Tehnologia sudarii in baie de zgura

Download Tehnologia sudarii in baie de zgura

Post on 30-Jun-2015

501 views

Category:

Documents

1 download

TRANSCRIPT

CUPRINS

Argument .... 4 Cap. I Considera ii generale ..... 5 CAP. II Preg tirea sud rii ..... 6 2.1 Materiale de adaos folosite la sudarea n baie de zgur .. 6 .......... 8 2.2 Parametrii regimului de sudare ..... 7 CAP. III Tehnologia sud rii n baie de zgur 3.1 Elemente de tehnologie la sudare n baie de zgur . 8 3.2 Tehnica de lucru . 9 3.3 Variante ale procedeului de sudare n baie de zgur Anexe .. 10 ....... 11

Bibliografie ..... 14

3

ARGUMENT

Lucrarea prezint

particularit ile procedeului de sudare n baie de zgur

a

diferitelor materiale metalice. Este prezentat principiul de sudare, este prezentat schema procedeului de sudare, sunt redate aspecte privind formarea cus turii la sudarea n baie de zgur . Lucrarea include i prezentarea materialelor de adaos folosite la sudarea n baie de zgur , precum i parametrii regimului de sudare. n cadrul tehnologiei de sudare prin acest procedeu, sunt eviden iate etapele principale i cerin ele specifice la realizarea cordonului de sudur , precum i tehnica de lucru. Aplicabilitatea n practic este p rezentat n variante ale procedeului de sudare n baie de zgur i n tehnica de nc rcare prin sudare elecric n baie de zgur . Lucrarea a fost realizat utiliznd bibliografia recomandat .

4

CAP. I

Considera ii generale

Sudarea n baie de zgur este un procedeu de sudare prin topire, la care c dura se ob ine prin rezisten , la trecerea curentului electric printr-o baie de flux topit care acoper metalul depus. Procedeul se aplic la piese cu grosimi de cel pu in30 mm. Este singurul procedeu de sudare prin topire f r arc electric. Pentru formarea cus turii, baia de metal topit este men inut n p r ile laterale de dou patine glisante de cupru, r cite cu ap . Doar la nceputul procesului de sudare se formeaz arc electric ntre srm i piesa de sus inere, care are forma unui jgheab. C ldura dezvoltat de arcul electric produce topirea fluxului, realiznd o baie de zgur fluid . Aceast baie de zgur neac arcul electric, iar acesta se stinge. Trecerea ns a curentului electric are loc prin baia de zgur topit care prezint o rezisten electric. Avnd n vedere grosimile mari ale pieselor, volumul b ii de metal topit este relativ mare. Scema de principiu este dat n fig. de la Anexe, pag. i cea de metal. C ldura se dezvolt prin efect Joule -Lenz, la trecerea curentului prin baia de zgur , electric . Astfel, este continuat procesul de sudare, f r arc

5

CAP. II

Preg tirea sud rii

2.1 Materiale de adaos folosite la sudarea n baie de zgura) Fluxuri Fluxurile au rol determinant n desf urarea proceselor metalurgice i i apoi stab iliznd

de topire. Zgura ob inut prin topirea fluxului trebuie s fie bun conduc toare de electricitate, u urnd n prima faz procesul de sudare. Pentru m rirea conductivit tii electrice a zgurii, se utilizeaz adaosuri, cum ar fi: oxidul de aluminiu (Al 2O3), oxizi de titan, fluorur de calciu. n compozi ia fluxurilor, prezen a fluorurii de calciu (CaF 2) sau a bioxidului de siliciu (SiO2), duce la stabilirea unui anumit grad de vscozitate a zgurii. Din biliografie am ales, spre exemplificare, un tip de flux marca AN 25, cu urm toarea compozi ie chimic : AN 25 / 8% SiO 2 35% CaF2 3% MgO 14% CaO 38% TiO 2 amorsarea arcului electric

b) Srmele electrod

Con inutul de carbon al srmelor trebuie s fie mai redus,

pentru evitarea fisurilor. Pentru mbun t irea propriet ilor mecanice ale mbin rii, se folosesc s rme cu con inut mai ridicat de mangan i de siliciu. Manganul diminueaz i pericolul de apari ie a fisurilor n cus tur . Ca srme, se utilizeaz m rcile: S12 Mn Z sau S12 Mn Z Si, pentru sudarea o elurilor carbon. Alegerea srmelor se face n raport cu particularit ile metalurgice ale procesului, cu compozi ia chimic a metalului de baz i cu tipul de flux adoptat.

6

2.2 Parametrii regimului de sudare

Principalii parametri ai regimului de sudare sunt: diametrul srmei electrod; intensitatea curentului de sudare; tensiunea de lucru (de sudare); lungimea liber a srmei electrod; adncimea b ii de zgur ; viteza de sudare.

