Tam Ly & đAo Duc Kd 1

Download Tam Ly & đAo Duc Kd 1

Post on 18-Dec-2014

1.328 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. TRNG I HC NGOI THNG TM L O C KINH DOANH GV : MBA.Phm Ngc Phng EM: thsngocphuong@yahoo.com.vn thayphuongqtkd2@gmail.com - Nm 2009-Lu hnh ni b -
 • 2. O C & TM L TRONG KINH DOANH P1.I CNG V P2.O C & TL P3.LUT DN, TM L & O C TRONG HOT NG KD LUT THNG MI TRONG KD -K/n v TL& trong KD -Trong thnh lp DN -Lut DN -Lch s KD -Trong hot ng -Lut thng mi -cc phm tr kinh t vn hnh DN : X hi +SX-TC-KD-nhn s- -cc chun mc KD Tip th-Bn hng- Ngy nay Giao tip-Lnh o +Mi trng a VH hi nhp QT +Quan h mi trng +Quan h vi XH -Trong chm dt DN
 • 3. Phn 1 : I CNG V O C & TL TRONG KD 1. K/n v & TL trong KD 2. Lch s KD 3. Cc phm tr kinh t X hi 4. Cc chun mc KD ngy nay
 • 4. 1.K/N V & TL TRONG KD 1. Khi nim 2. Khi nim TLKD & ng dng ca Tm l trong KD 3. Tc dng iu chnh hnh vi ca 4. L h thng gi tr, nh gi 5. L s t nguyn, t gic ng x 6. Khi nim KD & phm vi p dng KD
 • 5. 1/K/N V TRONG KD a)Khi nim o c : o c c coi l cc nguyn tc lun l Cn bn v ph bin m mi ngi phi tun theo XH o l ng i l ng sng ca con ngi c l c tnh, nhn c, l cc nguyn tc lun l
 • 6. K/N V (Theo Wikipedia) o c ( ) l tp hp nhng quan im v th gii, v cch sng ca mt x hi, ca mt tng lp x hi, ca mt tp hp ngi nht nh. o: ng i, hng i, li lm vic, n . c: Theo Khng T, sng ng lun thng l c c. Theo o (Lo t) tu thn ti mc hip nht vi tri t, an ho vi mi ngi l c c.
 • 7. o c c xem l khi nim lun thng o l ca con ngi, n thuc v vn tt-xu, hn na xem nh l ng-sai, c s dng trong 3 phm vi: lng tm con ngi, h thng php tc o c v trng pht i lc cn c gi gi tr o c; n gn vi nn vn ho, tn gio, ch ngha nhn vn, trit hc v nhng lut l ca mt x hi v cch i x t h thng ny. (Xem Lng tm phn sau)
 • 8. o c thuc hnh thi thc x hi, l tp hp nhng nguyn tc, qui tc nhm iu chnh v nh gi cch ng x ca con ngi trong quan h vi nhau, vi x hi,vi t nhin trong hin ti hoc qu kh cng nh tng lai chng c thc hin bi nim tin c nhn, bi truyn thng v sc mnh ca d lun x hi
 • 9. Theo Khng T : quot;Dng mnh lnh, php lut dn dt ch o dn, dng hnh pht qun l dn, lm nh vy tuy c gim c phm php, nhng ngi phm php khng bit xu h, s nhc. Dng o c hng dn ch o dn, dng l ngha gio ha dn, lm nh vy chng nhng dn hiu c th no l nhc nh khi phm ti, m cn cam tm tnh nguyn sa cha sai lm ca mnh tn gc t mt t tng.quot; (T Th - Lun Ng, NXB QND 2003)
 • 10. S quot;bit s nhcquot; l s m rng ca trch nhim, ni m hnh ng trng pht i trc hnh ng xu xa, ch khng phi i sau n nh trong hnh thc lut php ca Php gia.
 • 11. O C : (Bch khoa ton th VN) Mt trong nhng hnh thi sm nht ca thc x hi bao gm nhng chun mc x hi iu chnh hnh vi ca con ngi trong quan h vi ngi khc v vi cng ng (gia nh, lng xm, giai cp, dn tc hoc ton x hi). Cn c vo nhng chun mc y, ngi ta nh gi hnh vi ca mi ngi theo cc quan nim v thin v c, v ci khng c lm (v o c) v v ngha v phi lm.
