tablica 1.1. interno osiguravanje kvalitete 2016-02-29آ  1 tablica 1.1. interno osiguravanje...

Download Tablica 1.1. Interno osiguravanje kvalitete 2016-02-29آ  1 Tablica 1.1. Interno osiguravanje kvalitete

If you can't read please download the document

Post on 26-Dec-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Tablica 1.1. Interno osiguravanje kvalitete

  Vrsta aktivnosti Nositelj aktivnosti (naziv tijela ili imena osoba)

  Učestalost aktivnosti (broj sastanaka ili akcija

  godišnje)

  Broj izvješća proizašlih iz pojedine aktivnosti u posljednjih 5 godina

  Praktični rezultati aktivnosti (opisno u samoanalizi)

  Tematske sjednice o kvaliteti nastave

  Fakultetsko vijeće/Dekan jednom mjesečno istovjetan broju

  sjednica Fakultetskog vijeća

  Zapisnici Fakultetskog vijeća i odgovarajuće odluke povezane s nastavom na preddiplomskim, diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijima, Godišnje izvješće dekana, Godišnje izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, prijedlozi novih studijskih programa (doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija; specijalistički studij Naftno‐petrokemijsko inženjerstvo), manje izmjene i dopune preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta

  Dekanski kolegij jednom tjedno 5 Povjerenstvo za nastavu/Prodekan za nastavu jednom mjesečno 5

  Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom po potrebi 5 Odbor za doktorske studije/Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju jednom mjesečno 5

  Rad odbora (povjerenstva) za praćenje kvalitete nastave

  Povjerenstvo za nastavu/Prodekan za nastavu jednom mjesečno 5

  Godišnje izvješće dekana, Godišnje izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, Analiza preddiplomskih i diplomskih studijskih programa, Obrasci Dr.Sc.04, Dr.Sc.05, Dr.Sc.09

  Odbor za doktorske studije/Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju jednom mjesečno 5

  Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom po potrebi 5 Povjerenstvo za sustavnu recenziju studijskih programa/Prodekan za nastavu po potrebi 2

  Studentska anketa (provođenje, obrada, obavještavanje studenata, očitovanja nastavnika)

  Prodekan za nastavu/Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 3

  Pojedinačne ankete za kolegije + 10 anketa

  vrednovanja preddiplomskih i diplomskih studija

  Rezultati studentske ankete vrednovanja nastavnika u ak. god. 2010./2011, 2011./2012., 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (zimski i ljetni semestar), rezultati ankete vrednovanja preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom ak. god. 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. završili studij

  SWOT analiza na razini visokog učilišta

  Povjerenstvo za Strategiju razvoja Fakulteta po potrebi 1

  SWOT analiza kao sastavni dio Strategije razvoja Fakulteta za razdoblje 2015. – 2020.

  Praćenje pokazatelja kvalitete na visokom učilištu*

  Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom po potrebi 5

  Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Povjerenstva za upravljanje kvalitetom

  Ostali oblici vrednovanja Dekan/Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju/Povjerenstvo za nastavu

  po potrebi 1

  Od strane Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS), u suradnji s European Federation of National Engineering Associations (FEANI), u ak. god. 2013./2014. provedeno vanjsko neovisno vrednovanje preddiplomskih i diplomskih studijskih programa Fakulteta, Kemijsko inženjerstvo, Kemija i inženjerstvo materijala i Ekoinženjerstvo što je rezultiralo uključivanjem ovih studijskih programa u FEANI Index listu.

  *Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10) i Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/2010)  

 • 2

  Tablica 2.1. Struktura upisanih studenata i zanimanje za studijski program u tekućoj i posljednje dvije godine*

  a) Preddiplomski studijski program Kemijsko inženjerstvo Redovni studenti Izvanredni studenti Ukupno upisanih na prvu godinu

  Godina Prijavljeni Prvi izbor Drugi izbor Upisna kvota Upisani na prvugodinu studija Prijavljeni Upisani na prvu godinu studija Upisna kvota

  Gimnazija Strukovna škola Ostale škole Broj Prosj. ocjena Broj Prosj. ocjena Broj Prosj. ocjena

  2015./2016. 668 75 76 55 + 3 stranca 55 – – – 54 4,52 4 4,48 61 4,11 2014./2015. 716 81 91 55 + 3 stranca 55 – – – 38 4,48 – – 17 4,12 2013./2014. 999 119 149 55 + 3 stranca 55 – – – 45 4,50 3 4,49 7 4,45 b) Preddiplomski studijski program Kemija i inženjerstvo materijala Redovni studenti Izvanredni studenti Ukupno upisanih na prvu godinu

  Godina Prijavljeni Prvi izbor Drugi izbor Upisna kvota Upisani na prvugodinu studija Prijavljeni Upisani na prvu godinu studija Upisna kvota

  Gimnazija Strukovna škola Ostale škole Broj Prosj. ocjena Broj Prosj. ocjena Broj Prosj. ocjena

  2015./2016. 396 51 56 55 + 3 stranca 55 – – – 53 4,41 3 4,68 45 4,29 2014./2015. 366 47 61 55 + 3 stranca 55 – – – 47 4,17 1 4,69 7 4,26 2013./2014. 694 92 85 55 + 3 stranca 55 – – – 36 4,03 14 4,12 5 4,37 c) Preddiplomski studijski program Ekoinženjerstvo Redovni studenti Izvanredni studenti Ukupno upisanih na prvu godinu

