stappenplan promotie veenendaal

Download Stappenplan promotie veenendaal

Post on 28-Jan-2018

542 views

Category:

Marketing

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Stappenplan Promotie (citymarketing) Veenendaal Stichting Promotie Veenendaal versie 30 juni 2010 Opsteller: Roeland Tameling
 2. 2. OPSTARTEN EN DOELSTELLINGENOPSTARTEN EN DOELSTELLINGEN Communicatieplan maken en uitvoeren Communicatieplan maken en uitvoeren Inventarisatie bestaande visies Inventarisatie bestaande visies inwerkeninwerken Organisatie stichting invullen Organisatie stichting invullen ONDERZOEK MARKTONDERZOEK MARKT Identiteit en imagoIdentiteit en imagoAnalyse markt en beleidAnalyse markt en beleid STRATEGISCH MARKETINGPLANSTRATEGISCH MARKETINGPLAN Ambtenaren workshopAmbtenaren workshopPlan opstellenPlan opstellenBouwstenen verzamelenBouwstenen verzamelen OPERATIONEEL MARKETINGPLANOPERATIONEEL MARKETINGPLAN Start project- groepen Start project- groepen Plan opstellenPlan opstellenMeedenk sessiesMeedenk sessies MEERJARENPROGRAMMA UITVOERENMEERJARENPROGRAMMA UITVOEREN overige projectenoverige projectenpromotionele middelenpromotionele middelenCreatieve uitwerking merkconcept Creatieve uitwerking merkconcept Middelen verzamelen Middelen verzamelen Intentie overeen- komsten Intentie overeen- komsten EVALUATIEEVALUATIE Verandering imagoVerandering imagostudiereisstudiereisMonitoring gewenste effectenMonitoring gewenste effecten
 3. 3. 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren
 4. 4. Opstarten Overdracht Interviews & kennismaking Communicatieplan maken & uitvoeren Functionele organisatie Personele organisatie
 5. 5. Opstarten wij zijn opgericht met gemeenschapsgeld en willen daarom verantwoording afleggen. Daarnaast willen we u graag verleiden om mee te helpen aan de promotie van Veenendaal! (uitgangspunt voor mailings naar stakeholders) Inwerken Resultaat: Duidelijkheid over rollen en taken; Operationele organisatie klaar voor de start Inventarisatie bestaande visies Resultaat: Manager bouwt netwerk op; Kennis over wensen, doelen en inbreng mogelijke partners verzameld; Draagvlak voor aanpak SPV versterkt. Communicatieplan maken en uitvoeren Resultaat: Helder overzicht van uit te voeren communicatie activiteiten en bijbehorende planning. Bekendheid bij mensen in Veenendaal over start activiteiten manager SPV; Bekendheid bij stakeholders over (voortgang van) activiteiten SPV. Website gelanceerd; Eigen e-mailaccount(s) voor SPV organisatie. Organisatie stichting invullen Resultaat: Huishoudelijk reglement, rooster van aftreden e.d. vastgesteld door bestuur; Huisstijl ontwikkeld Aantal betrokken personen bij SPV uitgebreid; Besluit genomen over mogelijkheden voor partnerships met externe partijen.
 6. 6. 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren
 7. 7. Onderzoek markt Desk research marktgegevens beleid Identiteit Imago
 8. 8. Onderzoek markt Termen die steeds terugkeren als het gaat om wat Veenendalers bindt, zijn: aanpakken, de christelijke identiteit en groeien (Strategische Visie Veenendaal 2025) Analyse markt en beleid Resultaat: Overzichtelijke marktanalyse voor de verschillende doelgroepen als basis voor strategische keuzes; Concurrentie-analyse, waarmee positionering kan worden gekozen. Kennis van beleid gemeente Veenendaal verworven; Kennismaking met diverse beleidsmakers en benvloeders in de gemeente. Identiteit en imago Resultaat: Organisatie ontdekkingsreizen door Veenendaal: zichtbaarheid van en energie rond SPV ( funfactor), nieuwswaarde (persmoment) Organisatie workshop over identiteit Veenendaal: identiteit en DNA Veenendaal vastgesteld, nieuwswaarde (persmoment) Brede betrokkenheid van mensen en organisaties uit Veenendaal bij marketing(strategie) voor Veenendaal Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar imago van Veenendaal: inzicht in het imago van Veenendaal bij (externe) doelgroepen (positief-neutraal-negatief, associaties) VIP tour Veenendaal: persmoment, eerste externe ambassadeurs Veenendaal, eerste concrete samenwerking tussen meerdere bij de marketing van Veenendaal betrokken partijen.
 9. 9. 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren
 10. 10. Strategisch marketingplan
