szakkÉpzÉsi tantervi ajÁnlÁs - ?pzÉsi tantervi ajÁnlÁs a 34 542 06 nŐi szabÓ...

Download SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS - ?PZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ…

Post on 18-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SZAKKPZSITANTERVIAJNLS

  a

  3454206

  NISZABSZAKKPESTSHEZ

  Kizrlaga2012/2013.tanvbenindulszakkpzsekrevonatkozanaszakkpzsrlszl2011.viCLXXXVII.trvny(atovbbiakbanSzt.)92.(27)bekezdsealapjnkszlt. Ksztette: Budapesti Kereskedelmi s Iparkamara

  Oktatsi Nonprofit Kft. Knnyipari kerettantervi ajnlsokat fejleszt munkacsoport

  2012.

 • 2 / 38

  SZAKKPZSITANTERVIAJNLSA

  3454206NISZABSZAKKPESTSHEZ

  Kizrlaga2012/2013.tanvbenindulszakkpzsekrevonatkozanaszakkpzsrlszl2011.viCLXXXVII.trvny(atovbbiakbanSzt.)92.(27)bekezdsealapjnkszlt.I.AszakkpzsjogihttereAszakkpzsitanterviajnls

  anemzetikznevelsrlszl2011.viCXC.trvny, aszakkpzsrlszlmdostott2011.viCLXXXVII.trvny,

  valamint

  az Orszgos Kpzsi Jegyzkrl s az Orszgos Kpzsi Jegyzkmdostsnakeljrsrendjrlszl150/2012.(VII.6.)Kormnyrendelet,

  az llam ltal elismert szakkpestsek szakmaikvetelmnymoduljairlszl217/2012.(VIII.9.)Kormnyrendelet,

  az 34 542 06Ni szab szakkpests szakmai s vizsgakvetelmnyeittartalmaz27/2012.(VIII.27.)NGMrendelet

  alapjnkszlt. II.AszakkpestsalapadataiAszakkpestsazonostszma:3454206Szakkpestsmegnevezse:NiszabSzakmacsoport:10.Knnyipargazatibesorols:XVII.KnnyiparIskolairendszerszakkpzsbenaszakkpzsivfolyamokszma:3Iskolarendszerenkvliszakkpzsbenazraszm:9601440Elmletikpzsiidarnya:30%Gyakorlatikpzsiidarnya:70%

 • 3 / 38

  III.AszakkpzsbetrtnbelpsfeltteleiIskolaielkpzettsg:alapfokiskolavgzettsg

  vagyiskolaielkpzettsghinybanBemeneti kompetencik: a kpzs megkezdhet a szakkpests szakmai svizsgakvetelmnyeit kiad rendelet 3. szm mellkletben a KnnyiparszakmacsoportrameghatrozottkompetencikbirtokbanSzakmaielkpzettsg:Elrtgyakorlat:Egszsggyialkalmassgikvetelmnyek:vannakPlyaalkalmassgikvetelmnyek:IV.AszakkpzsszervezsnekfeltteleiSzemlyifelttelekA szakmai elmleti sgyakorlatikpzsbenanemzetikznevelsrl szl2011. viCXC. trvny s a szakkpzsrl szl 2011. vi CLXXXVII. trvny elrsainakmegfelelvgzettsggelrendelkezpedaggussegybszakembervehetrszt.Ezentlazalbbitantrgyakoktatsrakizrlagazalbbivgzettsggelrendelkezszakemberalkalmazhat:TrgyifelttelekV.Aszakkpestsratervenappalirendszeroktatsra Szakiskolaikpzssszeselviraszma(hromvfolyamos):1260+1260+1120+300=3940raszakmairaszm(67%):2640raebblazszvkbanelrtelmletgyakorlatarnyalapjn

  elmletiraszm:792ra gyakorlatiraszm:1848ra

  Aszabadsv(810%)nlklaszakmairkszmalegalbb2376,delegfeljebb2429;ajelen tantervi ajnls ltalmeghatrozott tartalm s tantrgyi struktrj szakmairaszm

