STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVACss-strukovna- ?· MATEMATIKA 1 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i . tehničkih škola. Branimir Dakić, Neven Elezović. udžbenik sa zbirkom zadataka ...

Download STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVACss-strukovna- ?· MATEMATIKA 1 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i . tehničkih škola. Branimir Dakić, Neven Elezović. udžbenik sa zbirkom zadataka ...

Post on 02-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

STRUKOVNA KOLA UREVAC Kat. Br. Naziv udbenika Autor(i) Vrsta izdanja Nakladnik Napomena Tehniar za mehatroniku - 1. razred srednje kole ENGLESKI JEZIK * 4926 CHOICES INTERMEDIATE : udbenik engleskog jezika prvi strani jezik; 1. i 2. razred etverogodinjih strukovnih kola. Michael Harris, Anna Sikorzynska udbenik LJEVAK Prvi strani jezik 4927 CHOICES INTERMEDIATE : radna biljenica engleskog jezika, prvi strani jezik; 1. i 2. razred etverogodinjih strukovnih kola Rod Fricker radna biljenica LJEVAK Prvi strani jezik 4979 NEW HEADWAY FOURTH EDITION ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udbenik engleskog jezika za 1. razred 4-godinjih strukovnih kola, drugi strani jezik Liz Soars, John Soars udbenik OXFORD Fakultativna nastava 4980 NEW HEADWAY FOURTH EDITION ELEMENTARY WORKBOOK : radna biljenica za engleski jezik, 1. razred 4-godinjih strukovnih kola, drugi strani jezik Liz Soars, John Soars radna biljenica OXFORD Fakultativna nastava NJEMAKI JEZIK * 4803 DIREKT NEU 1 : udbenik i radna biljenica u jednom svesku za 1. razred gimnazija i strukovnih kola, za poetno (1. godina uenja) kao i za napredno uenje (6. godina uenja) sa audio CD-om Giorgio Motta, Beata wikowska, Olga Vomkov, Tom ern; suradnica u preradi: Blaenka Abramovi udbenik i radna biljenica s CDom KLETT Prvi strani jezik 2791 DEUTSCH.COM 1 : radna biljenica njemakog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezik Carmen Cristache, Birgit Kirchner, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente radna biljenica s CDom ALGORITAM Fakultativna nastava 2792 DEUTSCH.COM 1 : udbenik njemakog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 2. strani jezik Anta Kursia, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Erna Szakaly, Sara Vicente udbenik ALGORITAM Fakultativna nastava GEOGRAFIJA 1671 OPA GEOGRAFIJA : udbenik za 1. razred srednjih strukovnih kola Ines Kozina, Mate Matas udbenik K ETIKA ** 1700 ETIKA 1 : udbenik za 1. razred gimnazije i srednje kole iril oh, Marija Lamot, Ksenija Matu udbenik K VJERONAUK ** 1708 TRAITELJI SMISLA : udbenik vjeronauka za 1. razred srednjih kola Viktorija Gada, Nikola Milanovi, Rudi Palo, Mirjana Vuica, Duan Vuleti udbenik SALESIANA HRVATSKI JEZIK - ZA ETVEROGODINJE STRUKOVNE KOLE - KNJIEVNOST 1391 KNJIEVNOST 1 : itanka za 1. razred etverogodinjih strukovnih kola Snjeana Zrinjan udbenik ALFA MATEMATIKA - ZA ETVEROGODINJE PROGRAME 4760 MATEMATIKA 1 - 1. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehnikih kola Branimir Daki, Neven Elezovi udbenik sa zbirkom zadataka ELEMENT Novo 4761 MATEMATIKA 1 - 2. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehnikih kola Branimir Daki, Neven Elezovi udbenik sa zbirkom zadataka ELEMENT Novo INFORMATIKA - RAUNALSTVO 5309 E-U INFO STRUK : elektroniki udbenik informatike/raunalstva za dvogodinje, trogodinje i etverogodinje strukovne kole Toma Gvozdanovi, Zoran Ikica, Igor Kos, Kreimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milija, Nenad Milija, Gordana Sekuli-tivevi, Vladimir tivevi, Ljiljana Zvonarek udbenik PROMIL Novo FIZIKA - DVOGODINJI I TROGODINJI STRUKOVNI PROGRAM 4438 FIZIKA 1 : udbenik za prvi razred srednjih kola s dvogodinjim programom fizike Jakov Labor udbenik ALFA Novo 4439 FIZIKA 1 : zbirka zadataka za prvi razred srednjih kola s dvogodinjim programom Jakov Labor zbirka zadataka ALFA Novo POVIJEST - ZA ETVEROGODINJE STRUKOVNE KOLE 1690 HRVATSKA I SVIJET : od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. godine : udbenik iz povijesti za 1. razred srednjih strukovnih kola Vesna uri, Ivan Pekli udbenik PROFIL TEHNIKE KOLE PODRUJE ELEKTROTEHNIKE 2194 RADIONIKE VJEBE : dnevnik rada s praktinim i teoretskim uputama za 1. razred srednjih elektrotehnikih kola Kristina Kekelj radna biljenica NEODIDACTA 1189 OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : udbenik za 1. razred elektrotehnikih kola Armin Pavi udbenik ELEMENT 1188 OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : zadaci za vjebu Ivan Felja, Armin Pavi zbirka zadataka ELEMENT TEHNIKE KOLE - PODRUJE STROJARSTVA 2215 TEHNIKA MEHANIKA ZA MEHATRONIARE 1 : radna biljenica za 1. razred etverogodinjih strukovnih tehnikih kola Branko Makovi, Branko Pasanovi, Vicko utalo radna biljenica NEODIDACTA 2216 TEHNIKA MEHANIKA ZA MEHATRONIARE 1 : udbenik s multimedijskim sadrajem za 1. razred etverogodinjih strukovnih tehnikih kola Branko Makovi, Branko Pasanovi, Vicko utalo udbenik s multimedijski m sadrajem NEODIDACTA 1250 TEHNIKO CRTANJE : udbenik za srednje kole Milan unar udbenik POUZ *Napomena 1 : FAKULTATIVNA NASTAVA za uenike koji u osnovnoj koli nisu uili engleski jezik, odnosno njemaki jezik, a htjeli bi ga uiti u srednjoj koli POETNO UENJE - NE KUPOVATI UDBENIK PRIJE DOGOVORA S PROFESOROM. **Napomena 2: Uenici nabavljaju udbenik ili iz Etike ili iz vjeronauka, ovisno o svom izboru.

Recommended

View more >