strukovna Škola vice vlatkoviĆa - ss ss- .nekonvencionalni postupci obrade 53 logika 54 rashladna

Download STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA - ss ss- .nekonvencionalni postupci obrade 53 logika 54 rashladna

Post on 29-Aug-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  KOLSKI KURIKULUM SREDNJA KOLA METKOVI

  Ovaj dokument saima sve kolske i izvankolske

  aktivnosti koje strukovna kola namjerava provesti

  tijekom kolske godine 2017/2018 te donosi

  kalendar tih aktivnosti.

 • 2

  UVOD 6

  PODATCI O KOLI 7

  SADRAJ RADA KOLE 9

  POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA 11

  ORGANIZACIJA NASTAVE 12

  RASPORED TEORIJSKE I PRAKTINE NASTAVE

  13

  PRAENJE UENIKA NA PRAKTINOJ NASTAVI 15

  PROJEKTI

  TEKSTILCI- KREATIVCI 17

  DANI JEGULJE U NERETVI 18

  DANI KRUHA 19

  ODGOJ ZA HUMANITARNE VRIJEDNOSTI 20

  ANTINIM STAZAMA 21

  PROJEKT ZA SPEC.BOLNICU GORNJA BISTRA 22

  SLATKI BOI U NERETVI 23

  PROJEKT AKTIVA HRV.JEZIKA 25

  TERENSKA NASTAVA HRV.JEZIKA-KAZALITE 27

  UKRAAVANJE KOLSKOG PROSTORA 28

  TZK-QUADRILLA 29

  TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA ENG.JEZIKA 29

  JASTUIEM DO BAJKE 31

  UPANIJSKA RAZGLEDNICA:OKOM NERETVE 31

  PROJEKT ERASMUS WATER UNITES US 33

  PROJEKT MINISTARSTVA KULTURE 34

  MARIJINI OBROCI 34

  HUM. AKCIJA: ODRICANJA U DOAU I KORIZMI 35

  NERETVA NA WIKIPEDIJI 36

  IZBORNA NASTAVA

  OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 38

  MODA 39

  KOSTIMOGRAFIJA 40

  LATINSKI JEZIK 40

  OBITELJSKI POSAO 41

  OSNOVE TURIZMA 42

  UPRAVLJANJE PRODAJOM 43

  PREZENTACIJSKE VJETINE 44

  ODNOSI S KUPCIMA

  45

  ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEA 45

 • 3

  VODOGRADNJE 46

  PROMETNICE 48

  LJUDSKA PRAVA-2. razred 49

  NJEMAKI JEZIK 49

  RASKLOPNA POSTROJENJA 50

  LJUDSKA PRAVA-3. razred 51

  GLODANJE CAM/CAD TEHNOLOGIJOM 52

  NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE 53

  LOGIKA 54

  RASHLADNA I TERMIKA TEHNIKA 55

  DODATNA,DOPUNSKA I FAKULTATIVNA NASTAVA

  HRVATSKI JEZIK- dodatna 56

  ENGLESKI JEZIK - dodatna 57

  MATEMATIKA-dodatna 60

  MATEMATIKA-dopunska 61

  HRVATSKI- dopunska 61

  ENGLESKI JEZIK- dopunska 62

  TZK-fakultativna 63

  RAUNALSTVO fakultativna 64

  IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  SCENSKA SKUPINA 66

  VIJEE UENIKA 67

  PROGRAM PREV.MJERA PROTIV OVISNOSTI 68

  PROGRAM PREV.MJERA PROTIV NASILJA 69

  PROGRAM PREV. MJERA PROTIV SPOLNIH BOLESTI 70

  PREV.PROGRAM-ODGOJNI STILOVI I NEPOELJNA PONAANJA MLADIH 71

  DRAMSKA GRUPA BEZDAN 72

  DRAMSKA GRUPA KAMELEON 73

  OBILJEAVANJE DANA ZATITE MOVARNIH STANITA 75

  VEER MATEMATIKE 76

  DAN BROJA PI 77

  DANI OTVORENIH VRATA 78

  DANI OTVORENIH VRATA- Ugostiteljstvo i turizam 78

  ISPITNI KOORDINATOR 79

  KOLSKA NATJECANJA

  VOZA MOT. VOZILA 81

  HRVATSKI JEZIK 82

  GRAND GOURMET 83

 • 4

  GASTRO 2018. barske mjeavine 84

  GASTRO 2018. - regionalno 85

  GASTRO 2018. - dravno 86

  BISER MORA 86

  TZK 87

  DIZAJNIRANJE RAUNALOM -AUTOCAD 88

  NOSIVE KONSTRUKCIJE 89

  CRTANJE U CAD PROGRAMIMA 90

  GEOGRAFIJA 91

  ENGLESKI JEZIK 92

  MATEMATIKA 93

  KOLKAN BEZ GRANICA 94

  SUDOKU 94

  POVIJEST 95

  VJERONAUNA OLIMPIJADA 96

