st david's week events 2011

Download St David's Week events 2011

Post on 23-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Swansea is celebrating Wales' patron saint in style in 2011! Lots of events are taking place, from concerts to kid's activities, a food festival and traditional family twmpath (dance)

TRANSCRIPT

 • Visit 8www.myswansea.info tofollow us on Twitter, Facebook,Flickr and the blog.

  For full, up to date listings please visit:

  Ewch i 8www.fyabertawe.info neu gallwch ein dilyn ar Twitter,Facebook, Flickr a'r blog

  I gael y manylion llawn,diweddaraf, ewch i:

  If you require thisbrochure in a differentformat, please contactMarketing Services on01792 635478.

  All details correct at time ofgoing to print.

  Os hoffech gael y daflenhon mewn fformat arall,ffoniwch y GwasanaethauMarchnata ar 01792 635478.

  Mae'r holl fanylion yn gywir wrth fynd i'r wasg.

  For information on what to see and do in Swansea Bay, or if you arelooking for accommodation, then contact the friendly team at theTourist Information Centre on 01792 468321 or tourism@swansea.gov.uk, or visit the website at8visitswanseabay.com

  Visitor Information

  I gael gwybodaeth am beth i'w weld a'i wneud ym Mae Abertawe, neu os ydych yn chwilio am lety, cysylltwch r tm cyfeillgar yn yGanolfan Croeso ar 01792 468321,tourism@swansea.gov.uk neu ewch i'r wefan, 8dewchifaeabertawe.com

  Gwybodaeth i Ymwelwyr

  8www.saintdavidsday.com 8www.dyddgwyldewi.com

 • 26 February p6-7 Only Men Aloud and Morriston Orpheus Choirp12 Get Welsh Food and Drink Festivalp13 International Rugby on the BBC Big Screenp13 St Davids Family Fun Dayp14 Talking Shopp15 Celebrate St Davids Week at the Swans Game

  26 February - 6 March p14 Hunt The Dragonp10-11 Swansea Indoor Marketp31-35 Savour Swansea

  27 February p15 Song and Soupp18 Welsh Textile Workshopp18 St Davids Day Party

  27 February - 5 March p19 Get the Library Bug this St Davids Week28 February p20 Tracing your Welsh Roots1 March p8 Saint, Songs and Celebration

  p22 Clydach Travels through Timep23 Intergenerational Event

  1-4 March p21 Welsh Fun and Food2 March p24 Ryan a Ronnie - Film3 March p25 World Book Day

  p25 We Harp Wales 3-4 March p26 National Dance Company Wales4 March p9 Twmpath Jac Y Do

  p27 Talk with Artawe Swansea Arts Resourcep27 From Fountain to River

  Dylan Thomas and Pontarddulais5 March p28 Copper Day

  p28 Dragon Trainp29 A Childs Book Of Poems - All Through the Year p30 Copper Craft Workshop

  26 Chwefror t6-7 Only Men Aloud a Chr Orffews Treforyst12 Gyl Bwyd a Diod Cymreigiwcht13 Rygbi Rhyngwladol ar Sgrn Fawr y BBCt13 Diwrnod Hwyl Gyl Ddewi i Deuluoeddt14 Siop Siaradt15 Dathlu Gyl Ddewi yng ngm yr Elyrch

  26 Chwefror - 6 Mawrth t14 Hela'r Ddraigt10-11 Marchnad Dan Do Abertawet31-35 Blas ar Abertawe

  27 Chwefror t15 Cawl a Chn t18 Gweithdy Tecstilau Cymreigt18 Parti Dydd Gyl Ddewi

  27 Chwefror - 5 Mawrth t19 Darganfod y llyfrgell yn ystod Wythnos Gyl Ddewi28 Chwefror t20 Olrhain eich achau Cymreig1 Mawrth t8 Sant, Caneuon a Dathlu

  t22 Clydach yn Teithio i'r Gorffennolt23 Digwyddiad Rhwng y Cenedlaethau

  1-4 Mawrth t21 Bwyd a Hwyl Cymreig2 Mawrth t24 Ryan a Ronnie - ffilm3 Mawrth t25 Diwrnod y Llyfr

  t25 Calon Cymru3-4 Mawrth t26 Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru4 Mawrth t9 Twmpath Jac Y Do

  t27 Sgwrsio gydag Artawe - Adnodd Celf Abertawet27 O'r Ffynnon i'r Afon - Dylan Thomas

  a Phontarddulais5 Mawrth t28 Diwrnod Copr

  t28 Trn y Ddraig t29 A Childs Book Of Poems - All Through the Yeart30 Gweithdy Crefft Copr

