stappenplan vac 2011-2012

Download Stappenplan VAC 2011-2012

Post on 15-Jun-2015

326 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Leren zoeken, beoordelen en verwerken vaninformatie12/9/2011

2. Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Toets informatieproblemen oplossen (20 minuten) Uitleg bibliotheekwebsite Uitleg E-bronnendatabank en databanken Opdrachten maken12/9/2011 3. Zoeken naar informatie op internet lijkt eenvoudig. Google Wikipedia 12/9/2011 4. 12/9/2011 5. Voor wetenschappelijke informatie. 12/9/2011 6. 1.Google.com of Google.nl2.Geavanceerd zoeken (Advanced Search)3.Aanhalingstekens (voorbeeld: Barack Obama )4.Synoniemen zoeken (~ tilde) (voorbeeld: ~tsunami geeft ooktreffers met vloedgolf, tidal wave, aardbeving in zee etc.)5.Ctrl f (standaard zoekfunctie van de browser)6.Sorteren op datum (voorbeeld: date:3 Het betreft dan alleensites die de laatste drie maanden zijn vernieuwd.)7.Uitsluiten (voorbeeld: Oliemaatschappijen Shell, alle trefferswaarin Shell voorkomt worden dan niet getoond.)8.Define (voorbeeld: define:Opec)9.Site doorzoeken (site:www.naamvandesite.com)10. Documenttype zoeken (In het geavanceerd zoeken kun jedaarvoor het bestandformaat selecteren in een lijst.) 12/9/2011 7. Stel taakeisen vast1 Verduidelijk de Orinteer op het onderwerp opdrachtBaken onderwerp afStel vragen op Wat is het onderwerp van de zoekvraag Wat is het hoofdonderwerp Wat zijn eventuele deelonderwerpen 12/9/2011 8. Bepaal de zoekstrategie2 ZoekVoer de strategie uit informatieEvalueer zoekresultaten Neem er de tijd voor. Maak een mindmap of woordspin. Gebruik encyclopedien, woordenboekene.d.Bijv: Van Dale online.12/9/2011 9. 12/9/2011 10. Denk aan: Vertaalde termen Synoniemen Verschillende schrijfwijzen Enkelvoud en meervoud (Gebruikelijke) afkortingen Bredere termen en nauwere termen Samengestelde zoektermen 12/9/2011 11. 12/9/2011 12. 12/9/2011 13. Zoektermen compleet, dan starten met zoeken.Maak gebruik van: phrase search (zoektermen tussen aanhalingstekens) booleaanse operatoren (AND, OR en NOT) minteken (-) wildcard (*) (trunceren) 12/9/2011 14. *informatie =bedrijfsinformatieoverheidsinformatieetcele*troni*a =elektronikaelectronicaelektronicaelectronika12/9/2011 15. Boleaanse Operatoren Appels(A) AND Peren(B) (en) Appels(A) OR Peren(B) (of) Appels(A) NOT Peren(B) (niet)12/9/2011 16. Verwijzende Bronnen Catalogi E-bronnendatabank Feitelijke Bronnen Adresboeken Telefoongidsen Full-tekst Bronnen Boeken / tijdschriften Databanken 12/9/2011 17. Beoordeel sites / informatie3Selecteer enverwerk informatie Bestudeer gekozen sites Bewaar relevante informatieBetrouwbaarheid. Vragen die je kunt stellen: Wie is de auteur? Wordt de informatie benvloed door een organisatie? Zijn er literatuurverwijzingen? Komt de informatie overeen met reeds gevondeninformatie? Hoe actueel is de informatie?12/9/2011 18. Niveau 12/9/2011 19. Orinteer op de opdrachtPresenteer Plan productontwikkeling4informatie Werk het product uit Reviseer het product pleeg geen plagiaat parafraseer citeer om de tekst te ondersteunen vermeld de gebruikte bronnen op correcte wijze(APA-norm) maak van het overzicht van gebruikte bronnen deliteratuurlijst (gebruik evt. EndNote)12/9/2011 20. Reguleer en Reguleer proces5 evalueer Evalueer proces en product Was mijn orintatie op het onderwerp voldoende? Waren mijn vragen voldoende gespecificeerd? Was mijn zoekstrategie adequaat? Was ik in staat goede zoektermen te formuleren? Vond ik betrouwbare en bruikbare sites en informatie? Heb ik voldoende aandacht besteed aan het beoordelenvan de informatie? Heb ik de gevonden informatie goed geordend? Heb ik de essentile informatie grondig bestudeerd?12/9/2011 21. Stel taakeisen vast 1Verduidelijk deOrinteer op het onderwerp De Stappen opdracht Baken onderwerp afStel vragen opBepaal de zoekstrategie Zoek2 Voer de strategie uitinformatieEvalueer de zoekresultatenScan sitesBeoordeel sites / informatie Selecteer en3verwerk info.Bestudeer gekozen sitesBewaar relevante informatieOrinteer op de opdrachtPresenteerPlan productontwikkeling 4informatieWerk het product uitReviseer het product Reguleer enReguleer proces5 evalueerEvalueer proces en productGebaseerd op: Brand-Gruwel, Wopereis, & Vermetten 2005 22. Informatieproblemen oplossen Toets in Blackboard 12/9/2011 23. Start je zoekactie op de website van Zuyd Bibliotheek Portal naar digitale bronnenhttp://bibliotheek.zuyd.nl12/9/2011