sprzedaż b2b w mediach społecznościowych

Download Sprzedaż B2B w mediach społecznościowych

Post on 04-Jul-2015

550 views

Category:

Social Media

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W sprzedaży B2B mamy do czynienia z coraz bardziej wybrednymi, ale i wyedukowanymi klientami. Dotarcie do naszych prospektów z ofertą też staje się trudniejsze, a cold calling jest coraz mniej efektywny. Czy sprzedawcy powinni umieć wykorzystywać media społecznościowe w swojej pracy? Więcej informacji o sprzedaży B2B, mediach społecznościowych i marketingu znajdziesz na moim blogu www.mieczmedia.pl.

TRANSCRIPT

  • 1. Statystyki, ktre musisz znaSprzeda B2B w socialmedia

2. Sprzedawcyniebdosignsatysfakcjonujcychwynikwjelinieswstaniedostosowasidonowychrealiw,wiatamediwspoecznociowychibiznesunapdzanegowartociowtreci,anietylkoreklam.Wciguostatnichkilkulatproceszakupowyulegzmianie.Nasiprospekciinaczejpodejmujdecyzje,korzystajzwikszejilocidostpnychrde, sprzygotowaniiwybredni.Pokazujtostatystyki. 3. prospekt musi zetkn si z treci przed rozmow ze sprzedawc5 razyhttps://www.cmocouncil.org/content-roi-program-details.php 4. sprzedawcw sfinalizowao pi lub wicej ofert przypisanych socialmediom10,8%https://www.slideshare.net/secret/211obqeB5hMVql 5. sprzedawcw potwierdza e chocia jedna umowa zwizana jest z socialmedia54%https://www.cmocouncil.org/content-roi-program-details.php 6. sprzedawcw potwierdza, zwikszenie zapyta o 23 proc. dziki socialmediom72,6%https://www.slideshare.net/secret/kFdU767zyWS30G 7. handlowcw wierzy, e sprzeda jest efektywniejsza dziki socialmediom80%http://www.slideshare.net/TheSalesMgtAssoc/social-media-and-the-sales-organization 8. klientw w B2B podejmuje decyzje zakupowe przed kontaktem z handlowcem57%http://www.executiveboard.com/exbd/sales-service/the-end-of-solution-sales/index.page 9. nabywcw usuwa maile lub wiadomoci gosowe od osb, ktrych nie znaj.92%http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Top-Five-Improvements-Sales-Effectiveness.pdf 10. rozmw telefonicznych (tzw. coldcalls) przekada si na realne spotkania2,5%http://www.business2community.com/marketing/new-university-study-discredits-cold-calling-0366600#!bjmzzL 11. firm nie ma adnej strategii wsparcia sprzeday w mediach spoecznociowych2/3http://www.slideshare.net/TheSalesMgtAssoc/social-media-and-the-sales-organization 12. sprzedawcw nie byo nigdy przeszkolonych z mediw spoecznociowych93%http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Top-Five-Improvements-Sales-Effectiveness.pdf 13. sprzedawcw chce pomocy w zrozumieniu mediw spoecznociowych53%https://www.slideshare.net/secret/211obqeB5hMVql 14. handlowcw uywa LinkedIn raz w tygodniu i spdza na nim rednio 6 godz.96%http://www.slideshare.net/sergeygusarov165/social-selling-facts-and-stats 15. prospektw jest w mediach spoecznociowychi moesz do nich dziki nim dotrze82%http://www.slideshare.net/sergeygusarov165/social-selling-facts-and-stats 16. sprzedawcw spdza midzy 5 a 10 proc. czasu w mediach spolecznociowych50,1%https://www.slideshare.net/secret/211obqeB5hMVql 17. Sprzedawcw nie uywa socialmedia, bo ich po prostu nie rozumiej45%https://www.slideshare.net/secret/211obqeB5hMVql 18. kupujcych nie rozmawia ze sprzedawc dopki nie przeprowadzi researchu77%http://www.executiveboard.com/ 19. przedawcw wierzy, e ich rola w firmach zmieni si w cigu nastpnych piciu lat71%http://www.salesforce.com/uk/socialsuccess/social-sales/mini-guide-to-social-selling.jsp 20. managerw twierdzi, e proces zakupowy zmienia si szybciej ni ich firma69%http://www.salesforce.com/uk/socialsuccess/social-sales/mini-guide-to-social-selling.jsp 21. Chcesz dowiedzie si wicej o socialsellingui pozna jego podstawy w czasie szkolenia? Napisz do nas! Pomoemy Ci zrozumie sprzeda w socialmedia.kontakt@swords.com.pl