student centered leaning - homepage - anosr ... student centered leaning time for a paradigm change

Download Student centered leaning - Homepage - ANOSR ... Student centered leaning TIME FOR A PARADIGM CHANGE

If you can't read please download the document

Post on 06-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Student centered leaning TIME FOR A PARADIGM CHANGE

  0

 • Student centered leaning TIME FOR A PARADIGM CHANGE

  1

  TIMPUL PENTRU UN NOU MODEL ÎN EDUCAŢIE:

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL CENTRAT PE STUDENT

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL CENTRAT PE STUDENT GHID PENTRU STUDENŢI, CADRE DIDACTICE

  ŞI INSTITUŢII DE INVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

  Nu poţi învăţa un om ceva. Poţi doar să-l ajuţi să descopere acel lucru în interiorul lui. Galileo Galilei

  It is important that students bring a certain ragamuffin, barefoot irreverence to their studies; they are not here to

  worship what is known, but to question it. Jacob Bronowski

  TOOLKIT PENTRU ÎNVĂŢAMANTUL CENTRAT PE STUDENT

 • Student centered leaning TIME FOR A PARADIGM CHANGE

  2

  Conţinut Angele Attard

  Emma Di Iorio

  Koen Geven

  Robert Santa

  Editare şi corectură Angele Attard

  Susţinut de Grupul de

  Conducere al Proiectului

  T4SCL

  Ligia Deca, European Students’ Union

  Monique Fouilhoux, Education International

  Olav Øye, European Students’ Union

  Milica Popovic, Education International

  Robert Santa, European Students’ Union

  Natalia Tarachiu, European Students’ Union

  Bert Vandenkendelaere, European Students’ Union

  Sub îndrumarea Comisiei

  Internaționale Consultative

  Prof. Lee Harvey, Copenhagen Business School, Danemarca

  Dr. Sybille Reichert, Ph.D, Higher Education Consultant

  Prof. Jussi Välimaa, Institute for Educational Research, University of Jyväskylä,

  Finlanda

  Prof. Kirsten Hofgaard Lycke, Faculty of Education, University of Oslo, Norvegia

  Dată Octombrie 2010

  Această publicaţie este parte a proiectului « Timpul pentru un nou model în educaţie: Învăţamantul Centrat pe

  Student », finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

  Această publicaţie reflectă numai punctele de vedere ale autorilor şi Comisia nu poate fi făcută responsabilă

  pentru maniera utilizării vreunei informaţii conţinute în prezentul material.

 • Student centered leaning TIME FOR A PARADIGM CHANGE

  3

  CONŢINUT

  §1. PRINCIPII ŞI DEFINIŢII.......................................................................................................................................................... 4

  §I1. BENEFICIILE ............................................................................................................................................................................. 7

  §I1I. LISTA DE VERIFICARE A CONCEPTULUI ICS ........................................................................................................... 10

  §IV. SCHIMBAREA MENTALITĂŢII ......................................................................................................................................... 12

  §VI. IMPLEMENTAREA DE CĂTRE INSTITUȚII .................................................................................................................. 26

  §VII. PĂSTRAREA UNEI CULTURI A ICS ............................................................................................................................... 32

  §VIII. IDEI PRECONCEPUTE ÎNTÂLNITE FRECVENT......................................................................................................... 37

  §IX. ICS ŞI PROCESUL BOLOGNA ......................................................................................................................................... 39

  §X. SURSE PENTRU LECTURI SUPLIMENTARE................................................................................................................. 45

  ABREVIERI

  EACEA Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

  ECTS Sistemul European de Credite Transferabile

  EI Education International

  ESU Organizația Europeană a Studenţilor

  LLL Învăţarea pe Tot Parcursul Vieţii (Învățarea Permanentă) LLP Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Comisia Europeană)

  PBL Învăţarea bazată pe probleme

  RPL Recunoaşterea învăţării anterioare

  ICS Învăţamantul Centrat pe Student

  T4SCL Timpul pentru un nou model în educaţie: învăţamantul centrat pe

  student (Proiect Comun al EI-ESU)

 • Student centered leaning TIME FOR A PARADIGM CHANGE

  4

  §1. PRINCIPII ŞI DEFINIŢII

  I.I INTRODUCERE

  Acest toolkit face parte din Proiectul Timpul pentru un nou model în educaţie: învăţământul centrat pe student (T4SCL), coordonat de către Organizația Europeană a Studenţilor (ESU) împreună cu Education International (EI). Acesta este un proiect finanţat de Uniunea Europeană (UE) prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii

  (LLP) gestionat de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA).

