strategije rasta malog obrta lokalnog značaja

Download Strategije rasta malog obrta lokalnog značaja

Post on 01-Feb-2017

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PREDGOVOR

  Vrijeme u kojem ivimo i koje nadolazi vrijeme je promjena. Dogaaju se u svim podrujima

  ljudskog djelovanja i ivljenja, a sve su one posljedica ponajvie ekonomske naravi.

  Poduzetnci su upravo skupina ljudi ije je podruje djelovanja vezano za neizvjesnost, rizik i

  odgovornost za poslovne i razvojne podhvate.

  Moderan i uspjean poduzetnik obdaren je kreativnou i inovativnou. Nezadovoljan

  osrednjou, ispunjen je eljom za promjenom i uspjehom. Sposoban je uiniti poduzee

  poduzetnim, fleksibilnim ovisno o promjenama u okruenju, te trino usmjerenim u kojem su

  u sreditu kupci i dobavljai.

  Poduzetnik mora znati odabrati suradnike, zaduiti ih odgovarajuim poslovima, znati

  komunicirati i suraivati s ljudima, sluati i razmatrati njihove stavove i miljenja, motivirati

  ih za rad, primjereno nagraivati i osiguravati im stalno struno usavravanje.

  Sve ove odlike poduzetnika mogue je stei i nauiti kroz stvarne dogaaje jer teorija je

  jedno, a praksa drugo. U praksi je sve drugaije i svaka je greka skupa. Potrebno je imati

  potrebne vjetine i znanje koje e se oplemenjivati kroz informacije i business intelligence

  koncept u svrhu iskoritavanja poslovne prilike ili izbjegavanja krize.

 • Poslijediplomski studij Poduzetnitvo pomoglo mi je u stjecanju novih znanja, a osobito

  iskustava od njegovog poetka pa do samog kraja, zahvaljujui svim profesorima i

  predavaima, gostima i samim studentima.

  Osobito veliko hvala voditelju studija prof. Slavici Singer koja je ustrajala do kraja i uspjela

  okupiti ve etiri generacije buduih poduzetnika.

  Hvala Susan Harmeling na stalnoj podrci i savjetima u pisanju ovog rada.

  Zahvaljujem se gi. Mariji Pezi i svima koji su na bilo koji nain pomogli u pisanju ovog

  rada.

  Autor

 • 1.METODOLOKI PRISTUP

  Metoda sluaja kojom je proet ovaj rad, eli na temelju jedne prave poslovne situacije

  pokazati trenutne probleme i potekoe koje dolaze iz unutarnjeg, a osobito vanjskog

  okruenja.

  Metoda sluaja nova je tehnika i nain uenja buduih menadera i poduzetnika iji je cilj i

  interes sjediniti teoriju i praksu kroz simulaciju poslovnih dogaaja. Ova tehnika je iznimno

  vana u poduavanju buduih menadera i na Harvard Business School, a nain i pisanje ovog

  rada predavala je i pratila Susan S.Harmeling koja je vodei svjetski pisac sluajeva.

  Pisanje sluaja veliki je izazov, upravo zbog teine pisanja i oblikovanja samog rada u

  literarni oblik. Cilj pisanja sluaja je opisati stvarnu poslovnu situaciju koja e pobuditi

  panju itatelja i drati ga napetim do kraja i iz kojeg e se na kraju moi potaknuti rasprava

  buduih poduzetnika i menadera.

  Zavrni rad poslijediplomskog studija Poduzetnitvo ine tri dijela. U prvom dijelu opisan

  je konkretni sluaj pokretanja poslovnog poduhvata Frizerskog obrta za ene i mukarce

  Estetic iji je glavni protagonist ga.Marija Pezi.

  Na samom poetku dat je kratak povijesni pregled tj. pozadina sluaja, a u nastavku kratki

  osvrt na sadanje stanje u industriji tj. frizerstvu.