  Calendar of Events Calendr Digwyddiadau

  2 3

  You could WIN 100 of City and County of Swansea vouchersfor entry to any event or venue, just by joining our FREE electronic mailing list. Receive special offers, exclusive competitions and latest event news.Just register your details at 8www.saintdavidsday.com/2011 today.

  2 3

  You could WIN 100

  Gallech ENNILL 100 o dalebau Dinas a Sir Abertawe syn rhoi mynediad i unrhyw ddigwyddiad neu leoliad, a hynny trwy ymuno n rhestr e-bost AM DDIM. Gallwch gael cynigion arbennig, cymryd rhan mewn cystadlaethau unigryw a chael y diweddaraf am ddigwyddiadau.Cofrestrwch eich manylion heddiw ar 8www.dyddgwyldewi.com/2011

  GallechENNILL100

 • Thats the only type of welcomeyoull get round here! Were veryproud of our reputation forfriendliness and theres nobetter time to celebrate thisdistinctively Welsh trait than StDavids Day! So join us for aweek long festival tocommemorate our patron Saintwith a range of events fromfamily fun to music and sport.And what better way to startthan with Only Men Aloud andMorriston Orpheus Choir. Wellall be singing in Welsh by theend of the evening!

  Our festival events listingfollows together with a sampleof Swansea; comforting forthose of us that live here toremind ourselves we live in sucha great place, and if yourevisiting, it might just tempt youto explore further and find outwhat all the fuss is about.

  And this is just one week in thecalendar. Swansea Bay hasanother 51 weeks with morethan enough to fill them.Walking, watersports, beachfun, bushcraft, surfing andsailing. If youre outdoorsy,

  weve got the right place and theright people. City break? Noproblem; shopping, nightlife,restaurants (weve only got thehighest in Wales!), and a yearround events programme, rightnext to the waterfront. To findout more go to8visitswanseabay.com orcontact our friendly team at theTourist Information Centre on01792 468321.

  syrffio a hwylio - os ydych ynhoffi'r awyr agored, gallwngynnig y lle iawn a'r bobl iawn.Seibiant yn y ddinas? Dimproblem: mae siopa, bywyd nos,bwytai (mae gennym y bwytyuchaf yng Nghymru!), a rhaglenddigwyddiadau trwy gydol yflwyddyn, yn union ger yglannau. I gael mwy owybodaeth, ewch i:8dewchifaeabertawe.com neuffoniwch ein tm cyfeillgar yn yGanolfan Croeso ar 01792468321.

  Dyna'r unig fath o groeso agewch yn yr ardal hon! Rydymyn falch iawn o'n henw da amfod yn gyfeillgar ac nid oesamser gwell i ddathlu'r nodweddGymreig arbennig nag ar DdyddGyl Ddewi! Felly ymunwch niam yl wythnos o hyd i ddathluein nawddsant gydagamrywiaeth o ddigwyddiadau, ohwyl i'r teulu i gerddoriaeth achwaraeon. A pha ffordd well oddechrau na chydag Only MenAloud a Chr Orffews Treforys.Bydd pob un ohonom yn canuyn Gymraeg erbyn diwedd ynoson!

  Mae rhestr o ddigwyddiadau'ryl yn dilyn ynghyd blas arAbertawe; i'r rhai ohonom sy'nbyw yma, mae'n ein hatgoffa einbod yn byw mewn lle arbennig,ac i'r rhai sy'n ymwelwyr, efallai ybydd yn eich temtio i archwilioymhellach a dod i wybod yrheswm dros yr holl dwrw.

