tema broja aktualno predstavljamo

Download TEMA BROJA AKTUALNO PREDSTAVLJAMO

Post on 31-Jan-2017

232 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GLASNIK MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIARA I PRIMALJAGLASNIK MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIARA I PRIMALJAKLINIKE BOLNICE SVETI DUHKLINIKE BOLNICE SVETI DUH

  Broj 9

  TEMA BROJAPerioperativna

  zdravstvena njega kodbolesnika s totalnomendoprotezom kuka

  AKTUALNOPerioperacijski infarkt miokarda

  Planiranje zdravstvene njege kodpostavljanja i odravanja CVK

  Intervju: Antun Jurini

  PREDSTAVLJAMOZavod zazikalnu

  medicinu irehabilitaciju

  str. 20

  str. 24

  str. 12

  www.kbsd.hr

 • Glavni urednik: Tomislav Marii, bacc.med.techn.

  Glavni tehniar koronarne i postkoronarne skrbi, Klinika za unutarnje bolesti

  Vesna Konjevoda, dipl.med.techn

  Glavna sestra Zavoda za abdominalnu kirurgiju, Klinika za kirurgiju

  Maja Kukec, bacc.med.techn.

  Jedinica intenzivne skrbi, Zavod za urologiju

  Sanja Ljubii, dipl.med.techn.

  Glavna sestra za osiguranje i unapreenje kvalitete

  Tanja Lupieri, bacc.med.techn.

  Glavna sestra za edukaciju

  Duica Leki, bacc.med.techn.

  Glavna medicinska sestra kirurkih i ortopedskih instrumentara, Voditelj timova instrumentara

  Jadranka Risti, bacc.med.techn.

  Glavna instrumentarka na Klinici za ginekologiju

  UREDNITVO

  KONTAKT

  moj.glas@kbsd.hr

  3

  4

  5

  8

  9

  10

  11

  12

  15

  16

  20

  24

  2

  Rije urednika

  Rije pomonice ravnatelja za sestrinstvo

  210. godina KB SVETI DUH

  Medunarodni dan sestrinstva

  10 godina laboratorija za koronarografiju i kateterizaciju srca

  5 godina rada Centra za hitnu medicinu - Sredinji hitni prijam KB Sveti Duh

  Sveano otvorenje novoizgraenog aneksa Klinike za one bolesti

  Intervju

  Predstavljanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

  Perioperativna zdravstvena njega kod bolesnika s totalnom endoprotezom kuka

  Perioperacijski infarkt miokarda (PMI)

  Planiranje postupaka zdravstvene njege kod postavljanja i odravanja CVK

  Uloga medicinske sestre u peri i intraoperativnoj skrbi bolesnika kod operacije

  radikalne cistektomije, te kontinentne ortotopine derivacije mokrae po Hautmannu

  19. struni skup medicinskih sestara i tehniara intenzivne skrbi

  Meunarodni kongres medicinskih sestara anestezije, reanimacije,

  intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST)

  Izvjee sa sudjelovanja na meunarodnom kongresu enterostomalnih sestara

  Izvjee sa 3. Meunarodnog kongresa Urology today 2014

  Pali gore

  Odjea za duu

  ................................................................................................................

  ........................................................................

  ...........................................................................................

  .........................................................................................

  .......................................

  ...............

  ................................

  ........................................................................................................................

  ............................................

  ...........

  ...........................................................................

  ..................

  ....

  .....................................................................

  ............................................................................................................

  ...................................................................................................................

  .............

  .......................................

  28

  32

  33

  34

  35

  36

  38

  -

  ....................................

 • Potovane itateljice i itatelji, pred Vama je ljetni, deveti,

  broj struno informativnog asopisa Moj glas, glasnika

  medicinskih sestara/tehniara i primalja zaposlenih u

  Klinikoj bolnici Sveti Duh.

  Od prolog broja prolo je etiri mjeseca. S ponosom i s

  velikim optimizmom mogu najaviti kako e Moj glas od

  idueg broja postati redovan tromjesenik sa dodijeljenim

  mu ISSN (International Standard Serial Number) brojem.

  Za navedeno zahvalan sam nakladniku i ravnatelju KB

  Sveti Duh, prof.dr.sc. Mladenu Buiu, prim.dr.med., koji

  nam je uz podrku, osigurao i prijeko potrebna financijska

  sredstva.

  Ljeto nam je u punom jeku a s njim i godinji odmori.

  Iskreno se nadam da je veina Vas imala priliku odmoriti

  ili odmarati se uz svoje najblie i na Vama posebno

  dragim destinacijama. Za lanove urednitva ljeto je bilo

  izrazito radno. Na adresu urednitva pristigao je veliki

  broj radova, lanaka i tekstova, tako da smo po prvi put od

  osnutka glasnika, imali slatke brige oko odabira tema.

  Naravno, svi pristigli radovi biti e objavljeni u nekom od

  iduih brojeva.

  Kao to Vam je vjerujem poznato, medicinske

  sestre/tehniari i primalje (naravno, i drugi zdravstveni

  djelatnici nae ustanove) ovo ljeto su proirili djelatnost i

  postali evidentiari u COP programu. Svima je vrlo brzo

  postalo jasno o emu i o kakvom programu se radi

  naravno i tom smo izazovu odgovorili i opet odradili

  posao savjesno i u zadanom roku. Minimalno kanjenje

  plaa za mjesec lipanj, a uvjeren sam i srpanj (vrijeme

  pisanja teksta kraj srpnja) omoguilo nam je svima

  skupa, u ovo recesijsko vrijeme, barem malo mirnije ljeto.