  FORCA 2018. 97

  STRUNI IZLETI I EKSKURZIJE

  STRUNI POSJETI PROMETNOG SMJERA 98

  AKTIV STROJARSTVA 99

  AKTIV GRAEVINE 100

  AKTIV MATEMATIKE 101

  POSJER KAZALINIM PREDSTAVAMA 102

  AKTIV TEKSTILA 103

  AKTIV HRVATSKOG JEZIKA 104

  POSJET PARKU PRIRODE BIOKOVO 105

  POSJET ARBORETUMU TRSTENO, LOKRUMU I AKVARIJU 106

  AKTIV EKONOMIJE I TRGOVINE 108

  SAJAM OKOLADE U MOSTARU 109

  SUSRET MATRANATA IZ VJERONAUKA 110

  POSJET VALAMARU 111

  SAJAM GAST 112

  SMOTRA UGOSTITELJSKIH KOLA 112

  JUNIOR BARMEN CUP 113

  POSJET- KRKA, SINJ I IMOTSKI 114

  POSKET ADVENTU U ZAGREBU 115

  POSJET SABORU SIMULIRANA SJEDNICA 116

  TERENSKA NASTAVA- GEOGRAFIJA 117

  POSJET PAKLENICI, SOLANI NIN I ZADRU 118

  POSJETI POMONIH KUHARA 119

 • 5

  EKSKURZIJE 120

  GODINJI VREMENIK 122

  VREMENIK ZAVRNIH ISPITA-OBRANA ZAVRNOG RADA 123

  RASPORED INFORMACIJA 1. i 2. razredi 124

  RASPORED INFORMACIJA 3. i 4. razredi 125

 • 6

  1. UVOD

  Temeljni dokument za izradu kolskog kurikuluma je Nacionalni kurikulum koji

  propisuje:

  Odgoj i obrazovanje u koli ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i kolskog kurikuluma.

  Nacionalni kurikulum utvruje vrijednosti, naela, opeobrazovne ciljeve i ciljeve pouavanja, koncepciju uenja i pouavanja, pristupe

  pouavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim podrujima i predmetima

  definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te

  vrednovanje i ocjenjivanje.

  Nacionalni kurikulum donosi ministar.

  Pod pojmom kolskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadraje, procese i aktivnosti

  koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaa odgoja i obrazovanja kako bismo

  promovirali intelektualni, osobni, drutveni i tjelesni razvoj uenika. On obuhvaa, osim

  slubenih programa nastave, i druge programe koje kola provodi, pokazuje brojne

  aktivnosti uenika i nastavnika, pokazuje po emu je kola prepoznatljiva.

  kolski kurikulum temelji se na uenikoj razini znanja, interesa i sposobnosti, na

  raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba uenika, roditelja i lokalne

  zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja uenikove osobnosti u svijetu

  koji se stalno mijenja.

  kolskim kurikulumom se utvruju:

  aktivnost, program i/ili projekt

  ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

  namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

  nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

  nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

  vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

  detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

  nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja.

  Planiranim aktivnostima, programima i projektima teimo kvalitetnim rezultatima

  ostvariti ciljeve usmjerene na uenika i njegov razvoj, strunu samostalnost i odgovornost

  uitelja, samostalnost i razvoj kole, te uz potporu ue i ire drutvene zajednice

  doprinijeti izgradnji uinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI IZRADE I DONOENJA KOLSKOG KURIKULUMA

  kolski kurikulum donosi kolski odbor do 30. rujna tekue kolske godine na prijedlog

  Nastavnikog vijea a za organizaciju i pripremu zaduen je ravnatelj.