 • 4 / 38

  1.szmtblzatAszakmaikvetelmnymodulokhozrendelttantrgyakhetiraszmavfolyamonknt

  1/9.vfolyam 2/10.vfolyam 3/11.vfolyamSzakmaikvetelmnymodulok

  Tantrgyak elmletiheti

  raszm

  gyakorlatihetiraszm

  sszefggnyri

  gyakorlat

  elmletiheti

  raszm

  gyakorlatiheti

  raszm

  sszefggnyrigyakorlat

  elmletiheti

  raszm

  gyakorlatihetiraszm

  Ruhaiparianyagsruismeretelmlet 1 1 1 1011312Ruhaipari

  anyagvizsglatok Anyagvizsglatokgyakorlat 1

  Ruhaiparigyrtselksztselmlet 1

  Szakrajzelmlet 1 1 1011412Ruhaiparigyrtmnytervezs

  Szakrajzgyakorlat 1 1Textiltermkekksztseelmlet 3 1011512Textiltermkek

  sszelltsa Textiltermkekksztsegyakorlat

  6 91

  Lakstextlikksztseelmlet 1 1011812Lakstextlik

  ksztse Lakstextlikksztsegyakorlat

  2 35

  Niruhkksztseelmlet

  5 6 1012012Niruhkksztsesrtkestse Niruhkksztse

  gyakorlat 12 144 18

  sszesra 6 8 126 7 13 144 8 20 sszesra 14 126 20 144 28sszesen,jelentanterviajnlsbanmeghatrozotttartalmszakmaigyakorlatiraszm:1666szakmaielmletiraszm:724

 • 5 / 38

  2.szmtblzatAszakmaikvetelmnymodulokhozrendelttantrgyakstmakrkraszma

  vfolyamonkntraszm

  1/9.vfolyam 2/10.vfolyam 3/11vfolyam

  Szakmaikvetelmnymodul

  Tantrgyak/tmakrk

  e gy gy e gy gy e gy

  sszesen

  Ruhaiparianyagsruismeretelmlet 36 36 32 104

  Textiliparinyersanyagok 36 36

  Textlik,kelmk 36 32 68Anyagvizsglatokgyakorlat 32 32

  Textiliparinyersanyagok

  8 8

  Textlik,kelmk 8 8ruismeret 8 8

  1011312Ruhaiparianyagvizsglatok

  Anyagvizsglatok 8 8Ruhaiparigyrtselksztselmlet 36 36

  Gyrtselkszts 36 36Szakrajzelmlet 36 32 68Alapszerkesztsek,modellezsek 36 32 68

  Szakrajzgyakorlat 36 32 68

  1011412Ruhaiparigyrtmnytervezs

  Szabsmintakszts 36 32 68Textiltermkekksztseelmlet 108 108

  Szabsmintahasznlata 36 36

  Ruhaiparigpekzemeltetse 36 36

  Textiltermkekgyrtstechnolgija 36 36Textiltermkekksztsegyakorlat 216 91 307

  Szabsmintahasznlata 18 14 32

  Ruhaiparigpekzemeltetse 18 18

  1011512Textiltermkeksszelltsa

  Textiltermkksztse 180 77 257Lakstextlikksztseelmlet 36 36

  Lakstextlikgyrtstechnolgija 36 36

  1011812Lakstextlikksztse

  Lakstextlikksztsegyakorlat

  72 35 107

 • 6 / 38

  Lakstextlikksztse

  54 28 82

  Lakstextiljavtszolgltats

  18 7 25Niruhkksztseelmlet

  180 192 372

  Niruhkmodellezse 108 96 204Niruhaksztsgyrtstechnolgija

  72 96 168

  Niruhkksztsegyakorlat 432 144 576 1152

  Niruhkmodellezse 72 14 16 102Niruhaksztsgyrtstechnolgija

  18 7 32 57

  1012012Niruhkksztsesrtkestse

  Niruhkksztse 342 123 528 993 sszesen: 216 288 126 252 468 144 256 640 2390Ahromvsszesraszmae/gy: 724 1666 Elmleti/gyakorlatiraszmok%osarnya: 30 70

  Jelmagyarzat:e/elmlet,gy/gyakorlat,gy/sszefggszakmaigyakorlat

  A tblzatban a nappali rendszer oktatsra meghatrozott tanuli ves ktelezszakmaielmletisgyakorlatiraszm9092%akerltfelosztsra.Az idkeret fennmarad rsznek szakmai tartalmrl a szakkpz iskola szakmaiprogramjbankellrendelkezni.A szakmai s vizsgakvetelmnyben a szakkpestsre meghatrozottelmlet/gyakorlatarnynakateljeskpzsiidsornkellteljeslnie.