  Tomislav Marii, bacc.med.techn.Glavni tehniar koronarne i postkoronarne skrbi, Klinika za unutarnje bolesti

  Na kontakt mail: moj.glas@kbsd.hr

  asopis Moj glas osim u tiskanom obliku

  itajte i na slubenoj Internet stranici KB Sveti Duh:

  http://www.kbsd.hr

  210

  u okolnostima sve teih prilika u zdravstvu, zadovoljstvo

  je biti sudionikom iznimnog dogaaja za Grad Zagreb i

  Republiku Hrvatsku. Klinika bolnica Sveti Duh 6. lipnja

  2014. godine u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski",

  pod pokrovitel jstvom Predsjednika Republike i

  Gradonaelnika Grada Zagreba sveano je proslavila 210

  godina neprekidnog rada.

  Ovo je prilika da u sklopu proslave 210-te obljetnice,

  es t i tamo i 10 god ina rada Labora tor i ja za

  koronarografiju i kateterizaciju srca, Zavoda za bolesti

  srca i krvnih ila pri Klinici za unutarnje bolesti, te 5 godina

  rada Centra za hitnu medicinu - Sredinji hitni prijam.

  Uvjerenja sam kako e idue obljetnice donijeti bolje

  prilike, kako zdravstvu tako i nama, medicinskim

  sestrama/tehniarima i primaljama.

  Do idueg broja i sljedee obljetnice, elim Vam ugodan

  odmor i preputam Vas tekstovima 9-og broja glasnika

  Moj glas

  Podsjetnik na rubriku Moj glas, u kojoj elimo uti i Vas,

  medicinske sestre/tehniare, primalje, suradnike, osobe

  drugih medicinskih i nemedicinskih djelatnosti te graane.

  Piite nam, pitajte, komentirajte; aljite nam strune

  radove, informativne lanke, fotografije i druge sadraje.

  Na kontakt mail: moj.glas@kbsd.hr.

  asopis Moj glas osim u tiskanom obliku itajte i na

  slubenoj Internet stranici KB Sveti Duh:

  http://www.kbsd.hr

  3

 • Potovane kolegice i kolege, stiglo je vrijeme godinjih

  odmora i nadam se da se veina vas odmara u skrivenim

  uvalicama naeg plavog mora.

  Od izdavanja prolog broja "Moj glas" nema promjene na

  bolje u sestrinskom resursu. Izabran je novi ministar

  zdravlja, Masterplan je stavljen na ekanje ba

  kao i svi zahtjevi za nabavu materijala i sredstava za

  zbrinjavanje bolesnika.

  Napokon je raspisan natjeaj za prijem zdravstvenih

  djelatnika 14 medicinskih sestara/tehniara i 6

  prvostupnika fizioterapije. Taj broj je samo kap u moru i

  njihovim dolaskom popunit emo radna mjesta koja su

  fiziki ispranjena.

  U bolnici imamo upranjena mjesta za odraivanje

  pripravnikog staa zdravstvenih djelatnika. Iako su

  kandidati izabrani jo u veljai 2014.godine, odreene

  Slube u Bolnici nisu odradile svoj dio posla, pa kandidati

  jo ekaju da zaponu sa staom.

  Da se zdravstvenim djelatnicima jo malo proiri opis

  poslova, proli smo edukaciju za evidentiare u COP

  programu. Unos podataka u COP iziskuje puno vremena i

  vie je administrativni posao, nego to je sestrinski.

  Ipak medicinske sestre i voditelji nemedicinskog dijela

  Bolnice opet su odradili posao savjesno i u zadanom roku.

  Marina Rukavina, dipl.med.technPomonica ravnatelja za sestrinstvo

  Minimalno kanjenje plae za mjesec lipanj zanemarivo je

  u usporedbi s drugim ustanovama gdje su edukacije za

  COP program zapoele prije nekoliko mjeseci.

  U Upravi Bolnice dogovoreno je da od rujna 2014. godine

  COP postepeno preuzimaju administratori.

  Upravo zbog svojih savjesnih i strunih djelatnika naa

  Bolnica opstala je u sustavu zdravstva.

  6. lipnja 2014. godine u Koncertnoj dvorani "Vatroslav

  Lisinski", pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike i

  Gradonaelnika Grada Zagreba sveano je proslavljeno

  210 godina neprekidnog rada KB Sveti Duh.

  Program je vodio gospodin Oliver Mlakar, a gostima i

  uzvanicima se kratkim govorom obratio predsjednik

  Republ ike Hrvatske, gospodin Ivo Jos ipovi i

  gradonaelnik Grada Zagreba, gospodin Milan Bandi,

  koji je obeao i dalje pomagati najstariju Bolnicu u ovom

  dijelu Europe.

  Prof.dr.sc. Mladen Bui, prim.dr.med., ravnatelj KB "Sveti

  Duh" odrao je prezentaciju o prolosti i planovima za

  budunost nae Bolnice. Umj

Recommended

View more >