stappenplan voor patiëntenorganisaties

Download stappenplan voor patiëntenorganisaties

Post on 11-Jan-2017

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Meer weten over het project B-bewust in bedrijf? Kijk op www.borstkanker.nl/lerenvanimplementeren

  IN 10 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE

  Inspiratie en praktische tips voor opschaling van (online) ondersteuning in eigen regie voor patinten

  Dit stappenplan is bedoeld voor patintenorganisaties die bezig zijn met de ontwikkeling van (online) hulpmiddelen om patinten te ondersteunen in eigen regie. De tien stappen bieden een praktisch handvat voor de ontwikkeling en vooral ook voor de implementatie en opschaling ervan via zorgverleners.

  Het stappenplan komt voort uit het project B-bewust in bedrijf (2014-2016) waarbij Borstkankervereniging Nederland (BVN) hetgebruik van de tool B-bewust aanzienlijk vergrootte door zorgverleners te vragen B-bewust onder de aandacht van hun patinten te brengen. B-bewust werd gemplementeerd in de vaste werkwijze van zorgteams en de informatievoorziening richting patinten.

  BVN heeft het project uitgevoerd in het kader van het Actieplan eHealth. Dit actieplan is opgesteld door ZonMw om implementatie en opschaling van eHealth-innovaties in de dagelijkse gezondheidszorg te versnellen.

  KLIK HIER! ACTIEPLAN EHEALTH

  2 3 4 5 6 7 8 9 10

  http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/actieplan-ehealth/algemeen/http://www.borstkanker.nl/lerenvanimplementeren

 • BEZINT EER GE BEGINT

  Veel patintenorganisaties en andere partijen zijn bezig met de ontwikkeling van informatie en (online) instrumenten om patinten te ondersteunen in eigen regie. Om te voorkomen er niet onnodig genvesteerd wordt, is het raadzaam voor de ontwikkeling te onderzoeken wat er al is en hoe daar gebruik van gemaakt kan worden.

  Denk ook al voor de start van de ontwikkeling na over hoe het hulpmiddel onder de aandacht gebracht kan worden van de doelgroep(en) (zie ook stap 10). Dit heeft invloed op de aanpak, werkwijze en de inhoud van hetgeen er wordt ontwikkeld.

  Wil je het instrument via zorgverleners onder de aandacht brengen bij patinten? Zorg dan tijdens de ontwikkeling al voor samenwerking met deze intermediaire doelgroep. Onderzoek hun wensen, voorkeuren en de manier waarop zij in de praktijk omgaan met patinten en houd hier rekening mee. Zo zorg je ervoor dat zij het gaan zien als iets van henzelf wat de kans vergroot dat ze het onder de aandacht gaan brengen van hun patinten.

  1

  Bezint eer ge begint

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 • MAAK HET INSTRUMENT LAAGDREMPELIG EN FLEXIBEL

  Zowel zorgverleners als patinten zitten vaak vol. Denk aan werkdruk, emoties rondom ziekte en behandeling, moeten verwerken van veel informatie in korte tijd, etc. Het helpt als het instrument hierop inspeelt.

  Zorg dat het eenvoudig is in gebruik (toets dit bij je doelgroep) en zorgverleners en patinten ontlast en ontzorgt. Stel je ook open voor critici, hiermee kun je vaak je product significant verbeteren.

  2

  B-bewust wordt voortdurend doorontwikkeld: het bevat concrete vragen, de vormgeving is aantrekkelijk, het bevat veel verdiepingsinfo, het is gratis en ook voor niet-leden toegankelijk. De online checklistfunctionaliteit is eenvoudig van opzet en kan desgewenst ook anoniem gebruikt worden.

  http://www.b-bewust.nl/

 • BLIJF NIET HANGEN IN SCHRIJFWERK. GA AAN DE SLAG

  Implementeren en opschalen? Doen is de beste manier van denken! Projecten die worden opgezet om iets totaal nieuws in te voeren kenmerken zich door het feit dat nog niet alle ervaring voorhanden is. Het verloopt vaak niet volgens plan en werkomstandigheden veranderen regelmatig. Mislukkingen horen erbij en zijn leerzaam. Blijf daarom niet hangen in het uitdenken van hoe het zal moeten verlopen.

  Ga aan de slag, evalueer, reflecteer en stel gaandeweg bij waar dat nodig is. En vergeet daarbij niet; het moet leuk zijn om mee te doen. Alle acties leveren kennis op om van te leren.

  Presenteer de implementatie bijvoorbeeld als proefproject waar beide partijen van kunnen leren. Niets is fout, we leren van alles. Laat ziekenhuizen onderling van elkaar leren en ervaringen uitwisselen.

  3

  INSPIRATIE: Bekijk de video Doen is de bestemanier van denken.

  BVN liet zich bij de implementatie van B-bewust inspireren door de Doorbraakmethodiek (Schouten 2007). Er werd gewerkt in drie fases: 1. voorbereiding 2. implementatie in kleine groep ziekenhuizen 3. implementatie in grotere groep ziekenhuizen.

  Door het te presenteren als proefimplementatie, waar zorgverleners gedurende een afgebakende periode aan mee konden doen, werd het voor hen behapbaar en overzichtelijk. Bovendien zorgde dit voor ruimte om uit te proberen en gaandeweg in de praktijk te leren van elkaar.