 • 12. Khc vi php lut, cc chun mc khng ghi thnh vn bn php quy c tnh cng ch, song u c mi ngi thc hin do s thi thc ca lng tm c nhn v ca d lun x hi. ra i v pht trin l do nhu cu ca x hi phi iu tit mi quan h gia cc c nhn v hot ng chung ca con ngi trong mi lnh vc ca i sng x hi. Tnh biu hin bn cht x hi ca con ngi, l nt c bn trong tnh ngi; s tin b ca thc l ci khng th thiu c trong s tin b chung ca x hi.
 • 13. l mt hin tng lch s v xt cho cng, l s phn nh ca cc quan h x hi. C ca x hi nguyn thu, ca ch ch n, phong kin, t sn, cng sn. Li ch ca giai cp thng tr l duy tr v cng c nhng quan h x hi ang c; tri li, giai cp b bc lt tu theo nhn thc v tnh bt cng ca nhng quan h y m ng ln u tranh chng li v ra quan nim ring ca mnh.
 • 14. Trong x hi c giai cp, c tnh giai cp. ng thi, cng c tnh k tha nht nh. Cc hnh thi kinh t - x hi thay th nhau, nhng x hi vn gi li nhng iu kin sinh hot, nhng hnh thc cng ng chung. Tnh k tha ca phn nh quot;nhng lut l n gin v c bn ca bt k cng ng ngi noquot; (Lnin).
 • 15. l nhng yu cu lin quan n nhng hnh thc lin h n gin nht gia ngi vi ngi. Mi thi i u ln n ci c, tnh tn bo, tham lam, hn nht, phn bi... v biu dng ci thin, s dng cm, chnh trc, lng, khim tn... quot;khng ai nghi ng c rng ni chung c mt s tin b v mt cng nh v tt c cc ngnh tri thc khc ca nhn loiquot; (Enghen).
 • 16. Quan h gia ngi vi ngi ngy cng mang tnh nhn o cao hn. Ngay trong x hi nguyn thu c nhng hnh thc n gin ca s tng tr v khng cn tc n tht ngi. Vi s xut hin ca lin minh b lc v nh nc, tc bo th ca th tc dn dn mt i. X hi ch n coi vic git n l l vic ring ca ch n, n x hi phong kin, vic git nng n b ln n. phong kin bp nght c nhn di uy quyn ca tn gio v qu tc; t sn gii phng c nhn, coi trng nhn cch. quot;Nhng chng ta vn cha vt c khun kh ca giai cp.
 • 17. Mt nn thc s c tnh nhn o, t ln trn s i lp giai cp v mi hi c v s i lp y ch c th c c khi no x hi ti mt trnh m trong thc tin ca i sng, ngi ta khng nhng thng c m cn qun i s i lp giai cpquot; (Enghen). l trnh ca x hi tng lai, x hi cng sn ch ngha.
 • 18. K/N V Kinh Doanh Kinh doanh (business) l hot ng ca c nhn hoc t chc nhm t mc nh t li nhun qua cc mt lot cc hot ng kinh doanh nh: Qun tr, Tip th, Ti chnh, K ton,Sn xut (Wikipedia) KD l ton b hay 1 phn qu trnh u t t SX-tiu th-n dch v trn th trng nhm mc ch sinh li. (Lut DN hin nay)
 • 19. Kinh doanh l mt trong nhng hot ng phong ph nht ca loi ngi. Hot ng kinh doanh thng c thng qua cc th ch kinh doanh nh cng ty, tp on, doanh nghip t nhn... nhng cng c th l hot ng t thn ca cc c nhn.
 • 20. KD C TH HIU L : Cc nguyn tc lun l Cn bn v ph bin m mi ngi-mi t chc phi tun theo XH trong qu trnh kinh doanh, trong iu kin mi trng KD ca c nhn v t chc . VD5 : Vi phm KD ti 1 Quc gia ny nhng c th i vi 1 QG khc l cha vi phm. (Nc tng Chinsu ti B & ti VN, qung co Pepsi ti Thi Lan & VN)
 • 21. PHM VI P DNG KD V vy KD s th hin trong ton b qu trnh KD ca n (t thnh lp DN-vn hnh- n gii th DN), c bit trong kinh t th trng cn ny sinh cc v/ XH cp thit nh : Li nhun, cnh tranh, mi trng
 • 22. 2 / K . N TA M LY K IN H D O A N H Van vat t nhie n co cai ly cua no g oi la vat ly. Tam cua con ng i cung co ly rie ng g oi la tam ly ! ? ng d?ng tam ly trong kinh doanh