sploŠni upravni postopek - mnz.gov.si postopek ni le eden izmed zakonsko urejenih pravnih...

Download SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK - mnz.gov.si postopek ni le eden izmed zakonsko urejenih pravnih postopkov, temve č predstavlja tudi najpomembnejši poslovni proces,

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SPLONI UPRAVNI POSTOPEK

  Mag. Marijan TRIKER, univ.dipl.prav. Ljubljana, januar 2011

 • SPLONI UPRAVNI POSTOPEK

  2

  KAZALO

  UVOD*................................................................................................................................................................... 6

  1 TEMELJNA NA ELA UPRAVNEGA POSTOPKA.................................................................................... 7

  1.1 VELJAVNOST ZAKONA .......................................................................................................................... 7 1.1.1 Javno pooblastilo.................................................................................................................................7

  1.2 UPRAVNA ZADEVA................................................................................................................................. 8 1.3 SUBSIDIARNA UPORABA ZAKONA O SPLONEM UPRAVNEM POSTOPKU................................ 8

  1.3.1 Sploni in posebni upravni postopek ................................................................................................... 9 1.4 UPORABA ZAKONA V DRUGIH JAVNOPRAVNIH ZADEVAH ......................................................... 9 1.5 POMEN IZRAZOV ORGAN IN URADNA OSEBA................................................................................ 10 1.6 NAELO ZAKONITOSTI........................................................................................................................ 11 1.7 VARSTVO PRAVIC STRANK IN VARSTVO JAVNIH KORISTI ........................................................ 12 1.8 NAELO MATERIALNE RESNICE ....................................................................................................... 13 1.9 NAELO ZASLIANJA STRANKE........................................................................................................ 13 1.10 PROSTA PRESOJA DOKAZOV............................................................................................................ 14 1.11 DOLNOST GOVORITI RESNICO IN POTENA UPORABA PRAVIC............................................ 14 1.12 SAMOSTOJNOST PRI ODLOANJU................................................................................................... 15 1.13 PRAVICA DO PRITOBE ..................................................................................................................... 15 1.14 EKONOMINOST POSTOPKA ............................................................................................................ 15

  2 PRISTOJNOST............................................................................................................................................... 18

  2.1 STVARNA IN KRAJEVNA PRISTOJNOST ...........................................................................................18 2.1.1 STVARNA PRISTOJNOST DRAVNIH ORGANOV ......................................................................... 18 2.1.2 STVARNA PRISTOJNOST ORGANOV LOKALNIH SKUPNOSTI ................................................... 18 2.1.3 PREPOVED PREVZEMA IN PRENOSA PRISTOJNOSTI ............................................................... 18 2.1.4 KRAJEVNA PRISTOJNOST .............................................................................................................. 19

  2.1.4.1 Pravila za doloitev krajevne pristojnosti .................................................................................................... 19 2.1.5 STEK PRISTOJNOSTI....................................................................................................................... 20 2.1.6 USTALITEV PRISTOJNOSTI............................................................................................................ 20

  2.2 STRANKE Z DIPLOMATSKO IMUNITETO.......................................................................................... 21 2.3 PROSTORSKA OMEJITEV PRISTOJNOSTI ......................................................................................... 21 2.4 SPOR O PRISTOJNOSTI.......................................................................................................................... 21

  2.4.1 Odloanje o sporu o pristojnosti ....................................................................................................... 21 2.5 KATERA URADNA OSEBA JE POOBLAENA ZA POSTOPEK IN ZA ODLOANJE................... 23 2.6 PRAVNA POMO .................................................................................................................................... 24 2.7 IZLOITEV .............................................................................................................................................. 26

  3 STRANKA IN NJENO ZASTOPANJE........................................................................................................ 30

  3.1 STRANKA ................................................................................................................................................ 30 3.1.1 Vrste strank........................................................................................................................................ 30

  3.2 PROCESNA SPOSOBNOST IN ZAKONITI ZASTOPNIK..................................................................... 31 3.3 ZAASNI ZASTOPNIK ........................................................................................................................... 32 3.4 SKUPNI PREDSTAVNIK ........................................................................................................................ 33 3.5 POOBLAENEC .................................................................................................................................... 33

  3.5.1 Pooblastilo......................................................................................................................................... 34 3.5.1.1 Veljavnost pooblastila .................................................................................................................................. 35

  3.5.2 Strokovni pomonik ........................................................................................................................... 35

  4 JEZIK V POSTOPKU.................................................................................................................................... 37

  5 OBEVANJE ORGANOV IN STRANK ..................................................................................................... 38

  5.1 VLOGE ...................................................................................................................................................... 38 5.1.1 OBLIKE VLOG.................................................................................................................................. 38

 • SPLONI UPRAVNI POSTOPEK

  3

  5.1.2 SPREJEM IN VSEBINA VLOGE....................................................................................................... 39 5.1.3 RAVNANJE Z VLOGO ...................................................................................................................... 40 5.1.4 PRAVOASNOST VLOGE................................................................................................................ 41

  5.2 VABILA..................................................................................................................................................... 41 5.3 ZAPISNIK .................................................................................................................................................44 5.4 PREGLED DOKUMENTOV, OBVESTILA O POTEKU POSTOPKA IN DOSTOP DO INFORMACIJ

  JAVNEGA ZNAAJA.............................................................................................................................. 48 5.4.1 Pregled dokumentov .......................................................................................................................... 48 5.4.2 Obvestila o poteku postopka.............................................................................................................. 49

  6 VROANJE .................................................................................................................................................... 51

  6.1 NAIN VROANJA................................................................................................................................. 51 6.2 OSEBNO VROANJE.............................................................................................................................. 53 6.3 POSEBNI PRIMERI VROANJA............................................................................................................ 54

  6.3.1 Vroanje zakonitemu zastopniku in pooblaencu............................................................................. 54 6.3.2 Vroanje pooblaencu za vroitve ................................................................................................... 54 6.3.3 Vroanje dravnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, pravnim in fizinim

  osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti .............................................................................. 55 6.3.4 Vroanje doloenim osebam.............................................................................................................. 56 6.3.5 Vroanje z javnim naznanilom........................................................................................................... 56 6.3.6 Odklonitev sprejema.......................................................................................................................... 57 6.3.7 Sprememba naslova..............................................