Valorile uzuale ale diametrelor s rmelor variaz ntre 3 i 3,25 mm. Lungimea liber a cap tului srmei este de 60 -80 mm. Intensitatea curentului de sudare se recomand de metal topit. Valorile optime ale tensiunii de sudare sunt cuprinse ntre 40-50 V. Grosimea (adncimea) stratului de zgur are valori uzuale de 30 70 mm i se determin cu ajutorul sondelor. Viteza de sudare (v s) reprezint viteza de deplasare a b ii de metal topit, respectiv viteza de formare a cus turii. Aceasta se m soar n m/h. n cre tere, pentru m rirea i a vitezei de avans a srmei electrod, realizndu -se totodat o cre tere a adncimii b ii

7

CAP. III

Tehnologia sud rii n baie de zgur

3.1 Elemente de tehnologie la sudare n baie de zgura) Forma rostului; b) Caracterul curentului; c) Asigurarea uniformit ii cus turii. a) Indiferent de grosimea tablelor (componentelor), rostul este n I, cu deschiderea de 25 35 mm. Fe ele rostului fiind plane, prelucrarea tablelor se face prin debitare cu flac r de gaze i oxigen, grosimile fiind foarte mari. Adnciturile pe suprafe ele debitate nu trebuie s dep easc 3 -4 mm. Se sudeaz , de regul , table separate cap la cap. b) Pentru c procesul de sudare exclude arcul electric , se folosesc surse de curent alternativ cu tensiune de mers n gol mai mic , Foarte rar se folose te curentul continuu. c) Pentru asigurarea uniformit ii cus turii, se lucreaz cu mai multe srme electrod. Dac grosimile pieselor sunt pn n 60 mm, se lucreaz cu o singur srm , f r pendulare. La grosimi peste 60 mm, dar pn n 120 mm, srma execut mi c ri de pendulare pe direc ia grosimii pieselor. La grosimi mari, peste 120 mm, se folosesc mai multe srme cu mi c ri de oscila ie. Sremele se dispun la intervale egale. Procedeul cu pendulare a srmelor are avantajul unei nc lziri mai uniforme a pieselor care se sudeaz . Folosirea unui num r mare de srme electrod complic i sistemul de avans ce trebuie s realizeze o vitez de naintare constant pentru toate srmele.

8

3.2 Tehnica de lucru

Problema calit ii mbin rii este de maxim grosimi foarte mari. negative.

importan

la structurile sudate cu

O rebutare a acestora poate avea consecin e economice

Sudarea se realizeaz , pentru cus turile rectilinii, pe urm toarele faze: centrarea corect (ghidarea i avansul s rmelor); verificarea deplas rii i etan area corect a viitoarei b i cu metal topit; centrarea srmei-electrod n raport cu fe ele rostului, reglarea i verificarea amplitudinii pendul rii ; pentru a u ura amorsarea arcului electric, pe suprafa a pieselor de sus inere corespunz toare rostului, se depune un strat sub ire de pilitur de fier. Peste acesta se depune un strat de flux cu o n l i me de aproximativ 60 mm; conectarea curentului electric de sudare i reglarea avansului srmei -electrod; realizare mi c rilor de pendulare; deplasarea patinelor n mod continuu sau discontinuu (la ac ionarea manual ) ; cus tura se consider terminat cnd nivelul bii de zgur ajunge la suprafa a delimitat . Se ntrerup mi c rile de lucru sudare. Dup solidificarea cus turii, se ndep rtez patinele de cupru folosite la sus inerea lateral a b ii topite. Men ion m c procedeul expus la sudarea rectilinie, poate fi extins i pentru sudarea circular , piesele fiind dispuse vertical. i se deconecteaz curentul de

9

3.3 Variante ale procedeului de sudare n baie de zgur

Sunt practicate urm toarele variante: 1. Sudarea cu electrozi lamelari; 2. Sudarea cu ajutaje fuzibile; 3. Sudare n baie de zgur cu electrozi nveli i. Prin acest procedeu de sudare se practic baie de zgur . confer pieselor durabilitate, rezisten i nc rcarea prin sudare electric n

Se folosesc o eluri aliate sau aliaje cu propriet i specia le, care la coroziune, refractaritate, etc.

Materialul de adaos poate fi realizat sub form de srm -electrod, electrod tubular cu miez pulverulent, ajutaje fuzibile, etc. sau pl ci turnate sau laminate. Se pot nc rca suprafe e plane i suprafe e cilindrice. n cazul nc rc rii suprafe elor plane, acestea sunt pozi ionate vertical. Procesul este amorsat pe o plac din o el sau grafit. nc rcarea se realizeaz cu un electrod avnd sec iune mare. La nc rcarea suprafe elor cilindrice se vor folosi i electrozi profila i, pl ci sau evi. Parametrii regimului de sudare se stabilesc n raport cu cerin ele fiec rui caz de nc rcare, n func ie de formele constructive diverse i n func ie de echipamentele d e lucru disponibile.

10

Anexe

i .

S

i

i i

ii

i

11

i .

S

i

i .

I fl

t l i i

t

i

ii

f

i

t ii

12

i .

S l

i

lt t

t i l

,

i .

S l

l i

i

lt

l

t

i

i .

S

j t j f

i il

13

BIBLIOGRAFIE

1. Tehnologia sud rii prin topire - G. Zgur , D. R ileanu 2. Recondi ionarea pieselor - M. R doi, N. Huzuru, .a.

3. Tehnologia sud rii metalelor cu arcul electric - T. S l gean 4. Agenda sudorului V. Berinde 5. Ghidul lucr rilor de sudare, t iere i lipire V. Popovici, S. ontea, .a

14