 11. 11. Strategisch marketingplan Doel promotie = Goed woon-, werk- en leefklimaat behouden, versterken en uitdragen. Dit is een vrij algemeen, veelomvattend doel. Daarom hebben we dit geconcretiseerd (Kaderstellende notitie promotie Gemeente Veenendaal 2006-2010) Bouwstenen verzamelen Resultaat Bijeenkomst expertpanel: toetsing van opgeleverde analyses, kritische (deskundige) blik van buitenaf Inzet expertpanel: verhoging status SPV, bijdrage aan kwaliteit (continue scherp houden) van SPV, nieuwswaarde (persmoment) Stakeholdersbijeenkomst: input voor strategisch marketingplan, bevestigen betrokkenheid stakeholders, nieuwswaarde (persmoment) Plan opstellen Resultaat Strategisch marketingplan Basis voor eventuele verdieping en verfijning in de toekomst Ambtenaren workshop Resultaat: Ambtenarenworkshop: medewerkers gemeente betrokken bij activiteiten SPV, input voor operationeel marketingplan
 12. 12. 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren
 13. 13. Operationeel marketingplan Doelstellingen Activiteiten Totalen (planning, begroting enz.) Organisatie Financiering
 14. 14. Operationeel marketingplan De marketingstrategie van de SPV is er namelijk op gericht om vanuit een gezamenlijke, efficinte en effectieve aanpak te kiezen voor de concrete inzet van marketingmiddelen. (Stappenplan Promotie Veenendaal) Meedenk sessies Resultaat 3 meedenksessies: input voor operationeel marketingplan, mensen en organisaties betrokken bij praktische uitwerking marketingstrategie, persmomenten Plan opstellen Resultaat Operationeel marketingplan Basis voor structurele uitvoering projecten en activiteiten Start projectgroepen Resultaat Projectgroepen opgezet Partijen betrokken bij (uitvoering van) concrete activiteiten van SPV Middelen verzamelen Resultaat Business club en/ of Comite van Aanbeveling opgericht Minstens vijf partners geworven die bijdragen leveren aan SPV activiteiten Intentie overeenkomsten Resultaat Intentieovereenkomsten ondertekend door minstens 10 partijen Netwerkbijeenkomst en persmoment
 15. 15. 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren
 16. 16. Meerjarenprogramma Creatief merkconcept? Marketingcommunicatie Overige marketingactiviteiten Hardware Software Orgware Willekeurige voorbeelden: Ontwikkelen Veenendaal magazine Ambassadeurs Op de foto in Veenendaal Logeren in Veenendaal Bezoekerscentrum Grebbelinie Mailing naar startende ondernemers Secretaressedag
 17. 17. Meerjarenprogramma En wellicht kan Veenendaal met een knipoog naar forensen zich profileren als bereikbaar voor verschillende vervoersmodaliteiten. Hierbij kan ook goed worden ingezet op specifieke niches met een hoge conversatiewaarde. Denk aan skeelers, autos op zonne-energie, Segways, Trikkes en Whikes. (Stappenplan Promotie Veenendaal) Creatieve uitwerking merkconcept Resultaat Logo/ slogan/ overige beelden en basiscommunicatie om in te zetten bij promotiecampagnes Promotionele middelen Resultaat Minstens 3 producties van concrete promotiemiddelen Concrete afspraken met samenwerkingspartners op projectbasis over inzet promotiemiddelen Overige projecten Resultaat Minstens 10 operationele acties opgezet en uitgevoerd Aan minstens 10 operationele acties van samenwerkingspartners bijgedragen Aan minstens 5 initiatieven van samenwerkingspartners inhoudelijk bijgedragen Minstens 3 overige gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven
 18. 18. 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren
 19. 19. Evalueren Bereikte resultaten/ prestaties Gewijzigd imago Ervaringen elders in het land
 20. 20. Evalueren Al eerder is gesignaleerd dat de gemeente Veenendaal nog weinig systematisch onderzoek doet. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt gezocht naar mogelijkheden om dit structureel van de grond te krijgen. Kaderstellende notitie promotie Gemeente Veenendaal 2006-2010) Monitoring gewenste effecten Resultaat Helder overzicht van behaalde resultaten en verbeterpunten Strategisch meerjarenplan op onderdelen bijgesteld, basis voor nieuw jaarplan Studiereis Resultaat Inspirerende studiereis voor (partners van) SPV Energie bij deelnemers om verder te gaan met promotie van Veenendaal Verandering imago Resultaat Helder overzicht van veranderingen in imago van Veenendaal Basis voor nieuw jaarplan en lobby-activiteiten SPV
 21. 21. OPSTARTEN EN DOELSTELLINGENOPSTARTEN EN DOELSTELLINGEN Communicatieplan maken en uitvoeren Communicatieplan maken en uitvoeren Inventarisatie bestaande visies Inventarisatie bestaande visies inwerkeninwerken Organisatie stichting invullen Organisatie stichting invullen ONDERZOEK MARKTONDERZOEK MARKT Identiteit en imagoIdentiteit en imagoAnalyse markt en beleidAnalyse markt en beleid STRATEGISCH MARKETINGPLANSTRATEGISCH MARKETINGPLAN Ambtenaren workshopAmbtenaren workshopPlan opstellenPlan opstellenBouwstenen verzamelenBouwstenen ver