  JAVNOST RADA

  kolski kurikulum bit e objavljen na mrenim stranicama kole i bit e dostupan

  uenicima, roditeljima i svima zainteresiranima za ivot i rad kole.

 • 7

  2. PODATCI O KOLI

  SREDNJA KOLA METKOVI

  METKOVI, Kralja Zvonimira 12

  TELEFON:

  centrala: 020/ 681-088

  e-mail: ss-metkovic@du.t-com.hr

  FAX: 020/681-712

  IFRA: 19-049-501

  RAVNATELJ: Marijo Obradovi, prof.

  TAJNICA: Vera Miji, dip.prav.

  PEDAGOGINJA: Violeta Oruli, prof.

  SOCIJALNA PEDAGOGINJA: Ana Vidovi, prof.

  RAUNOVODSTVO: Tonkica Puli, dipl.oecc.

  KNJINIARI: Ivana Ujdur, prof.

  Ivan Volarevi, prof.

 • 8

  OSNIVA: DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA

  REGISTRACIJA: Srednja kola Metkovi iz Metkovia upisana je u sudski registar

  kod Trgovakog suda u Splitu pod brojem TL-97/202. od 18 lipnja 1997.g.

  kola je dobila Rjeenje za poetak rada i izvoenje programa za stjecanje srednje

  strune spreme:

  1.Klasa: 602-03/94-01-272, Urbroj: 380-02-2/5-94-01 od 19.7.1994.g.

  2.Klasa: 602-07/93-01-186, Urbroj: 532-02-2/2-94-01 od 27.1.1994.g.

  3.Klasa: 602-03/97-01/676, Urbroj: 532-02-2/4-97-01 od 9.6.1997.g.

  4.Klasa: 602-03/08-05/00033, Urbroj: 532-02-2/9-96-01 od 18.11.1996.g

  5.Klasa: 602-03/00-01/58, Urbroj: 532-02-02/6-00-01 od 3.4.2000.g.

  6.Klasa: 602-03/05-05-0027, Urbroj: 366-05-2 od 5.4.2005.g.

  7.Klasa: 602-03/07-05/00013, Urbroj:533-09-07-0005 od 5.4.2007.g.

  8.Klasa: 602-07/95-072299, Urbroj: 533-09-08-0007 od 18.4.2008.g.

 • 9

  3. SADRAJ RADA KOLE

  Ove kolske godine izvoditi emo nastavu u devet podruja rada i 15 razliitih zanimanja,

  od ega su 6 etverogodinjih i 9 trogodinji.

  Industrijska Obrtnika Tehnika

  Podruje rada

  I

  II

  III

  I

  II

  III

  I

  II

  III

  IV

  1. Prodava

  0,5

  0,5

  2. Vodoinstalater 0,5

  3. Automehaniar 0,3 0,5 0,3

  4. Rauna.teh.za strojarstvo

  1

  1

  5. Ekonomist 1 1 1 2

  6. Voza motornog vozila

  1 1 1

  7. Graevinski tehniar 1

  1

  8. Elektrotehniar 1 1

  9. Elektromehaniar 0,3 0,5 0,3

  10. Poljoprivredni

  tehniar

  11. Odjevni tehniar 1

  12. Elektroinstalater

  13. Pomoni kuhar i

  slastiar

  1 1 1

  14. Bravar/ins. gr. i

  klimatizacije

  0,3

  15. Upravni referent 1 1 1

  16. Konobar 1 0,5 0,5

  17. Kuhar 1 1 1

  UKUPNO 1,0 1,5 1,5 4,1 3,5 3,4 4 3 5 3

  UKUPNO ODJELA: 37

 • 10

  Iz gornje tablice je razvidno da se struktura razreda u kolskoj 2017/18 godini sastoji od 15 razrednih odjeljenja u etverogodinjim programima, 4 u trogodinjim industrij

Recommended

View more >