  BOEKENTIP: Doorbreken met resultaten in de gezondheidszorg

  https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM

 • ZORG VOOR BREED DRAAGVLAK EN BEGIN KLEIN ZODRA HET KAN

  Het werken aan draagvlak vanaf het begin is van groot belang. Het in kaart brengen van en aansluiten bij bestaande (werk)processen, vaste contactmomenten met patinten n bij wat daarbij voor het ziekenhuis van belang is, helpt hierbij. Iets nieuws invoegen in iets dat al bestaat wordt vaak als laagdrempeliger ervaren dan het implementeren van iets heel nieuws.

  Het advies is om niet te wachten voordat draagvlak is gecreerd, maar te starten met

  de voorlopers (INNOVATORS, ZIE FIGUUR DIFFUSION OF INNOVATIONS OP DE VOLGENDE PAGINA) zodra het kan. De voorlopers zijn namelijk nodig om een volgende groep te interesseren om het instrument te gaan gebruiken en mensen beter voor te bereiden op het gesprek.

  Wachten op volledig draagvlak kan veel vertraging opleveren! Blijf wel alle betrokkenen informeren en inspireren en laat ze meedoen zodra ze willen.

  4

  Duidelijke boodschap

  (ZIE STAP 6)

  Kracht van

  herhaling

  Wees creatief

  1. 2. 3.

  Houd het laag-drempelig

  4.Maak

  het leuk

  5.

  Betrokkenheid crerendoe je door:

  Maak gebruik van het Innovatiemodel van Rogers. Klik hier voor meer info.

 • Het innovatie- en adoptiemodel van Rogers (1962) wordt in de marketing toegepast bij de introductie van nieuwe producten in de markt. Met het innovatiemodel kan worden nagegaan onder welke categorie de koper valt of zal gaan vallen. Hierdoor kan er worden gekeken wie de eerste kopers zullen zijn en wat voor kopers het zijn. De eerste kopers van het product dienen als voorbeeldmodel voor de volgende kopers. Door de tips die je krijgt van de eerste kopers,

  wordt de kans op een succesvolle koop bij de volgende groepen vergroot. Maak gebruik van dit model bij het opstellen van een implementatiestrategie. Begin je met n koper uit de categorie early adaptors of start je met een grotere groep waarin uit alle categorien kopers vertegenwoordigd zijn? Kies een aanpak die het beste past bij de eigen organisatie en beschikbare capaciteit, want elke groep vraagt andere ondersteuning en benadering.

  Diffusion of Innovations, E.M. Rogers (1962)

  innovators early adapters early majority la

  te majority laggards2,5% 13,5% 34%

  34% 16%

  TERUG

  NA

  AR STA

  P

  Innovatie- en adoptiemodel van Rogers

 • LEG HET INITIATIEF ZO VEEL MOGELIJK BIJ DE ZORGVERLENERS ZELF EN ONDERSTEUN HEN IN WAT NODIG IS

  Probeer het eigen initiatief en regelvermogen van het team in het ziekenhuis vanaf het begin te versterken. De verandering zal dan minder worden ervaren als iets dat is opgelegd en meer vanuit intrinsieke motivatie in gang worden gezet. De implementatie zal daardoor beter beklijven. Probeer een actieve kartrekker te krijgen en spoor voorlopers onder de medisch specialisten op. Laat het team nadenken over wat ze willen aanpakken: wat past binnen hun ambities? Sluit daarbij aan en probeer de actiegerichtheid te stimuleren. Dingen uitproberen. Oefenen. Kleine stappen zetten. Faciliteer: zorg dat je contactpersonen gemak van je hebben.

  5

  Zelf was ik meteen enthousiast om met de implementatie aan de slag te gaan, evenals n van onze chirurgen. Mijn contactpersoon bij BVN reikte me goede informatie en onderbouwing aan waarmee ik een groot deel van het team mee kreeg. Toch was het fijn dat zij ook een keer fysiek aanwezig was tijdens een teamoverleg zodat mijn collegas al hun vragen konden stellen en een gezicht zagen achter het project. Daarna zijn we zelf aan de slag gegaan met het bedenken van een werkwijze waar iedereen achter stond.

  Ellie Vorsterveld

  mammacareverpleegkundige (v

  akinhoudelijk senior)

 • Benieuwd naar de WHY achter B-bewust? Lees het eindverslag van het project of bekijk presentaties in de toolkit op www.borstkanker.nl/lerenvanimplementeren

  ALS HET WAAROM ERTOE DOET ZIT JE GOED

  Zorg dat de bedoeling (het waarom) achter het instrument en de implementatie helder is en verlies deze nooit uit het oog. Bezin erop, wees kritisch, stel bij als dat nodig is en zorg vooral dat deze WHY kort, krachtig en kraakhelder staat als een huis. Uiteindelijk gaat het om het realiseren van deze bedoeling en je kunt de plank volledig mis slaan als je teveel nadruk legt op het instrument zelf en je blind staart

  op een zo groot mogelijk gebruik ervan. Start bijvoorbeeld met een enthousiaste kick-off in het team waarbij de WHY centraal staat. Als je elkaar vindt in de WHY is de kans op succesvolle samenwerking het grootst. Zorg er, als je mensen mee wilt krijgen, wel voor dat je een concrete vraag paraat hebt (gekoppeld aan de WHY) waaruit blijkt wat er verwacht wordt en denk mee in hoe dit gerealiseerd kan worden.

  6

  Simon Sinek (Sinek 2012) ontdekte dat achter succesvolle mensen, organisaties en merken dezelfde manier van denken, handelen

  en communiceren ten grondslag ligt, die tegenovergesteld is van hoe de meerderheid denkt, handel