  Godina Prijavljeni Prvi izbor Drugi izbor Upisna kvota Upisani na prvugodinu studija Prijavljeni Upisani na prvu godinu studija Upisna kvota

  Gimnazija Strukovna škola Ostale škole Broj Prosj. ocjena Broj Prosj. ocjena Broj Prosj. ocjena

  2015./2016. 634 82 84 55 + 2 stranca 55 – – – 53 4,34 5 4,69 31 4,20 2014./2015. 584 67 58 55 + 2 stranca 55 – – – 46 4,23 3 4,10 6 4,28 2013./2014. 1324 164 170 55 + 2 stranca 55 – – – 43 4,20 9 3,85 3 4,19 d) Preddiplomski studijski program Primijenjena kemija Redovni studenti Izvanredni studenti Ukupno upisanih na prvu godinu

  Godina Prijavljeni Prvi izbor Drugi izbor Upisna kvota Upisani na prvugodinu studija Prijavljeni Upisani na prvu godinu studija Upisna kvota

  Gimnazija Strukovna škola Ostale škole Broj Prosj. ocjena Broj Prosj. ocjena Broj Prosj. ocjena

  2015./2016. 573 76 83 55 + 2 stranca 55 – – – 47 4,51 7 4,37 13 4,27 2014./2015. 471 60 67 55 + 2 stranca 55 – – – 42 4,53 6 4,61 7 4,67 2013./2014. 743 81 94 55 + 2 stranca 55 – – – 45 4,41 4 4,22 6 4,36

  *podatci za samovrjednovanje preuzeti sa stranica Središnjeg prijavnog ureda

 • 3

  e) Diplomski studijski programi Kemijsko inženjerstvo Redovni studenti Izvanredni studenti Broj studenata koji dolaze s

  drugoga visokog učilišta Prosječna ocjena *

  Godina Prijavljeni Upisani Upisna kvota Prijavljeni Upisani Upisna kvota 2015./2016. 60 (1 stranac) 35 (1 stranac) 35 (1) ‐ ‐ ‐ 0 (1 stranac) 3,657 2014./2015. 46 35 35 ‐ ‐ ‐ 1 3,596 2013./2014. 35 33 35 ‐ ‐ ‐ 3 3,645 Kemija i inženjerstvo materijala Redovni studenti Izvanredni studenti Broj studenata koji dolaze s

  drugoga visokog učilišta Prosječna ocjena *

  Godina Prijavljeni Upisani Upisna kvota Prijavljeni Upisani Upisna kvota 2015./2016. 50 22 20 (2 stranca) ‐ ‐ ‐ 0 3,629 2014./2015. 16 12 20 ‐ ‐ ‐ 0 3,428 2013./2014. 17 11 20 ‐ ‐ ‐ 2 3,381 Ekoinženjerstvo Redovni studenti Izvanredni studenti Broj studenata koji dolaze s

  drugoga visokog učilišta Prosječna ocjena *

  Godina Prijavljeni Upisani Upisna kvota Prijavljeni Upisani Upisna kvota 2015./2016. 51 36 35 (1 stranac)

  ‐ ‐ ‐ 1 (student s razlikovnom godinom)

  2(studenti s FKIT‐a, promjena studija) 3,527

  2014./2015. 20 17 35 ‐ ‐ ‐ 4 (studenti s razlikovnom godinom) 3,231 2013./2014. 21 17 35 ‐ ‐ ‐ 5 (2 studenta s razlikovnom godinom) 3,549 Primijenjena kemija Redovni studenti Izvanredni studenti Broj studenata koji dolaze s

  drugoga visokog učilišta Prosječna ocjena *

  Godina Prijavljeni Upisani Upisna kvota Prijavljeni Upisani Upisna kvota 2015./2016. 52 36 35 (1 stranac)

  ‐ ‐ ‐ 0

  1(student s FKIT‐a, promjena studija) 3,591

  2014./2015. 27 23 35 ‐ ‐ ‐ 0 3,689 2013./2014. 31 26 35 ‐ ‐ ‐ 4 (3 studenta s razlikovnom godinom) 3,537

  * Prosječna ocjena svih upisanih studenata na studiju na dan 9. veljače 2016.

  f) Poslijediplomski programi Naziv studijskog programa Redovni studenti Izvanredni studenti* Broj studenata koji dolaze s drugog visokog učilišta Prosječna ocjena** Godina Prijavljeni Upisani Upisna kvota Prijavljeni Upisani# Upisna kvota KIPK 2015./2016. ‐ ‐ ‐ 21 21 40 1 student (KTF Split, 1 student PMF Novi Sad, Srbija i 1 student PMF SuZ) 4,35 KIPK 2014./2015. ‐ ‐ ‐ 17 16 40 5 4,15 IK 2013./2014. ‐ ‐ ‐ 6 6 30 5 4,23 KI 2013./2014. ‐ ‐ ‐ 3 4 30 0 5,00

  * Studente poslijediplomskog studija Fakultet navodi kao izvanredne studente, s obzirom na preporuke AZVO ** Prosječna ocjena posljednjeg studija, bez obzira na razinu # Ukupni broj s prijelaznicima na drugu i treću godinu

 • 4

  Tablica 2.2. Prolaznost na studijskom programu

  a) Preddiplomski studijski programi

  Napome

Recommended

View more >