Tafsir Surah ul-Qadr - al-dawah.dk ?· Tafsir Surah ul-Qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er…

Download Tafsir Surah ul-Qadr - al-dawah.dk ?· Tafsir Surah ul-Qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er…

Post on 01-Jul-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tafsir Surah ul-Qadr

  Bismillahir Rahmanir Raheem

  Flgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev benbaret i Makkah:

  !"#$ % &' (") *+, -.!" /01 &' 2#'3 4563 # 7 8" "9: ; ? (2@

  (Vi har sandelig nedsendt den p al-Qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-Qadr Natten er?) (Al-Qadr Natten er bedre end tusind mneder.) (I den kommer englene og nden ned med deres Herres tilladelse i enhver sag.) (Der er fred, indtil daggryet kommer.)

  Dyderne ved al-Qadr Natten Allah informerer os, at Han nedsendte Quranen p al-Qadr Natten, og det er en velsignet nat, hvorom Allah siger:

  !1"A8 ! (Vi nedsendte den visselig p en velsignet nat.) [MOQ. 44:3]

  Dette er al-Qadr Natten, og den finder sted i lbet af Ramadhan mneden. Ligesom Allah siger i Surah al-Baqarah:

  BCD 4E "#$4F" - (Ramadhan mneden, som Quranen blev benbaret i.) [MOQ. 2:185]

  Ibn Abbas og andre har sagt, at: Allah sendte Quranen ned p n gang, fra den Bevarede Tavle (al-Lawh al-Mahfooz) til Styrkens Hus (Baytul-Izzah), som ligger verst i denne verdens himmel. Derefter kom den ned i dele til Allahs Sendebud, p basis af de hndelser, som indtraf i lbet af en periode p treogtyve r. Derefter ophjede Allah al-Qadr Nattens status, som Han valgte til benbaringen af den Mgtige Quran, idet Han sagde:

  !"#$ % &' (") (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-Qadr Natten er? Al-Qadr Natten er bedre end tusind ntter.)

  Imam Ahmed berettede i sin Musnad, at Abu Hurayrah sagde: Nr Ramadhan mneden kom, s plejede Allahs Sendebud at sige:

 • !"#$ %& '( )*+, )(-. /0+ (-. !"1234 56 789 :; !< =(> 5? @(A =(> B C(-. D B )(A E

  (Sandelig, Ramadhan mneden er kommet til jer alle. Det er en velsignet mned, som Allah har forpligtet jer alle til at faste. I den bnes drene til Jannah, og drene til Helvedesilden lukkes, og djvlene lnkes fast. I den er der en nat, som er bedre end tusind mneder. Den der afholdes fra dens godhed, er sandelig blevet afholdt.)

  Og An-Nasai berettede samme Hadith. Bortset fra det faktum, at tilbedelse under al-Qadr Natten er lig med tilbedelse, som er udfrt i en periode af et tusinde mneder, s bekrftes det i Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim, fra Abu Hurairah , at Allahs Sendebud sagde,

  ,FG B =5? ("H IJ> IFKL +5? =6 B (Den der rejser sig (for at bede) under al-Qadr Natten med Iman og en forventning om belnning (fra Allah), vil blive tilgivet for sine begede synder.)

  Englenes Nedstigning og Dekretet om Enhver God Ting under al-Qadr Natten Allah siger,

  !" /01 &' 2#'3 4563 # 7 8" *+, -. (I den kommer englene og nden ned med deres Herres tilladelse i enhver sag.)

  Det vil sige, at englene stiger ned i massevis, p grund af al-Qadr Nattens mange velsignelser. Englene stiger ned med velsignelser og barmhjertighed, ligesom de stiger ned, nr Quranen reciteres, de omringer Dhikr (ihukommelsen af Allah) kredse, og de snker deres vinger med sand respekt for studenten af viden. Med hensyn til ordet ar-Ruh (nden), s siges det her, at det betyder englen Jibreel. Denne Ayahs ordlyd er en mde, hvorp man tilfjer den fremtrdende tings navn (i dette tilflde Jibreel), adskilt fra den generelle gruppe (i dette tilflde englene). Angende Allahs udtalelse,

  !" /01 &' ( i enhver sag.)

  Mujahid sagde, Fred i enhver sag. Said bin Mansur sagde, Isa bin Yunus fortalte os, at al-Amash berettede til dem, at Mujahid sagde om Allahs udtalelse,

  ? (2@ (Der er fred.)

  Det er en sikkerhed, hvor Shaytan hverken kan gre ondt eller skade. Qatadah og andre har sagt, Sagerne afgres i den, og tidspunkterne for ddsfald (Ajal) og forsyning (Rizq) deles ud (dvs. besluttes) i den. Allah siger,

 • !2*> !" G01 H":I # (I den klargres enhver befaling, som indeholder visdom.) [MOQ. 44:4]

  Derefter siger Han ,

  "9: ; ? (2@ (Der er fred, indtil daggryet kommer.)

  Said bin Mansur sagde, Hushaym berettede til os via Abu Ishaq, som berettede at ash-Shabi sagde om Allahs udtalelse,

  !" /01 &' 2#'3 4563 # 7 8" *+, -. "9: ; ? (2@ (I den kommer englene og nden ned med deres Herres tilladelse i enhver sag.) (Der er fred, indtil daggryet kommer.)

  Englene giver deres fredshilsner (Salam) i lbet af al-Qadr Natten til folk i Moskerne, indtil Fajr (daggryet) kommer. Bde Qatadah og Ibn Zayd sagde om Allahs udtalelse,

  ? (2@ (Der er fred.)

  Dette betyder, at hele natten er god, og der er intet ondt i den, indtil Fajr (daggryet) kommer. Specificering af al-Qadr Natten og dens Tegn Dette bakkes op af det, Imam Ahmed berettede fra Ubadah bin as-Samit , at Allahs Sendebud sagde,

  M@ (AN ,FG B =5? (O 2& P/Q B-,J> 23 B-6 B M6, (9R M +5? "C( " :CTU CJA CV,W CVJ (AX

  (Al-Qadr Natten indtrffer i lbet af de sidste ti (ntter). Den der str for dem (i Salah) sgende efter deres belnning, s vil Allah visselig tilgive vedkommendes fortidige og fremtidige synder. Det er en ulige nat: (dvs.) den niende, syvende, femte, tredje eller den sidste nat (i Ramadhan).)

  Allahs Sendebud sagde ogs,

  :; - Y( E4W E1W IR8W I(Z6 - P/N1 E E -F +5? [+ P/L ;T )\R. - ] OJ _( - - b(O Cc1#

  deO -R _( O / /f9 :;L C( M -FQ (AN (9R M @JZ /0+ M (AX M BO(9$ CVJ BO(9$ CV,W BO(9$

  (Sg den i Ramadhan i de sidste ti (ntter). For den sker sandelig i de ulige ntter; den enogtyvende, treogtyvende, femogtyvende, syvogtyvende, niogtyvende eller den sidste nat.)

  Imam Ahmed nedskrev ogs fra Abu Hurayrah , at Allahs Sendebud sagde om al-Qadr Natten,

  ba

 • beretningskde), og han sagde, at den er autentisk iflge de tos (al-Bukhari og Muslim) kriterier. An-Nasai nedskrev den ogs.

  Dette er afslutningen p fortolkningen af Surah al-Qadr, og enhver taknemmelighed og lovprisning tilkommer Allah .