  Takoer je bilo vano opisati i samo pronalaenje lokacije, te opisati strukturu zaposlenih i

  njihov profil, postojee trite usluga i trite nabave te rei neto vie o marketingu.

  Sluaj opisuje i postojee klijente, te konkurenciju koja je najvea prijetnja u sadanjem

  poslovanju obrta, ali i u budunosti.

  U poglavlju koji opisuje financijsko stanje date su kalkulacije trokova pojedinih usluga, te

  prikaz ukupnih prihoda i trokova na godinjoj razini.

  Na kraju sluaja izneseni su specifini planovi za budue poslovanje, te zakljuak.

 • U prilogu sluaja, materijali su koji pomau razumijevanju sluaja, a sastoje se od intervjua sa

  poslodavcem, klijentom, kozmetikim salonom, ljudima koji su izravno i neizravno povezani

  sa strukom.

  Drugi dio rada ini analiza sluaja u kojem su identificirane interne snage i slabosti obrta kroz

  SWOT analizu, te analiza vanjskog okruenja uz pomo Porterovog modela konkurenstkih

  snaga kako bi se identificiralo vanjsko okruenje i definirale vanjske mogunosti i prijetnje

  koji su takoer dio SWOT analize.

  Imajui identificirane vanjske mogunosti i prijetnje kao i unutarnje snage i slabosti obrta,

  razmotreno je to to zapravo znai tj.napravljeno je generiranje SWOT analize.

  U nastavku analize uslijedila je analiza poslovne strategije sa definiranom misijom i ciljevima

  obrta te osvrtom o tome da li takva strategija moe osigurati obrtu nove mogunosti.

  U okviru poslovne strategije analizirane su pojedine usluge, iskoritenost poslovnog prostora,

  ljudi i opreme, efikasnost i kvaliteta.

  Nakon svih analiza generiran je i potencijal obrta kroz bazu upravljanja, resursa, kontrole,

  ideje i iskustva.

  Zadnji dio analize sluaja sadri preporuke bazirane na analizi sluaja i napisane su tako da

  odreuju budue djelovanje i akcije.

  Trei dio ine metodolki prilozi u kojima se nalaze originalni primjerci upitnika koji su

  popunjavali klijenti, a s ciljem izraavanja njihovih osobnih miljenja, preporuka i elja, te

  ostali prilozi koji obogauju doivljaj i interpretaciju ovog rada.

 • 2.SLUAJ POKRETANJE FRIZERSKOG OBRTA I POBOLJANJE

  POSLOVANJA U CILJU RASTA I RAZVOJA

  2.1.UVOD

  Tijekom prosinca 1995 godine, ga. Pezi ostvarila je svoj ivotni san. Zajedno sa svojom

  kerkom pokrenula je frizerski obrt za ene i mukarce Estetic u mjestu Nutar koje se

  nalazilo u istonom dijelu Hrvatske.

  Budui je Nutar tijekom domovinskog rata bio izloen velikim ratnim razaranjima pa skoro i

  do potpunog unitenja i okupacije, bilo je teko vratiti se u razrueni dom i osigurati normalne

  uvjete za nastavak ivota.

  Nakon to je uslijedilo vrijeme povratka i obnove, gospoa Pezi izgubila je svoga supruga

  koji je zbog teke bolesti preminuo od raka plua u vrlo kratkom roku. Bio je to veliki gubitak

  i ok za cijelu obitelj koja je morala nai snage i usprkos svemu krenuti dalje.

  Ga. Pezi je znala rei: Moram se boriti i raditi, za svoju djecu i budunost jer drugog

  izlaza nema.

  Jedina snaga je bila vrsta povezanost ostatka obitelji ali i znanje i iskustvo koje je ga.Pezi

  imala u frizerskoj struci budui je i prije rata imala frizerski salon u obiteljskoj kui i stekla

  veliki broj klijenta. Ga.Pezi je sanjala o malom frizerskom salonu u centru Nutra, a taj je

  san postao stvarnost u trenutku kada joj je sinila ideja o otvaranju poslovnog prostora u sklopu

  poslovne zgrade Zvijezda Vinkovci u mjestu Nutar.

