-NivalEntre 1600 e 1800 mNon retencin de neve en inverno Non mn acusado invernalMx en marzo-abrilEstiaxevern ata outono 12. Rxime Pluvial(determinadoexclusivamentepor precipitacins)Pluvial ocenico:Vertente cantbricae do NW (Galiza)Caudal abundanteMx invernoEstiaxe non moiacusado en vernPluvial mediterrneoContinentalizadoRos de interiorEstiaxe longa epronunciada en vernMx en primav (mar-mai)e secundario outono(nov-dec)Pluvial SubtropicalRos meridionaisCaudal escaso e irregularMn estival acusado 7 meses por debaixo de 1E min secundario xan(A invernal)Mx en inverno (chuviasinvernais feb-mar)Pluvial mediterrneoPuroLitoral levanteCaudal escaso irregularTres mx (2 primaverais:Feb-mar e mai-xue 1 outono: set-oct)3 mn(vern, e 2 menoresXan e mar-abril) 13. MediterrneocontinentalizadopuroPluvial OcenicoPluvialMediterrneoContinentalizado 14. a)Conca hidrogrfica = territoriocuxas augas verten a un ro principale aos seus afluentes.- Atpanse separadas por divisorias deaugas (cambio de pendente): Mio,Douro, Texo, Guadiana,Guadalquivir, Ebro, Pireneo Oriental(Ter, Llobregat) Xquer, Segura.- Dentro da conca, os ros redefluvial que incle ros principais ,afluentes e subafluentes.b)Vertente hidrogrfica: conxuntode concas que verten auga no mesmomar. Tres grandes vertentes:cantbrica, atlntica (elas dasrenen 69% dos ros peninsularespor basculamento Meseta hacia W) ea mediterrnea. 15. 6. Cuncas hidrogrficas 16. 7. Vertentes hidrogrficas 17. Vertentes hidrogrficas peninsulares Vertente cantbrica: ros curtos (montaas prximas ao mar), de granforza erosiva (desnivel), numerosos, caudalosos e de rxime bastanteregular por abundancia de precipitacins Numeroso pantanos enerxa elctrica. Eo, Navia, Narcea, Nervin, Deva e Bidasoa Vertente atlntica: a maiora longos pois nacen preto da costamediterrnea. Pouca pendente discorren por chairas. Rxime irregularcon estiaxe estival (mnimo de precipitacins) e cheas con chuviasequinocciais. Douro, Texo, Guadiana, Guadalquivir e Mio 18. Vertentemediterrnea: ros curtos (ags Ebro) pola proximidade do mars montaas. Ros abarrancados (forte pendente) erosin (por escasavexetacin). Rxime irregular estiaxe en vern e mximo (a vecescatastrficos) en outono por chuvias torrenciais necesidade de encorospara regular caudal e abastecer agricultura, industria e ocio. Tamntorrentes = cursos intermitentes de auga. Ebro, Ter, Llobregat, Turia, Jucare Segura Baleares e Canarias: s arroios alimentados por mananciais eabundantes torrentes. 19. 3 LAGOS E HUMIDAIS3.1 Os lagos: son grandes masas de auga, doce ou salobre, acumuladas en zonasdeprimidas, que alcanzan certa profundidade.- 2 grandes tipos: endxenos e esxenosEndxenos:Orixe no interior da Terra2 subtipos:Tectnicos:por pregamentos ou fallasEx: La Janda (Cdiz).Volcnicos:En crteres de antigos volcns.Ex: Campo de Calatrava (C.Real). 20. Esxenos: fenmenos externosGlaciares: excavados por xeo nos circosou vales glaciares, ou por morrenas glaciaresEx: Lago Sanabria (Zamora)Crsticos: orixe nas concas creadas por disolucinde calcarias ou xesos (Ruidera, C. A Mancha).Endorreicos: tipo + extendido. Zonas ridas esemiridas chs (concas e depresins) acumulacin auga. Pouca profundidadee salobres. Ex: Tablas Daimiel (C. Real)Elicos: por vento sobre materiais brandos 21. Cont. EsxenosLitorais ou albufeiras: lagos salgadosseparados do mar por cordn litoralEx: Baixo Guadalquivir, Levante 22. 3.2 Os humidais.- Os humidais = terreo cuberto poraugas pouco profundas, a veces demaneira intermitente.- Inclen lagoas, marismas, deltas,albufeiras e turbeiras (reainundada onde vexetacinincorprase ao solo carbonizando).- Humidais interse biolxico porespecies adaptadas (avesacuticas).- Ex: Parque Nacional Tablas deDaimiel, Doana (baixoGuadalquivir), Val e Delta Ebro,Mar Menor (Levante) 23. 4. ACUFEROS- Acuferos = bolsas de auga subterrnea. Orixe en infiltracin deprecipitacins baixo o chan, sobre un estrato impermeable. Podendescargar as sas augas a manaciais, ros ou directamente ao mar.- Problema = sobreexplotacin en rexins semiridas e contaminacinhumana.- Numerosos na Pennsula Ibrica, principalmente en depresinsterciarias, e nas proximidades e cabeceiras dos ros (Douro, Texo,Guadiana, Ebro,).- Aportan a maior parte dos recursos hdricos en Baleares e Canarias.