  T4SCL, ca o initiaţivă pionierat, are drept scop asistarea iniţiatorilor de politici publice în dezvoltarea unor

  strategii și abordări puternice bazate pe conceptul de învăţământ centrat pe student (ICS) şi dezvoltarea abilităţii organizaţiilor de reprezentare ale studenților și ale personalului academic de a fi parteneri activi în răspândirea unei culturi a ICS în instituţiile de învăţământ superior din întreaga Europă. Proiectul vizează furnizarea unei

  percepţii profunde şi complete asupra instrumentelor necesare, provocărilor şi exemplelor de bună practică ale

  ICS ca o bază fundamentală pentru Învăţarea pe Tot Parcursul Vieţii (LLL). De asemenea, vizează furnizarea unei

  contribuţii directe, concrete privind politicile publice – pe parcursul desfășurării proiectului şi după finalizarea acestuia – discuţiilor continue despre viitorul Programului de Educaţie şi Training al UE şi următoarea etapă a

  Procesului Bologna.

  Urmând cercetării iniţiale şi sondajului întreprinse de organizaţiile membre ale EI şi ESU (respectiv federații ale personalului din sistemul de învăţământ superior şi federații naţionale ale studenţilor), publicate în luna mai 2010, acest toolkit este una dintre ultimele iniţiative care marchează faza finală a proiectului, reprezentând un rezultat-

  cheie al proiectului. Toolkitul este urmarea unei vaste cercetări şi a unor serii de evenimente atât la nivel

  european cât şi la nivel naţional, combinate cu sesiuni de instruire pe teme ce tratează subiectele abordate.

  Acest toolkit este proiectat pentru o implementare eficientă şi practică a conceptului ICS de către personalul didactic,

  studenţi şi lideri de la nivel instituţional. Acesta urmăreşte să arate cât de practic şi uşor de implementat este ICS, dar

  şi cât de avantajos este pentru cei care învaţă.

  ICS este practic şi uşor de implementat, dar şi foarte avantajos pentru studenți.

  I.2 CONCEPTUL ICS

  ICS a fost atribuit lui Hayward încă din anul 1905 şi lucrărilor lui Dewey în anul 1956. Carl Rogers a fost apoi

  asociat cu extinderea acestei abordări într-o teorie a educaţiei în anii 1980 şi această abordare a învăţării a fost, de

  asemenea, asociată cu munca lui Piaget (învăţare evolutivă) şi cea a lui Malcolm Knowles (învăţarea îndreptată

  către sine). O parte din literatura ICS poate fi rezumată în următoarele elemente (cf. Lea et al, 2003):

  - Bazarea pe învăţarea activă mai degrabă decât pe învăţarea pasivă; - Un accent pe învăţare profundă şi înţelegere; - Responsabilitate personală şi profesională crescută din partea studentului; - Un simţ crescut al autonomiei al celui ce învaţă; - O interdependenţă între profesor şi student; - Respect reciproc în relaţia student-profesor; - O abordare reflexivă asupra procesului de predare-învăţare atât din partea studentului cât și din partea

  profesorului.

  ICS este bazat pe constructivism ca o teorie a învăţării ce este clădită pe ideea că cei care învaţă trebuie să îşi

  construiască şi reconstruiască propriile cunoştinţe pentru a învăţa în mod eficient, procesul de învăţare fiind cel

  mai productiv atunci când, fiind parte a unei activităţi, cel care învaţă trăiește experiența construirii unui produs semnificativ. ICS este, de asemenea, adicent conceptului de învăţare transformațională ce presupune un proces de schimbare calitativă în cel care învaţă printr-un proces continuu de transformare în care se pune accentul pe

  dezvoltarea şi întărirea abilităţilor celui care învaţă, dezvoltându-i spiritul critic.

 • Student centered leaning TIME FOR A PARADIGM CHANGE

  5

  I.3 PRINCIPII CARE STAU LA BAZA ICS

  Pe baza unei examinări a teoriei din spatele ICS şi în urma unor discuţii intensive cu profesori şi studenţi despre

  ce consideră ei că reprezintă ICS desfăşurate la conferinţa de lansare a Proiectului T4SCL - Timpul pentru un nou

  model în educaţ