  Njene rijei su bile: Ovo je prostor koji trebam i koji bi bio dovoljan za salon kakav sam

  oduvijek eljela.

  Zajedno sa svojom kerkom, ga.Pezi mala je ozbiljan plan kako pokrenuti poslovni

  poduhvat, a to je podrazumijevalo ugovaranje zakupa, upoznavanje konkurencije, dobavljaa,

  opremanje poslovnog prostora, analizirati trite, potencijalne i postojee klijente, procjeniti

  prihode i trokove, pronai dobrog djelatnika i ostalo.

  Sve ovo znailo je veliki angaman majke i keri ali i ostale prepreke koje je trebalo

  savladati.

 • 2.2.POZADINA SLUAJA

  Tvrtka je poela poslovati 1995 godine, registrirana kao Frizerski obrt za ene i mukarce u

  mjestu Nutar. Obrt je pokrenut zahvaljujui velikoj elji za dokazivanjem i istupanjem na

  tritu tj. u mjestu koje je pretrpjelo velika ratna razaranja i unitenja. Trebalo je krenuti iz

  poetka i osigurati radno mjesto i ivotnu egzistenciju.

  Glavni pokreta osnivanja ovog obrta bila je Marija Pezi i njena kerka, koja je zahvaljujui

  steenom iskustvu u obavljanju svog posla, samouvjereno i hrabro pokrenula poslovanje.

  Budui da je dvije godine prije, zbog teke bolesti, izgubila supruga, nije imala to izgubiti,

  trebalo je ivjeti i raditi za svoje dvoje djece.

  U svemu tome veliku podrku upravo je imala u svojoj djeci i to joj je bio dodatni motiv i

  snaga u pokretanju obrta.

  Nakon dugogodinjeg rada u obiteljskoj kui i steenog iskustva i povjerenja irokog kruga

  klijenata, pokuala je poveati poslovanje preseljenjem na atraktivnu lokaciju u sreditu

  naselja i ponuditi frizerske usluge enama i mukarcima.

  Vjerujem u sebe i u povjerenje svojih klijenata, te se nemam ega bojati. Oni su garancija

  moga uspjeha. , rijei su ge.Pezi.

  Obrt je pokrenut iskljuivo vlastitim sredstvima, a to znai da nije zahtjevao veliki angaman

  financijskih sredstava.

  Ulaganje se uglavnom odnosilo na minimalne zahvate u adaptaciji to je zahvaljujui dobrim

  pregovarakim sposobnostima i mreom poznanstava, financirano odgodom plaanja .

  Pronalaenje lokacije znailo je i dodatna ulaganja u adaptaciju i ureenje, ali i oslobaanje

  plaanja najma iznajmljenog prostora poduzeu Zvijezda d.d. Vinkovci, u narednih devet

  mjeseci. Poslovni prostor je veliine 11m2 i iznosio je 300 DEM(150 EUR) mjeseno.

  Oprema za poslovni prostor kupljena je od poznatih dobavljaa frizerske opreme uz odgodu

  plaanja, to je znailo dugotrajnu garanciju, ispravnost i pouzdanost u radu, ali i mogue

  servisiranje uz dodatne savjete za njeno koritenje.

 • Sitni inventar i repromaterijal nabavljeni su od trgovakih putnika i trgovina ovlatenih za

  prodaju frizer pribora.

  Tvrtka je u poetku imala jednog uposlenog djelatnika i vlasnika obrta. Danas obrt ima 2

  uposlena djelatnika, od kojih jedan djelatnik radi s punim radnim vremenom, a drugi s pola

  radnog vremena. Obzirom je potrebno zadovoljiti ukuse raznih klijenata, osoblje se redovito

Recommended

View more >