 • 7 / 38

  A

  1011312azonostszm

  Ruhaiparianyagvizsglatokmegnevezs

  szakmaikvetelmnymodul

  tantrgyai,tmakrei

 • 8 / 38

  A 1011312 azonost szm, Ruhaipari anyagvizsglatok megnevezs szakmaikvetelmnymodulhoz tartoz tantrgyak s a tmakrk oktatsa sornfejlesztendkompetencik

  Ruhaiparianyagsruismeretelmlet

  Anyagvizsglatokgyakorlat

  1011312Ruhaiparianyagvizsglatok

  Textilipa

  rinyersan

  yago

  k

  Textlik,kelmk

  Textilipa

  rinyersan

  yago

  k

  Textlik,kelmk

  ruismeret

  Any

  agvizsglatok

  FELADATOK

  Elemziatextiliparialapanyagok,fajtit,tulajdonsgaitsellltsnakmdjait X X X X

  Meghatrozzaaminta,vagymintadarabalapanyagsszettelt X X X X X X

  Megllaptjaafonal,vagycrnaellltsimdjt,minsgt X X X X X

  Elemziatextliklegismertebbfajtit X X X

  Kivlasztjaatechnolgiaielrsnakmegfelelalapanyagokat,kellkeket X X X X

  Meghatrozzaazanyagoksszedolgozhatsgt X X X X

  SZAKMAIISMERETEK

  Atextilipariszlasanyagokeredete,fajti,tulajdonsgai X X

  Atextilipariszlasanyagokfeldolgozsnakmdjai X X

  Fonalakscrnkfajti,jellemzi X X X

  Ruhaiparitextlikfajtistulajdonsgaik X X

  Ruhaiparitextlikfelhasznlsiterletei X X X X X

  Textlikfelletistruktrja X X X X

 • 9 / 38

  Textlikfeldolgozsitulajdonsgai X X X X X X

  Kellkekfajtisjellemzi X X X X

  Kellkekalkalmazsnaklehetsgei,azsszedolgozhatsgfelttelei X

  Anyagsszettelvizsglatlehetsgei X X X X X X

  Laboratriumivizsglatimdszerek X X X

  Munka,tzskrnyezetvdelmielrsok X X

  Gpekbiztonsgtechnikja,vdeszkzkfajti X

  SZAKMAIKSZSGEK

  Szakmainyelvolvasottszvegmegrtse X X X X X X

  Idegennyelvolvasottszakmaiszvegmegrtse X X X X X X

  Szakmaiszmolsikszsg X X X X X X

  Kezelsi,hasznlatiutastsok,jelkpekrtelmezse X X X X X

  SZEMLYESKOMPETENCIK

  nllsg X X X X X X

  Dntskpessg X X X X X X

  TRSASKOMPETENCIK

  Hatrozottsg X X X X X X

  MDSZERKOMPETENCIK

  Ismeretekhelynvalalkalmazsa X X X X X X

  Problmaelemzs X X X X X X

 • 10 / 38

  1. Ruhaiparianyagsruismeretelmlettantrgy 104raAtantrgytantsnakcljaAtextiliparinyersanyagokfajtinakmegismerse.A textilipari alapfogalmak elsajttsa, a textlik ellltsi mveleteinekmegismerse, a nyersanyagok s kellkanyagok feldolgozhatsgi s viselsitulajdonsgainak megismerse a minsgellenrzs s minsgbiztostsszabvnyokbankialaktottszempontjainakfigyelembevtelvel.Elsajttottkzismereti,szakmaitartalmak,melyekreatantrgypl

  1.1. Textiliparinyersanyagok 36raAtextiliparnyersanyagai,csoportostsukNvnyieredetszlasanyagokfajti,ltalnosjellemziNvnyi eredet szlasanyagok feldolgozsi, viselsi tulajdonsgai sfelhasznlsukllatieredetszlasanyagokfajti,ltalnosjellemzillatieredetszlasanyagokfeldolgozsi,viselsitulajdonsgaisfelhasznlsukVegyiszlakfajti,ltalnosjellemziVegyiszlakfeldolgozsi,viselsitulajdonsgai,felhasznlsukFonalak,crnkfajti,jellemzi,felhasznlsilehetsgeikTerjedelmestettfonalakfajtiKevertszlaktulajdonsgai

  1.2. Textlik,kelmk 68raAszvetekgyrtsa,aszvselveseszkzeiAktstanalapjai,alapslevezetettktsekKtttkelmkcsoportostsa,aktshurkolstechnolgijaseszkzeiVetlkslncrendszeralapktsekjellemziNemsztttextlikftyolkelmkfajti,tulajdonsgaisfelhasznlsukNemsztttextlikvarrvahurkoltkelmkfajti,tulajdonsgaisfelhasznlsukAtextilkiksztsmveleteinekcsoportostsaSznezsieljrsokIdegennyelvanyagismeretijelkpek

  1.3. Akpzsihelysznjellege,javasoltfelszerelse

  1.4. A tantrgy elsajttsa sorn alkalmazott mdszerek, tanuli

  tevkenysgformk

  Atanulsinehzsgekkelkzd,tanulkfejlesztstszolglmdszerek

 • 11 / 38

  1.5. Atantrgyrtkelsnekmdja

  1.6. Atovbbhaladsfelttelei

  2. AzAnyagvizsglatokgyakorlattantrgy 32raAtantrgytantsnakcljaMegism