  Ac un wythnos yn y calendr ynunig yw hon. Mae gan FaeAbertawe 51 o wythnosau eraillgyda mwy na digon i'w llenwi.Cerdded, chwaraeon dr, hwylar y traeth, crefft y goedwig,

  Grand Theatre1 March 2011

  Croeso Cynnes!Warm Welcome

  From Welsh fishing village

  to seaside resort, Mumbles

  is used to makeovers. But it

  hasnt forgotten its roots

  and neither has Catherine

  Zeta. From Swansea

  schoolgirl to Hollywood

  icon. She still makes time

  for Mumbles, she even has

  a home there. For fine

  dining overlooking the Bay

  or ice-cream to die for

  theres nowhere better to

  unwind.

  4 5

  O bentref pysgota Cymreig

  i gyrchfan glan mr, mae'r

  Mwmbwls wedi hen arfer

  newidiadau. Ond nid yw

  wedi anghofio ei wreiddiau

  ac nid yw Catherine Zeta

  chwaith. O ferch ysgol yn

  Abertawe i eicon

  Hollywood. Mae ganddi

  amser i'r Mwmbwls o hyd,

  ac mae ganddi gartref yno

  hefyd. Am fwyd amheuthun

  yn edrych dros y bae neu

  hufen i heb ei ail - does

  unlle gwell i ymlacio.

 • Brangwyn Hall 26 Chwefror, 7.30pm

  01792 637300 8www.ticketsource.co.uk/brangwynhall

  01792 637300 8www.ticketsource.co.uk/brangwynhall

  Tickets 20

  Opening St Davids Week with style aretwo Welsh music icons, Only Men Aloudand Swanseas own Morriston OrpheusChoir.

  The Nations Favourite Choir follow uptheir Christmas Day appearance on BBCOnes Strictly Come Dancing with thisappearance accompanying anotherWelsh musical legend, the MorristonOrpheus Choir. Dont miss this goldenopportunity of celebrating our nationalpride and love of music at the BrangwynHall this St Davids Week.

  Neuadd Brangwyn26 February, 7.30pm Tocynnau 20

  Yn agor Wythnos Gyl Ddewi mewn steily mae dau eicon y byd cerddorol yngNghymru, sef Only Men Aloud a ChrOrffews Treforys o Abertawe wrth gwrs.

  Dyma 'gr mwyaf poblogaidd y genedl'yn dilyn eu hymddangosiad ddyddNadolig ar Strictly Come Dancing BBCOne yng nghwmni un o gorauchwedlonol eraill Cymru, sef Cr OrffewsTreforys. Peidiwch cholli'r cyfle euraidhwn i ddathlu balchder ein cenedl a'nhoffter o gerddoriaeth yn NeuaddBrangwyn yn ystod Wythnos Gyl Ddewi eleni.

  St Davids Celebration featuring OnlyMen Aloud and Morriston Orpheus Choir

  Dathliad Gyl Ddewi gydag Only MenAloud a Chr Orffews Treforys

  Os yw cerddoriaeth yn y

  gwaed, mae'n rhaid ei bod

  yn ein hesgyrn hefyd. Mae

  mwy na 15 cr yn ardal

  Abertawe, felly does neb

  ymhell o gytgan frwd. Beth

  bynnag yw'r gyfrinach,

  mae'n rhaid bod pobl

  Penclawdd yn cael dau

  fesur, gan fod y

  cyfansoddwyr byd enwog,

  Karl Jenkins a Mark

  Thomas ill dau yn hanu o'r

  pentref glan mr ger Moryd

  Tywyn.

  If music is in the blood,

  then it must be in our

  bones as well. There are

  over 15 choirs in Swansea,

  so youre never far from a

  rousing chorus. Whatever it

  is, it must be double the

  strength in Penclawdd, as

  both internationally

  renowned composers Karl

  Jenkins and Mark Thomas

  both hail from this seaside

  village overlooking the

  Burry Estuary.16 7

 • Brangwyn Hall1 Mawrth, 7pm 4 Mawrth, 7.30pm

  01792 637300 8www.ticketsource.co.uk/brangwynhall

  01792 637300 8www.ticketsource.co.uk/brangwynhall

  5 adults3 concession

  6 adults4 concession

  5 oedolion3 conses